VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
8.11.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat lukijat, toivotamme teidät rakkaudella tervetulleeksi näinä myllerryksen, hämmennyksen, pelon ja epävarmuuden aikoina. Koska paljon siitä, mitä heräämättömät ihmiset pitävät oleellisena menestyksekkäälle elämälle, muuttuu tai oikeastaan häviää, monet heistä ovat vastustaneet ja turhaan yrittäneet ylläpitää vallitsevan tilan.

Korkean värähtelyn valotaajuudet paljastavat monia pitkään haudattuna olleita matalalla värähteleviä luomuksia, jotka on muodostettu vääristä kaksinaisuuteen ja erillisyyteen perustuvista uskomuksista. Niitä tulee pintaan ympäri maailmaa, ja joka päivä aina vain useammat ihmiset näkevät ja tunnistavat, mitä ne oikeasti edustavat. Todistatte juuri sen, mitä tulitte todistamaan – vanhan energian hajoamisen, mikä vuorostaan sallii kolmannen ulottuvuuden henkisen kehittymisen tapahtua.

Jos luette ja tunnette harmoniaa näiden viestien kanssa, ette ole mikään henkinen aloittelija, joka vain sattui juuttumaan Maahan näinä aikoina. Olette saavuttaneet tietoisuustilan, joka kykenee ylläpitämään totuuden, todistaessaan samalla alemman värähtelyn ulkoisia vaikutelmia. Tämä on se työ. Sitä tulitte tekemään ja siksi päätitte inkarnoitua silloin, kun inkarnoiduitte. Ei ole vahinko, että satutte olemaan maan päällä juuri sen ylösnousemusaikaan.

Lakatkaa uskomasta, että olette voimattomia ihmisiä, jotka ovat alttiita kaikille fyysisille, tunnepuolen ja mentaaliuskomuksille, joita leijuu kolmen ulottuvuuden kollektiivissa. Teidän täytyy alkaa hyväksyä ja elää tehokkaina ja henkisesti kehittyneinä valomajakoina, joita te olette. Olette hyvin valmistautuneita tekemään sen, mitä tulitte tekemään, eli elämään kolmen ulottuvuuden maailmassa, olematta tuosta maailmasta.

Vielä enemmistö ei oivalla, että he ovat yhtä Jumalan/Lähteen kanssa ja kantavat itsessään kaikkea, mitä ovat etsineet ja toivoneet. Nämä rakkaat sielut kohtaavat maailman tilanteet parhaalla tavalla, johon pystyvät nykyisen tietoisuustilansa mukaan, mikä on usein jokin väkivaltainen tapa tarttua siihen, mitä he uskovat tarvitsevansa tai mihin olevansa oikeutettuja – on se sitten mielenrauha tai aineelliset tavarat.

Olkaa valppaana, että te ette epähuomiossa harmonisoidu niiden matalammalla värähtelevien pelko- ja toivottomuusenergioiden kanssa, joita on hyvin runsaasti tänä aikana. "Olkaa maailmassa, mutta älkää maailmasta." On hyvin helppoa harmonisoitua energeettisesti siihen, mitä kuulette ja näette tällä hetkellä. Samaan aikaan, älkää sekoittako henkistä irrallisuutta niiden täydelliseen sivuuttamiseen, jotka kärsivät. Vaikka tiedätte kaksinaisuus- ja erillisyysmuotojen valheellisuuden, ette voi olla kuin jänis, joka pistää päänsä pensaaseen. On tilanteita, jolloin teidän täytyy vähän "pelata peliä" voidaksenne auttaa muita jollain tavalla, jota tarvitaan. Luottakaa aina intuitioonne näissä tilanteissa.

Pysykää keskuksessanne joka nyt-hetki, koskaan unohtamatta, että Jumala on ainoa voima, ainoa todellisuus, ainoa syy ja siksi ainoa seuraus, huolimatta siitä mitä saatatte nähdä. Kun tunnette itsenne imettävän alemmalla värähteleviin energioihin, pysähtykää, asettukaa keskukseenne ja fokusoitukaa "minä olen" -totuuteen. "Minä olen jumalainen olento, joka on päättänyt tilapäisesti kokea kolmannen ulottuvuuden tiheitä energioita", pitäen aina mielessä, että se pätee jokaiseen ihmiseen.

Minimeditaatioiden tekeminen päivän aikana auttaa teitä pysymään keskittyneenä ja muistuttaa teille, kuka ja mitä olette – punaisissa liikennevaloissa, odottaessanne jotakuta, vessassa, työpöydän ääressä, pyykkiä viikatessa. Vain silmäräpäys, sekunti joka on merkki aikomuksestanne harmonisoitua todellisen olemuksenne kanssa – "minä olen".

Lähettäkää usein valoa säännöllisten "silmät auki" -minimeditaatioiden kautta. Visualisoikaa Maan ympärille kirkas valkokultainen valo, ilman muuta aikomusta kuin lähettää rakkautta ja valoa. Ei ole tarvetta kertoa valolle, mitä tehdä, koska valo on korkeavärähteistä energiaa – niin kuin ihminen näkee sen – ja kun lähetätte sitä, lähetätte ehdotonta rakkautta, jumalaista energiaa. Saatatte nähdä värien muuttuvan tai tulevan joksikin uudeksi.

Olette kaikki eläneet monia, monia elämiä kolmannen ulottuvuuden uskomusjärjestelmän vaikutuspiirissä. Jotkut näistä elämistä olivat lyhyitä ja jotkut pitkiä. Jotkut olivat onnellisia ja jotkut kurjia – jopa siinä määrin, että teidät kidutettiin kuoliaaksi. Kuitenkin näistä monista elämistä kertyneet kokemukset ovat auttaneet teidät sille henkisen tiedostamisen tasolle, joka teillä nyt on.

Noiden elämien aikana energiakenttänne integroi ja tallensi joitain alemmalla värähteleviä energioita tuolta ajalta. Sairaus, pelko, turhautuminen ja puute, joka ilmaistaan fyysisenä, tunne-, mentaali- ja henkisenä tuskana, elää ja voi hyvin, kunnes sen ylläpitävä energia puhdistetaan eikä se ole enää osa tietoisuutta. Muistakaa, että tietoisuus on muodon substanssi.

Olette jo puhdistaneet suuren määrän vanhaa energiaa pelkästään sallimalla korkeampien totuustasojen tulla tietoisuustilaksenne, sekä unienne kautta. Luottakaa, että korkeampi itsenne sallii jokaisen uuden askeleen paljastua, kun olette valmis. Kun tiheitä fyysisiä, tunne-, mentaali- tai henkisiä ongelmia tulee pintaan, se merkitsee, että ne annetaan tunnistettavaksi ja puhdistettavaksi, koska te olette valmis siihen. Ette ole enää aloittelijoita, jotka ovat alttiita sattumanvaraisille onnettomuuksille ja tapahtumille, joita usein tapahtuu niille, jotka elävät täysin kolmen ulottuvuuden energiassa.

Jotkut kehittyneet yksilöt kyseenalaistavat ja uskovat, että he ovat jotenkin epäonnistuneet henkisesti, kun yksi tai useampi negatiivinen asia yhtäkkiä ilmestyy heidän tavallisesti harmoniseen elämäänsä. Ei, rakkaat ystävät, te ette voi koskaan epäonnistua. Sen sijaan te valmistutte ja olette loputakin valmiita päästämään irti ja siirtymään yli jäljellä olevista vääristä käsityksistä ja uskomuksista, joita teillä ehkä edelleen on. Luottakaa, että teillä tosiaankin on työkalut jokaisen tilanteen kohtaamiseen.

Useimmat teistä eivät enää puhdista merkittävällä tavalla, vaan integroivat korkeampia valotaajuuksia. Integrointiprosessi voi olla vaikea fyysiselle keholle, koska jokaisen elimen ja toiminnon värähtely muuttuu. Mieli tulkitsee usein ne "ylösnousemusoireet", joita liittyy energiaintegrointiin, sairaudeksi tai ongelmaksi. Uusia meridianeja muodostuu sisältämään korkeammalla värähteleviä energioita, DNA muuttuu ja kaikki järjestelmät päivittyvät. Sallikaa tämä prosessi.

Olemme todenneet, että on jumalainen suunnitelma, mutta siihen on liittynyt hämmennystä. Jumalainen suunnitelma ei ole kolmen ulottuvuuden suunnitelma, jossa tämä tapahtuu tähän aikaan ja sitten tuo tapahtuu tuohon aikaan. Jumalainen suunnitelma joka on ikuisesti käytössä ja jota ei voi koskaan pysäyttää tai laittaa sivuun, on jokaisen yksittäisen sielun evoluutio täyteen tietoisuuteen ykseydestään Jumalan kanssa. Monilla on jatkuvasti kolmen ulottuvuuden käsityksiä siitä, miltä jumalaisen suunnitelman pitäisi näyttää, oivaltamatta, että ihmiset itse tulkitsevat ja luovat jumalaisen suunnitelman.

Pitäkää tämä mielessä silloin, kun teillä on houkutusta antaa voima virkemiehille, vaaleille, hallitukselle tai mille tahansa ulkopuoliselle, sillä mikään näistä asioista ei voi pysäyttää jumalaista suunnitelmaa. Sillä ei oikeasti ole merkitystä, kuka vaalit voittaa. Mikään ei voi estää jumalaista suunnitelmaa. Jumalainen laki määrää jokaisen sielun henkisen heräämisen, yksinkertaisesti siksi että ykseys on todellisuus. Sitä voidaan viivyttää vapaalla tahdolla, mutta ei koskaan estää. Pitäkää fokuksenne tässä, ei ulkoisissa vaikutelmissa. Lakatkaa ruokkimasta illuusioita.

Taivaalla ei ole nukketeatterin esittäjää, jolla on lanka kiinnitettynä jokaiseen ihmiseen. On aika hyväksyä, että jokainen ihminen on oman nukketeatterinsa esittäjä. Teillä jotka olette henkisesti hereillä, on kauan sitten jo mennyt se aika, kun etsitte ulkopuolelta ihmisiä, paikkoja tai asioita "pelastamaan" teidät. Hallitukset, asiantuntijat, perhe tai uskonnolliset opit ja harjoitukset palvelivat työkaluina matkan varrella, mutta te ette enää tarvitse niitä. Mikään ulkopuolella ei voi nousta korkeammalle kuin se tietoisuustila, josta se juontuu, ja johonkin ulkopuoliseen luottaminen ja riippuvuus siitä pelkästään harmonisoi teidät tuon tietoisuustilan kanssa.

Maa on saavuttanut valmiuden uusiin ja korkeampiin kokemuksiin jumalaisen suunnitelman mukaan. Henkilökohtaista ja globaalia evoluutiota ilmaistaan jatkuvasti ulkoisilla tapahtumilla, jotka eivät ehkä vaikuta kovin henkisiltä.

Oli välttämätöntä, että inkarnoitui monia, monia kehittyneitä sieluja, joka kykenisivät nostamaan kollektiivisen energian paikkaan, jossa muutos voisi alkaa ilmentyä, ja te ilmoittauduitte vapaaehtoisiksi. Tietäkää, että olette päteviä tekemään tämän työn. Siitä syystä tulitte, rakkaat valonpitäjät.

Olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.