VIESTI MATTHEWILTA

Matthew Wardia kanavoinut Suzanne Ward (www.matthewbooks.com)
20.3.2016
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkain terveisin tämän aseman kaikilta sieluilta, tämä on Matthew.

Maailmassanne tapahtuu paljon energeettisesti, kun jatkuvasti lisääntyvät värähtelynopeudet ns. erottavat jyvät akanoista nopeasti. Tyypillisesti Illuminatin kontrolloima valtavirtamedia levittää akanoita valikoivalla ja vääristyneellä uutistarjonnalla. Vaikka niiden kykyä julkaista vain sellaista, mitä ne haluvat teidän tietävän, on heikentänyt huomattavasti sosiaalinen media ja internetissä jaetut videot ja artikkelit, käyttäkää tarkkaa erottelukykyä kaikkien lähteiden informaatiossa, myös internetin.

Tuon kanavan totuudenmukaisen informaation vastapainoksi, Illuminatin käskyläiset tuputtavat sen kautta väärää informaatiota pitääkseen pelon ja hämmennyksen maailmannäyttömän keskiössä. Intuitioonne luottaminen siinä, mikä on totta ja mikä ei, päästää teidät sen näytelmän taustamaiseman taakse, mikä tapahtuu näyttämöllä. Kun tiedätte, että se loppuu Maan kultaiseen aikaan täydessä kukoistuksessa, se sallii teidän tarkkailla hahmoja karmallisissa rooleissaan ja olla jäämättä kiinni siihen usein kovaääniseen draamaan, jota esitetään.

Olemme usein maininneet kohoavien värähtelyjen toisen ominaisuuden – luonteenpiirteiden ja käyttäytymismallien voimistuminen – ja kasvava väkivalta on aiheuttanut monia sähköposteja, jotka ovat samanlaisia kuin tämän australialaisen lukijan, joka ilmaisi huolensa vihamielisten jengien ilmestymisestä maahansa: "Voitko kysyä Matthewilta, miksi nuorissa ihmisissä on niin paljon väkivaltaa." Monet nuoret ihmiset ympäri maailmaa ovat vihaisia, lannistuneita ja toivottomia tulevaisuudestaan. Syitä voivat olla köyhyys, koulutuksen ja työtaitojen puute, työttömyys, hajonnut perhe, huono asema johon yhteiskunta on sysännyt heidät, hallitus joka on piittaamatta heidän tarpeistaan, koko maailman tilanne tai sekoitus näitä olosuhteista. Nuoret ihmiset joiden elämään on vaikutettu negatiivisesti, ilmaisevat voimistuneet tunteensa väkivaltaisuuksilla. Miten toivommekaan, että kaikki nuo sielut jotka ovat hyvin rakkaita meille, voisivat tietää, että suotuisia muutoksia on tulossa.

Äitini on hukkunut Donald Trumpia koskeviin sähköposteihin lukijoilta USA:ssa ja muissa maissa. Vaikka torjumme pyynnöt puhua hänen pätevyydestään olla USA:n presidentti – se on kansalaisten päätettävä – emmekä tiedä, valitaanko hänet – äänestäjät päättävät, kuka seuraava presidentti on – niin haluamme kuitenkin vastata joihinkin muihin kysymyksiin ja kommentteihin.

"Onko Trump antikristus?" Ei. Antikristus, aivan kuten Harmagedon, on vain käsite, ajatus. Kuitenkin niille ihmisille jotka uskovat noiden käsitteiden olevan totta, on olemassa antikristus ja Harmagedon tulee. Riippumatta siitä miten kaukana totuudesta jonkin ajatus on, se on totta niille ihmisille, jotka uskovat sen. Uskomus luo todellisuuden.

"Olen hyvin ahdistunut siitä, että Donald Trump on lietsonut fanaattisuutta ja rasismia Amerikassa. Mikä on valaistunut näkemys kaikesta tästä?" On surullinen totuus, että fanaattisuus ja rasismi elävät ja voivat hyvin USA:ssa, sukupolven opettaessa seuraavalle erilaisuuden suvaitsemattomuutta – ihonväri, seksuaalinen suuntautuminen, esi-isät, uskonto, filosofiat, ideologiat. Jotkut suvaitsemattomat yksilöt reagoivat Trumpin huomautuksiin todisteena siitä, että he ovat oikeutettuja halveksimaan erilaisia yksilöjä ja käyttäytymään aggressiivisesti heitä kohtaan. Tämän aseman sielujen "valaistunut näkemys" on, että maaperheemme kaikki jäsenet ovat Luojan puhdasta rakkaus-valo-olemusta ja rakastamme kaikkia ehdottomasti, vaikka hartaasti toivommekin, että jokainen sielu maailmassanne olisi rakastava, ystävällinen ja kunnioittava. Rakkaat ystävät, jonain päivänä kaikki ovat!

"Onko Donald Trump mielestänne vastuussa tukijoidensa aggressiivisesta käyttäytymisestä joukkokokouksissa?" Jokainen ihminen on vastuussa omasta käyttäytymisestään. Kenenkään huomautukset eivät voi motivoida yksilöä toimimaan tavalla, joka on vastoin hänen arvojaan, periaatteitaan ja itsekunnioitustaan.

"Väkivalta Donald Trumpin suurissa joukkokokouksissa ei ole oma kuvani maamme demokraattisesta poliittisesta järjestelmästä. Mitä oikein tapahtuu?" Monet kansalaiset ovat vihaisia olosuhteista, joista he syyttävät hallitusta, ja he haluavat muutoksia, joita Trump lupaa. Viha on alkusoittoa selkeälle ajattelulle ja järkevälle arvioinnille, joten hänen tukijansa eivät kyseenalaista, miten hän tekee sen, mitä sanoo – he haluavat vihalleen julkisen foorumin ja hän antaa sen. Suuri määrä hänen uskollisia kannattajiaan rohkaisee joukkokokouksissa niitä, jotka pitävät hänen aggressiivista retoriikkaansa oikeutenaan käyttäytyä sillä tavalla niitä yksilöjä kohtaan, jotka ilmaisevat erimielisyytensä hänen kanssaan. Vastauksemme kahteen aiempaan kysymykseen pätevät myös tässä.

Kaikkien maiden kansalaiset jotka tuntevat, että heidän hallituksensa on piittaamatta meistä, haluavat tulla kuulluksi, ja kollektiivinen ääni josta ei ole piitattu, johtaa kansan väkivaltaiseen kapinaan. Kun värähtelyjen kohoaminen jatkuu, väkivaltaan turvautuminen oikeudenmukaisuuden ja reiluuden saamiseksi loppuu vähitellen. Maihin joita nyt lietsotaan, tulee vakaus ja rauhallisuus rehellisten johtajien myötä, jotka kuuntelevat ja ottavat onkeensa – kodittomuus ja köyhyys helpottavat ja lopulta maailmassanne on kaikille koteja ja rahaa riittävästi. Te jotka tiedätte olevanne valotyöntekijöitä ja miljoonat muut, jotka palvelevat valoa ymmärtämättään, tuotte Maahan rauhan, rakkauden ja yltäkylläisyyden aikakauden kaikille.

"Miten ylösnousemus vaikuttaa vaihdokassieluihin? Muuttuuko niiden "lainaama" keho vai palaavatko ne omaan kehoonsa? Joillekin on kerrottu, että niiden keho on "pysähdystilassa" kotona ja että jotkut ovat tähtialuksella, josta ne tulivat vaihdokkaaksi, ja ne palaavat sinne." Tätä tarvitsee vähän selittää lukijoille, joille termi "vaihdokas" ei ole tuttu. Henkimaailman sielu tekee sopimuksen sielun kanssa, joka haluaa jättää kehonsa, joka on uupunut käsittelemään fyysisiä ja/tai tunneolosuhteita. Hyötynä on ikä, kun ei tarvitse aloittaa vastasyntyneenä ja kasvaa vuosia aikuiseksi, mutta toisen sielun jättämän kehon valitseminen ei ole piknikiä ja "vaihdokkuus" on harvinaista – vielä harvinaisempaa on sielun tekemä sopimus lapsen kanssa, koska ikähyöty menetetään silloin. Kuitenkin tänä universaalisti ainutlaatuisena aikakautena joukko kehittyneitä sieluja on tullut "vaihdokkaaksi" auttaakseen maailmanne transformaatiossa. Tavallisesti niiden värähtelytaso pystyy parantamaan kehon ja tyynnyttämään mielen, jotta nämä yksilöt voivat toteuttaa ottamansa tehtävän.

Kun tehtävä on suoritettu, sielu päättää, mitä tehdään seuraavaksi: jatketaan elämää Maan päällä fyysiseen kuolemaan saakka, siirrytään sitten Nirvanaan täyteen henkielämään, lomaillaan tuossa kauniissa henkimaailmassa seuraavaa elämää suunnitellessa tai palataan suoraan alkuperäiseen kotimaahan tai tähtialukselle, jos on eletty siellä ennen astumista maakehoon. Lisäämme, että kaikilla sieluilla on luontainen kyky hajottaa ja sitten materialisoida keho tai ilmentää uusi keho, mutta vain kehittyneet sielut tietävät, että niillä on tämä kyky, ja näin käyttävät sitä.

"Matthew ei koskaan näytä puhuvan siitä, mitä ylösnousemuksen edetessä tapahtuu valotyöntekijöiden ja lemmikkiemme terveydentilalle. Onko kyse itsensä näkemisestä taas terveenä?" Kiitämme tätä lukijaa, joka muistutti meille, että on aika tarkastella uudestaan, mitä olemme sanoneet aiemmin terveydestä, ja tehdä siihen lisäyksiä, mutta ensin sanomme, että visualisointi on voimakas työkalu, mutta itsensä näkeminen terveenä ei riitä saamaan sitä tapahtumaan.

Lisäämme kiireesti, ettei täydellinen keho ole koskaan henkilökohtaisen ylösnousemuksen vaatimus. Kuitenkin reagointi heikentyneeseen terveydentilaan vaikuttaa ylösnousemukseen. Sanotaanpa, että ihminen jolla on krooninen sairaus, valitsi tuon kokemuksen oppiakseen myötätuntoa ja kärsivällisyyttä, mitä tuolta henkilöltä puuttui toisessa elämässä niitä ihmisiä kohtaan, jotka olivat sairaita tai rajoittuneita liikkuvuuden tai henkisen ymmärryksen osalta. Jos valittu oppitunti on opittu, on kehitytty tietoisessa ja henkisessä tiedostamisessa – jokaisen sielun tavoite joka elämässä. Sitä vastoin jos tuota ihmistä vaivaavat itsesääli, jatkuvat valitukset ja huomion vaatiminen, oppitunti on toistettava toisessa elämässä. Muistutus: se mitä kutsutaan reinkarnaatioksi, ei ole aiemmin eläneen ihmisen paluu, vaan uusi sielu jonka henkilöhahmo on suunniteltu siihen fyysiseen elämään, jonka kumulatiivinen sielu valitsi [tätä selitettiin viestissä 3.2.2014].

Kiitos, äiti, tuon huomautuksen lisäämisestä. Nyt sitten, kehon tuleminen terveeksi – kaikki sairaudet parannettu, puuttuvat raajat kasvaneet, terveet ja uudet hampaat, luut, nivelet ja elimet korvaavat keinotekoiset korvikkeet tai mekaaniset tuet – tapahtuu henkilökohtaisena prosessina, ei äkillisesti. Sen rinnalla, että yksilö imee omaan tahtiinsa valoa, joka transformoi hiilipohjaisen solurakenteen kristalliseksi, ja uskoo, että nuo fyysiset muutokset ovat totta, pätevät sielusopimusvalinnat.

On todennäköistä, että vanhemmat ihmiset joilla on joitain edellä mainittuja vaivoja, valitsivat ne sekä siirtymisen henkielämään, ennen kuin loistava terveys ja täysin luonnollinen keho on yleinen maailmassanne. Sielusopimisehdot pätevät yhtä lailla nuorempiin – he ovat saattaneet valita sairauden ja kuoleman nuorena tai kokea sairauden tai vamman parantumisen myöhemmin. Kuten on todettu aiemmissa viesteissä, syntymää edeltävät sopimukset antavat tilaisuuksia henkiseen kasvuun kaikille sieluille, jotka jakavat elämän, ja henkilökohtaiset sopimukset suunnitellaan vastaavasti.

Valotyöntekijöiden terveys riippuu siitä asteesta, jolla solurakenteesta on tullut riittävän kristallinen suojelemaan immuunijärjestelmää ilman, maaperän ja veden myrkyiltä sekä niiltä kemikaaleilla ladatuilta ruoka-aineilta ja lääkkeiltä, jotka tekevät kehon alttiiksi henkisille, tunnepuolen ja fyysisille häiriöille. Kaiken sairauden ydinsyy on kuitenkin stressi. Stressi heittää kehojärjestelmät pois tasapainosta ja hyökkää herkimpien osien kimppuun, ja stressin vähentäminen voi parantaa terveyttä ja kohottaa henkeä.

Erityisen tärkeää on yksinolemisen tarjoama palautuminen. Maailmanrauha alkaa yksilöistä, jotka saavuttavat sisäisen rauhan, ja rakkauden, anteeksiannon, myötätunnon ja muiden kunnioituksen aikaansaamat korkeat värähtelyt alkavat samasta itseä kohtaan. Itsensä kunnioittaminen on myös hyvyyden tunnistamista elämässään ja kiitollisuutta siitä, antamatta energiaa raivolle, katkeruudelle, mustasukkaisuudelle, pikkumaisuudelle tai huolestumiselle "mitä jos". Virkistyminen – virkistyminen! – on tärkeää. Kenties lukekaa, kuunnelkaa suosikkimusiikkianne, kirjoittakaa, tehkää palapelejä, sanaristikoita, käsitöitä, kuvanveistoa tai muuta taiteellista ilmaisua. Ja aktiivisempaan virkistymiseen ulkona, kenties hölkätkää, pyöräilkää, patikoikaa, luistelkaa, hiihtäkää tai uikaa.

Jos ette voi välttää kohtaamisia, jotka kokemuksen mukaan saattavat olla epämiellyttäviä, menkää niihin tyynesti, luottavaisesti ja olkaa suostuvainen näkemään toisten perspektiivit. Se ei merkitse luopumista omista ajatuksistanne tai periaatteistanne, vaan on käyttäytymistä, joka voi herättää järkevää keskustelua jääräpäisen pattitilanteen sijasta. Asettakaa prioriteetit niin, että päivän lopuksi saatte tyydyttävää saavuttamisen tunnetta. Kun päivästä tulee masentava, ajatelkaa, miten voitte tehdä asiat eri tavalla saavuttaaksenne tyydyttävämpiä tuloksia seuraavalla kerralla, ja menkää nukkumaan mieli rauhallisena.

On tärkeää saada riittävästi unta, syödä ravinteikasta ruokaa, juoda paljon vettä, harjoittaa kehoa ja mieltä ja viettää aikaa luonnossa. Aina kun voitte, kävelkää puistossa tai metsässä tai vuoristopolulla, kävelkää paljain jaloin hiekkarannalla tai ruohossa ja laittakaa kätenne maahan, kun istutatte kukkia ja vihanneksia. Jos voitte pitää lemmikkiä, hankkikaa yksi tai useampi turvakodista. Kiitollisuus eläimistä, jotka elävät välittävien ihmisten kanssa, tuo korkeita värähtelyjä kotiin.

Meditointi, syvään hengittäminen, jooga, aromaterapia ja hieronta ovat myös erinomaisia keinoja stressin vähentämiseen. Vapaaehtoisuus yhteisötoiminnassa, kuten saattokoti, eläinten turvakoti, koulujen ohjelmat ja kodittomien auttaminen, kohottavat omaa elämäänne, kun kohotatte toisten elämää. Hymy ja nauru eivät kevennä ainoastaan teidän sydäntänne, vaan myös kanssanne olevien sydäntä. Käykää ystävienne luona, menkää taidegalleriaan, museoon, elokuviin ja urheilutapahtumiin.

Lyhyesti sanottuna, ottakaa aikaa tehdä jotain, joka tuo arvokkuudentunnetta, on rentouttavaa, nautinnollista ja hengähdystauko päivittäisistä vastuista. Teillä on sanonta: "Tanssi niin, kuin kukaan ei katselisi" – kyllä! Ehdotuksemme eivät ole kovin erilaisia kuin terveydenhoidon ammattilaistenne, mutta antakaa niiden olla hyödyllisiä muistutuksia rakastaa itseään ja huolehtia itsestään. Ja muistakaa, että Jumalan lähettiläät ovat aina kanssanne. Pyytäkää apua ja sitä annetaan rakkaudella. Se ei ehkä ole sitä, mitä pyydätte, vaan mitä tarvitsette.

Lemmikkinne ovat moniulotteisia sieluja aivan kuten ihmiset. Useimmat ihmiset eivät tiedä tätä itsestään, saati sitten eläimistä. Eläimet tietävät ja ne tietävät, ettei ole kuolemaa. Ne muistavat käyntinsä Nirvanassa unen aikana ja sen, miten nuoria, terveitä ja aktiivisia ne ovat siellä. Jos lemmikkinne osaisivat kertoa teille, mitä haluavat, niin ne haluaisivat jäädä sinne sen sijaan, että kärsivät tuskasta ja heikentymisestä. Kun lemmikkienne elämänlaatu on vähentynyt tuohon tilaan, tietäkää, että ne ovat kiitollisia, kun teette sydäntä kirpaisevan päätöksen ja lopetatte armollisesti niiden kärsimyksen. Kun tulee oma aikanne tehdä siirtymä, rakkausside teidän ja lemmikkienne välillä yhdistää teidät taas.

Kunnioitamme teitä, rakkaat veljemme ja sisaremme, ja olemme ehdottomasti rakastaen seurananne koko maamatkallanne.

-----------
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.