ITSEVIHAN TRANSFORMOIMINEN RAKKAUDELLA

Kirjoittanut Nancy Leilah Ward (www.integralsoul.love)
12.6.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Muutoksen keskellä pyörivät kaoottiset energiat tuovat pintaan sen, mitä ei voi enää sivuuttaa. Ihmisen epäinhimillisyys ihmistä kohtaan vuosisatojen aikana nousee esiin globaalilla tasolla käsi kädessä viruksen kanssa, mikä saa monet ihmiset pelon valtaan. Tämä ei ole sattumaa, kun rasismi on ollut globaali pandemia vuosisatoja. Se täytyy puhdistaa kaikkien rotujen – ja sukupuolien – osalta, jos tarkoituksemme on mennä eteenpäin ja galaksienväliseen kommunikointiin muiden rotujen kanssa. Vaikka tämä viesti ei suoraan koske rasismia, niin se koskee pelkoa, joka on rasismin ydin. Ihmiskunta tarvitsee tietoisuusläpimurtoa alkaakseen tietää – ei "uskoa", vaan tietää – että tulemme kaikki samasta Lähteestä.

Valtava olemus tulee esiin informaation kera, joka virtaa Lähteen monista aspekteista. Tämä viesti tuli olennoilta Antaresin tähtijärjestelmästä.

"Olemme sivilisaatio tähdistössä, jota Antares ylivalaisee. Olemme käyneet läpi samanlaisen heräämisen, mitä te maan päällä käytte läpi. Olette kuulleet monista lähteistä, että jotkut galaktiset arvostavat ihmisiä ja pitävät heitä kiehtovina, koska teillä on luovuutta ja kyky tuntea monia tunteita. Se on tehokas yhdistelmä. Jotkut olennot ovat korjanneet satoa tästä kyvystä herättämällä pelkoa ihmiskollektiivissa ja syömällä tuota energiaa.

Ihmiset eivät ole vielä koskettaneet – siis, useimmat ihmiset – luovuutensa todellista luonnetta ja laajuutta. On pelkoriippuvuutta, joka synnyttää vihaa ja kiukkua ja kaventaa luomiskanavaa. On itsen ja toisten kritisointiriippuvuutta. Ihmissydämessä ja ihmistietoisuudessa märkii haava. Olennot jotka syövät pelkoa, tökkivät jatkuvasti tämän haavan aktivoitumaan. Olette havainneet, että ne jotka ovat oikealle kallellaan ja ne jotka ovat vasemmalle kallellaan, generoivat samaa vihan, kiukun, omahyväisyyden ja tuomitsemisen taajuutta. On sanonta: kaksi siipeä, sama lintu. Ihmiset eivät pysty siirtymään eteenpäin, ennen kuin he katsovat syvälle itseensä parantaakseen tuon arvottomuushaavan.

Uudet lapset

Maailmaan tulee lapsia, joilla ei ole tätä haavaa. Monet pystyvät olemaan neutraaleja, vaikka heille annetaan vanhempien, huoltajien ja opettajien uskomukset ja kaavat. Kyllä, nämä ihmiset ohjelmoivat tahattomasti lapsensa omaan parantumattomaan taajuuteensa. Näillä lapsilla ei ole arvottomuushaavan reseptoreita. Se hankitaan ohjelmoinnilla. Heidän DNA:nsa on erilainen, sillä heillä ei ole arvottomuuden esi-isiltä perittyjä muistoja, joten tuo ohjelmointi ei onnistu.

Monilla lapsilla on vanhemmat, jotka ovat puhdistaneet esi-isälinjansa ja sielukokemuksensa ja tunnistavat lapsensa lahjoiksi maailmalle, ja näin he pystyvät tekemään parhaansa ravitakseen näiden sydäntä.

Itsevihahaava

On kuitenkin monia, jotka ovat edelleen pelon vallassa ja viljelevät tuomitsemista ja vihaa ja vetävät niitä puoleensa. Ihmisillä on syvää itsensä vihaa. Monet ihmiset tuntevat ja ajattelevat, että he eivät ole maan päällä elämisen arvoisia. Monet ihmiset tuntevat, ettei koko ihmiskunta ole maan päällä elämisen arvoinen, ja juuri tuo tunne luo käyttäytymistä, joka peilaa sen takaisin kokemuksiksi. Kerromme teille, että ihmiset ovat maan päällä elämisen arvoisia. Miten olisi eläminen tuosta totuudesta käsin? Silloin käyttäydytte arvokkuustunteen mukaisesti, mikä luo suhteen Maahan ja kaikkiin elämänmuotoihin, namasten, yhteyden luontoon ja kaikkeen elämään ja toisiinsa."

Kyllä, namaste. Elämistä namaste-siunauksen keskeltä – elämänlähde minussa kunnioittaa elämänlähdettä sinussa. Olen muotoillut merkityksen tässä omalla tavallani – elämä kunnioittaa elämää, on se sitten toinen ihminen tai puu tai ötökkä. Kaiken elämän kunnioittaminen on ykseystietoisuutta. Elämän eläminen tässä ymmärryksessä muuttaisi tapaamme elää toistemme ja Maan luonnon kanssa. Eläminen tässä taajuudessa tuo tunteen vastuusta, kunnioituksesta ja yhteydestä elämään. Tämä meillä on tilaisuus muuttaa tässä valintakohdassa, jossa olemme – siirtyä erillisyyden tuntemisesta olemaan elämässä.

"On monia opettajia ja opetuksia, jotka puhuvat rakkauden voimasta. Aina palataan rakkauteen. Tiedämme kuitenkin teidän näkevän, että hyvin monet eivät vaali rakkautta. Ikään kuin he eivät pystyisi päästämään irti tunneaseistaan ja tarpeesta puolustaa omaa ohjelmointiaan ideoiden ja uskomusten muodossa. He eivät tiedä, että heidät on ohjelmoitu ja että he "juoksuttavat" energiaa myös esi-isiensä painolastista. Esi-isiltä peritty reaktiokertymä traumoihin ja sitä seuraavat selviytymismekanismit painavat raskaasti monia ihmisiä, ja se muuttuu peloksi ja itsevihaksi. Tämä on traagista.

Muutoksena oleminen

Yksilö voi käyttää vain itserakkautta parantaakseen arvottomuushaavan sisällään ja jatkaa tiedostamista ja omistautumista sisäiselle rakastetulle, joka on todellisuudessa oma jumalainen sieluolemuksenne. Te olette tuo rakastettu. Kun olette tässä rakkaustaajuudessa, säteilette sitä maailmaan ja tuolla säteilyllä on voima kurkottaa ihmisten sydämiin.

Herääminen puhtaaseen rakkauteen hävittää tarpeen olla oikeassa ja kertoa tarinansa uudestaan ja uudestaan sekä haavoittuneiden ihmissukupolvien ohjelmoinnin. Jokainen yksilö voi vain pitää huolen itsestään ja löytää rakkauden sisältään kunnioittaakseen ja vaaliakseen omaa jumalaista sieluolemustaan.

Lähteen energia on neutraalia – universaali elämänvoimaenergia on "oleminen" ilman tuomitsemista. Se on kaikissa aistivissa olennoissa. Aistivat olennot täyttävät tätä Lähdevaloenergiaa rakkaudella tai vihalla. Pelolla tai luottamuksella. Tunnemme rakkauden nektarina, parantavana nektarina joka lievittää pelkoa ihmisten haavassa.

Itsemme ja kehomme rakastaminen

Teitä nopeutetaan tällä hetkellä. Teillä on tilaisuus päästää irti heikentämisen perinnöstä, joka on kiusannut ihmisiä aioneita. Olette luojaolentoja. Olette luoneet kaiken, mitä ympärillänne on. Rakkauden avulla voitte alkaa päästä käsiksi omiin luomissupervoimiinne, jotka mahdollistavat teille saasteiden puhdistamisen sisältänne ja Maasta. Energiat joita tulee sen galaksin kautta, jossa me asumme, tukevat tätä kehittymistä ja laajentumista. Rakkauden myötä ihmiskunta nousee täyteen potentiaaliin luojaolentoina ilman sen kuolematähden vaikutusta, joka välittää edelleen pelkoa voidakseen jatkaa sen pelon syömistä, jota voimakkaat ihmiset säteilevät vihansa, kritiikkinsä ja tuomitsemisensa myötä tänä aikana.

Kääntäkää huomionne pois niistä, jotka ovat pelossa. He ovat tulleet sen kanssa tähän elämään, ja monet eivät ole tehneet tarpeellista työtä tunteakseen itsensä syvästi. Monet osallistuvat tavanomaisiin pelko-ohjelmiin eivätkä käsitä, miten loismaiset olennot manipuloivat heitä. Viha, tuomitseminen ja pelko peittävät heidän näkökenttänsä. He ovat kiinni tarinoissa ja uskomuksissa, jotka he tuntevat turvallisiksi sisällä, vaikka nuo uskomukset perustuvat pelkoon.

Pelossa olevat eivät käsitä, että heillä on itsessään voima ylläpitää terve kehonsa. Emme tarkoita tuomita sairautta tai vaivaa tai onnettomuuksia, joita tulee, vaikka emme myöskään usko "onnettomuuksiin". Keho puhdistaa itseään. On pitkäaikaisia uskomuksia, jotka ovat kääntäneet ihmiset kehoaan vastaan – itsekritiikki, ettei heidän kehonsa ole oikeanlainen, tarpeeksi kaunis tai tarpeeksi hyvä. Tämä on hyökkäys sitä astiaa vastaan, joka sisältää tietoisuutenne, sitä astiaa jonka valitsitte kantamaan teidät kokemuselämänne läpi, riippumatta siitä millainen tuo astia on. Kehonne rakastaminen on osa elinvoimaanne."

Näen, miten kehomme vihaaminen on tuhoisaa hengelle, jatkaa erillisyyden tunnettamme ja estää meitä todella kokemasta sitä uskomatonta ihmettä, että elää kehossa tällä maapallolla.

[Minun täytyy pysähtyä tässä kohtaa, koska olen ollut järkyttynyt "kuolematähden" mainitsemisesta, mikä tuli läpi kylmiltään, kun vastaanotin tätä lähetystä. Olen kamppaillut sen kanssa, jätänkö tuon osan mukaan vai en, koska … Olen skeptinen kaikesta, mikä saattaa kuulostaa hassulta tullessaan sellaiselta, joka puhuu Arcturuslaisten kanssa säännöllisesti! Totuus kuitenkin on, että me ihmiset tiedämme hyvin vähän tarinastamme – kehittymisestämme siihen kohtaan, missä olemme nyt. Mistä tulimme? On paljon informaatiota galaktisista konflikteista – Orionin sodat, Lyyralaiset, Plejadilaiset ja muut olennot. Maapallolla on monia arkeologisia löytöjä, jotka ne ovat vaientaneet, jotka eivät halua ihmisten heräävän todelliseen potentiaaliinsa. Meidän on aika tutkia näitä polkuja.

Rakastaisin sielumuistini heräämistä, sillä haluaisin tuntea muistavani informaatiota, sen sijaan että minulle kerrotaan sitä. Mutta tunnen myös, että se informaatio jota pelottomat ja rohkeat tutkijat ovat jakaneet – esimerkiksi kielletystä arkeologiasta – voi herättää muistoja sisällämme. Olen valmis lähtemään tuolle henkilökohtaiselle matkalle, ja meille kaikille olisi arvokasta tehdä omia tutkimuksiamme ihmiskunnan todellisesta tarinasta. Tunnen, että olemme sen muistamisen matkalla, kuka olemme, ja tuo matka vie meidät joihinkin paikkoihin, jotka saattavat olla järkyttäviä. Aion olla avoin salliakseni itseni muistaa, sillä tiedän, että tuo informaatio on jo sisälläni – sielumuistissani ja DNA:ni ihmisgenomissa.]

Kertokaa minulle lisää itsestänne ja tästä mainitsemastanne kuolematähdestä.

"Kohtalon valvojia – tuomme valotaajuuksia ihmiskunnalle antamaan todennäköisiä valintakohtia valaistumiselle ja laajentumiselle. Olemme olentoryhmä Antaresin tähdistöstä ja työskentelemme Arcturuksen Galaktisen neuvoston kanssa, jonka tunnet erittäin hyvin. Olet osa meidän kohtaloamme, ja meillä on ollut paljon yhteistöitä muissa kokemuspiireissä moniulotteisissa universumeissa. Tulemme ryhmätietoisuutena viesteissä ihmiskunnalle."

Kiitos. Voitteko sanoa enemmän kuolematähdestä, josta puhuitte? Olen epäluuloinen tästä viestistä/informaatiosta pelkotekijän ja myös "science fiction" -aspektin vuoksi.

"Osa informaatiosta liittyy tieteeseen, muttei fiktioon (suom. huom. science=tiede, fiction=fiktio). Ihmisiin on kylvetty tiettyä informaatiota kertomalla tarinoita, mikä on ikivanha kommunikointimuoto. Useimmilla ihmisillä ei ole muistikuvaa todellisesta historiallisesta kehityksestään, ja toisimme selvyyttä ihmiskohtaloon voidaksemme auttaa ihmisiä muistamaan, keitä he ovat. Ikään kuin ovi olisi ollut kiinni ja lukossa, ja me olemme kylväneet siemeniä voitelemaan lukon "vipuja", irrottamaan ne ja liikuttamaan niitä, jotta ne voivat järjestyä riviin ja vapautua, sallien oven hitaasti avautua. Hitaasti, jottei ihmismieleen aiheudu psykoosia."

Ok, entä sitten tämä kuolematähti?

"Se syntyi aurinkokunnassanne Atlantiksen romahtamisen aikaan. Tuon jakson jälkeen Maa sukelsi äkilliseen jääkauteen, jolloin aika seisahtui ja monet elämänmuodot lähtivät fyysisestä ulottuvuudesta. Jotkut ihmiset selviytyivät ja pitivät tarinan rakkaudesta hengissä. Nuo rohkeat ja urheat ihmiset kulkivat maan päällä ja kertoivat tarinoitaan, joita välitettiin sukupolvelta toiselle. Ne jotka kulkivat maan päällä, elivät satoja tai tuhansia vuosia, ja jotkut pysähtyivät tiettyihin vuoriin.

Kutsumme sitä kuolematähdeksi, koska se sykkii pelkoa ja on luonut loismaisen olion, joka on massiivinen ja jonka lonkerot kurkottavat ihmisten sydämiin. Nämä ihmiset manipuloidaan tahattomasti pelkoon, vihaan ja kiukkuun, ja se voimistuu tähän maailmanne aikaan. Ne jotka tuntevat tämän tuskan, vetäytyvät sisäiseen hiljaisuuteensa harmonisoitumaan rakkauden avulla. He oivaltavat, että he voivat tehdä vain sen ja se on tehokas asia, sillä tuo rakkaus on harmoninen taajuus, joka auttaa ihmisiä neutraloimaan pelkotaajuuden ja hävittämään kuolematähden loismaisen olion. Tämä kuolematähti sijaitsee siinä aurinkokunnassa, jonka osa Maa on."

Minulla on ollut jo monta, monta vuotta kuva suuresta mustasta punkerosta Maan energiakentässä, ja sillä on lukemattomia lonkeroita ja ne kurkottavat ihmisten sydämiin, mieliin ja sisuksiin. Ihmiset ruokkivat tätä energiaa pelolla, ja koska maan päällä on niin valtavasti väkeä, ja erityisesti tänä kaaoksen ja sydänsurun aikana, tätä punkeroa syötetään hyvin paljon – ns. liikasyötetään. Kuitenkin monet meistä ovat tehneet syvällistä työtä itsensä kanssa kyetäksemme vapautumaan peloistamme ja rakastamaan itseämme, poistaen tehokkaasti tämän olion lonkerot omista kentistämme.

"Ne jotka säteilevät pelkoa, vihaa ja kiukkua toisia kohtaan, ovat unohtaneet oman voimansa ja fyysisen kehonsa voiman parantua ja säilyttää homeostaasin. He eivät käsitä, miten paljon he satuttavat itseään ja ihmiskuntaa. Ne muut jotka vetäytyvät hiljaisuuteen, auttavat ihmishaavan parantamisessa kauniilla ja hiljaisella rakkausnektarilla. Tässä hiljaisuudessa harmoninen taajuus alkaa laulaa ja säteillä ulospäin koskettamaan monien sydämiä. Niinpä ehdotamme, että ne jotka kuulevat, pitävät huolta itsestään, vetäytyvät rakkauteen ja ympäröivät itsensä kauniilla valoväreillä, jotka ovat harmoniassa sielun rauhan ja kauneuden kaipuun kanssa. Näin alatte luoda uutta maailmaanne. Teitä rakastetaan ja teistä välitetään syvästi."

Kiitos. Haluaisin lisätä, että energia jossa jumalainen feminiinisyys on harmoniassa jumalaisen maskuliinisuuden kanssa, on ilmaantumassa Maa-kokemukseen. Tunnen, että se on herännyt meissä monta vuotta ja saavuttanut kriittisen massan, ja se kasvaa edelleen niiden ihmisten kautta, jotka harmonisoituvat rakkauteen. Tunnen myös, että tämä energia on galaktista – luultavasti universaalia taajuutta. Se vastaanotetaan ihmisten kautta. Ihmiskunta on kutsunut sitä Lähteestä, ja ruumiillistamme tämän taajuuden enemmän ja enemmän.

Tämä energia on läsnä kaikessa levottomuudessa, jota näemme tänä aikana. Kun katselemme uutisia tai osallistumme suoraan rauhanomaiseen protestointiin, voimme auttaa säteilemällä puhdasta rakkautta siihen, mitä tapahtuu. Lähetämme tätä energiaa kaikille, jotka ovat osa tuota kokemusta – protestoijille ja poliiseille ja armeijalle ympäri maailmaa. Useimmat vastaanottavat sen, mutta eivät kaikki. Haavoittuminen on syvää. Meidät kaikki tuodaan polvilleen. Rakkaus on vahvaa – meidän täytyy muistaa tämä, ja omassa elämässämme olla rakkaus parhaan kykymme mukaan. Rakkaus alkaa itsemme rakastamisesta, ja kuten olen sanonut aiemmin, rakastamme itsemme hereille.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.