VIESTI MATTHEWILTA

Matthew Wardia kanavoinut Suzanne Ward (www.matthewbooks.com)

6.3.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkain terveisin tämän aseman kaikilta sieluilta, tämä on Matthew.

Kaikki maailmassanne ennustaa ns. vahdin vaihtoa. Monien rintamien toiminta kulkee joutuin avoimesti ja salaa vapauttamaan Maan elementeistä, jotka ovat pitäneet sen sivilisaatiota kahleissa vuosituhansia. Ja kun värähtelyt nousevat, filosofien ja ideologioiden polarisoituminen sulaa pois kuin jää napa-alueilla ja lopulta tulee yhtenäinen henki maailmanlaajuisesti. Maan ihmisten kohtalona on elää vapaasti, rauhanomaisesti, vauraasti ja iloisesti harmoniassa luonnon kanssa, ja kunnioitamme kaikkia sieluja, jotka ovat jättäneet kotimaansa auttaakseen yhteiskuntaa luomaan lineaariseen aikaan Maan kultaisen ajan, sen loistavan maailman joka kukoistaa upeasti jatkumolla.

Viime kuukausina olemme puhuneet kiinnostuksistanne maailman tapahtumiin ja teimme sen mielellämme, mutta olemme laiminlyöneet vähän viestiemme ensisijaisen tarkoituksen: tarjota valaistusta ja opastusta joka on olennaista evoluutiomatkallenne. Lukuisiin äidilleni lähetettyiin sähköposteihin sisältyy kysymyksiä ja kommentteja, jotka indikoivat väärintulkintoja ylösnousemuksesta – aihe joka on hämmentävä sieluille, jotka vasta heräävät, ja kenties myös joillekin, joille henkinen informaatio on tuttua. Ylösnousemus täytyy ymmärtää oikein, ja vastaten kaikille, jotka ovat kirjoittaneet, aloitamme tästä äskettäisestä sähköpostista: "Eräs tuttava kertoi minulle lukeneensa kanavoituja viestejä, jotka toteavat, että ylösnousemustapahtuma on pian. Miksi Matthew ei kerro meille tästä ja siitä, miten siihen valmistaudutaan?"

Emme tiedä, mihin tapahtumaan toiset lähteet viittaavat, joten kerromme teille ylösnousemuksesta omasta näkökulmastamme. Ensinnäkin on kahdenlaista – planetaarinen ja henkilökohtainen – ja aloitamme ensin mainitusta. Noin 80 vuotta sitten kun Gaia, sielu joka ruumiillistui planeetaksi, jota nyt kutsutaan Maaksi, huusi apua, se valolisäys voimakkaista sivilisaatioista, joka vakautti kovasti heikentyneen planeetan ja esti sitä lentämästä avaruuteen ja tietyn tuhoutumisen, teki sille mahdolliseksi irrottautua syvältä kolmannesta tiheydestä ja alkaa vähittäinen nouseminen. Tämä oli planetaarisen ylösnousemuksen alku paikkamielessä.

Poiketaanpa aiheesta hetkeksi ja mainitaan jotain, mikä voi olla yksi hämmennyskohta. Koska sekä "ulottuvuutta" että "tiheyttä" käytetään ylösnousemuskontekstissa, voitaisiin ajatella, että ne ovat tämän prosessin eri vaiheita tai aspekteja eikä termejä, joita käytetään samaa tarkoittavina sanoina. Lisäämme, että "tiheys" on tieteellisesti täsmällisempi termi, koska ylösnousemuksessa on kyse energiasta, jota ei voida mitata niillä tavoilla, joita käytetään jonkin koon mittaamiseen, kuten laatikko tai maapalsta.

Nyt sitten, Maa ylitti neljännen tiheyden kynnyksen joulukuussa 2012 ja jatkaa ylösnousemista, kunnes se on hyvin ylemmässä viidennessä ulottuvuudessa, josta se on alun perin. Kuitenkin myös niiden aioneiden aikana jolloin planeetta pyöri alaspäin kolmannen ulottuvuuden syvyyksiin ja oli jumissa siellä, Gaia pysyi viidennessä tiheydessä sielukehitysstatuksena.

Tämä tuo meidät henkilökohtaiseen ylösnousemukseen – sielun kasvuun henkisessä ja tietoisessa tiedostamisessa tai kehityksessä. Tämäkin on prosessi, ei tapahtuma joka vaikuttaisi kaikkiin ihmisiin samalla tavalla ja samanaikaisesti. On niin, että energiatulvat joita Maa kohtaa, ovat suotuisia tapahtumia, joista ihmiskunta voisi hyötyä. Mutta nuo energiaryöpyt voimistavat kaikkia luonteenpiirteitä ja käyttäytymistapoja, ja samalla kun yksilöt reagoivat positiivisten tai negatiivisten perustaipumustensa mukaisesti, planeetta jatkaa vakaata nousuaan ylemmille astraalitasoille.

Mitä tulee henkilökohtaisen ylösnousemuksen alkamiseen, niin tuo massiivinen valo joka pelasti Maan hengen noin kahdeksan vuosikymmentä sitten, oli kaikkien sen asukkaiden käytettävissä, joten voitaisiin sanoa, että se alkoi silloin tällä kertaa niillä ihmisillä, jotka olivat vastaanottavaisia tuolle valolle. Sanomme "tällä kertaa", koska ylösnousemus, evoluutioedistyminen, on jokaisen sielun tavoite joka elämässä.

Jokaisella sielulla on ainutlaatuinen taajuutensa tai energiaserpentiininsä ja sitä ohjaavat sen kiintymykset – henkilön ajatukset, tunteet ja vapaan tahdon teot – moniin kasvuvaiheisiin joka tiheydessä. Minäpä muutan "monet" vaiheet "rajattomiksi" – sielut voivat taantua monien kolmannen tiheyden elämien aikana, ja koska niillä on kaikki tarvitsemansa tilaisuudet päästä takaisin raiteille, vertailtaessa toiset sielut käytännössä singahtavat kolmannesta tiheydestä neljänteen.

On mahdollista, että merkittävä hämmennyksen aihe ylösnousemuksessa ovat numerot. Tässä universumissa eikä myöskään sieluilla ei ole numeroituja tiheyksiä. Käytämme numeroita vain merkitsemään Maan asemaa tai edistymistä paikkamielessä ja osoittamaan ihmiskunnan evoluutiostatuksen kehittymistä, ja viimeksi mainitut luvut voivat erota merkittävästi samaan aikaan, kun Maan paikkanumero pystyy samana.

Todellisuus on, että universumi on puhdasta energiaa, joka virtaa ilman rajoja jonkin alemman tiheyden viimeisten ja seuraavaksi korkeamman tiheyden ensimmäisten serpentiinien välillä, ja serpentiinit sekoittuvat, koska niiden värähtelytahti on hyvin samanlainen. Tästä syystä ette nähneet dramaattisia muutoksia 21.12.2012 tai seuraavina päivinä ja viikkoina, vaikka Maa oli alkanut kiertää neljännen tiheyden alimmalla tasolla. Ja riippumatta siitä, missä planeetta on, henkilökohtainen ylösnousemus voi tapahtua. Myös niinä pitkinä aikakausina jolloin Maa oli juuttuneena kolmannen tiheyden syvyyksiin, jotkut sielut – Jumalan erityiset viestintuojat, muut lähettiläät ja visionäärit – ylösnousivat valontäyteisissä elämissään.

Miten sitten valmistaudutte ylösnousemukseen? Se on yhtä yksinkertaista kuin eläminen hurskaalla tavalla, tai kuten Jumala sanoi: "Olkaa ystävällinen."

"Miten monta vuotta vielä kestää, että Maa saavuttaa määränpäänsä?" Jos on jokin ehdoton vastaus, emme tiedä sitä. Tunnette, että aika kuluu nopeammin ja nopeammin, kun planeetta siirtyy kevyemmille ja vielä kevyemmille energiatasoille, ja jossain kohtaa oivallatte, että olette ajattomalla ja "välimatkattomalla" jatkumolla. Rakkaat veljet ja sisaret, tällä hetkellä yritys kuvitella elämä, jossa kaikki universaalissa olemassaolossa on sarja samanaikaisia tapahtumia, on turhautumisen tilaamista. Sielutasolla tunnette tuon elämän, ja kun olette ajan ulkopuolella lineaarisesti puhuttaessa, riemuitsette sitä, että olette taas kerran täysin tietoinen elämisestä jatkumolla.

"Miten kauan meiltä ja Gaialta vie siirtyä neljännen ulottuvuuden läpi, ennen kuin koemme viidennen ulottuvuuden? Löysin kirjan, jossa puhuttiin tästä ja se antoi vuoden 2032 ajankohdaksi, jolloin voisimme alkaa siirtyä viidenteen ulottuvuuteen." Gaia-sielu ei ole koskaan lähtenyt viidennestä ulottuvuudesta, ainoastaan sen planeettakeho lähti, emmekä osaa sanoa, miten kauan Maa tekee siirtymää neljännen tiheyden läpi, koska sitä ei voida arvioida tarkasti lineaarisessa ajassa, mikä on jatkumolla nyt. Ja planetaarisen ja henkilökohtaisen ylösnousemuksen välillä on tuo merkittävä ero.

Useimmat valotyöntekijät – pitävät he sitten itseään sellaisena tai eivät – ovat neljännen tiheyden keski- ja yläosassa tietoisesti ja henkisesti ja joissain tapauksissa korkeammalla – sielut jotka tulivat kehittyneimmistä maailmoista auttamaan Maan ihmisten heräämisessä. Tämä ei anna kenellekään teistä vapaaehtoisista immuniteettia ihmistunteiden koko kirjolle, eivätkä surun, pettymyksen, epätoivon tai muiden stressaavien tunteiden jaksot vaaranna asemaanne. Ihmiset jotka pystyvät tilapäisesti nousemaan omien haasteidensa ja maailman myllerryksen yläpuolelle, kokevat lyhyesti viidennen tiheyden autuutta ja sellaista keveyttä, ettei tiedosta olevansa tiheässä kehossa.

Mitä ajankohtaan 2032 tuleen, niin emme uskaltaisi määritellä kalenterivuotta millekään Maan – tai teidän – matkan vaiheelle, edellä mainitun vaikeuden vuoksi laittaa vaihtelevia energiatasoja lineaariseen aikaan.

"Miten voin vakuuttaa perheen uskonnollisille fanaatikoille, ettei edessämme ole Harmagedon, apokalypsi tai lopun ajat? En halua, että heidät jätetään ulkopuolelle, kun ylösnousemus tulee!" Olemme puhuneet ylösnousemusprosessista, joten ei ole tarvetta käsitellä sitä uudelleen, ja vastauksemme pätee kaikkiin, joiden rakkaat ovat sulkeneet mielensä kaikelta, mikä ei sovi heidän mielipiteeseensä uskonnosta tai jostain muusta uskomusjärjestelmästä. Jakakaa ajatuksenne ja tietonne niiden ihmisten kanssa, joita kiinnostaa, mutta älkää yrittäkö vakuuttaa ketään, joka ei ole altis uskomaan teidän tavallanne. Jokaisella sielulla on oikeus liikkua mukavaa vauhtia valaistumista kohti, ja jos sitä ei saavuteta tässä elämässä, se tapahtuu jossain toisessa – ketään sielua ei jätetä ulkopuolelle – eivätkä erilaiset vakaumukset muuta niitä rakkaussiteitä, jotka yhdistävät sieluja.

Äiti, näen, että loput aiheet pitkässä luettelossasi liittyvät henkilökohtaiseen ylösnousemukseen ja monet ovat samanlaisia. Vastaamme kaikkiin ilman, että sinun tarvitsee kirjoittaa niitä, ja aloitamme Maan sivilisaation kehitystasosta. Ne jotka ovat asteikon alapäässä, ovat edelleen syvällä kolmannessa tiheydessä – ne jotka ovat yläpäässä, lähestyvät viidennen ensimmäisiä energiaserpentiinejä. Suuren enemmistön tila on kolmannen tiheyden keski- ja yläosa tai neljännen tiheyden alaosa, paljon kehittyneempi kuin niiden suhteellisen harvojen yksilöiden, jotka ovat jumissa syvällä kolmannessa tiheydessä, ja kun värähtelyjen nouseminen jatkuu, väestön evoluution edistyminen on nopeampaa ja selvempää.

Ylösnousemus ei liity mitenkään fyysiseen pitkäikäisyyteen, ja se liittyy kaikin tavoin siihen, miten ihmisen päätökset ja teot elämän aikana noudattavat sielusopimusta.

Ei, ylösnousemus ei vaadi, että ihminen on tietoinen siitä. Monet miljoonat kehittyvät tietämättä siitä. Jos he eivät yhdistä empatiaansa, intuitiivista kehittymistään, huomaavaisuuttaan ja ystävällisyyttään ylösnousemukseen ollessaan maan päällä, heillä on täysi ymmärrys ollessaan Nirvanassa.

Ylösnousemus tapahtuu fyysisen elämän aikana, se ei tule kerta heitolla lopussa. Sama pätee taantumiseen – ja vaikka onkin sellainen asia kuin "kuolinvuodekeskustelu, joka pelastaa ihmissielun", niin mitä tahansa ihminen käy läpi kehon viimeisinä päivinä tai hetkinä, hän "saa kunnian" astua siihen Nirvanan osaan, joka vastaa hänen koko elämänsä energiaa.

Siirtyminen henkielämään ei ole "automaattinen ylösnousemus" . Elämä Maan henkimaailmassa on kuin fyysistä elämää siinä mielessä, että vapaa tahto on voimassa, ja Nirvana tarjoaa niin laajan kirjon mielenkiintoisia aktiviteetteja ja kiehtovaa matkustamista, että jotkut sielut omistautuvat noille viihdykkeille ja ohittavat tuon ulottuvuuden upeat oppimistilaisuudet. Tuollaisen elämän valitsemista ei tuomita mitenkään. Kuitenkin sieluilla jotka ponnistelevat minimaalisesti valmistautuakseen seuraavaan inkarnaatioon, ei ole tuossa elämässä samaa ylösnousemusetua, kuin niillä jotka valmistautuvat viisaasti.

Ylösnousemus ei ole Maan jättämistä fyysisesti elääkseen korkeamman tiheyden planeetalla – se on Maan kanssa matkustamista sen elinkaaren ajan, joka on valittu sielusopimuksessa. On väärinkäsitys, että on kaksi Maata – uusi Maa johon ihmiset ylösnousevat ja jossa he elävät rakkaudessa ja rauhassa, kun taas ihmiset jotka eivät tee sitä, jäävät vanhaan Maahan väkivallan, korruption ja ahneuden keskelle.

Lukijoiden kysymysten kontekstissa ylösnousemuksella ei ole "valmistumisaikaa", mutta toisessa kontekstissa on. Ette ole ihminen, jolla on sielu, vaan olette kuolematon sielu, joka kokee elämää kehossa. Jokainen ruumiillistuminen – niitä voi olla monia tuhansia, jopa miljoonia suuressa määrässä muotoja, sivilisaatioita ja maailmoja, jotka ovat niin erilaisia kuin tuntemanne, että te ette pysty kuvittelemaan niitä – tarjoaa kasvumahdollisuuden henkisesti ja tietoisuudessa ja sen muistamisen, mitä tiedetään sielutasolla: olette tämän universumin Ylimmän olennon energia-aspekti ja erottamattomasti yhteydessä kaikkeen tässä universumissa. Kun tuo muistetaan täysin, ymmärrätte, että olette aina ollut ja olette ikuisesti sen massatietoisuuden aspekti, joka on Ylin olento. Mutta se ei ole matkanne loppu – perimmäinen määränpää on kosminen alkunne, Luojan puhdas rakkaus-valoenergia, kaiken kaikkitietävä ja kaikkivoimainen ykseys.

Rakas perhe, saattaa näyttää siltä, että sielutason tietämyksen ja elämän löytäminen uudelleen tulee monimutkaisemmaksi ja hämmentävämmäksi, kun kehitytte. Tilanne on tosin päin – kaikesta tulee yksinkertaisempaa ja selkeämpää. Monimutkaisuus ja hämmennys ovat siellä, missä te olette – ne ovat ajatustenne, tunteidenne ja päätöstenne luomuksia. Antakaa ainutkertaisen rakkaudenvoiman opastaa teitä toistaiseksi iloisesti ja varmasti, kun jatkatte valonne säteilemistä kaikille maan päällä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.