TÄHTISIEMENMISSIO ON MELKEIN VALMIS!

Kirjoittanut Michelle Walling (www.howtoexitthematrix.com)

21.10.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tähtisiemenet ovat olentoja, jotka kuulivat kutsun Maalta ja sitä valvovalta neuvostolta tulla estämään alempaa tietoisuutta tuhoamasta itsensä ja kaikki sen ainutlaatuiset luomukset. Tämä tietoisuus luotiin vallalla, ahneudella, himolla ja kontrollilla. Monia oppitunteja on opittu ja paljon kokemusta ja viisautta kerätty tämän tietoisuustason loppuun mennessä.

Tähtisiemenet sijoittivat itsensä niiden suurten tarinoiden aikajanoille, joita meille on kerrottu jumalista. Heistä tuli niiden perheenjäseniä, joilla oli ns. psykopaattisia ja itsekeskeisiä käyttäytymistapoja. Koska tämä on vapaan tahdon universumi, kaikkea sallittiin tapahtua, kunhan niitä muutamia luomislakeja ei rikottu, jotka lopulta vaikuttaisivat koko universumiin.

Maa sellaisena, kuin tunnemme sen, ei ole, mitä luulemme sen olevan. Se on rakenne, joka on tietoisuuden peilikuva. Kun tuon tietoisuuden värähtely putosi, se muuttui peiliksi itsestään, jotta ne jotka aiheuttivat putoamisen, voisivat oppia, miksi luomislakeja ei voi rikkoa. Kutsun tätä rakennetta "matriisiksi". Se on tavallaan kopio alkuperäisestä ja se on pettämätön tapa korjata jokin, mikä ei ole tasapainossa. Muutosta ja tasapainoa tarvittiin, jotta tietoisuus voisi liittyä taas alkuperäiseen itseensä, vaikka se ei olisi pelkästään sama, vaan kokemuksilla laajentunut. Koska aika on harhaa, sen voisi tehdä yhdessä syklissä tai monissa sykleissä (helpolla tai vaikealla tavalla). Kaikilla sykleillä oli kuitenkin loppu. Nyt löydämme itsemme kaikkien syklien lopusta ja voimme nähdä, että ihmiskunta valitsi vaikean tavan.

Tähtisiementen jotka inkarnoituivat tähän alempaan tietoisuusrakenteeseen kaikkien niiden olentojen ja ajatusmuotojen kanssa, joita oli luotu, tehtävänä oli sukeltaa alimmista ulottuvuuksista korkeimpiin ulottuvuuksiin ja levittää rakkautta ja peilata tietämättömille sen, mitä he loivat. Olemalla sitä, mitä he olivat jo ylösnousseina mestareina, he näyttäisivät toisille myötätuntoa, empatiaa, anteeksiantoa, täysivaltaisuutta ja ehdotonta rakkautta. Vaikka jotkut vielä ilmaisivat alemman tietoisuuden piirteitä osallistumalla siihen, heillä oli kuitenkin sisällään se kokemus ja värähtely, keitä he oikeasti olivat. Se ei ollut helppoa työtä, erityisesti niillä jotka sukelsivat helvetin syvyyksiin. Joka kerta kun vaikea tilanne esitettiin heille, he selvisivät myrskystä ja valitsivat lopulta korkean tien.

Tämä tietoisuus täytyi nostaa pohjalta asti, kunnes se oli siivottu ja pakattu riittävän siististi mahtuakseen takaisin "neulansilmän" läpi. Luulen, että tähtisiemeniä voisi kutsua myös "talonmiehiksi", ja pahin osa heidän työtään oli vessan siivoaminen, kun monia niistä joita he auttoivat, ei voinut vähempää kiinnostaa, oliko vessa puhdas vai ei.

Tähtisiemenille annettiin paljon apua heräämiseksi sen unohtamisesta, keitä he olivat. Tätä ei kuitenkaan tapahtunut joillekin, jotta he pysyivät putoamaan syvemmälle ja syvemmälle voidakseen tuoda pohjan ylös. Jotkut tähtisiemenet odottivat viime hetkeen saakka käynnistääkseen heräämisensä. He tunsivat, etteivät olleet ikään kuin tarpeeksi hyviä heräämään aiemmin, eikä tilanne ole se. Joillakin jotka olivat heränneet jo syntyessä tai jotka olivat olleet hereillä yli 20 vuotta muutosaikana, oli todella, todella pitkä odotus. Kaikilla oli erityismissio.

Vapaaehtoisia oli aaltoina. Herääminen tapahtui aaltoina. DNA:n viimeisiä koodeja aktivoidaan kolmessa aallossa. Koska aikaa ei ole, ei ole ollut oleellista, "milloin" poistutaan matriisirakenteesta. Useimmilla ihmisillä (edes tähtisiemenillä) ei ole aavistustakaan siitä, miten monta kertaa tähtisiemenet hyppäsivät tulevaisuuteen korkeimpaan ja parhaaseen lopputulokseen ja vetivät kaiken ja kaikki takaisin ajoissa nykyisyyteen. Sitä mitä kaikkea tapahtui, voi tarkastella sitten, kun he ovat toisella puolella, ja se on ehdottomasti kiehtovaa.

TAPAHTUMAT indikoivat parhaiten, miten pian asiat tapahtuvat sekä milloin tämä on loppu (vs. päivämäärät). Profetiat tästä ajasta kirjoittivat ne mestarit, jotka sukelsivat vapaaehtoisesti sisään, katsoivat tulevaisuuteen ja dokumentoivat näkemänsä, jotta heränneet meidän ajassamme tietäisivät, milloin valitaan jotain erilaista, mikä johtaisi vähemmän suotavalle aikajanalle. Tietyt tapahtumat yleisaikajanan solmukohdissa, palvelisivat aina merkkeinä eikä niitä muutettaisi. Nämä merkit kerrottiin tarkoituksella monissa gnostilaisissa teksteissä, jotta tähtisiemenet tietäisivät, milloin tuo aika oli lähellä.

Monet tähtisiemenet matkustivat yöllä romuttamaan omia todennäköisyyksiään ja mahdollisuuksiaan, joita tiedostamattomat ajatukset, sanat ja teot olivat luoneet. He auttoivat myös maasidonnaisia sieluja nostamaan värähtelyään korkeampaan paikkaan, jossa he voisivat odottaa rauhallisesti poistumistaan tästä rakenteesta. Tähän transformaatioon neljännen ulottuvuuden astraalimaailmoissa kuului kouluja, parannuskeskuksia ja asuntoloita. Toiset tähtisiemenet romuttivat matriisiverkkoja ja yhdistivät uusia tietoisuusverkkoja ihmisen ja luonnon kollektiiveihin. Monet tähtisiemenet osallistuivat neuvostotapaamisiin maan sisällä tai planeetan ulkopuolella ja keskustelivat vaikeuksista sekä onnistumisista. Reinkarnaatiokone tuhottiin, ja monet tähtisiemenet tietävät, etteivät he palaa enää koskaan tänne.

Tapahtumamerkkejä on ollut lukumäärällisesti nopeammin kuin koskaan ennen. Monet epäsuotuisat todennäköisyydet ja mahdolliset aikajanat, joita luotiin tiedostamatta, puristettiin ja kerrostettiin, alkoivat romahtaa nopeaa tahtia. Kun tähtisiemenet auttoivat nostamaan rakenteen kollektiivitietoisuutta ja värähtelyä, ne joita he tulivat auttamaan, oppivat myös monia oppitunteja ja alkoivat olla vastuullisempia tietoisesta luomisestaan. Mitä enemmän tätä tapahtui, sitä nopeammin kollektiivi kulki peliä loppuun.

Ihmiskunta löytää nyt itsensä niiden äärimmäisestä erillisyydestä, jotka palvelevat itseä tai jotka palvelevat toisia. Kummillakin on vaikeuksia olla toistensa kanssa. Jotkut tähtisiemenet ovat löytäneet "tyhjiön" tai nollapisteen, jossa he voivat nostaa taajuuttaan siihen pisteeseen, että he voivat nähdä, mutta heitä ei voi nähdä. Tämä on tietysti auttanut empaattisia ja myötätuntoisia olentoja, jotka ovat saaneet tarpeekseen kollektiivin ja kärsimyksen tuntemisesta. Itse asiassa, mitä enemmän he ovat tuossa nollapisteessä, sitä enemmän heidän henkilökohtainen todellisuutensa muuttuu joksikin positiiviseksi, mikä vaikuttaa myös kokonaisuuteen.

Siinä hetkessä tai tapahtuma-aikajanassa, jossa olemme nyt, koemme viimeistä "näytä minulle" -kokemusta. Niille jotka kokevat "huonoja" asioita, näytetään, mitä he luovat toimillaan, ajatuksillaan ja sanoillaan. Se on kuin viimeinen peilausaalto, jotta he voivat nähdä, mikä alun alkaen loi tämän rakenteen. Kun tähtisiemenet ovat "maailmassa, mutteivät maailmasta", he jatkavat sen tietoisuuden tuntemista ja muuntamista, jossa he ovat, mutta he tietävät, etteivät he luoneet tuota tietoisuutta. Kuitenkin ollessaan luojia itse, he ovat opastaneet ihmisiä luomaan oman todellisuuskuplansa, joka tuntuu matriisista poistumiselta, kunnes lopullinen poistuminen tästä tietoisuudesta tapahtuu.

Suuntaviitat osoittavat uuteen määritelmään, mitä "pian" on. Valtava takapakki tapahtui 2011–2012 CERN:n vuoksi. Kun tähtisiemenet matkustivat tulevaisuuteen, he selvittivät tiensä lopulta takaisin tuohon aikaan, ennen kuin CERN lähetti ihmiskunnan rinnakkaistodellisuuteen. Samaan aikaan tuossa rinnakkaistodellisuudessa tähtisiemenet ja ihmiskunta työskentelivät rinta rinnan nostaakseen toistensa tietoisuuden tasolle, joka avaisi latentit DNA-koodit.

Olemme nyt valmiita viimeisiin valoaaltoihin DNA:mme transformoimisessa, mikä sallii poistumisen "neulansilmän" läpi. Koodit ovat täällä, kaikki pelaajat ovat olleet läsnä ja ovi on valmis avattavaksi.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.