VIESTI MATTHEWILTA

Matthew Wardia kanavoinut Suzanne Ward (www.matthewbooks.com)

23.4.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkain terveisin tämän aseman kaikilta sieluilta, tämä on Matthew.

Kuulette vakavoittavaa retoriikkaa Pohjois-Koreaan liittyen, ja vakuutamme teille, ettei tule totaalista sotaa tuon tai mikään muun maan kanssa. Voitte myös olla piittaamatta siitä mediahypestä, joka koskee Venäjän uutta kylmää sotaa Euroopan ja USA:n kanssa. Venäjä on yksi noista "selkärankamaista", joiden tavoite on rauha, taloudellinen vakaus ja ympäristönsuojelu. Eikä Pohjois-Korean ydinohjuskokeet ole uhka – jatkuvasti ahertavat joukot taivaallanne tekisivät taistelukärjistä toimimattomia, kuten ne ovat tehneet yli 10 kertaa muutamana kuluneena vuotena. Toimien kollegojensa suosituksesta planeetalla, yksi ryhmä aiheutti äskettäisen ohjuksen räjähtämisen muutama sekunti laukaisemisen jälkeen psykologisena takaiskuna testausohjelmalle ja keinona toppuutella kovaa puhetta.

Maan mahdollisuusenergiakenttä indikoi, että tyytymättömät kansalaiset monissa maissa käynnistävät tai jatkavat hallituksen vastaisia protesteja ja taistelu terroristiryhmiä vastaan on tarpeellista jonkin aikaa. Kuitenkin avautuvat kommunikointiyhteydet vähentävät vihamielisyyttä kaikkien "vihollisten" välillä ja lopulta poistavat sen. Myötätuntonne, sympatianne ja rukouksenne virtaavat luonnostaan niille miljoonille, jotka kestävät henkeä uhkaavaa köyhyyttä tai muita vakavia vastoinkäymisiä, mutta älkää jääkö kiinni siihen karmadraamaan, jota selvitetään. Peräänantamattomuutenne valossa auttaa ja inspiroi ihmisiä kanssaluomaan Maan kohtalon rauhallisena maailmana, jossa kaikki jakavat yltäkylläisyydessä ja elävät harmoniassa luonnon kanssa.

Meiltä on kysytty, heikentääkö protestoijien vihan matalat värähtelyt heidän tarkoitustaan, ja vastaus on: tarkoitus määrää, mitä värähtelyjä tuotetaan. Olisiko apartheid loppunut, jos Etelä-Afrikan alkuperäisasukkaat eivät olisi ohjanneet vihaansa protesteihin samojen kansalaisoikeuksien ja laillisten vapauksien saamiseksi, mitä heitä hallinneilla maahanmuuttajilla oli? Olisiko naisten ääni kuultu vaaliuurnilla, jos he eivät olisi muuttaneet vihaansa siitä, että heiltä kiellettiin sama oikeus kuin miehillä, protesteiksi, jotka antoivat heille tuon oikeuden? Harvoin mitään epäoikeudenmukaisuutta korjataan, ennen kuin ne ihmiset vaativat sitä, joihin se vaikuttaa epäsuotuistasi, ja viha voi olla liittolainen, jos ryhdytään toimiin oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisuuden puolesta. Lyhyesti sanottuna, silloin kun protestoijien tarkoituksessa on valoa, tuotetaan korkeita värähtelyjä, ja silloin kuin protestoivan ryhmän tarkoitus on tuputtaa omia ideologioitaan toisinajatteleville ihmisille, tuotetaan matalia värähtelyjä runsaasti.

"En pääse yli vihastani jostain sellaisesta, mitä kolmivuotinen kumppanini teki monta kuukautta sitten. Hän ei ymmärrä, miten syvästi se vaikutti minuun, ja suuttuu, kun haluan puhua asiasta. Tiedän, että vihalla on huono värähtely, enkä halua tämän estävän kumpaakaan meistä ylösnousemasta. Mitä voin tehdä?" Vastauksemme pätee jokaiseen, joka käsittelee vihaa jostain tilanteesta, ja ensin puhumme tästä intiimissä suhteessa. Silloin kun vihasta tulee hallitseva tunne, se vaikuttaa kahdella tapaa: vihaenergia tunkeutuu suhteeseen ja sen matalat värähtelyt ovat este valon ja tietoisuuden ja solurakenteen välillä, mihin imeytyvä valo on välttämätöntä ylösnousemukselle. On aika harkita sitä, että tuo suhde ei ehkä enää palvele kummankaan henkilön parasta etua, koska se karmaliitto jonka he valitsivat sielusopimuksissaan, on saatettu loppuun. Tänä ennenkuulumattomana aikana jolloin kaikki universumissa on nopeutuneessa tilassa, sieluilla on tilaisuus päättää kaikki kolmannen tiheyden karma yhdessä elämässä monien sijasta, ja usein viha motivoi paria eroamaan, jotta kumpikin voi siirtyä muihin valittuihin kokemuksiin.

Silloin kun viha tulee vanhempien ja lasten tai sisarusten väliseen suhteeseen ja se on heidän syntymää edeltävän sopimuksensa mukaista, sekin antaa kaikille kasvumahdollisuuksia, mutta taaskaan tuon sopimusosan täyttymisen ei tarvitse viedä vuosia ja taas vuosia. Jos pitkäaikaisia erimielisyyksiä ei voida ratkaista, voimakkaiden intuitiivisten tunteiden seuraaminen parhaasta ratkaisusta itselleen on viisas kurssi. Intuitioon luottaminen on osa sielukehitystä ja on jokaisen sielun tavoite joka elämässä.

Viha kytevän tyytymättömyyden kasvuna voi olla merkki, että sielu tönii tietoisuuttanne tekemään muutoksia alueella, joka herättää tuon tunteen – kenties kyse on ammatista tai tietystä työpaikasta, liiketoimintayhteydestä, asuinpaikasta tai opiskelukurssista. Emme puhu toimimisesta vihan hetkellä tai impulsiivisesti jostain päähänpistosta, vaan harkitsevaisten askelten ottamisesta siihen suuntaan, joka on vahvasti kutsunut teitä.

Kerromme teille, miksi viha on hyvin yleistä maailmassanne. Maa on koulu, jossa oppilaat voivat oppia rakkauden verrattoman voiman ja ilon sekä pelon ja vihan seuraamukset. Viha on pelon sivutuote ja ne kulkevat usein käsi kädessä. Vetovoimanlain mukaan tunnetilanteet vahvistavat itseään, ja koska viha ja/tai pelko voi johtaa väkivaltaisiin tekoihin tai reaktioihin, noiden tunteiden hallitseminen on tärkeintä sielun evoluutiomatkalla. Tämä ei ole "helpon kympin kurssi", ja monien täytyy käydä se uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, ennen kuin valmistuvat. Kun on annettu ainutlaatuinen tilaisuus saattaa loppuun karmaoppitunnit yhdessä elämässä ja saavuttaa se tasapainoinen kokeminen, mitä sielut tarvitsevat kasvaakseen, massoittain sieluja on tullut Maahan erityisesti yrittämään uudestaan suoriutua parhaalla arvosanalla viha-pelko-oppitunnista.

Olette nimittäneet historiallisia aikakausia "jääkaudeksi", "rautakaudeksi", "pronssikaudeksi" jne. – kenties tätä planeettamyllerryksen aikaa voitaisiin kutsua "vihakaudeksi". Kun Maa nousee aina vain korkeammille värähtelytasoille, ihmiset jotka aiemmin panostivat energiaa vihaan, ohjaavat sen sijaan energiaansa positiivisiin tapoihin, jotka ilmentävät Maan kultaisen ajan.

"Minulle kerrottiin, että maailma on meille kaikille koulu oppia ja ymmärtää pahuus – mitä se voi tehdä ja mitä voimme tehdä voittaa pahuuden. Jos Maa muuttuu rakkauden ja valon paikaksi, minne menemme oppimaan pahuudesta ja sen vaikutuksista, kun meidän täytyy tuntea hyvän ja pahan välinen tasapaino?" Maa on tosiaan koulu, kuten yllä mainittiin, ja monista tämän universumin oppimiskeskuksista Maa tunnetaan yhtenä hienoimmista. Siksi sielut ovat innokkaita ruumiillistumaan sinne. Osa maailmanne tulemista rakkauden ja valon paikaksi on, että ne yksilöt jotka syyllistyvät pahan tekemiseen, voivat nähdä, miten heidän tekonsa vaikuttavat toisiin – joissain tapauksissa maailmaan – ja he voivat oppia voittamaan taipumuksen käyttäytyä tuolla tavalla. Ainoastaan ne jotka hallitsevat tämän oppitunnin, menevät Maan mukana, kun se jatkaa ylösnousemusmatkaansa. Ne jotka eivät hallitse, astuvat jonkin kolmannen tiheyden sivilisaation henkimaailmaan ja inkarnoituvat tuohon maalimaan saadakseen uuden tilaisuuden oppia tuon keskeisen oppitunnin. Lisäämme, ettei Jumala pidä ketään lapsistaan pahantekijöinä, vaan "parvensa huonosti käyttäytyvinä".

Tämä on hyvä kohta puhua tästä lukijan kommentista: "Siinä ei ole mitään tolkkua, että unohdamme, mitä sielusopimuksissamme on. Olisi paljon järkevämpää muistaa, jotta voisimme tehdä oikeita päätöksiä ja olla joutumatta toistamaan samoja vanhoja karmaoppitunteja, kunnes osaamme ne." Meistä tuntuu, että mikään mitä voisimme sanoa, ei selittäisi unohtamisen syytä yhtä selkeästi, kuin mitä Jumala kertoi äidilleni puhuessaan hänen kanssaan aiheesta monta vuotta sitten: "Jos kaikki tiedettäisiin ehdottomasti, jos mikään ei vaatisi itsenäistä ajattelua tai toimintaa tai itsenäisiä päätöksiä, miksi olisi mitään tarvetta moniin kokemuksiin? Mitä opittavaa olisi? Miksi elämä ylipäätään olisi tarpeellinen? Voisimme vain pikakelata loppuun, joka on alku, ja antaa kaikkien aikojen kaikkien elämien olla tuossa alkukohdassa."

"Jotkut kanavoijat sanovat, että olemme vastuussa omasta elämästämme, mutta meillä ei ole kontrollia ydinsäteilyyn, lannoitteiden, tuholaismyrkkyjen ja ruuan kemikaaleihin, geenimanipulointiin, vesisärötykseen, öljyvuotoihin, metsien tuhoutumiseen, pakollisiin rokotuksiin, kemikaalivanoihin ja muihin saasteisiin ilmassa ja vedessä, ja kaikki nuo myrkylliset aineet vahingoittavat terveyttämme. Missä määrin ne vaikuttavat ylösnousemukseen?" Myrkyillä on tosiaan haitallisia vaikutuksia kehoon – teidän, Maan ja sen eläinten kehoon – mutta niillä ei ole mitään vaikutusta planeetan vakaaseen ylösnousemuskurssiin tai kenenkään ylösnousemuspolkuun. Ne eivät voi sekaantua edistymiseenne henkisessä ja tietoisessa tiedostamisessa, ellette usko, että ne voivat. Muistakaa, että se luo todellisuutenne, mihin uskotte!

Mutta kevennetäänpä mieltänne noista tilanteista, jotka mainittiin. Universaalin perheen jäsenet jotka elävät keskuudessanne sekä joukot taivaallanne, neutralisoivat ydinsäteilyn ja myrkkyjen vaikutuksia kaikissa muodoissa, ja sitten kun joukot voivat liittyä teihin ja käyttää teknologiaansa tehokkaammin paikan päällä, hämmästytte ja rohkaistutte siitä, miten nopeasti ilma, maaperä ja vesi voidaan palauttaa puhtaaksi.

Lukijat jotka kirjoittavat äidilleni, viittaavat tavallisesti "maan ulkopuolisina" (ET) niiden sivilisaatioiden jäseniin, jotka auttavat teitä, ja toisinaan mekin viittaamme heihin niin – se on lyhyempi ja ymmärrämme kaikki, keitä tarkoitamme. Mutta ajatelkaa heitä meidän tapaamme niinä, joita he ovat: universaalin perheemme jäseniä. Olemme kaikki erottamattomasti yhteydessä sielutasolla ja monissa tapauksissa nämä auttajat ovat esi-isiänne. "Perhe" on oikea tapa ajatella heitä.

Monet niistä jotka elävät planeetalla, tiesivät ilmoittautuessaan vapaaehtoiseksi, että he kohtaisivat fyysisiä vaaroja, talousvaikeuksia, epäoikeudenmukaisia vangitsemisia, vakavia terveysongelmia tai vammoja, ammatillisen uskottavuuden kyseenalaistamista, rakkaiden ihmisten menettämistä ja niiden perheenjäsenten ja ystävien hyljeksintää, jotka nukkuvat edelleen tiedostamattomuudessa. Jos tunnistatte olevanne jossain näistä olosuhteista, tiedätte, että valotyöntekijän elämä ei ole helppoa. Kuitenkin seuraatte sydäntänne ja sieluanne ja autatte jatkuvasti Maan ihmisiä heräämään, jotta nämä perheenjäsenemme voivat edetä evoluutiomatkallaan niin, kuin te olette edenneet.

Kaikki valo-olennot tässä universumissa kunnioittavat korvaamatonta palveluanne ja tukevat teitä ehdottomalla rakkaudella.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.