VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
6.12.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat lukijat, tervetuloa. Tietäkää aina, että viestimme lähetetään rakkauden ja kannustuksen energiavirroilla, sillä olemme hyvin tietoisia teidän uupumuksestanne. Tietäkää, että kaikki etenee suunnitelman mukaisesti. Tuo "suunnitelma" ei ehkä sovi teidän ajatukseenne korkealla värähtelevästä henkisestä suunnitelmasta, mutta tietäkää, että kaikki on niin, kuin sen pitää olla, jotta ne jotka ovat edelleen kovasti juurtuneet kolmen ulottuvuuden uskomusjärjestelmään, alkavat avautua korkeammille näkemistavoille.

Älkää koskaan unohtako, että päätitte olla maan päällä näinä kaaoksen ja hämmennyksen aikoina. Ketään ei koskaan pakoteta inkarnoitumaan (vaikka jotkut nuoremmat sielut tarvitsevat toisinaan voimakasta kannustusta). Olitte henkisesti valmistautuneita ja tarpeeksi vahvoja elämään valonelämää pimeyden aikoina, auttaen samalla toisia niistä läpi esimerkin ja sanojen avulla.

Olkaa rauhassa pysymällä keskuksessanne joka nyt-hetki. Meditoikaa usein. Säännölliset meditoinnit voivat olla pelkästään yksinkertaista ja lempeää lepäämistä ykseydessä Lähteen kanssa, mitä tehdään pitkin päivää. Näiden meditaatioiden ei tarvitse olla pitkiä, vain sekunti tai pari työpöytänne ääressä, vessassa, astioita pestessä jne., mutta lyhyet säännölliset meditaatiot auttavat teitä pysymään keskuksessanne, ja lopulta siitä tulee tietoisuustilanne.

Lyhyemmät meditaatiot eivät poista pidempien meditaatioiden tarvetta. Pidemmät meditaatiot ilman suurta kolmen ulottuvuuden "hässäkkää" sallivat teidän yhdistyä syvemmin ITSEEN ja antavat korkeammalle itsellenne merkin, että te olette valmis enempään. Antakaa intuitionne opastaa teitä, mutta älkää koskaan odottako tuntikaupalla jonkin kolmen ulottuvuuden käsityksen ilmestymistä, sillä se laittaa teidät vain mentaaliseen tilaan, aidon henkisen meditoinnin valppaan tiedostamisen sijasta.

Tietäkää, että silloin kun meditoitiin ryhdytään ilmaisemalla puhdas aikomus yhdistyä syvemmin Lähteeseen eikä etsiä jotain havaittua lopputulosta, jotain tapahtuu AINA, mutta usein tasoilla, joihin te ette vielä kykene pääsemään käsiksi. Meditointi joka on harmoniassa Lähteen kanssa, kantaa aina hedelmää ja ilmentyy ulkoisesti jollain tavalla silloin, kun sitä vähiten odottaa. Älkää etsikö tai odottako jonkinlaisia vaikutuksia meditoinnin aikana tai sen jälkeen, sillä ne edustavat vain kolmen ulottuvuuden käsityksiä meditoinnista. Kyllä, saattaa tulla kokemuksia, mutta sallikaa ne – älkää luoko niitä.

Muistakaa aina, että te ette ole vain fyysinen keho tietoisuuden kera. Olette yksilöllistynyt ääretön jumalainen tietoisuus valokehon kera. Tämä todellinen ja pysyvä valokeho pysyy läsnä kolmen ulottuvuuden energiatiheydessä. Aineellinen/fyysinen keho on mielen luoma tulkinta valokehosta, joka on heijastus tietoisuudesta – mieli joka tulkitsee tietoisuutta ulkoisessa/ulkoisena. "Mitä pidän tietoisuudessani?"

Paljon siitä mitä esitetään medialähteiden kautta, ei pidä täysin paikkaansa. Se on väritettyä ja sitä annetaan paloissa, jotka on suunniteltu lisäämään draamaa maailmantapahtumiin. Eläminen henkisesti keskittyneenä tarkkailijana auttaa välttämään harmonisoitumista ja kiinnijäämistä draamojen alempana värähtelevään energiaan. Sallikaa aina intuitionne opastaa teitä ja astukaa taaksepäin, jos huomaatte jäävänne tunteissanne kiinni johonkin tapahtumaan tai uutiseen. Antakaa negatiivisten tunteiden joita saattaa herätä, virrata läpi ja ulos, vaatimatta niitä henkilökohtaisesti omiksenne. Tämä on olemista maailmassa, muttei maailmasta.

Kun opitte luottamaan ja turvautumaan intuitioonne, sisäiseen opastukseenne, tulee helpommaksi nopeasti varmistaa, milloin jotain tehdään toisten manipuloimiseksi ajattelemaan tai uskomaan tietyllä tavalla versus että se on totuus asiasta. Useimmat teistä saavat jo intuitiivista informaatiota kaikenlaisista tavallisista asioista, mutta epäilevät edelleen sitä ja vertailevat muiden ajatuksiin. Mitä enemmän luotatte ja turvaudutte intuitioonne, sitä voimakkaammaksi ja täsmällisemmäksi se tulee.

Monet paljastuvat siinä, mitä he oikeasti edustavat. Ensin järkytytte, mutta sitten teistä tulee avoimempi muuttumaan, moniin yleisesti hyväksyttyihin uskomuksiin ja toimiin liittyen. Olkaa sivussa ja sallikaa prosessi, koska te tiedostatte, että tapahtuu jotain paljon suurempaa, kuin tavallinen kansa ymmärtää. Älkää koskaan salliko ulkoisen näkymän vetää teitä takaisin tunteeseen erillisyydestä Lähteen ja muiden kanssa.

Pelko ei ole enää osa teidän tietoisuuttanne, koska olette kehittyneet sen tarpeen yli, mutta toisinaan on houkutusta kutsua se takaisin. Kun herää houkutus antaa voimaa pelolle tai muille negatiivisille tunteille, älkää vastustako, vaan pitäkää tauko ja muistuttakaa hiljaa itsellenne: "Minä olen." Näissä kahdessa sanassa on voimakasta korkean ulottuvuuden energiaa, joka keskittää teidät uudestaan, jos ja kun olette omaksuneet henkisyyden.

Kolmen ulottuvuuden maailman energia muuttuu nopeasti ja ilmentyy ulospäin kaaoksena. Kun korkealla värähteleviä valotaajuuksia virtaa matalalla värähteleviin taajuuksiin, tuloksena on kaiken matalalla värähtelevän hämmentäminen esiin. Korkealla värähtelevät taajuudet hajottavat alemmalla värähteleviä taajuuksia, ja tätä tapahtuu nyt maailmassa, jossa monet eivät halua minkään hajoavan.

Ne jotka eivät ymmärrä, mitä henkisesti tapahtuu, uskovat, että kaiken täytyy palata täsmälleen sellaiseksi, kuin se oli, mutta se on mahdotonta, koska sitä energiaa joka ylläpiti monet kolmen ulottuvuuden luomukset nykymuodossaan, ei enää ole. Tästä syystä neuvomme jatkuvasti, että sallitte tämän prosessin. Luottakaa, että kaikki tapahtuu suunnitelman mukaisesti. Maailma on astunut evoluutiomuutokseen, ja sen pysäyttämisyritykset ovat turhia.

Voidakseen elää henkisessä luottamuksessa, henkilön täytyy ensin hyväksyä täysin, että jumalainen tietoisuus on hänen todellinen olemuksensa. Huolimatta siitä, mitä teille on opetettu, tosiasia on, että te ette ole ettekä ole koskaan olleet hauras ihminen, joka tarvitsee jatkuvaa suojelua jokaiselta hyvältä ja pahalta uskomukselta, joka leijuu kolmen ulottuvuuden kollektiivitietoisuudessa. On aika hyväksyä oikeasti ja ilman ehtoja, tekosyitä, epäilyksiä, pelkoja, väärää nöyryyttä tai vaikutelmia oma Kristus-tilanne.

Voidaksenne tehdä tämän, teidän täytyy olla valmis päästämään irti kaikista uskomuksista ja harjoituksista, jotka ovat auttaneet teitä aiemmin, mutta joista olette kasvaneet yli. MIKÄÄN EI VOI TEHDÄ TEISTÄ HENKISEMPÄÄ, KUIN JO OLETTE JA OLETTE AINA OLLEET. Voitteko hyväksyä tämän ja luottaa, että jumalainen itsenne tietää, miten se elää teinä, ilman teidän apuanne, vai onko mahdollisuus siirtyä eteenpäin ilman tuttuja metafyysisiä ja uskonnollisia työkaluja ja harjoituksia aivan liian pelottava?

Näissä sanoissa ei ole ehdottomasti mitään tuomitsemista, sillä olemme täysin tietoisia, että kaikki eivät ole valmiita tähän hyppyyn, mutta niiden jotka haluavat ylösnousta niihin korkeamman ulottuvuuden taajuuksiin, jotka tulevat tänä aikana ulottuville, täytyy päättää, kummalla puolella aitaa he haluavat olla. Matalalla värähtelevä energia ei voi tulla henkilön mukana korkeampiin taajuuksiin, mistä syystä vanhaa energiaa on puhdistettu solumuistista, tietoisuudesta ja energiakentistä. Niiden jotka etsivät aitoa henkistä oivaltamista, ei ole enää mahdollista elää toinen jalka kolmen ulottuvuuden maailmassa ja toinen totuudessa.

Sitten kun on jo oivaltanut, ettei ole koskaan ollut erillään Jumalasta, roikkuminen kiinni niissä ohikasvetuissa henkisissä harjoituksissa, joiden on tarkoitus tuoda ihminen lähemmäs Jumalaa, aiheuttaa syvemmän tunteen erillisyydestä kuin aiemmin. Näissä harjoituksissa ei ole mitään väärää. Ne ovat palvelleet aiemmin teitä hyvin ja auttavat edelleen monia ulos niistä pitkäaikaisista käsityksistään, että Jumala on etäinen mies taivaalla. Kuitenkin useimmille teistä "se on jo nähty".

Jotkut jotka ovat henkisesti hyvin kehittyneitä ja valmiita seuraavaan askeleeseensa, pitävät edelleen kiinni harjoituksista, riiteistä ja rituaaleista, joista he ovat kauan sitten kasvaneet yli. He tekevät tämän siinä uskossa, että nämä asiat vievät heitä syvemmälle ja työntävät heidät pidemmälle oivaltamisen tiellä. Ei, rakkaat ystävät, jossain kohtaa teidän täytyy hyväksyä, että te olette jo kaikki, mitä olette etsineet näiden harjoitusten avulla. Sitten kun riittävästi vanhaa energiaa on pudistettu ja korkeampi itse (ette te henkilökohtaisesti) on määritellyt teidän henkisen valmiutenne siihen, oivaltaminen tapahtuu.

Tämän hyväksyminen vie pakottavan tarpeen tehdä, tehdä ja tehdä, ja sallii pelkästään olla. Elämästä tulee paljon helpompaa, kun vastuu ja työ itsenne "pelastamisesta" annetaan jumalaiselle tietoisuudelle. Ette enää ole huolissanne siitä, sanotteko tai ajattelette oikein tai väärin, tai teette jotain, mitä ei pidetä "henkisenä", koska nyt oivallatte, että kaikki on jo henkistä. Aikomus jokaisen teon taustalla saa sen resonoimaan matalampaan tai korkeampaan taajuuteen. Olette eläneet monta elämää tietämättä, että olette voimakkaita olentoja, luojia, jotka ruumiillistavat Lähteen kaikki ominaisuudet, mutta tiedätte sen nyt ja teidän täytyy jossain kohtaa hyväksyä se oikeasti.

Useimmat teistä ovat opiskelleet mysteerikouluissa, ja saatatte edelleen kantaa niiden työkalujen energiaa, jotka opitte ja hyväksyitte täysin siellä ollessanne. Te kaikki teitte jossain kohtaa köyhyys-, siveys- ja tottelevaisuuslupauksen yhdessä tai useammassa elämässä, jotka vietitte ashrameissa tai luostareissa. Puhdistamiseensa saakka tuon voimakkaan lupauksen energia, joka on tehty vilpittömästi ja sydän avoimena, toimii edelleen ja ilmentyy elämänkokemuksina.

Esimerkiksi, on joitain, jotka ovat kokeneet koko elämänsä ajan taloudellista puutetta, koulutuksestaan, harjoituksistaan, oikeista toimistaan jne. huolimatta. Heillä saattaa edelleen köyhyysvalat elää ja voida hyvin solumuistissa. Kun puuteongelmia ilmentyy jatkuvasti, arvioikaa uudelleen omia uskomuksianne puutteeseen ja rajoittuneisuuteen liittyen – tunnistaen, ettei puutetta tue mikään laki, koska Jumala (todellinen itsenne) on omavarainen ja itsenäinen. Puute ilmentää täydellisesti uskon erillisyyteen.

Jokaiselle ihmiselle on hyvä idea istua hiljaa ilman häiriötekijöitä ja ilmaista tietoisesti aikomuksensa kerta kaikkiaan pudistaa kaikki jäljellä oleva energia valoista, lupauksista ja/tai kiinnittymisestä toisiin tässä ja kaikissa muissa elämissä. Käyttäkää haluamianne sanoja, koska aikomus on tärkeä, eivät sanat. Teidän täytyy tehdä tämä vain kerran – sen tekeminen jatkuvaksi harjoitukseksi antaa vain näille vanhoille energioille uuden elämän ja jälleen voimaa.

Olette saavuttaneet paikan, jossa teidän täytyy hyväksyä, ettei teidän tarvitse "tehdä" mitään ollaksenne henkinen. Useimmiten teistä ei edes "tunnu henkiseltä", joten älkää etsikö sitä mittapuuna. Henkisyyden tunteminen on myytti, jota vahvistetaan organisoitujen uskontojen, elokuvien, tv-ohjelmien ja pyhien korttien kautta.

Henkisyys on pelkästään kyky kohdata jokainen kokemus rakkaudella, henkisen kasvun ja evoluution myötä. Se toimii lehtiä haravoidessa, ostaessa ja myydessä, kokatessa, jostakusta huolehtiessa jne., kun se tehdään tietoisuudessa, joka tietää ja luottaa, että korkeampi itsenne tietää, missä teidän tarvitsee olla, milloin ja miten pääsette sinne.

Suuren rakkauden kera, olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.