VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
4.10.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tervetuloa, rakkaat lukijat.

Joillekin teistä on tullut toivon menettämisen tunnetta, vaikka vastustaisitte sitä. Tietäkää, että on ok tuntea ne tunteet, joita nousee näinä energeettisesti voimakkaina aikoina, kun negatiivisuus vahvistuu ulkoisessa. Älkää vastustako niitä tai tuomitko itseänne, kun niitä ilmenee, vaan tunnistakaa vain, mitä ne ovat (persoonattomia), ja antakaa niiden mennä. Ne palvelevat täydellisinä työkaluina sen harjoittamiseen, mitä tiedätte.

Paljon siitä, mitä nyt näette ulkoisessa maailmassa, on kolmen ulottuvuuden reaktio siihen valheelliseen pelkoinformaatioon, jota edistävät monien mediamuotojen kautta sellaiset tahot, jotka hyötyvät tietämättömyyden ja pelon ylläpitämisestä enemmistön keskuudessa.

Monet ohjelmat jotka ovat vanhoja eivätkä ole enää relevantteja, hajoavat voidakseen alkaa muuttua korkeampaan muotoon, mutta ihmisajattelusta tämä näyttää siltä, kuin kaikki taantuisi ja pahenisi. Ne jotka eivät ymmärrä, mitä tapahtuu, reagoivat siihen omalta tietoisuustasoltaan, joka perustuu usein kaksinaisuuteen ja erillisyyteen.

Henkinen evoluutio on pysäyttämätöntä. Kolmen ulottuvuuden uskomusjärjestelmän joka on hallinnut elämää maan päällä aioneita, täytyy hajota olemattomuuteensa, jotta se voidaan korvata sellaisella, mikä on korkeampaa todellisuutta. Totuudenetsijät ovat aina tienneet tämän, mutta monet eivät odottaneet matkan kolmannesta ulottuvuudesta, neljännen ulottuvuuden kautta, viidennen ulottuvuuden energiaan olevan täynnä kaaosta ja hämmennystä. He kuvittelivat lempeää siirtymää onnelliseen ja rauhalliseen maailmaan, jossa ei ole häiriköitä.

Päästäkää irti kaikista käsityksistä, joita teillä ehkä vielä on siitä, miltä henkilökohtaisen tai globaalin ylösnousemuksen pitäisi näyttää. Luottakaa jumalaiseen suunnitelman kehittymiseen niin, kuin se kehittyy, sillä se on prosessi – hyvin tehokas prosessi, johon ne eivät voi sekaantua, jotka eivät pidä siitä. Yksilöjen ylösnousemista korkeamman ulottuvuuden energiaan, pysyen samalla fyysisessä kehossaan, ei ole koskaan ennen tapahtunut, ja sitä tarkkaillaan jännityksellä muissa ulottuvuuksissa.

Jos yksilö integroisi korkealla värähtelevän energian kerralla ja valmistautumatta, hän kuolisi, koska hänen fyysinen järjestelmänsä ei kykenisi sopeutumaan siihen. Tästä syystä koette prosessin, jossa jäljellä olevat tiheät energiat puhdistuvat solumuistista ja samaan aikaan korkeammalla värähtelevät energiat integroituvat. Korkeampi itse määrittelee jokaisen yksilön prosessin nopeuden ja ajoituksen ja tämän valmiuden siihen, joten älkää koskaan verratko omaa prosessianne kenenkään muun prosessiin.

Kaikki eivät ole tässä elämässä valmiita viidennen ulottuvuuden energian täyteen integrointiin. Itse asiassa he tekevät ehkä juuri sitä, mitä he tulivat tekemään tässä elämässä, ja yritys auttaa jotakuta valaistumaan, silloin kun hän ei ole vielä valmis, on pelkästään sekaantumista. Tästä syystä on tärkeää päästää irti tunteesta, että tarvitsee "herättää" ystävät ja perhe, siinä väärässä uskossa, että tekee heille palveluksen. Luottakaa aina intuitioonne siinä, kenellä on "korvat kuulla", ja sitten voitte jakaa rakkaudella sen, mitä tiedätte.

Toisinaan jonkun vastikään energialle ja totuudelle heränneen mieli tulkitsee korkeampien ja erilaisten taajuuksien integroitumisen tunkeilijaksi ja vastustaa niitä, mikä saa tuo ihmisen kokemaan tuskaa, negatiivisuutta ja usein pelkoa. Kun mieli tottuu prosessiin, nämä asiat laantuvat.

Sallikaa, sallikaa, sallikaa, rakkaat ystävät. Olette saavuttaneet valmiuden sallia.

Salliminen ei merkitse periksi antamista voimattomuuden tunteesta, vaan päätöstä elää jokainen nyt-hetki korkeimmalta henkisen tiedostamisen tasoltaan, yrittämättä parantaa, muuttaa tai korjata mitään. Se vaatii totuuden elämistä 24/7, eikä vain silloin, kun se on mukavaa.

Voidakseen siirtyä sallimiseen täytyy ensin ymmärtää se, koska ihmisajattelulle sallimisessa ei ole mitään tolkkua ja se tuntuu olevan vastoin kolmen ulottuvuuden uskomuksia siitä, miten eletään onnistunutta elämää. Salliminen on askel jokaisen ihmisen evoluutioprosessissa, kun hän saavuttaa tietoisuuden yhdestä/ykseydestä. Tämä sitten sallii hänen elää uskon ja luottamuksen paikasta, tietoisena siitä todellisuudesta joka on kaikkien ulkoisten vaikutelmien alla. Te jotka luette näitä viestejä ja resonoitte niiden kanssa, olette valmiita sallimaan – muuten ette olisi kiinnostuneita tai ymmärtäisi tätä informaatiota.

Olette tehneet valmistelutyötä monta elämää. Olette opiskelleet ja harjoittaneet monia eri totuuksia, ja teillä on ollut hyviä, huonoja ja kamalia oppimiskokemuksia. Olette eläneet nunna- ja munkkiluostareissa ja ashrameissa. Olette olleet sotureita ja rauhantekijöitä, miehiä ja naisia, rikkaita ja köyhiä, fiksuja ja tyhmiä, terveitä ja sairaita, onnellisia ja onnettomia, vapaita ja orjia. Olette nyt pätevä hyväksymään totuuden siitä, kuka ja mitä olette, ja lakkaamaan tuomitsemasta itsenne kolmen ulottuvuuden standardien mukaan, joista on tullut vanhentuneita teille.

Eläimien ajan teille on opetettu – ja nytkin maailma edelleen opettaa – että teidän hyvänne on ulkopuolella ja teidän täytyy tehdä, mitä ikinä sen saaminen vaatii. Teille opetetaan menetelmiä ja tekniikkoja vetää sitä puoleenne myös metafyysisissä opetuksissa. Ns. "asiantuntijoille" on kaikilla elämänalueilla annettu valta määrittää teidän valintanne, mikä on tosiasiassa siitä sisäisestä voimasta luopumista, joka jokaisella yksilöllä on jumalaisena olentona.

Kaikkien täytyy lopulta alkaa uskoa ja luottaa, että heidät on tehty Jumalasubstanssista, jumalaisesta tietoisuudesta, ja siksi he jo ruumiillistavat kaiken, mikä muodostaa Jumalan – rauha, harmonia, yltäkylläisyys, turvallisuus ja varmuus, täydellisyys, eheys, älykkyys – ja että heidän todellisuutensa on kaikkialla läsnä oleva, kaikkivoimanen ja kaikkitietävä joka tasolla. Tämä on ehdoton totuus. Matkassa on kyse tämän tietoisuuden saavuttamisesta.

Älkää tehkö sitä virhettä, jonka jotkut ovat tehneet kuullessaan ykseydestä Jumalan kanssa ja sitten julistaessaan, etteivät he tarvitse mitään, koska "Minä olen Jumala" tai "Kaikki on illuusiota, ole piittaamatta siitä." Tämä on erittäin typerää, koska siihen saakka kunnes totuudesta tulee saavutettu tietoisuustila, se on vain informaatiota eikä se voi ilmentyä ulkoisesti. Siihen pääseminen on evoluutioprosessi.

Kun totuus integroituu ja siitä tulee yksilön tietoisuustila, hän alkaa kokea Jumalan ominaisuuksia henkilökohtaisessa elämässään, ominaisuuksia jotka ovat olleet aina täysin läsnä, mutta joihin ei päässyt käsiksi ihmisajattelulla. Muistakaa, että tietoisuus on muodon substanssi.

Esimerkiksi, lääkäri joka on saavuttanut tietoisuuden täydellisyydestään jumalaisena olentona, huomaa, että ratkaisu johonkin lääketieteelliseen ongelmaan vain tulee hänen tajuntaansa kamppailematta. Mieli tulkitsee tietoisuutta yksilöllisesti. Eli mekaanikko ei saa uutta ideaa leikkausta varten, eikä kirurgi saa informaatiota autonsa korjaamiseen (ellei hän pyydä ja tarvitse sitä).

On aika vaatia jumaluutenne, eikä jatkaa ykseysajatuksen katsomista pelkästään kivana ideana niille, jotka ovat henkisempiä kuin te. Kukaan ei ole henkisempi kuin toinen. EI KUKAAN. Erona on, että jotkut tietävät sen ja jotkut eivät. Kaikki ovat Lähde, joka ilmaisee itseään, sillä se on kaikki, mitä on olemassa.

Uskonnollisuutta pidetään henkisyytenä. Monen uskonnon ulkoiset merkit, riitit ja rituaalit häviävät, kun ihmiset tulevat kasvavassa määrin tietoiseksi, että he ovat jo yhtä Lähteen kanssa eivätkä tarvitse uskonnollista "hässäkkää" saadakseen sen tapahtumaan. On niitä, jotka tarvitsevat edelleen näitä asioita ensiaskeleena heräämisessään, ja näin ollen ne eivät häviä kokonaan, mutta useimmille ne eivät ole enää tarpeellisia.

Joka kerta kun kohtaatte jonkin haasteen korkeimmalta tietoisuustasoltanne, siitä tulee osa kollektiivia, jossa siihen voivat sitten päästä käsiksi muut, jotka tarvitsevat täsmälleen samaa ratkaisua elämässään. Koska on vain yksi/ykseys, kaikkien teoista ja ajatuksista tulee automaattisesti osa kollektiivitietoisuutta. Kun kollektiiviin syötetään kasvavassa määrin totuuden ja valon energioita, korkeampia muotoja voi alkaa tulla esiin ulkoisessa maisemassa. Autatte kollektiivin nostamisessa tavallisilla teoilla tai sanoilla, jotka tehdään tai sanotaan henkisen tietoisuuden ja rakkauden kera. Tämä on sitä työtä.

Ei ole mitään tarvetta tulla maailmanjohtajaksi tai guruksi tehdäksenne, mitä tulitte tänne tekemään. Kyse on vain sen totuuden elämisestä kaikissa tilanteissa, jonka tiedätte itsestänne ja toisista, ja kun teette näin, enemmän tietoisuutta tulee esiin ja avaa teidät uusille tasoille. Totuuden eläminen on vaikeaa näinä aikoina. Pelko ja viha tekee hyvin houkuttelevaksi palata ratkaisuissa ja ajattelussa tuttuihin tapoihin, jotka toimivat ennen. Kuitenkaan sitä energiaa joka ylläpiti monet näistä käsityksistä, ei enää ole, mikä tekee niistä toimimattomia.

Jokainen päivä tuo aina vain korkeampia valotaajuuksia. Te tunnette ne, mutta niin tuntevat myös ne, jotka ovat edelleen täysin sekaantuneena illuusioon, ja tämä voimaannuttaa heidät usein jonkinlaiseen ulkoiseen toimintaan. Tunnustakaa valo jokaisessa ihmisessä, erityisesti niissä jotka aiheuttavat ongelmia. Visualisoikaa valonliekkien ympäröivän Maan, ja lähettäkää pyhästä sydänkeskuksestanne valoa kaikille Maan valtakunnille – kristallit/mineraalit, kasvit, eläimet, deevat, elementaalit ja luonnonhenget – ja kaikille ihmisille.

Tällä tasolla elämisen ei tarvitse olla mutkikasta. Se ei vaadi elämistä yksin vuorenhuipulla meditoiden yötä päivää, vaikka muutamia kutsutaan edelleen vain pitämään valoa. Se on oppimista elämään, olemaan ja sallimaan, että oma korkein oivallettu totuus Jumalasta, itsestä ja kaikista elämänmuodoista hallitsee omia valintoja.

Olette hiljaisia ja valppaita vartiosotilaita, jotka tarkkailevat ja vartioivat totuutta, kun katselette "illuusio versus todellisuus" -näytelmää.

Olette valmiita.

Olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.