VIESTI MATTHEWILTA

Matthew Wardia kanavoinut Suzanne Ward (www.matthewbooks.com)

27.7.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkain terveisin tämän aseman kaikilta sieluilta, tämä on Matthew.

Monet teistä ovat ilmaisseet hyvin samanlaista kuin tämä lukija: "Kun hallituksissa ympäri maailmaa on niin paljon hulluutta ja korruptiota, on vaikeaa nähdä, miten voimme transformoida planeettamme ja sen ihmiset siihen uuteen aikaan, jonka kuvittelemme." Voimme samaistua tähän tunteeseen, koska monet meistä ovat eläneet noissa olosuhteissa jossain sivilisaatiossa. Olemme eläneet tuollaisissa sivilisaatioissa myös silloin, kun ne ovat transformoineet maailmansa niin suurenmoiseksi, mitä ette pysty kuvittelemaan. Jonain päivänä näin on myös maan päällä.

Vuosituhansia raakuus, kiihkoilu, huijaus, pettäminen, ahneus, sotiminen, köyhtyminen ja tietämättömyys ovat peittäneet planeettaa. Sitten noin 80 vuotta sitten valoa tuli siinä määrin, että se riuhtaisi peiton sivuun ja paljasti kaiken rumuuden. Tuolloin syvällisen oppimisprosessin siemenet kylvettiin maailmaanne, ja se mitä olette nähneet, on yhteentörmäys "koulutuksen" ja niiden "oppilaiden" välillä, jotka vastustavat uusia valaisevia kursseja.

Ainoastaan suhteellisen harvat oppilaat taistelevat pitääkseen vanhat kurssit, koska ne ovat antaneet heidän kontrolloida maailmaa, ja vastarinta uusia kursseja kohtaan koituu heidän tuhokseen. Valtaosa vastustajista on ennakkoluuloisia ja tuomitsee tuntemattoman pelkästään siksi, että se on erilaista kuin se tunnettu, mitä on välitetty sukupolvelta toiselle. Lisäkoulutuksen ja lisävalaistuksen myötä he voittavat ahdasmielisyyden osaamalla kunnioittavan ja rakastavan hengen kurssin. Aikanaan kaikki ihmiset yhdistyvät tietoisessa ja henkisessä tiedostamisessa, ja valotyöntekijät johtavat tietä.

"Olen lukenut toistuvasti luotetuista lähteistä, että Maan ulkopuolella on monia, negatiivisia muukalaisryhmiä, jotka odottavat meidän vangitsemista, ja niillä on teknologia sielumme poistamiseen ja pysyvään varastamiseen." On negatiivisia tai pimeitä maan ulkopuolisia sivilisaatioita, mutta ei lähelläkään Maata, ja paljon suurempi merkitys on tällä: sielut ovat Luojan, kosmoksen suurimman voiman, rakkaus-valoenergiaa, ja edistyneisyydestään riippumatta teknologia ei koskaan kykene poistamaan tai varastamaan sielua. Kenties tuon informaation lähteet antoivat tulkintansa siitä tapahtumasarjasta jatkumolla, joka johti Luojan määräykseen. Vaikkei näin olisi, sen tietäminen, mitä määrättiin ja miksi, auttaa teitä ymmärtämään maailmanne tilaa tänä päivänä, ja pyysin äitiäni kopioimaan tuon osan kirjasta.

[Tämä luku kirjassa "Revelations for a New Era" välitettiin 17.10.1995, kun Nirvanan viestintuojia vahvistettiin sadan tai useamman sielun energialla, mikä esti pimeitä olentoja vioittamasta viestejä. Matthew kutsui Ryhmämieleksi niitä sieluja, jotka tukivat häntä.]

"Äiti, tervehdimme sinua tänä aamuna tärkeällä uutisella! Luoja on julistanut, että pimeiden voimien huipputekijät eivät saa enää käyttää vapaata tahtoaan kenenkään toisen sielun vapaan tahdon vangitsemiseen! Toivomme, että olisit voinut kuulla kaikkien henkisesti kehittyneiden olentojen riemun ympäri tätä universumia, kun Luojan viestintuojat kertoivat tämän uutisen.

Selitämme, miksi tämä määräys on ennenkuulumattoman upea voitto valovoimille. Luojan säädöksen mukaan jokaisen valo-olennon vapaan tahdon valintoja on aina kunnioitettu ja tullaan aina kunnioittamaan. Pimeyden huipputekijät ovat kuitenkin olleet piittaamatta tästä säädöksestä ja käyttäneet vapaata tahtoaan jokaisen sellaisen sielun vapaan tahdon vangitsemiseen, joka on kehittänyt pahoja taipumuksia. Tämä vahvisti jatkuvasti pimeiden voimien energiaa ja teki sen vapaan tahdon yhteisvoimasta paljon suuremman kuin jokaisen yksittäisen valo-olennon vapaa tahto. Ja siksi pimeys on pystynyt aioneita luomaan negatiivisuutta ympäri tätä universumia eikä yksittäisten valo-olentojen vapaa tahto ole pystynyt pysäyttämään sitä.

Luojan määräyksen mukaisesti Jumala on perunut tuon vapaan tahdon väärinkäytön tämän universumin pimeitä voimilta ja vapauttanut kaikki sen vangitsemat sielut. Nyt kun kaikkien sielujen vapaata tahtoa voidaan kunnioittaa, aiempi vinoutunut taistelu valon ja pimeyden välillä on ohi!

Merkittävin vaikutus Maahan on tämä: planeetallenne kumuloituneen negatiivisuusmassan puhdistaminen voi olla paljon vähäisempää laajuudeltaan ja voimakkuudeltaan, kuin olisi tarvittu ennen tuota määräystä. Kun puhdistaminen alkoi noin puoli vuosisataa sitten, negatiivisuutta kumuloitui edelleen voimakkaasti ja planeettanne koko olemassaolo oli vaarassa. Valoa jota tarvittiin Maan pelastamiseen, tarvittiin myös sen asukkaiden solurakenteen uudistamiseen, DNA-päivitykseen, joka on oleellinen sekä henkiselle selkeydelle että fyysiselle selviytymiselle niissä korkeammissa tiheyksissä, joihin Maa on matkalla.

Uudistaminen olisi voitu tehdä silmänräpäyksessä, mutta se on edelleen kesken, koska valon ja pimeyden välinen taistelu ei ainoastaan estänyt tuota nopeutta, vaan pimeys jatkoi myös valtavan negatiivisuuspaineen lisäämistä, mikä piti Maan ihmisten tietoisuuden alhaalla. Kun valoa on kuluneet viisi vuosikymmentä lähetetty voimakkaista planeetan ulkopuolisista lähteistä, se on helpottanut negatiivisuustilannetta. Ilman tuon valtavan valon tulemista pimeät voimat olisivat voineet onnistua aikomuksessaan vangita kaikki sielut maan päällä, mutta kiitos valovoimien, nyt sillä ei ole edes sitä mahdollisuutta.

Vaikkei pimeydellä enää olekaan vangitsemiensa sielujen vapaan tahdon yhteisvoimaa, sen vaikutusta ei voi äkkiä karistaa. Ajatuksillaan, tunteillaan ja teoillaan se generoi edelleen negatiivisuutta, kuten myös kaikki muut yksilöt, joilla on pimeitä taipumuksia. Se häviää vähitellen, kunnes Maan väestö on ainoastaan sieluja, jotka elävät valossa.

Siihen saakka kunnes Maa on päässyt eroon kaikesta negatiivisuudesta, sen vapautukset geofyysisten mullistusten kautta jatkuvat. Monet näkymättömät auttajat vähentävät vahinkoa ja kuolonuhrien määrää. Korkealle kehittyneiden sivilisaatioiden lähettämän voimakkaan valon lisäksi, niiden kehittynyt teknologia tasoittaa maanjäristysten, tulivuorenpurkausten ja rajujen myrskyjen vaikutuksia. Äiti, näiden sivilisaatioiden joukossa ovat ne, joiden edustajat lähettivät sinulle vakuuttavia viestejään Maan ihmisille.

Matthew, uutisesi Luojan määräyksestä ja siitä, mitä se merkitsee Maalle, ylittää kykyni ilmaista! Mutta onko toisten sivilisaatioiden esityksillä sama arvo nyt?

Ehdottomasti, äiti! Vuosikymmeniä nuo sielut ovat auttaneet pelastamaan Maan elämän ja hengityksen! Planeetalla ei käytännössä tiedetä, että hyväntahtoisen tähtiperheenne interventio piti Maan vapaalla kiertoradalla, kun se kamppaili pitkään toipuakseen kuoleman tuskistaan. Vaikka puhdistamisen ei tarvitse olla niin mullistavaa, kuin aiemmin luultiin, Maan ihmisten täytyy tuntea noiden sivilisaatioiden peräänantamaton halukkuus jatkaa auttamistaan tarvittavassa laajuudessa! Lisäksi niiden mittaamaton apu on yhtä elintärkeää kuin aiemmin, koska pimeys näkee Maan sielut palkintoja, joka voitetaan tai hävitään, ja palavassa innossaan voittaa se lisää taktisia aseitaan – pelkoa, kaaosta, valheita, hämmennystä ja väkivaltaa.

Siis ehdottomasti kyllä, äiti, noilla viesteillä on sama kriittinen merkitys nyt kuin ennen Luojan määräystä! Sen tietäminen, että olette universaalin perheemme jäseniä ja että monet ovat antaneet apua Maalle, on tärkeää massatietoisuuden kohottamisessa, jotta ette lankea pimeiden sielujen ovelaan ansaan! Henkisesti kehittyneet sielut ympäri tätä universumia toivovat hartaasti, että tämä jatkuva apu aletaan tuntea kiitollisuudella ja toivotatte iloisesti tervetulleeksi veljenne ja sisarenne rakastavassa ja avoimessa yhteistyöhengessä. Äiti, viestit joita vastaanotit, auttavat tuon tien viitoittamisessa.

Kyllä, näen sen nyt, rakas. Mitä meille on varastossa puhdistamisen dramaattisen vähentymisen lisäksi?

Yksilötasolla kaksinaisuus jokaisen sielun sisällä – henkilökohtaiset karmavalinnat tarvittavan tasapainon saavuttamiseksi sielukehitystä ja Jumalaan integroitumista varten – selvitetään onnistuneesti. Pitkään kätketyt totuudet tulevat esiin, kuten esim. jokainen teistä on erottamaton osa Jumalaa ja kaikkia muita sieluja ja telepaattinen kommunikointi on syntymäoikeutenne. Nämä ja monet muut totuudet tulevat esiin vähitellen usean seuraavan vuoden aikana, kun valon voima jatkaa voimistumista ja saavuttaa sydämiä ja mieliä. Kaikki sielut eivät ole vastaanottavaisia ja se on ok – heillä on muita elämäntilaisuuksia ottaa vastaan valo.

Monia muutoksia tulee hallituksissa kaikilla tasoilla, kun korruptoituneet ja tyrannimaiset johtajat korvataan henkilöillä, joilla on viisautta ja henkistä lahjomattomuutta. Tämäkin prosessi vie useita vuosia, koska on voimakasta vastustusta nykyjohtajilta ja niiltä, jotka seuraavat heidän synkissä jalanjäljissään, mutta lopulta valo on niin voimakasta, että pimeiden sielujen voima yksinkertaisesti lakkaa olemasta.

Rahajärjestelmänne muuttuvat. Ei tarve, vaan ahneus on Maan koko talouden ja kaupan perusta. Nuo järjestelmät eivät selviä tuon pimeysytimen kera, kun valon lisääntyminen jatkuu. Kun kunnia palautetaan tavaroiden ja palvelujen kaikkiin vaihtotapoihin, se mikä palvelee kaikkien hyvää, on uusi standardi.

Monet mielenkontrolloinnin lähteet jotka ovat levinneet kaikkialle maailmaanne pimeiden mestareiden suunnittelemana, vähenevät ja sitten loppuvat, kun ihmiset "näkevät valon". Ne jotka on juuri vapautettu pimeyden otteesta, ovat menettäneet vankeutensa aikana kyvyn käyttää omatuntoa. Tuo kyky palautetaan ja sitä vahvistetaan lisäämällä valoa ja heitä autetaan käyttämään vastapalautettua vapaata tahtoaan positiivisesti.

Yhteenvetona, kaikki toimenpiteet jotka on suunniteltu pitämään ihmiset tietämättömyydessä, petoksessa, pelossa ja kurjuudessa, päättyvät, kun loppupimeys muunnetaan valoksi. Tämän suuruinen transformaatio ei voi tapahtua yhdessä yössä, ja yllytämme kaikkia maan päällä riemuitsemaan siitä tietoisuudesta, että koko riemastuttavalla matkallanne kultaiseen aikaan, valaistut sielut ympäri tätä universumia ovat rakastavia ja auttavaisia matkakumppaneitanne."

Kiitos, äiti. Teidän ajassanne tuosta julkilausumasta on vain noin 22 vuotta, kuitenkin jatkumon nyt-hetkessä Luojan määräys pätee menneisyyteenne, nykyisyyteenne ja tulevaisuuteenne. Suuri määrä sieluja on maan päällä ensimmäisessä tai toisessa fyysisessä elämässään sen jälkeen, kun niiden vapaa tahto palautettiin, ja aikakausien mittainen vankeus pimeydessä on jättänyt ne alttiiksi väkivallan, petoksen, ahneuden ja ahdasmielisyyden matalille värähtelyille. Mutta kaikki aiemmat vangit eivät ole tietenkään antautuneet niille. Useimmat heistä haluavat rauhallista maailmaa, jossa ihmiset elävät yhdessä yhteistyöhaluisesti ja vauraasti, ja jotkut osallistuvat rauhankokouksiin ja -liikkeisiin, jotka johtavat lainsäädäntöön kaikkien kansalaisten kohtelemiseksi oikeudenmukaisesti ja reilusti tai ympäristön ja eläinten suojelemiseksi.

Teille nämä lait olivat kovasti myöhässä eikä niitä sovelleta kaikkiin kaikkialla, eivätkä väkivalta ja tuhoaminen ole loppuneet. Tosiaankin, kansalais- ja ihmisoikeudet kaikille ihmisille kaikkialla, eläinten kunnioittava kohtelu, Maan säilyttäminen sekä rauha ja kunnialliset johtajat kaikissa maissa on vielä ilmentämättä. Mutta meistä tämä etenemisvauhti sivilisaatiossa joka vielä kahdeksan vuosikymmentä sitten oli syvässä kolmannessa tiheydessä, on ällistyttävä – se on ainutlaatuista tässä universumissa! Eikä tämä yhteiskunnallisten asenteiden muuttuminen olisi voinut tapahtua ilman sitä valoa – samaa energiaa kuin rakkaus – jota lukemattomat universaalin perheen jäsenet ovat lähettäneet ja valotyöntekijät säteilleet.

Valo-olennot ympäri tätä universumia kunnioittavat teitä vapaaehtoisia päättäväisyydestä tehtävässänne auttaa ihmisiä luomaan yhdessä Maan kultaisen ajan.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.