VIESTI MATTHEWILTA

Matthew Wardia kanavoinut Suzanne Ward (www.matthewbooks.com)

13.2.2018

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkain terveisin tämän aseman kaikilta sieluilta, tämä on Matthew.

Jaamme erään lukijan kommentit, jotka ilmaisevat monien mielialoja: "Matthew ja muut viestintuojat sanovat, että valo muuttaa maailman. En näe todisteita, jotka vahvistavat tämän." Mainittuja tilanteita ovat: maat napit vastakkain, poliittinen valtataistelu hallituksissa, eriarvoisuus varakkaiden ja köyhien välillä, julmat hallintojärjestelmät, umpimähkäinen terrorismi, kyberavaruuden ja ydinsodan pelko.

Nämä tilanteet ovat edelleen osa maailmaanne, koska niiden energiatie ei ole loppunut. Miten toivommekaan, että voisitte nähdä ne todisteet, joita me näemme – valo heikentämässä vakaasti näiden ja kaikkien muiden sellaisten tilanteiden energiaserpentiinejä, joissa on negatiivisia kiinnikkeitä. Rakas perhe, tiedämme innokkuutenne nähdä päivänselviä merkkejä, että kolmannen tiheyden ongelmat loppuvat, ja tulette näkemään! Kun valo jatkaa maailmassanne kaiken sen heikentämistä ja vähitellen loppumista, mikä perustuu pimeyteen, peräänantamattomuutenne valotyöntekijöinä palvelee teitä ja Maata.

"Ole kiltti ja kysy Matthewilta, miksi rotuun ja uskontoon liittyvät ennakkoluulot lisääntyvät. Eikö niiden pitäisi vähentyä valon voimistuessa?" Se ei ole yleisempää kuin aiemmin. Kyse on siitä, että sen pitkäaikainen tuhoavuus "tuodaan valoon", jotta se vahinko jota on tehty sivilisaatiolle, voidaan parantaa. Ennakkoluuloisuus ei ole luontaista – sukupolvet ovat opettaneet sitä perinpohjaisesti seuraaville sukupolville vuosisatoja, ja sen aiheuttama jakautuneisuus on ollut pimeiden sielujen mahtava liittolainen massojen kontrolloimisessa. Vaikka ennakkoluuloja ilmentää ylemmyydentunne ihmisiä kohtaan, jotka näyttävät erilaisilta, jolla on eri uskonto, erilainen yhteiskunnallinen, kulttuurillinen tai etninen perintö tai erilaiset filosofiat, kyse on itse asiassa turvattomuudentunteesta, joka johtuu noiden eroavuuksien pelosta. Asenteet ovat muuttumassa, ja kun värähtelyjen kohoaminen ja tietoisen ja henkisen tiedostamisen laajeneminen jatkuu, kaikki alkavat tietää kaiken ykseyden ja sen, että heillä on ollut noita elämiä, joita he pitävät vähempiarvoisina, ja ihmisiä alkavat yhdistää tavoitteet, unelmat ja rakkaus perhettä kohtaan, mikä kaikille on yhteistä.

"En pysty enää osallistumaan rauhanmarsseille eikä minulla ole rahaa lahjoitettavaksi näille organisaatioille. Voiko rukoilemalla rauhaa tukea näitä elintärkeitä ponnisteluja?" Todellakin voi! Teille on opetettu, että rukoilu on uskonnollisten kirjojen sanojen toistamista tai pyytämistä Jumalalta – millä tahansa nimellä – jotain tiettyä tai kiittämistä siitä, mitä saa. Rukoilu on paljon enemmän – se on joka ajatuksenne ja tunteenne.

Olemme usein sanoneet, että ajatukset ja tunteet ovat energiaa, että universaali vetovoimanlaki yhdistää samanlaisen energian kollektiivitietoisuudessa ja tuo sen takaisin teille. Kun rukoillaan rauhaa, energia lähtee eteenpäin, palaa mukanaan enemmän samaa ja lisää sen siihen kumuloituvaan määrään, joka tuo rauhan maan päälle. Olemme sanoneet myös, että maailmanrauha alkaa sisältä – kun nuo korkeat värähtelyt virtaavat ulos ja sekoittuvat samanlaiseen energiaan, heijastevaikutus on mittaamaton.

Haluamme mainita myös, että meditointisessioita pitävien ryhmien määrä kasvaa ympäri maailmaa. Kun mielet ja sydämet on kollektiivisesti keskitetty rauhaan – ystävällisyyteen eläimiä kohtaan, kansainväliseen harmoniaan, keskinäiseen kunnioitukseen, ympäristösuojeluun, hyvinvointiin kaikille, mihin tahansa mitä haluatte maailmaanne – tuo energia voimistuu eksponentiaalisesti ja tuo joka päivä lähemmäs noiden ihanteiden ilmentymistä. Sen arvoa ei voi liioitella, että rukoillaan ja osallistutaan aktiivisesti tai etänä meditointiryhmiin.

Meiltä on kysytty myös kollektiivienergiasta täysin eri asiassa. "Voivatko maailmanlaajuinen huoli Pohjois-Korean ydinuhasta, muut vihamieliset maat joilla on ydinaseita, USA:n hallituksen suunnitelmat lisätä arsenaaliaan ja puheet ydinsodasta olla yhdessä voimakkaampi, kuin maan ulkopuolisten kyky estää laukaistujen taistelukärkien räjähtäminen?" Ei. Valo Gaian halussa, että Maan asukkaat elävät harmonisesti toistensa ja luonnon kanssa, ja ihmisten halussa turvalliseen ja rauhalliseen maailmaan, on paljon suurempi kuin yhteisenergia ajatuksissa ja retoriikassa ydinaseista tai -sodasta, eikä ole myöskään aikomusta käynnistää sellaista sotaa. Kuitenkin koska Luoja määräsi, ettei avaruudessa tapahdu ydinräjähdyksiä, taivaallanne olevilla joukoilla on teknologista kapasiteettia aiheuttaa toimintahäiriö niihin taistelukärkiin, joita ehkä laukaistaisiin, sekä kaikkiin joita on varastossa ympäri planeettaa.

"Onko Illuminatin vakoojia (kaksoisagentteja) kaikissa tiedustelupalveluissa? Miksi kukaan ottaisi niin vaarallisen tehtävän?" Illuminatilla on agentteja kaikkien maiden tiedustelupalveluissa antamassa oikeaa informaatiota arvoasteikossa ylempänä oleville, tai lähettämässä väärää informaatiota pahaa-aavistamattomille lähteille, jos niin määrätään. Jotkut noista agenteista ovat vakoojia, mutta toiset jotka palvelevat siinä asemassa, eivät ole Illuminatia. Puhuttaessa nyt kaikista kaksoisagenteista, jotkut tekevät sitä, koska heidät on lahjottu tai heitä on kiristetty tai heidän perheensä turvallisuutta uhataan – nämä ovat Illuminatin värväystaktiikkoja – toiset ovat niin tyytymättömiä hallituksensa politiikkaan, että he tarjoavat palveluksiaan toiselle hallitukselle, ja suurin osa toimii isänmaallisuudesta ja rakkaudesta maataan kohtaan. Tulee se päivä, jolloin vakoilu – ja yksityiselämien valvonta – on vain luku historiankirjoissanne.

"Kysy Matthewilta: jos Jumala antoi meille vapaan tahdon, miksi hän salli Annunakin ja salaseuralaisten heikentää niin oleellisesti vapaan tahdon valintojamme, että meillä on rajallinen vapaus ja olemme niiden talousorjia?" Jotkut henkilöt käyttävät vapaata tahtoaan sen rajoittamiseen, mitä toiset voivat tehdä. Kukaan ei voi kuitenkaan koskaan puuttua siihen, mitä ajattelette tai tunnette, tai rajoittaa reaktiotanne mihinkään tilanteeseen.

Toisaalta Luoja antoi lahjaksi kosmoksen jokaiselle sielulle vapaan tahdon ja sen luontaisen ilmentämiskyvyn, ja tämä kosminen laki sitoo Jumalaa ja toisten universumien hallitsijoita ja heidän täytyy kunnioittaa kaikkien sielujen vapaata tahtoa universumeissaan. Ammoisista ajoista lähtien tämän universumin sielut ovat käyttäneet lahjaansa lukemattomien muiden vapauden ja taloudellisen hyvinvoinnin heikentämiseen. Kun äitini kysyi Jumalalta, miksi hän salli tämän, näin hänelle kerrottiin:

"Ennen kaikkea on Luojan vapaantahdonlaki, ja jos joku käyttää sitä toisen vahingoittamiseen, en voi puuttua siihen. Siksi en koe ainoastaan täsmälleen ensimmäisten loukkaavaa toimintaa, vaan koen myös täsmälleen toisten loukkaantumistunteen. En voi paeta mitään ihmisten tai muiden elämänmuotojen kärsimystä koko universumissa, aivan kuten en voi olla kokematta kenenkään riemua. Niinpä kyse ei ole minun sallimisestani harjoittaa tätä vapaata tahtoa …

Hallitustenne pitäisi todellisuudessa hävetä, koska ne laahaavat kovasti perässä universaalien totuuksien "ajastuksessa" ja pidättelevät muita elämänmuotoja avautumasta täyteen henkiseen kukoistukseen tässä ruumiillistumassa. Lyhyesti sanottuna, teitä kohdellaan epäoikeudenmukaisesti oppimisvalinnoissanne, koska hallituksenne pidättelevät monia totuuksia. Niin myös kirkkojenne johtajat. Maata kokonaisuutena surettaa sen ihmisyksilöjen hitaus. Erityisesti toistenne ja eläinten kohtelemisessa on jääty vakavasti jälkeen siitä henkisen valaistumisen ajankohdasta, jonka valitsivat tänne nyt ruumiillistuneet sielut.

Siis jopa sinä sanot, että muutamien vaikutusvaltaisten ihmisten vapaan tahdon päätökset tekevät uhrin kirjaimellisesti miljardeista sieluista!

Voi, en minä sitä sano! Enkä tarkoittanut sitä, vaan koko tarinani pysäytettiin siihen paikkaan, kun aloit kirjoittaa omaa vaikutelmaasi. Sielut ovat ongelma tässä, Suzy – eivät kehot. Kyllä, paljosta siinä mitä tapahtuu, ei sovittu alun perin, mutta muutoksia tehdään sielutasolla. Ne jotka oikeasti "tekevät uhreja" toisista – kuten sinä sanot, mutta "jotka eivät elä alkuperäisten sopimustensa mukaisesti", minä sanoisin – tekevät itse asiassa uhrin vain omasta sieluevoluutiostaan! Ne jotka näet heidän uhreinaan, ne jotka eivät etene alun perin valituissa oppitunneissaan muutamien "sortajien" vapaan tahdon vuoksi, hyppäävät eteenpäin sielukasvussaan, joko planeetalla tai sen ulkopuolella lähdettyään ruumiillistuneesta elämästään siellä. Mutta tietenkään he eivät tietoisesti oivalla tätä!" [Tämä ote yhdestä luvusta kirjassa "lluminations for a New Era" välitettiin 1998.]

Kiitos, äiti. Nyt sitten, Jumala tekee, mitä hänen sallitaan – hän kunnioittaa Gaian vapaan tahdon valintaa, että kaikki sielut sen planeettakehon pinnalla saavat elää vapaasti ja jakaa tasavertaisesti Maan yltäkylläisyyden. Auttamaan tämän saavuttamisessa hän valtuutti voimakkaita ja henkisesti kehittyneitä sivilisaatiota säteilemään massiivista valoa Maahan ja noiden sivilisaatioiden vapaaehtoisia ruumiillistumaan planeetalle auttamaan ihmisiä heräämisessä. Siitä lähtien kun Gaia ilmaisi päätöksensä yli 80 vuotta sitten lineaarista aikaa, valo on planeetalla voimistunut vakaasti ja ihmiset jotka ovat heränneet, käyttävät vapaata tahtoaan sen luomiseen, mitä haluavat – rauhallisen maailman, jossa on vapautta, oikeudenmukaisuutta ja vaurautta kaikille. Saattaa toisinaan vaikuttaa siltä, että tämä tapahtuu etanan vauhdilla, mutta Maan sivilisaation henkinen ja tietoinen evoluutio tapahtuu ennenkuulumattoman nopeasti tässä universumissa.

"On usein sanottu, että pimeät sielut eivät voi elää korkeammissa ulottuvuuksissa, neljännessä tiheydessä ja korkeammalla. Jos näin on, miten meidän pitäisi ymmärtää galaktiset sodat, joista puhutaan? Ja langenneen enkeli, Luciferin, olemassaolo?" Noissa sotatilanteissa tiheys viittaa paikkaan, ei henkiseen kehitystilaan – yksilöt ja sivilisaatiot voivat olla korkealle kehittyneitä älykkyydessä ja teknologisessa kehityksessä, mutta niillä ei ole enempää valoa kuin se kipinä, joka on niiden elämänvoima. Ajattoman jatkumon joillain energiatasoilla noita sotia käydään edelleen, toisilla tasoilla taistelu on hiipumassa ja vielä toisilla entiset sodanlietsojat elävät sopuisasti – jotkut lyhyen aikaa, toiset aioneita teidän aikakäsityksellänne.

Ajattomuus on myötävaikuttanut näennäisen ristiriitaisiin teorioihin Luciferista. Lucifer joka syntyi Luojan ensimmäisenä ilmaisuna itsestään, pysyy alun puhtaassa rakkaus-valoenergiassa. Samaan aikaan hän ja toiset enkeliolennot kehittävät ajatusta Luojan energian käyttämisestä materian kehittämiseen ja elämänmuotojen tekemiseen, ja eri astraalitasolla he alkavat kokeilla noita materiaaleja – tämä on tiheyden alku. Samanaikaisesti toisilla tasoilla he tekevät älykkäitä ja tuntevia "puoliksi eläin, puoliksi ihminen" -olioita ja julmia tai hyväntahtoisia lohikäärmeitä maalle ja meriin, ja näin tekemällä he keksivät tiheämmän energian ja "lankeavat/putoavat" siihen, vielä kauemmas alkuperästään valossa. Ilahtumalla jatkuvasti näiden pitkäikäisten ja kurjien olioiden tekemisestä, joista osa on myyttisessä perimätiedossanne, Lucifer ja hänen seuraajansa luovat aina vain tiheämpää energiaa, johon viitataan joskus "luciferlaisena energiana", ja sitten laskeutuvat siihen. Ja samalla hetkellä, kun kaikki yllä mainittu tapahtuu myriadeilla energiavärähtelytasoilla, Lucifer ja jotkut enkelit jotka "lankesivat" hänen kanssaan, oivaltavat tapojensa virheellisyyden ja ovat nyt eri vaiheissa palaamassa valoon.

Rakkaat sisaret ja veljet, mikään tässä universumissa ei ole vain tavalla tai toisella tai tapahdu yhtenä aikana – kaikki on nyt. Ja kaikki kaikkialla vaikuttaa kaikkeen muuhun kaikkialla. Näin kauaskantoinen jokainen ajatuksenne, tunteenne ja tekonne on! Kuitenkin universumin toiminta on yksinkertaista. Vain tietoisuuden alemmilla tasoilla ihmiset luovat monimutkaisuutta ja hämmennystä ja käyttävät väärin vapaan tahdon lahjaa. Evoluution myötä tulee elämän kokeminen niin, kuin Luoja tarkoitti synnyttäessään kaikki sielut – jumalaiset! – pelkästään olemalla, kuka olette: ainutlaatuinen, loukkaamaton ja ikuinen sielu, joka on luotu rakkaus-valoenergiasta, itsenäinen ja kuitenkin erottamaton kaikista muista sielusta kosmoksessa.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.