VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
31.1.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat lukijat, tervehdimme teitä rakkaudella näinä muuttuvina aikoina. Välttäkää parhaanne mukaan sallimasta kollektiivin pelon ja epäilyn pakahduttaa teitä – se on hyvin huomattavaa tällä hetkellä. Koska useimmat ovat tietämättömiä siitä, mitä kulissien takana tapahtuu, on hyvin helppoa tuomita vaikutelmien perusteella ja horjahtaa pelkoon.

Pelko, hämmennys ja epäily vaivaavat myös kehittyneimpiä sieluja tänä aikana, sillä te ette näe mitään, mikä edes muistuttaa sellaista, mitä odotitte näkevänne. Ymmärtäkää, että energia vaihtuu ja muuttuu joka hetki. Luottakaa, että kaikki etenee suunnitelman mukaisesti, kun uusia ja voimakkaita valoenergioita tulvii jatkuvasti Maahan.

Tapahtumat joita hyvin arvostetut kanavat ovat ennustaneet, voivat osoittautua ja usein osoittautuvat täysin erilaisiksi tai ennustettuja asioita ei koskaan tapahdu. Näin ei ole, koska tuon kanava oli väärässä, vaan koska se energia joka oli "paikoillaan" kanavointiaikaan, on muuttunut.

On tärkeää lakata etsimästä itsenne ulkopuolelta sellaista, mitä tarvitaan – informaatiota tai mitään muuta. Nähkää ulkopuolinen informaatio, kanavoinnit mukaan luettuna, oppaina, ei muuttumattomina todellisuuksina. Teidän täytyy alkaa hyväksyä ja luottaa, että ainoa muuttumaton todellisuus on sisällänne.

Jos jokin mitä luette, ei resonoi kanssanne, luottakaa siihen – siitä huolimatta, miten monta oppiarvoa kirjoittajalla on nimensä perässä tai miten moni muu uskoo siihen. Jokin mikä saattaa olla totta yhdelle ihmiselle, ei ehkä resonoi lainkaan toisen kanssa. Näin on, koska on energiaharmonia tai sitä ei ole.

Seiskää hiljaa, vaivihkaa ja luottavaisena totuudessa. Olkaa avoin opastukselle ja informaatiolle, milloin se on tarkoituksenmukaista, mutta älkää koskaan salliko jonkin ihmisen, uskonnon, hallituksen, tradition tai minkään muun sanella, mitä teidän täytyy uskoa.

Ajat muuttuvat nopeasti, ja monista asioista jotka olivat hyväksyttyjä vielä viime vuonna, huomataan, etteivät ne ole enää oikeita ja sopivia. Luottakaa, että olette juuri siinä, missä teidän on tarkoitus olla tänä aikana, vaikkeivät asiat ole, mitä odotitte (käsitykset).

Kun tiheitä luomuksia jotka ovat muodostuneet kaksinaisuus/erillisyysenergiasta, tulee pintaan, ne kannustavat niitä, jotka ovat harmoniassa näiden energiamuotojen kanssa, käyttäytymään samalla tavalla. Tämä on kuitenkin tärkeä osa kehittyvää ylösnousemusprosessia, koska mikään ei voi muuttua, ennen kuin enemmistö näkee ja torjuu sen, minkä tarvitsee muuttua. Luottakaa, että kaikki etenee suunnitelman mukaisesti.

Kun joku joka elää täysin kolmen ulottuvuuden uskomusjärjestelmässä, uskoo, että hän on erillään siitä, mitä hän tarvitsee tyytyväisyyteen jollain tasolla, hän pyrkii automaattisesti siihen niillä keinoilla, joilla voi. Myös ne jotka toimivat jollain tavalla väkivaltaisesti, uskovat, että he saavuttavat jonkinlaista hyvää saavuttamansa tietoisuustason mukaan.

Jokainen ihminen pyrkii rauhaan ja onnellisuuteen. Useimmat jatkavat etsimistä sieltä, missä he uskovat sitä olevan – ulkoisista asioista. Todellisuudessa täyttymyksen etsiminen on kaikilla tasoilla kaipausta sielun tunnistamiseen ja yhdistymiseen jälleen ykseydessä.

Jokainen ihminen herää jossain kohtaa ykseyteensä, mutta tuo evoluutiomatka vaatii monia oppimiskokemuksia, mikä ajan ja paikan ulottuvuudessa (Maa) merkitsee monia elämiä. Useimmat teistä jotka luette näitä viestejä ja olette harmoniassa niiden kanssa, olette tehneet työn ja olette hyvin lähellä tuota kohtaa.

Pelko on kaiken tuhoisan käyttäytymisen ratkaiseva tekijä ja ulkoinen vaikutus uskosta erillisyyteen, mikä ilmentyy tunteena, että on yksin, avuton ja kohteena äärettömälle määrälle ulkoisia voimia. Pelko etsii kaukaiselta Jumalalta tai joltain itsen ulkopuoliselta pelastusta. Usko kahteen voimaan, Itsen ulkopuoliseen voimaan, on luonut kolmen ulottuvuuden uskomusjärjestelmän ja jatkaa sen ylläpitämistä.

Maailma rämpii parhaillaan mutaisessa suossa, päästäkseen sen läpi paikkaan, jossa mutaa ei enää ole. Saatatte toisinaan löytää itsenne jumittamasta tuossa mudassa niiden rinnalla, jotka pitävät siitä ja samaistuvat siihen, mutta teidän työnne kehittyneenä olentona on olla pelkäämättä mutaa tai antamatta sille valtaa/voimaa, ja tietää, että te ette ole, teistä ei voisi koskaan tulla ettekä ole koskaan ollut mutaa.

Koska pelko kumpuaa uskosta erillisyyteen ja koska erillisyys on ankkuri kolmen ulottuvuuden uskomusjärjestelmässä, teillä on aina houkutus pelätä eläessänne Maassa. Tunnistakaa pelko ja sitten neutralisoikaa se pelkästään olemalla ruokkimatta sitä energiallanne, koska se ei ole teidän, ellette väitä/ota sitä omaksenne. Pelko kadottaa valtansa enemmistöön, kun aina vain useammat heräävät totuuteen ykseydestä, koska pelolla ei ole lakia tukemassa ja se voi olla olemassa vain, jos sitä ruokitaan energialla.

Ykseyden oivaltaminen alkaa henkilön tiedostamistasolta. Alussa se voi ilmetä haluna auttaa jotakuta vähemmän onnekasta omassa lähipiirissä – perhe, ystävät tai kirkkoryhmä. Ajan kuluessa henkilö alkaa olla tietoinen ja kiinnostunut yksilöjen ja ryhmien tarpeista lähipiirinsä ulkopuolella (vieraat ihmiset ja eläimet), ja lopulta se laajenee sisältämään "viholliset".

Lopulta, kenties elämien saatossa, kun henkilön tietoisuustila kehittyy, hän alkaa oivaltaa, että yksi kaikkialla läsnäoleva, kaikkivoimainen ja kaikkitietävä jumalainen tietoisuus ilmaisee ja on aina ilmaissut itseään jokaisena elävänä asiana, yksinkertaisesti siksi, että se on kaikki, mitä olemassa. Tämä tietoisuus yhdestä muodostaa ehdotonta rakkautta.

Sairaudet, väkivalta ja olosuhteet, joista hyvin monet löytävät itsensä tänä aikana, synnyttävät tunteen ykseydestä, jollaista ei ole aiemmin nähty maan päällä. Nämä tapahtumat ovat välttämättömiä herättämään ne, jotka pysyisivät mieluummin liimaantuneena mukaviin käsityksiinsä. Kuitenkin monet potkaistaan pian pois omahyväisyydestään, ja se on pelottavaa heille, mutta välttämätöntä henkiselle kasvulle ja evoluutiolle – kolmen ulottuvuuden kokemusten todellinen tarkoitus.

Kukaan ei inkarnoidu pelkästään elämään ylellistä elämää saavutettuaan jollain tavalla maailman käsityksen menestyksestä. Jokainen tulee Maahan kokeakseen ja oppiakseen, mutta kolmen ulottuvuuden energiatiheys saa hänet unohtamaan tämän, sitten kun hän ei ole enää harmoniassa niiden korkeampien taajuuksien kanssa, joista hän tuli. Tästä syystä nuoret lapset usein muistavat entisiä elämiä ja mistä he tulevat, kunnes Maan tiheämmistä energioista tulee hallitsevia.

Oppaiden avulla jokainen yksilö tekee suunnitelman itselleen ennen inkarnoitumista, suunnitelman joka sisältää kokemuksia, joita hän pitää tarpeellisina henkiselle lisäkasvulle. Joidenkin suunnitelmien ja monien tämän päivän suunnitelmien tarkoituksena auttaa Maan heräämisessä. Tietäkää, että sielun suunnitelma ei sisällä koskaan oppitunteja, joihin tuo ihminen ei ole vielä henkisesti valmis. Sielusopimukseen voidaan tehdä lisäyksiä tai sitä voidaan muuttaa koska tahansa.

Joku päättää ehkä kokea "täydellisen" ihmiselämän voidakseen oppia, ettei aineellinen menestys täytä sisällä sitä tyhjää paikkaa, joka etsii aina "jotain". Moni valitsee oppitunteja, jotka voidaan oppia vain kokemuksilla köyhyydestä, sodasta, sairaudesta tai kamppailusta, mutta useimmat teistä ovat saaneet loppuun tällaiset tiheät kokemukset, koska ette enää luo niitä.

Ihminen voi lähteä fyysisyydestä koska tahansa. Monet jotka lähtevät tänä aikana sairauden avulla, halusivat lähteä ja tulla takaisin uusiin ja korkeampiin energioihin, ja nykyinen sairaustilanne antoi helpon tavan tehdä sen. Tämä informaatio saattaa järkyttää joitain teistä, erityisesti jos olette menettäneet rakkaan ihmisen, mutta tietäkää, että kuolema on aina sielun valinta – ei kolmen ulottuvuuden valinta, vaan se tehdään syvemmällä tasolla.

Ei ole mitään kuolemaa. Se mitä sanotaan "kuolemaksi", merkitsee pelkästään Maasta lähtemistä, jotta voi palata todelliseen kotiinsa, jossa sielu voi saada hyvin ansaittua lepoa, arvioida opittuja oppitunteja, tavata jälleen ystäviä ja perhettä ja työskennellä oppaiden kanssa lisäoppitunteihin ja suunnitelmiin liittyen.

Luottakaa.

Luottakaa korkeamman itsenne tietävän, mitä tarvitsette ja milloin tarvitsette sitä. Luottakaa intuitioonne oivaltaen, että se on ääni, jolla sielunne ilmaisee itseään. Luottakaa, että olette täällä tänä aikana muista syistä, kuin vain kokemassa kolmen ulottuvuuden palkkioita, menestystä, hauskanpitoa tai aineellista mukavuutta. Luottakaa, että jumalainen suunnitelma ei voi epäonnistua.

Nämä nyt kokemanne ajat ovat tosiaankin voimallisia. Hyväksykää ne, sillä ne ovat se syy, miksi päätitte olla täällä valaisemassa polkua toisille.

SE olet sinä, SE on, mistä sinut on tehty, SE on … minä olen.

Olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.