VIESTI MATTHEWILTA

Matthew Wardia kanavoinut Suzanne Ward (www.matthewbooks.com)

28.6.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkain terveisin tämän aseman kaikilta sieluilta, tämä on Matthew.

Kun kuulette luonnonkatastrofeista, tulipaloista, kolareista ja terroristihyökkäyksistä, suru menetetyistä hengistä ja myötätunto heidän rakkaitaan kohtaan ovat luonnollisia tunteita. Ei ole luonnollinen reaktio ajatella valittuina karmaoppitunteina kaikkia noita sieluja, joihin tällaiset tapahtumat vaikuttavat, ja niitä miljoonia jotka kokevat humanitaarisia kriisejä, ja toisinaan ihmettelette, loppuuko väkivalta ja kärsimys koskaan.

Kyllä, rakas perhe, se loppuu. Maan karmakaruselli on hidastumassa. Kun niiden yksilöjen fyysinen elämä loppuu, jotka aiheuttavat tuskaa ja traumaattisia olosuhteita toisille sielusopimusten ulkopuolella, he menevät jonkin voimakkaasti kolmannen tiheyden sivilisaation henkimaailmaan ja sitten ruumiillistuvat tuohon kansaan ja astuvat karmakiertoonsa. Ihmisiä tekee siirtymän pois Maasta sielusopimuksessa valitsemanaan aikana, mutta yhteiskunta tietää ihmeellisestä elämästä Nirvanassa ja että rakkaussiteet yhdistävät ihmiset ja eläimet, jotka ovat rakkaita toisilleen.

Toivotamme tervetulleeksi kysymyksenne kehon soluista ja DNA:sta. Solut vaikuttavat merkittävästi elämäänne, joten tämä kiinnostus on tosiaan paikallaan. "Jos "vain säteilemme valoamme" tehdessämme hyviä asioita, DNA:mme muuttuu … onko se totta?" Kyllä, se on totta, mutta säteilläkseen valoa ihmisten täytyy ensin imeä sitä, ja sitä tulee "hyvien asioiden tekemisessä". Kun kolmannen tiheyden keho imee valoa, hiilipohjaiset solut joissa on kaksi yhteen kietoutunutta DNA-säiettä, muuttuvat vähitellen kristallirakenteeksi, jossa säikeiden lukumäärä lisääntyy, ja kun tämä tapahtuu, mielen terävyys, henkinen selkeys ja ilmentämiskyvyt lisääntyvät myös.

"Kuulin, että voimme kommunikoida solujemme kanssa. Jos se on oikeasti mahdollista, miten teemme sen? Mitä sanoisimme?" Ei ole ainoastaan mahdollista kommunikoida solujenne kanssa, vaan teette sitä jatkuvasti tietämättä. Kaikissa ihmiskehon lukemattomissa soluissa on tietoisuus – jokainen tietää tarkkaan, miten toimia ja miten reagoida tiettyyn stimulointiin. Valitettavasti tuo stimulointi on usein matalaa värähtelyä – pelkoa, vihaa, katkeruutta, syyllisyyttä, mustasukkaisuutta, epärehellisyyttä, ahneutta. Siksi fyysiset, henkiset ja tunnesairaudet ovat hyvin tavallisia maailmassanne. Solut reagoivat yhtä tietävästi korkeisiin värähtelyihin – rakkaus, ilo, kiitollisuus, rauhallisuus, myötätunto ja anteliaisuus – ja ne reagoivat samalla tavalla siihen, mitä kommunikoidaan tietoisesti. Ottakaa huomioon, että solut reagoivat värähtelyihin, joita lähettävät sanat ja aikomus, jolla on oma värähtelynsä, joten sen mitä sanotte, on oltava aitoa, tultava sydämestä, eikä sitä tarvitse välttämättä puhua ääneen – voitte välittää viestinne ajattelemalla.

Voitte esimerkiksi kiittää soluja teidän pitämisestänne terveenä tai pyytää niitä pitämään verenne virtaamassa tasaisesti, lisäämään energiatasoanne tai auttamaan mieltä, kehoa ja henkeä pysymään tasapainossa. Jos olette altis päänsärylle tai silmien rasittumiselle – mille tahansa vaivalle – pyytäkää tuon tietyn alueen soluja näyttämään teille tunnistettavalla tavalla, mitä teette estämään niitä toimimasta kunnolla. Ja on aina sopivaa kertoa niille, että rakastatte ja kunnioitatte niitä fyysisen puolenne rakentamisen vuoksi. Lisäämme vielä, että soluille puhuminen ei korvaa terveyshuoltoammattilaisen tapaamista vaivasta, josta on tullut krooninen tai joka pahenee.

"Onko kehittyneiden sivilisaatioiden sieluilla, jotka tulivat tänne vapaaehtoisena, solut ja/tai DNA, joka eroaa Maan ihmisistä?" Valtavalla enemmistöllä näistä sieluista on sama solurakenne ja kaksisäikeinen DNA kuin Maan ihmisillä, ja he tiesivät ilmoittautuessaan vapaaehtoiseksi, että heillä olisi ne rajoitukset ja puutteet, jotka ovat luontaisia kolmannen ulottuvuuden kehossa. Kuuntelemalla sielutason opastusta he ovat nostaneet tietoista ja henkistä tajuntaansa planeettasivilisaation yli, ja sitten kun heidän palveluelämänsä loppu ja he palaavat kotimaahansa, he ilmentävät kehon, jossa on alkuperäinen DNA. Olemme sanoneet "he" ja "heidän", koska tämä koskee monia sieluja, jotka eivät tiedä olevansa vapaaehtoisia, sekä teitä, jotka tiedätte olevanne.

No niin, suhteellisen pienellä määrällä niitä sieluja, joita voitaisiin ajatella henkisten erikoisjoukkojen yksikkönä, on tehtäviä, jotka vaativat 3D-kehon rajoitukset kovasti ylittäviä kykyjä. Ne joiden syntyperäinen muoto eroaa huomattavasti omastanne, ilmentävät humanoidikehon ennen saapumistaan, ja ne jotka muistuttavat läheisesti teitä, tulevat sellaisena, kuin ovat, ja kaikissa tapauksissa valo heidän solurakenteessaan pitää DNA:n ehjänä. He viettävät useita kuukausia "puolitien taloissa", kun sopeutuvat Maan ilmakehään ja jalostavat ulkonäkönsä ja käyttäytymisensä sopimaan niiden maiden väestöön, joihin heidät on nimitetty tehtävään. Jotkut "vakinaisista" vapaaehtoisista tekevät dokumentin ja lisäävät sen sopiviin rekistereihin vahvistamaan yksikönjäsenen syntymän, kansalaisuuden, koulutuksen ja pätevyyden sellaisilla alueilla kuin tekoäly, astrofysiikka, insinööritaito, kielitiede, tietotekniikka ja lääketiede.

Vaikka nämä maan ulkopuoliset käyttäytyvät hyvin samalla tavalla kuin naapurinsa ja työtoverinsa, siihen se samanlaisuus loppuukin. He pystyvät materialisoimaan ja dematerialisoimaan esineitä, ja he kommunikoivat telepaattisesti toistensa kanssa tällä planeetalla sekä kollegojensa kanssa kotimaailmassaan. Heillä on valokuvamuisti ja he pystyvät siirtämään kuvia toisiin lähteisiin ajattelemalla. Silloin kun tarvitaan salassapitoa jonkin tehtävän suorittamiseen tai henkilökohtaisen turvallisuuden vuoksi, he pystyvät kiihdyttämään värähtelyään niin, ettei 3D-näkökyky pysty havaitsemaan heidän läsnäoloaan, tai teleportoitumaan turvalliseen paikkaan, ja jos auttaja on vaarassa, he pystyvät ympäröimään tämän suojaavalla valokilvellä. Rakkaat veljet ja sisaret, teillä on kapasiteetti tehdä sama ja enemmän. Ette ole hyödyntäneet sitä vielä, koska tehtävänne ei vaadi noita kykyjä, tai kenties ette ole vielä kehittäneet niitä.

"Haluaisin Matthewin käsittelevän uutta 5G-millimetriaaltoa, jonka matkapuhelinyritykset tuovat markkinoille muutaman vuoden kuluessa. Tekemäni tutkimus on valaissut vähän aihetta, eikä se ole hyväksi soluille ja DNA:lle." Yksi syy miksi sielut kehittyneistä sivilisaatioista auttavat Maata, on, että ihmisten henkinen ja tietoinen kehitys on laahannut kovasti teknologisen kehityksen perässä. Esimerkiksi ydinvoima kolmannen tiheyden ihmisten käsissä on puhdasta hulluutta ja ydinaseet ovat itsemurha. Useissa tapauksissa universaalin perheen jäsenet ovat estäneet katastrofaaliset lopputulokset kummallakin alueella. Mikä suuri päivä se onkaan, kun Maan ihmiset voivat kiittää perhettään muista maailmoista, joiden apu on ollut myriadeilla tavoilla korvaamatonta!

Mutta takaisin asiaan, jotkut noista sieluista jotka tietävät, miten tietyt sähkömagneettiaaltokaistanleveydet vaikuttavat haitallisesti kehon solurakenteeseen, ovat teollisuusaloilla, joissa he voivat edistää muutoksia antamaan haitattomia kännyköitä, tukiasemia ja muita tuotteita, jotka pitävät nyt DNA-säikeet kahdessa. Kuitenkin tällä hetkellä planeetan värähtelytasot vähentävät noiden tuotteiden vahingollisia vaikutuksia väestöön, ja yksilöillä jotka imevät valoa, on lisäsuoja. Älkää antako raporttien haitallisista vaikutuksista aiheuttaa teille pelkoa, koska pelkoenergian matalat värähtelyt estää suojan – ja älkää aliarvioiko värähtelyjen voimaa kohottaa tai heikentää mitä tahansa tilannetta.

"Miten MK-Ultra-projektin mielikontrolloidut yksilöt pudistavat tuon ohjelmoinnin? Entä ihmiset, jotka eivät tiedä tulleensa ohjelmoiduksi? Vaikuttaako ohjelmointi DNA:han? Mikseivät oppaamme voi vain vetää meidät ulos tästä?" Ensin sanomme, ettei mielenkontrollointi ole koskaan sieluvalinta, koska se sekaantuu sielukasvuun. Tämä kolmannen tiheyden mentaliteetin salakavala aspekti joka käyttää raakoja menetelmiä vangittujen yksilöiden ohjelmoimiseen, on tullut aikansa loppuun. Vallitsevat värähtelyt "savustavat" mielet ulos ohjelmoinnista, joka istuttaa "laukaisijakomennon", jotta ihmiset suorittavat määrättyjä tehtäviä. Siksi jotkut yksilöt pystyvät puhumaan niistä kokemuksista, jotka heidät oli ohjelmoitu unohtamaan.

He eivät pysty imemään valoa mielenkontrolloinnin alaisuudessa, mutta vapaana siitä he pystyvät ja heidän solunsa ja DNA:nsa reagoivat vastaavasti. Kaikki yksilöt jotka ovat olleet mielenkontrolloinnin kohteena – riippumatta siitä, pääsivätkö he pakoon ennen Nirvanaan siirtymistään vai eivät – saavat personoitua parannusta siellä. Heidän psyykestään poistetaan kiduttava ohjelmointiprosessi, jotta heidän ei tarvitse kokea sitä uudelleen elämäntarkastelun aikana, eikä prosessia ja mielenkontrolloituja kokemuksia kanneta solumuistissa vaikuttamaan seuraaviin ruumiillistumiin. Sielun valintoihin seuraavan henkilöhahmonsa osalta sisältyy voimakas vastenmielisyys ihmisten tai eläinten vahingoittamiseen.

Kauan ennen kuin tuo mielenkontrollointimuoto keksittiin, massoja ohjelmoivat uskonnolliset opinkappaleet ja vuosisatoja myöhemmin Illuminati hallituksissa ja valtavirtamediassa. Ihmiset jotka imevät valoa, epäilevät "auktoriteeteilta" tulevan informaation todenperäisyyttä ja opettelevat luottamaan intuitioonsa siinä, mikä on totta ja mikä ei. Tämä tietoisuuden nouseminen muuttaa solurakennetta sallimaan DNA-säikeiden lisääntymisen. Yksilöt jotka eivät käsitä olevansa jumissa jossain ohjelmointijärjestelmässä, voivat henkielämässä ollessaan päättää "nähdä valon" toisessa inkarnaatiossa. Terroristeilla ei ole mitään syytä ajatella, että heidät on ohjelmoitu, koska kiihkoilu, tietämättömyys, sortaminen ja ahneus jotka synnyttävät terrorismia, ovat elämän fakta maailmassanne.

Jumalan lähettiläät – henkioppaat, enkelit, sielut kehittyneistä sivilisaatioista, rakas perhe ja ystävät Nirvanassa – auttavat teitä jatkuvasti säteilemällä valoa kaikkeen elämään maan päällä. Universaalien lakien mukaan heidän ei sallita "vetää teitä vain ulos", eikä siihen ole mitään tarvetta – teette sen itse imemällä valoa.

"Ainoastaan 17 USA:n tiedustelupalvelun toimistoa ei väitä, että Venäjä hakkeroi tiedostoja vaikuttaakseen maan presidentinvaaleihin. Muiden maiden toimistot jotka analysoivat "jalanjälkiä", päätyivät myös osoittamaan Venäjää. Nyt tiedetään, että Venäjä hakkeroi myös USA:n esivaalien tiedostoja. Ajatteleeko Matthew edelleen, että tuo maa on viaton?" Kyse ei ole siitä, mitä me ajattelemme, vaan mitä tiedämme niiltä universaalin perheen jäseniltä, joita on kaikkien maiden tiedustelupalveluissa. He ovat osa erikoisjoukkoja, joista puhuimme. Siksi voimme todeta varmuudella, että hakkeroinnin tekivät USA:n agentit, jotka halusivat tiedostojen informaation julkisuuteen ennen presidentinvaaleja, ja Illuminati Demokraattien kansalliskomiteassa manipuloi ääniä esivaaleissa, jotta Hillary Clintonista tulisi puolueen ehdokas, ei Bernie Sandersista. Tuon erikoisjoukkoyksikön jäsenet tietävät, ketkä agentit tiedustelupalveluissa ovat Illuminatia ja ketkä heidän eksperteistään tekivät ne "jalanjäljet", jotka osoittavat Venäjää.

Miksi Venäjä? Illuminatin täytyi pysäyttää kontrollinsa mureneminen Euroopan unionissa ja USA:ssa, ja vaati jatkuvaa solidaarisuutta näiden kahden kokonaisuuden välillä, jotta Illuminati jolla oli edelleen vaikutusvaltaa ja salaisia operaatioita Atlantin valtameren kummallakin puolella, voisi saada takaisin tehokkuutensa. Mikä voisi varmistaa, että tämä kansainvälinen suhde pysyi vahvana? Yhteinen vihollinen. Vuosia Illuminati on halunnut muodostaa operaatiotukikohdan Moskovaan, mutta presidentti Putin on kieltäytynyt tekemästä yhteistyötä – ja samalla kaksiteräisellä miekalla he voisivat rangaista häntä ja tukea heikkenevää valtaansa EU:ssa ja USA:ssa.

Heidän salaisten operaatioidensa agentit lisäsivät jännitettä, jota syntyi Krimillä ja Ukrainassa, ja sitten panivat sanan kiertämään, että Putin otti väkivalloin haltuunsa nuo alueet halussaan tuoda kaikki entisen Neuvostoliiton maat kontrolliinsa, ja he osoittivat sormella Venäjää puuttumisesta USA:n vaaliprosessiin. Heidän valtavirtamediansa on pitänyt nuo tarinat valokeilassa vakuuttaakseen EU:lle ja USA:lle, että Venäjä on vakava uhka demokratialle – tarpeeksi usein toistetuista valheista tulee "faktoja". Illuminati armeijassa ja sotateollisuudessa puhuu nyt tarpeesta vahvistaa puolustuskapasiteettia. He nettoavat mukavasti sotakoneiston valmistamisesta. Tavallinen kansa uskoo, että Venäjä on vapaan maailman vihollinen, joten siinä mielessä Illuminati on saavuttanut tarkoituksensa, mutta EU:n ja USA:n välinen solidaarisuus jonka he odottivat tiukasti vahvistuvan, rakoilee, eivätkä he onnistu kääntämään keinotekoista "kylmää sotaansa" kolmanneksi maailmansodaksi.

Ymmärrämme, miksi kysymykset ja kommentit USA:n presidentti Trumpista ylittävät kaikki muut lukijoita kiinnostavat aiheet. Rakkautemme tätä sielua kohtaan on ehdotonta, aivan kuten kaikkia muitakin universaalissa perheessämme, ja tuomitsematta sanomme, että häneltä puuttuu pätevyys käsitellä viisaasti virkansa laajoja vastuita. Tyrmistys "hänen poliittisista päätöksistään, neuvonantajistaan ja ei-presidenttimäisestä kommunikoinnistaan ja käyttäytymisestään" on laajalle levinnyttä, koska tämän hallituksen toiminnalla on ikäviä heijastevaikutuksia ympäri maailmaa.

Seuraava osa muutaman kuukauden takaisesta viestistämme kannattaa toistaa, koska se pätee yhtä lailla nyt:

"Vaalitulos tuhosi Illuminatin suunnitelman laittaa taas yksi omistaan Valkoiseen taloon, kun sen on tarvinnut taistella kahdeksan vuotta presidentin kanssa, joka taisteli vastaan siinä määrin, kuin pystyi.

Planeettavärähtelyt vahvistuvat ja edistävät vain pyrkimyksiä, jotka palvelevat parhaiten Maata ja sen kaikkia elämänmuotoja – mikään sen vastainen ei voi kestää pitkään.

Kovalla työllä voitettuja oikeuksia ja edistystä yhteiskunnallisessa oikeudenmukaisuudessa ei voi purkaa. Maan ihmisten kohtalona ei ole mennä taaksepäin, vaan siirtyä jatkuvasti kohti rauhaa, keskinäistä kunnioitusta, yhteistyötä ja elämää harmoniassa luonnon kanssa.

Maailma jossa elämä on tällaista ja planeetta palautettu terveeksi ja koskemattoman kauniiksi, maailma jota autatte luomaan lineaariselle aikajanalle, on värhteellisesti olemassa jo jatkumolla." [9.12.2016]

Rakkaat valotyöntekijät, optimisminne Maan tulevaisuudesta auttaa niiden tyrmistyksen matalien värähtelyjen kumoamisessa, jotka viivyttävät yhteiskunnan siirtymistä täysin kultaista aikaa kohti. Kun ohjaatte energianne positiivisiin ajatuksiin, tunteisiin ja tekoihin, jotka eivät ainoastaan säilytä saavutettua edistystä, vaan lisäävät vauhtia, jotta se voi syöksyä eteenpäin, lähettäkää runsaasti valoa koko Maalle. Kun visualisoitte "planeetan palautuneena terveeksi ja koskemattoman kauniiksi" ja kaikkien ihmisten elävän "rauhassa, keskinäisessä kunnioituksessa, yhteistyössä ja harmoniassa luonnon kanssa", kiirehditte sitä päivää lineaarisessa ajassa, jolloin tuo maailma on ilmentynyt täysin.

Valo-olennot ympäri tätä universumia kunnioittavat palveluksianne Maalle ja tukevat teitä ehdottoman rakkauden verrattomalla voimalla.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.