VIESTI MATTHEW'LTA

Matthew Wardia kanavoinut Suzanne Ward (www.matthewbooks.com)

16.12.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkain terveisin tämän aseman kaikilta sieluilta, tämä on Matthew.

Joka vuosi joulunaikaan maailmanne rajaton hyvyys heijastuu siinä, kun he, joilla on, jakavat niiden kanssa, joilla ei ole. Anteliaisuus, välittäminen ja myötätunto välittävät valoa runsaasti, ja näinä päivinä Maa on hehkuvampi kuin koskaan ennen.

Aiemmissa viesteissä olemme sanoneet, että vuosi 2017 lopettaa kymmenen vuoden viivytyksen Maan ihmisten kehittymisessä henkisesti ja tietoisesti siitä syystä, että jotkut sielut rikkoivat sopimuksen liittyä valovoimiin luotuaan ne olosuhteet, jotka sallivat sielumassojen kokea valitsemansa karman. Nyt laittamme tämän siihen kontekstiin, mitä on tapahtunut tähän päivään mennessä ja mitä on tulossa.

Hyvin harvat yksilöt olivat valistuneita silloin, kun Maa jumitti vielä syvällä kolmannessa tiheydessä vain reilut 80 vuotta sitten. Muiden sivilisaatioiden lähettämää valoa joka mahdollisti planeetan ylösnousemisen alkamisen, oli kaikkien asukkaiden ulottuvilla, ja vapaaehtoisia tuli kotimaistaan generoimaan valoa yhteiskunnan jäseninä.

Ihmiset jotka reagoivat heräämällä, alkoivat säteillä omaa valoaan, ja planeetan lisääntyvä valomäärä jatkoi muiden herättämistä avaamaan sydämensä ja mielensä. Ja niin se oli, että vuosikymmenten saatossa valaistuneiden sielujen lukumäärä kasvoi hitaasti ja vakaasti. Vastedes tämä lukumäärä lisääntyy nopeasti, kunnes valo paisuu "rakkausvallankumoukseksi", joka kiertää maapallon, ja Maan kultainen aika voi alkaa kukoistaa loistokkaasti täysillä.

Äskettäinen sähköposti herätti ajatuksen, että toisetkin valotyöntekijät saattavat pohtia tätä: "Haluan todella olla hyvä valotyöntekijä, mutta en pysty lähettämään rakkautta tai valoa ihmisille, jotka kohtelevat raa'asti toisia ihmisiä ja eläimiä. Älkää sanoko minulle: "He ovat universaalissa perheessämme niitä, jotka tarvitsevat sitä eniten." Tiedän sen. En tiedä, miten erotetaan se, keitä he ovat ja mitä he tekevät. Onko rakkaus metafyysisessä tai henkisessä mielessä erilaista kuin se rakkaus, jota on luonnollista tuntea perhettä ja ystäviä kohtaan?" Tavallaan se voi olla, mutta rakkaus jota pidetään hengen ominaisuutena, ja valo jota pidetään tieteenä, ovat yhtä ja samaa energiaa, joten todellisuudessa ei ole eroa.

Vaikka energiaa ei voi jakaa rakkaus- ja valolokeroihin, sitä voidaan kuitenkin ilmaista ja kokea kummallakin tavalla. Yksinkertaisimmin sanottuna, valo koetaan visuaalisena valaisuna ja rakkaus koetaan sellaisten ihmisten tunteina, jotka ovat rakkaita toisilleen, mutta tähän liittyy muita puolia. Energia on kosmista tietoisuutta, joka vetää jatkuvasti sisään sitä, mitä jokainen olemassa oleva sielu tekee.

Energia on neutraalia, jokaiselle serpentiinille antaa suunnan se aikomus, joka liittyy ajatuksiin ja tunteisiin. Silloin kun aikomus on visuaalinen valaisu, näköaistinne havaitsee valon, jota antaa aurinko tai sähkövalo. Kun aikomus on rakkaus, annetaan tuo aistimus, ja rakkauteen perustuvia tekoja seuraa luonnostaan.

Universaali vetovoimanlaki tuo lisää sitä, mikä aikomus lähetetään energiaserpentiineissä. Ja rakkaus on sisäistä valoa, jota säteilee jumalaitse, Luojaolemuksen puhdas rakkaus-valo, ja säteiltymäärä on sielun valomäärän mukainen.

Pimeät sielut eksyivät sisäiseen pimeyteen – heiltä puuttuu sisäinen valo, paitsi se kipinä joka on heidän elämänvoimansa. Niiden ajatuksiin ja tunteisiin liittyvät aikomukset tulevat tuosta syvästä tyhjöstä, ja niiden lähettämä valo tulee jatkuvasti takaisin niille. Ainoastaan valo voi täyttää tuon tyhjiön ja synnyttää rakkaudessa luotuja tekoja. Olemme kaiken maanpäällisen elämän puolesta yllyttäneet teitä lähettämään rakkaus-valoa noille yksilöille. Pimeydestä tehdään loppu muuntamalla pimeyden matalia värähtelyjä rakkauden korkeiksi värähtelyiksi.

Pian sen jälkeen kuin olimme alkaneet keskustella äitini kanssa, hän kertoi minulle, ettei hän pystynyt erottamaan ajatuksiaan niistä ihmisistä, jotka aiheuttivat kamalaa kärsimystä, tunteistaan heitä kohtaan. Toivomme, että se mitä kerroimme hänelle, auttaa tätä lukijaa ja muita, jotka tuntevat ehkä samalla tavalla.

"Äiti, sinä sytyttäisit taskulampun opastamaan jonkun epävarmuuden ja levottomuuden pimeydestä polulle, jolla hän on luottavainen ja varma, eikö niin? Nuo sielut ovat eksyneet ja he pelkäävät ja kompuroivat. Älä ajattele heidän tekojaan, vaan sitä, mitä haluat maailmalle! Ajattele ystävällisyyttä, avuliaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja jakamista, ajattele maailman ihmisten elävän harmoniassa, rauhassa ja rakkaudessa, ja lähetä noita ajatuksia näille sieluille pimeydessä."

Rakas perhe, älkää koskaan aliarvioiko voimaanne valaista maailmaa!

"Kuulin, että hyväntahtoisen käyttäytymisensä alla paavi Franciscus on paha mies, joka toimii Illuminatin hyväksi ja on natsien puolella. En ole katolilainen, mutta minun on vaikea uskoa, että se voisi olla totta." Se ei ole totta. Tämä on totta: paavi Franciscus on kohdannut herpaantumatonta Illuminatin vastustusta, koska hän tekee parhaansa savustaakseen ulos tai alentaakseen arvossa ne kardinaalit, jotka ovat korkealla sen organisaatiossa, lopettaakseen uhrausrituaalit – Vatikaani on Satanismin kansainvälinen päämaja – saadakseen Vatikaanin moraalittomasti kerätyn rahaomaisuuden käyttäväksi köyhien elämän kohottamiseen, lopettaakseen vuosisatoja vanhat opit, jotka on keksitty massojen kontrolloimista varten, ja hän on esimerkki uskonnon henkisistä aspekteista – rakkaus, myötätunto, empatia, nöyryys ja anteeksianto.

Kaikki tämä on täysin Illuminatin intressien ja aikomusten vastaista. Paavi Franciscuksen ainoa yhteys natseihin on hänen halunsa palauttaa oikeille omistajilleen ne taideaarteet, jotka natsit varastivat toisessa maailmansodassa ja piilottivat Vatikaaniin.

"En ollut koskaan kuullut rinnakkaisista ja mahdollisista maailmoista, ennen kuin Matthew mainitsi ne viestissään. Mitä ne ovat ja onko niillä mitään merkitystä?" Vaikka puhumme noista maailmoista viitaten Maahan, te luotte henkilökohtaisen todellisuutenne samalla periaatteella, ja hyvin todennäköisesti se on kiinnostavampi aihe, koska niillä on tosiaan merkitystä. Käynnistätte rinnakkaismaailman joka kerta, kun saavutatte ns. merkittävän tienristeyksen – kenties se on, mitä ammattia tavoittelette, käyttekö collegea vai käytättekö kykyjänne johonkin erityispyrkimykseen, millaisessa yrityksessä työskentelette, kenen kanssa menette naimisiin, miten paljon säästätte tuloistanne, minne muutatte.

Sanotaanpa, että olette saanut kaksi hyvää työtarjousta. Kun ajattelette, mitä kumpikin niistä sisältää, ja pohditte, kumpi johtaa todennäköisemmin haluamaanne todellisuuteen, laitatte huomattavan määrän energiaa kumpaankin. Energiaa ei voi tuhota, ja se minkä laitatte valitsemattomaan vaihtoehtoon, jatkaa loogista kulkua sen kannalta, mitä oli tapahtunut ennen päätöstänne.

Tuolle kululle annetaan lisäsuuntaa ja vauhtia myöhempien ajatustenne ja tunteidenne energialla, kuten "olen varma, että tein oikean valinnan, kun en ottanut tuota toista työpaikkaa". Tai "jos olisin hyväksynyt tuon toisen työpaikan, työskentelisin ulkomailla ja voisin matkustaa ja oppia enemmän maailmasta. Tai "mietin, olisiko tuo toinen työpaikka ollut yhtä stressaava kuin tämä". Kaikki se energia jonka laitatte "tuohon toiseen työpaikkaan" ennen päätöstänne ja sen jälkeen, luo rinnakkaisen maailman, joka on sopusoinnussa generoimanne energian kanssa, ja sama pätee kaikkiin muihin "risteyksiin", joita kohtaatte.

Mistään rinnakkaismaailmastanne ei tule osa elämänjälkeänne akaasisissa tiedostoissa, mutta energiaa haaskata noissa lukuisissa maailmoissa, jotka ovat tuntemattomia teille tietoisesti. Se tallennetaan erilliseen järjestelmään, jossa sitä voidaan käyttää tässä elämässä suotuisasti alitajuisena auttajana valitsemissanne karmaoppitunneissa. Rinnakkaisten maailmojenne soveltuvat aspektit voivat palvella yhtä hyvin kuin tuleva fyysinen elämä, jossa päätätte työstää noita oppitunteja.

Ja voi olla hämmennystä siitä, minne tämä apu menee. Jokaisen sielun ainutlaatuinen rekisteröinti universaaleihin massatietoisuuden taajuuskanaviin, kiinnittyy pysyvästi sielun akaasisiin tiedostoihin ja sen rinnakkaismaailmojen rekisteröintijärjestelmään, ja jälkimmäisestä energiaserpentiinit virtaavat virheettömästi sielulle sinne, missä se kokee fyysistä elämää.

Rinnakkaisissa ja mahdollisissa maailmoissa on kaksi pääeroa. Ensinnäkin, mahdolliset maailmat ovat täysin tietoisessa tajunnassanne ja voivat johtaa todennäköisiin maailmoihin ja varmuuteen. Käytetäänpä esimerkkiä, jossa ajattelette matkalle lähtemistä. Kun annatte tälle enemmän huomiota – minne mennään, milloin ja mikä on budjetti – mahdollisuusmaailmasta tulee todennäköisyys, ja se pysyy, kunnes se saavuttaa varmuuden, teidän lähtönne.

Toiseksi, energiaserpentiinit rinnakkaismaailmoissa ovat paljon voimakkaampia kuin mahdollisissa maailmoissa. Kun ajatus matkasta menee pidemmälle kuin muutama ohikiitävä ajatus, se muodostaa heikon serpentiinin, joka leijailee, kunnes se tarttuu "energialammikkoon", jossa odottaa "kiinnikkeitä" antamaan sille suunnan.

"Pitävätkö ne ihmisennäköiset maan ulkopuoliset olennot, joiden sanoitte olevan erityisjoukkoja, tuon ulkonäön sen jälkeen, kun heidät tunnistetaan, vai vaihtavatko ne "oikeaan" kehoonsa?" Useimpien ihmisten olisi vaikeaa uskoa yksilöjen olevan toisista sivilisaatioista vain siksi, että he sanovat olevansa, joten on todennäköistä, että he esittelisivät itsensä tunnistettavassa muodossa ja sitten vaihtaisivat kotimaansa kehoon niin, että muutos voidaan nähdä. Luulemme, että myöhemmin he tekisivät sen, mikä on mukavinta kaikille, jotka heidän kanssaan työskentelevät. Lisäämme vielä, että osa tietoista ja henkistä kehittymistä on hyväksyä eroavuudet ihmisten fyysisessä ulkonäössä yhtä luonnollisesti kuin kukkien ja eläinten erot.

Saatatte huomata, että teillä ja joillakin vierailevilla Maan ulkopuolisilla olennoilla on samat esi-isät. Yksi jäsen niistä monista sivilisaatioista, jotka auttavat Maata, puhui perhesuhteista omassa esityksessään. Äiti, kopioi tähän tuo osa siitä, mitä Agnes sanoi.

"Sivilisaationi on osavastuussa Maan asuttamisesta varhaisimmissa kylvämisissä. Olemme aina pitäneet niiden ihmisten lisäksi, jotka elävät tässä ilmakehässä, rakkaimpana sitä kotimaan paratiisia, joka valittiin teille kasvatettavaksi ja koettavaksi. Oli tarkoitus, että jonain päivänä yhdistyisimme taas kanssanne kaikessa loistossa ja tunnistaen toisemme, mutta teidän puoleltanne ei ole ollut mitään yritystä kannustaa sellaista jälleentapaamista. Tämä johtuu pelosta ja muistin menettämisestä, eikä se muuta meidän suhdettamme tai vähennä meidän rakkauttamme ja veljeyttämme. Niinpä tämä kertoo teille selvimmin, miksi olemme täällä tänä armottomien muutosten aikana …

Tarkoituksemme on yhdistyä taas niiden sielujen kanssa, jotka tulivat omasta alkuperästämme. Kaikki sielut täällä ovat arvokkaita Jumalan silmissä, joten emme umpimähkään hauku yhtä sielua ja kohota toista. Ikään kuin perhe maan päällä olisi kutsunut sisään serkkuja ja tätejä ja setiä, jotta kaikki ovat isovanhempien katon alla jälleentapaamista varten. Se on luonnollinen valinta, eikö vain – ettekä tunne tarpeelliseksi kutsua kaikkia, jotka kulkevat ehkä ohi tuonpuoleisella tiellä. Näin on myös meidän tehtävämme ja tarkoituksemme kanssa. Kyllä, Jumalasta kaikin tavoin ja aina." [Nämä otteet luvusta "Agnes", jonka vastaanotin 1994, ovat kirjasta "Revelations for a New Earth".]

Kiitos, äiti. Rakkaat sisaret ja veljet, olemme kanssanne ehdottomassa rakkaudessa ja iloisessa hengessä juhliessanne perheenne ja ystävienne kanssa uskonnollisten palvelusten, kohottavan musiikin ja juhlamenojen aikaa. Tervehtikää uutta vuottanne kiitollisena siunauksista elämässänne, innostuneena suotuisista tapahtumista lähihorisontissa ja rauhallisin tuntein – rauha maailmassa alkaa rauhasta sisällä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.