VIESTI MATTHEWILTA

Matthew Wardia kanavoinut Suzanne Ward (www.matthewbooks.com)

6.2.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkain terveisin tämän aseman kaikilta sieluilta, tämä on Matthew.

Riitaisuus joka koskee USA:n presidentin politiikkaa, osoittaa jyrkästi jakautuneen kansan ja epäluuloisen maailman, ja aivan kuten maailmanrauha alkaa yhdestä ihmisestä, jolla on sydämen ja mielen rauha, ja sitten seuraavasta ja sitä seuraavasta, sama pätee myös yhtenäiseen henkeen globaalissa yhteiskunnassa. Koskaan tämä ei merkitse samanmielisyyttä niiden ideologioiden kanssa tai niiden tekojen suvaitsemista, jotka rikkovat periaatteita ja arvoja! Sitä vastoin itsetutkiskelu valaisee omia aspekteja, joita tarvitsee vahvistaa henkisen ja tietoisuuskasvun saavuttamiseksi, ja tämä sisältää yhdistävien samankaltaisuuksien hyväksymisen, jakavien eroavuuksien sijasta.

Vaaleista saakka äidilleni lähetetyt sähköpostit heijastavat monien ihmisten huolta USA:ssa sekä muualla siitä, miten uuden hallinnon toimintaohjelma vaikuttaa heidän maihinsa. Vaikka tiesimme, ettei tämä korkeiden ja matalien värähtelyjen poikkeuksellinen "umpikuja" voinut jatkua kauan, mahdollisuusenergiakentässä ei ollut selkeyttä siitä, miten se kehittyisi palvelemaan kaikkien korkeinta hyvää. Sitten, kappas vaan, nämä kaksi värähtelyleiriä ikään kuin sanoi: "Tanssitaanko?"

Virkaanastujaisseremonian jälkeisenä päivänä Maa liekehti valosta. Ns. naisten marssilla miehet, nuoret aikuiset ja lapset liittyivät naisten mukaan sadoissa kaupungeissa ympäri USA:ta ja useissa muissa maissa. Ainoastaan nämä monet alueet tai miljoonat marssijat, jotka edustivat yhteiskunnan moninaisuutta, eivät valaisseet huomattavasti planeettaa, vaan myös niiden yhteinen tarkoitus. Media julkaisi tapahtumat Trumpin vastaisina protesteina, mutta me emme näe sitä niin. Nämä harmoniset marssijat eivät protestoineet sitä vastaan, mitä he eivät halua, vaan he antoivat voimansa sille, mitä he haluavat – rauhaa, tasavertaisuutta, kunnioitusta, terveydenhoitoa ja lainmukaisia oikeuksia kaikille maailmassanne, puhdasta energiaa suojelemaan planeettaa.

Muutaman päivän päästä määräys, joka koski tiettyä kolmen kuukauden matkustuskieltoa, herätti täysin erilaisia reaktioita ympäri maailmaa – vihaa, pelkoa ja hämmennystä. Matalat värähtelyt joita nuo voimakkaat tunteet säteilivät, tasapainottaa valo protestoijien myötätunnossa kaikkia niitä kohtaan, joihin vaikutetaan henkilökohtaisesti, ja korkeampaa tarkoitusta palvellaan myös. Kielto toimi kuin vilkkuvalo, joka toi maailman huomion vääryyksiin sen aiheuttamassa syrjinnässä, ja tämä on tukeva askel kohti jakavan energian muuttamista yhtenäiseksi energiaksi. Te kaikki olette erottamattomasti yhteydessä sielutasolla. Näin ollen se mikä vahingoittaa yhtä, vahingoittaa kaikkia – se mikä hyödyttää yhtä, hyödyttää kaikkia.

Asiat eivät siis aina ole, miltä näyttävät. Teillä on sanonta: "Jokaisessa pilvessä on hopeareunus", mikä antaa ymmärtää, että jotain positiivista voi olla myös tilanteessa, joka vaikuttaa täysin päinvastaiselta. Todellakin!

Olemme usein yllyttäneet teitä: "Älkää pelätkö", ja kaikille jotka ovat kirjoittaneet äidilleni pelostaan perheensä ja maailman puolesta, sanomme, että älkää pelätkö mitään! Tiedostakaa aina, että tuon voimakkaan tunteen energia on kaksiteräinen miekka: se on polttoainetta, joka voimaannuttaa pimeitä sieluja, ja universaali vetovoimanlaki joka on jatkuvassa liikkeessä, pätee henkilökohtaisesti ja globaalisti. Pelkoajatusten ja –tunteiden energia tuo lisää pelottavia tilanteita. Sitä vastoin luottamus ja optimismi tuovat valontäyteisiä tuntemuksia ja parempia olosuhteita.

Suotuisa muutos ei ole historiallisesti alkanut huipulta ja tihkunut alaspäin – se on alkanut ruohonjuuritason ponnisteluista ja syöksynyt ylöspäin. Olkaa innoissanne siitä tiedosta, että niiden liikkeiden jotka oikaisevat vääryyksiä ja kohottavat alastallattuja, määrä ja menestys kasvaa ympäri maapalloa. Sykäykset ja tilapäiset kiertotiet etenemispolulla ovat selviä vielä jonkin aikaa, mutta vastarintasaarekkeista tulee harvempia, kun värähtelyt eivät enää pysty tukemaan mitään, millä on pimeä aikomus. Se ei tapahdu yhdessä yössä, mutta lopulta ihmiset jotka ovat tietoisia valosta ja valopohjaisesta toiminnasta, voittavat.

Bernie Sanders ja filosofiat joita hän kannattaa, ovat noissa rajoissa, joten poiketaanpa vähän aiheesta ja vastataan lukijoiden kysymyksiin hänestä. Hän tuki Hillary Clintonia, koska hän tunsi tämän olleen parempi kahdesta ehdokkaasta, ja hän puhui tämän puolesta vasta sen jälkeen, kun Demokraattinen kansalliskomitea suostui sisällyttämään puolueen periaatteisiin hänen tukijoilleen tärkeät asiat. Kyllä, hän sai selville, että ääntenlaskentaa vääristeltiin useissa esivaleissa, ja hän katuu hetkittäin, ettei haastanut sitä häntä äänestäneen enemmistön puolesta. Siitä hänellä ei ole aavistustakaan, että jos huijaus olisi paljastettu, värähtelyt olisivat kantaneet hänet presidentiksi äänivyöryvoitolla. Hän ei tiedä, asettuuko presidenttiehdokkaaksi 2020. Hän aikoo kuitenkin jäädä julkisuuteen vahvaksi kannattajaksi ja kongressiääneksi niiden uudistusten puolesta, jotka toivat hänelle paljon kannatusta.

Puhutaanpa nyt sitten niistä, jotka tuntevat, että he ovat riittämättömiä valotyöntekijöitä, koska he eivät voi osallistua marsseille tai olla aktiivisia edistysmielisissä järjestöissä tai tukea taloudellisesti arvokkaita aatteita. Rakkaat ystävät, lähettämällä valoa niille, jotka voivat osallistua, vahvistatte heidän tehokkuutensa kymmenkertaiseksi. Valolla jota lähetätte marssijoille ja matkustuskiellon protestoijille, on tuo vaikutus, ja se myös voimistaa heidän päättäväisyyttään jatkaa ponnistuksia reiluja ja oikeudenmukaisia ratkaisuja kohti. Tietenkin monia valotyöntekijöitä oli väkijoukoissa noina päivinä, mutta useimmat muut osallistujat eivät edes tunne tuota sanaa, eikä se ole tarpeellistakaan. Valo heidän intohimossaan, että maailmasta tulee parempi paikka kaikille, auttaa sitä puhkeamaan kukkaan. Älkää koskaan aliarvioiko sen valon voimaa, jota säteilette maailmaan!

Seuraava on ote sähköpostista, jonka kirjoitti lukija Lontoosta: "Kun kysyin [selvänäkijältä] kaoottisesta poliittisesta tilanteesta, hän sanoi, että kehittyneet henget eivät pengo poliittisia asioita. Jos hän on oikeassa, kysy Matthewilta, miksi hänen asemansa sielut tekevät niin." Tuo selvänäkijä on ehdottomasti oikeassa, jos hän tarkoittaa "penkomisella" puolen ottamista tai yritystä vaikuttaa johonkuhun jossain asiassa. Se ei ole koskaan ollut kiinnostuksemme, vielä vähemmän aikomuksemme. Useissa viesteissä olemme sanoneet, että olemme epäpoliittisia ja tuomitsemattomia. Miksi sitten puhumme poliittisista asioista?

Maan ihmiset eivät ymmärtäneet, miksi oli jatkuvaa sotaa, joka aiheutti paljon kuolemaa ja laajaa tuhoa, ja kun aseet modernisoituivat siihen pisteeseen, että maailmanlaajuinen hävitys oli mahdollinen, he alkoivat pelätä aina vain enemmän, mitä edessä oli. He eivät tienneet, että heidän pelkonsa ruokki pimeitä sieluja ja lisäsi näiden pyrkimystä hallita maailmaa ja jatkaa väkimäärän vähentämistä. He eivät tienneet, että heidän pelkonsa kertoi universumille, että he halusivat lisää tilanteita, joita pelätä. Niinpä jos sivilisaation oli koskaan tarkoitus elää vapaasti ja iloisesti maailmassa, joka oli palautettu terveeksi ja kauniiksi, kuten Gaia halusi, jotain oli tehtävä tuon pelkokierteen pysäyttämiseksi. Universaalien lakien mukaan mitkään henkisesti kehittyneet olennot eivät kuitenkaan voi tyrkyttää apuaan kolmannen tiheyden sivilisaatiolle. Sen täytyy olla noiden ihmisten päätös, millainen on se maailma, mitä haluavat ja mitä kohti työskentelevät.

Ja niin se oli, että kun korkein universaali neuvosto suunnitteli Maan kultaista aikaa Gaian toiveen mukaisesti, osa suunnitelmaa edellytti lukuisia viestintuojia valosta ja heidän vastaanottajiaan valaisemaan sitä syytä, miksi Maa on tässä tilassa ja miten ihmiset voivat muuttaa sen. Heidän historiansa ei kerro, että kautta aikain sotia ja kaikenlaista sortoa aiheuttivat poliittiset johtajat, jotka olivat pimeyden vankeja ja jatkoivat imperiuminsa laajentamista, kunnes kontrolloivat kaikkia instituutioita, jotka vaikuttavat elämään maan päällä. Meidän tehtävämme on selittää, mitä tuo salainen hallitus ja sen maailmanlaajuinen verkosto ovat tehneet, ja myös valaista teitä siitä, keitä olette – ainutlaatuisia ja loukkaamattomia sieluja, jotka ovat erottamattomasti yhteydessä tämän universumin Ylimpään olentoon ja kaikkiin muihin sieluihin. Teidän tehtävänne on jakaa tuo tieto kaikkien kanssa, jotka ovat vastaanottavaisia, ja olla esimerkki siitä, että rakkaus ja yhtenäisyys on tie maailmaan, joka täyttää Maan sivilisaation toiveet.

Pimeyden kontrolloinnin vuosituhannet ovat loppumassa, koska voimistuva valo tukee ihmisten halua ja tahtoa elää rauhallisessa maailmassa, jossa johtajat ovat kunniallisia, lait ovat oikeudenmukaisia, monimuotoisuutta arvostetaan ja kaikki jakavat yltäkylläisyydessä. Niitä muutamaa lukuun ottamatta jotka yrittävät laukaista ydinkärkiä, Luojan kaikille sieluille antama vapaan tahdon lahja menee kaiken muun edelle. Maan ihmisten kollektiivinen vapaa tahto luo lineaariseen aikaan täysin sen kultaisen ajan, joka kukoistaa jo jatkumolla, ja te, rakkaat veljet ja sisaret, olette täällä tämän evoluutiomatkan etujoukossa, jolle ihmiset ovat lähteneet.

Kaikkien viestivuosiemme ajan monet lukijat ovat pyytäneet meitä antamaan niitä useammin, ja siteeraamme tätä viimeaikaisinta pyyntöä: "Tämä on hyvin hämmentävää ja kaoottista aikaa. Olkaa kilttejä ja alkakaa lähettää viestejänne viikoittain, jotta tiedämme, mitä oikeasti tapahtuu ja mitkä on valeuutisia."

Teille tulvii informaatiota, ja kyllä, teidän täytyy tietää, mikä on totta ja mikä ei. "Vapaa lehdistö" raportoi edelleen, mitä Illuminati haluaa teidän ajattelevan, ja jättää pois, mitä he eivät halua teidän tietävän, eikä kaikki internetissä ole luotettavaa. Paljon siitä perustuu tietämättömyyteen faktoista, tarkoituksellisiin valheisiin – myös kanavoidut viestit, jotka väittävät tulevansa kehittyneiltä olennoilta – artikkeleihin joissa on oikeana pidettyä, vääristynyttä dataa, tai ennakkoasenteellisiin mielipiteisiin joita pidetään todenperäisinä. On siis ymmärrettävää, että yksilöt etsivät informaatiolähteitä, jotka he tuntevat luottavaksi.

Mutta riippuvuus viesteistämme romuttaa niiden tarkoituksen tarjota valaistumista, opastusta ja kannustusta, jotta opitte luottamaan siihen, mitä tiedätte intuitiivisesti, ettekä tarvitsen enää meitä tai ketään muuta viestintuojaa valosta. Oleellinen osa itsensä löytämistä, sielukehitystä, on luottaa intuitioonne, viesteihin sielutasolta tietoisuuteen, ja siksi olemme usein yllyttäneet teitä kääntymään sisäänpäin etsimään vastauksia. Sielunne – te! – olette osa massatietoisuutta, jossa kaikki tiedetään. Tämän tiedon ja intuitiivisen tietämisen kosminen varasto vain odottaa paljastumistaan sitten, kun olette tietoisesti valmis. Jos tunnette saavanne informaatiota, joka on ns. ajatustenne ylä- ja ulkopuolelta, kiinnittäkää huomiota – sielunne kertoo teille, mitä teidän täytyy tietää tuolla hetkellä.

Jotkut teistä ovat kysyneet, miten tietää, tulkitsetteko intuitiotanne oikein. Intuitio ei vaadi tulkintaa tai analysointia – se on luontainen alkureaktionne informaatioon. Jos se virtaa kevyesti sydäntilassanne, hyvin luultavasti se on totta. Jos on vastustavaa nykimistä, se ei luultavasti ole. Luontaiseen tietämiseen voi oppia luottamaan nopeasti, mutta tavallisesti se vaatii harjoittelua ja kärsivällisyys on liittolaisenne. Tiedostakaa, että mieli joka on suljettu harkitsemaan sellaisen informaation pätevyyttä, joka eroaa uskonnollisista tai ideologisista uskomuksista, on este, joka estää sielutason tietoa saavuttamasta tietoisuuden.

Rakas perhe, emme voi sanoa liian usein, että rakkaus on avain elämään, jota haluatte, maailmaan jonka luomista autatte. Jos ette tiedä niitä myriadeja tapoja, joilla ilmaisette rakkautta, tai ette kenties muista niitä, lukekaa sydämenne kevennykseksi viestimme, joka sisältää niitä (9.12.2016).

Valaistut olennot ympäri tätä universumia kannustavat teitä alati eteenpäin ja tukevat teitä ehdottoman rakkauden verrattomalla voimalla.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.