VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
3.1.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät, tulemme rakkaudessa ja kunnioittaen teitä, jotka olette rakkaudella päättäneet esittää osaa Maan ylösnousemusprosessissa. Tulitte vapaaehtoisena, koska ymmärsitte, että valon lisääminen olisi välttämätöntä kollektiivitietoisuuden nostamisessa ja avaamisessa siihen paikkaan, missä se voisi ilmentyä uutena ja kehittyneempänä Maana.

Tiesitte ennen inkarnoitumistanne, että olisi vaikeuksien, hämmennyksen ja kaaoksen aikoja. Mutta ilmoittauduitte silti vapaaehtoiseksi tietäen, että se ei ainoastaan olisi teille täydellinen tilaisuus saattaa loppuun tai selvittää kaikki ratkaisematon, vaan teidän tietoisuuttanne ja ymmärrystänne tarvitsisivat myös ne, jotka olisivat valmiita heräämään, mutta jotka eivät vielä ymmärtäneet, mitä tapahtui.

Uusi vuosi alkaa, ja se tuo mukanaan intensiivisiä tapahtumia, jotka saattavat vaivata teitä ja vaivaavat ehdottomasti niitä, jotka pysyvät tietämättöminä Maan henkisestä siirtymästä. Pysykää keskuksessanne, rakkaat ystävät, pitäen valoanne siitä huolimatta, mitä saatatte nähdä ja kuulla, sillä tekemällä näin lisäätte pelon sijasta valoa kollektiivitietoisuuteen. Luottakaa, että kaikki etenee suunnitelman mukaisesti, älkääkä koskaan epäilkö sitä, että on suunnitelma.

Koska ihmiset ovat tottuneet tekemään asiat tietyllä tavalla, he haluavat palata mukavaan ja tuttuun, mutta mikään ei voi palata täsmälleen entiseen, koska maailman tietoisuus muuttuu ja kehittyy, kun lisääntyvä määrä ihmisiä herää. Ideat ja ratkaisut jotka toimivat aiemmin täydellisesti, häviävät, jotta niiden uudet ja korkeammat muodot voivat ilmentyä. Tämä prosessi tapahtuu usein myös aineellisella perustasolla. Vanhat laitteet, autot, huonekalut jne. saattavat yhtäkkiä hajota ja ne täytyy korjaamisen sijasta vaihtaa.

Tietoisuus on muodon ydin, ja koska tietoisuus on läsnä kaikkialla, ei ole ilmaisematonta tietoisuutta. Siksi kollektiivitietoisuuden kehittyessä, uusia, erilaisia ja korkeampia ideoita kaikesta tulee jokaisen käyttöön. Uudet ideat alkavat ottaa muodon niiden ihmisten sanojen ja tekojen kautta, jotka ovat vastaanottavaisia uudelle, mutta on edelleen niiden vastarintaa, jotka eivät halua muutosta, koska he pelkäävät sitä. Pelko ilmentyy vastarintana.

Jumala on ainoa voima, mutta ei valta mihinkään, joka on hyvin kolmen ulottuvuuden käsitys voimasta. Jumala pelkästään on kaikki, mitä on olemassa, ja siksi se on ainoa voima. Jokainen elämä joka on eletty Maan kolmen ulottuvuuden energioissa, on sisältänyt kokemuksia "vallasta johonkin", ihmisten, paikkojen, asioiden, olosuhteiden jne. kautta. Monet näistä kokemuksista olivat traumaattisia, ja niiden energiajäänteet jäävät usein solumuistiin.

Tietyt tilanteet, ihmiset tai olosuhteet voivat laukaista nämä solumuistot, jotka ovat horroksessa, mutta edelleen läsnä, mikä saa yksilön reagoimaan pelolla, hämmennyksellä ja hänen luonteeseensa sopimattomilla teoilla. Jos alatte kokea yhden tai useampia ongelmia, jotka eivät ole koskaan aiemmin olleet osa elämäänne, se merkitsee luultavasti, että olette saavuttaneet valmiuden hankkiutua eroon jostain vanhasta energiasta.

Teistä saattaa tuntua siltä, että olette epäonnistuneet jotenkin ja menette taaksepäin, jos elämänne on ollut tähän mennessä tyyntä ja rauhallista, mutta yhtäkkiä koette hankalia tilanteita ja ongelmia, jotka eivät koskaan ennen ole olleet osa elämäänne. Tosiasia on, että olette kehittyneet ja saavuttaneet henkisen valmiuden siirtyä yli vanhoista ja usein tunnistamattomista uskomuksista, jotka nyt tulevat esiin, ja voitte korvata ne totuudella.

Kun henkilö kehittyy henkisesti, hänen energiastaan tulee kevyempää ja korkeampaa taajuutta. Korkeammat taajuudet hämmentävät esiin ja hajottavat alemman taajuuden energiat, koska vain uskomus pitää alemmalla värähteleviä muotoja koossa.

Henkisesti kehittyneelle jokainen ongelma on lippu, joka ohjaa hänet sisäänpäin omaan uskomusjärjestelmäänsä. Kysykää ilman vastarintaa itseltänne: "Mitä tämä osoittaa minulle? Mitä sellaista uskon, mikä saa oloni tuntumaan tältä? Sen valossa mitä tiedän, onko tämä totuus? Mikä on totuus?" Sitten ottakaa niitä ihmisaskelia, joihin teitä opastetaan.

Henkilökohtaisia ja globaaleja haasteita kaikilla tasoilla – fyysinen, tunne, mentaali ja henkinen – tulee esiin, jotta ne nähdään, niitä tutkitaan ja sitten niiltä otetaan tietoisesti pois se voima, joka niille on annettu. Työtänne on oivaltaa, ettei näillä asioilla ole ollut tai voi koskaan olla mitään todellista voimaa, koska Jumala on ainoa voima – ja te olette se. Jos joku lähettää negatiivista energiaa ihmiselle, jolla on tietoisuus ykseydestä Lähteen kanssa, tuo energia kimpoaa hänestä ja palaa lähettäjälle, koska ei ole mitään, mihin se voi kiinnittyä tai harmonisoitua.

Kukaan ei voi puhdistaa sadoista elämistä kerääntynyttä energiaa nopeasti, joten se on vähittäinen prosessi ja tapahtuu yksilöllä sen valmiuden mukaan, jonka hänen korkeampi itsensä määrittelee. Puhdistamisen ei ole kuitenkaan tarkoitus jatkua määräämätöntä aikaa, ja monet teistä ovat nyt valmiita integroimaan korkeamman oivalluksen itsestä yhtenä. Tämä on tärkein oivallus ja avain kaikkeen kaikilla tasoilla. Se on kätketty todellisuus, se on pyhä Graalin malja, jota ihmiset ovat jatkuvasti etsineet ulkoisista asioista, joissa se ei ole.

Olette valmistumassa, ja kaikkien valmistumisten tapaan se merkitsee niiden asioiden jättämistä taakse, jotka toivat teidät tähän valmiuteen valmistua. Jatkakaa jokapäiväisen elämän käytännön asioiden tekemistä, koska henkisyyden täytyy olla elävä asia – sitä ei ole tarkoitus piilottaa luostareihin, vaikka niillä oli paikkansa yhteen aikaan. Luottakaa intuitionne opastavan teitä, kun elätte päiviänne, mutta pitäkää samalla osa tietoisuudestanne keskittyneenä ykseyteen Lähteen kanssa.

Te olette se valo, te olette se vahvuus ja te olette se energia, joka vetää muita syvempään tietoisuuteen itseään koskevasta totuudesta. Yrittäkää olla vastustamatta haasteita, joita saattaa tulla, tai olla kohtaamatta niitä "ylikasvetuilla" työkaluilla. Kun negatiivisia ajatuksia ja vanhaa ohjelmointia ilmestyy esiin, tunnistakaa pelkästään, mitä se on – persoonatonta ja voimatonta, ellette itse hyväksy sitä henkilökohtaisesti omaksenne ja näin voimaannuta siä.

Ei ole sellaista asiaa kuin synti, vaikka useimmat, myös kehittyneet ihmiset, jatkavat tähän uskomukseen liittyvien energioiden kantamista sen vuoksi, että he ovat eläneet monia elämiä, joissa synti oli yleismaailmallisesti hyväksyttyä ja voimaannutettua. Ajatus synnistä on pelkästään yksi illuusio, joka perustuu erillisyyteen. Kukaan ei ole tai ole koskaan syntynyt epäpuhtaana eikä ketään tarvitse pelastaa seremonioilla, sanoilla tai teoilla, koska kaikki ovat yhtä ja ainoaa elämää, joka elää, liikkuu ja ilmaisee itseään äärettömissä muodoissa ja muunnelmissa. Mitään muuta ei ole olemassa.

Maa on koulu oppimiseen, kokemiseen ja kasvamiseen, kunnes on saavutettu valmius korkeamman ulottuvuuden energiatasoille. Monet teistä eivät tarvinneet lisäoppitunteja Maa-koulusta, mutta rakkaudesta päätitte inkarnoitua joka tapauksessa, voidaksenne auttaa muita heräämään, lisätäksenne valonne Maan ylösnousemusprosessiin ja viimeistelläksenne henkilökohtaisesti asiat, jotka tarvitsivat vielä sitä. Kaikki, myös ne jotka näyttävät vähiten kehittyneiltä, ovat maan päällä oppiakseen ja kasvaakseen kokemuksista, jotka saattavat näyttää toisinaan hyvin rankoilta.

Karma ei ole rangaistus eikä "takaisinmaksu", kuten monet uskovat, vaan pelkästään sen edelleen aktiivisen energian tasapainottamista ja selvittämistä, jota on luotu jossain kohtaa yhden tai useampien henkilöiden välisistä kokemuksista. Luottakaa, että kaikki on niin, kuin tarvitsee olla, jokaisen ihmisen henkisen kehittymisen kannalta. Maa-oppitunnit voivat olla vaikeita ja tuskallisia, kunnes ihminen saavuttaa "nyt riittää" -kohdan ja valitsee uusia ja korkeampia oppimistapoja.

Joillakin näyttää olevan paljon enemmän vaikeuksia kuin toisilla, mutta pitäkää mielessä, että aina tapahtuu jokin suurempi tarina, kuin ihmissilmä näkee. Ongelmat ovat usein valittuja kokemuksia, jotka pakottavat ihmisen katsomaan syvemmälle uskomusjärjestelmäänsä ja kasvamaan henkisesti tuosta kokemuksesta. Joskus ongelma on luonteeltaan karmallinen ja joskus pelkästään täydellistä uppoutumista luomiseen kolmen ulottuvuuden tietoisuustilasta.

Mieli ammentaa ja ilmentää henkilökohtaisen ja globaalin tietoisuuden sisällöstä.

Jos jumalainen tietoisuus ei olisi ehdollistunut uskomuksesta kahteen voimaan, kaksinaisuuteen ja erillisyyteen, se ilmaisisi automaattisesti itseään itsenään – täydellisyys, älykkyys, viisaus, harmonia, rauha, yltäkylläisyys, eheys, kokonaisuus jne. Kuitenkin valheellinen ehdollistuminen yksilön tietoisuudessa rajoittaa ja estää alati läsnä olevaa jumalaista tietoisuutta ilmaisemasta itseään täysin.

Henkinen evoluutio on kuin katsoisi maailmaa värillisen ikkunan läpi, joka on tehty sadoista erilaisista maalatuista lasinpaloista. Jotkut palat ovat muodoltaan ja väriltään kauniita, kun taas toiset näyttävät sameilta ja rosoisilta. Kun yksilö kehittyy henkisesti, hänen tietoisuutensa valo alkaa vähitellen puhdistaa henkilökohtaisen ikkunan yhtä tai useampaa osaa, mikä salli hänen nähdä ensimmäistä kertaa tutut asiat uudella tavalla, enemmän sellaisina kuin ne oikeasti ovat. Yksilöjen ei tarvitse todellisuudessa tehdä kovasti työtä puhdistaakseen tietoisuuslasinsa, koska se alkaa automaattisesti puhdistua, kun totuus korvaa valheen heidän tietoisuudessaan.

Eläminen kehittyneestä tietoisuustilasta on hyvin käytännöllistä eikä mitään "epätodellista", kuten jotkut uskovat. Eläminen totuudesta sallii ihmisen päästä käsiksi siihen kaikkien ideoiden ja asioiden äärettömyyteen, joka on tuon värin ja sameuden takana, jonka hän tietämättään maalasi tietoisuutensa ikkunaan. Evoluutio on yksinkertaisesti oman tietoisuusikkunansa puhdistamista, kunnes jossain kohtaa ikkunaa ei enää ole.

Jumalainen tietoisuus ei ole koskaan muuttunut eikä se voi muuttua, koska se pelkästään ON, on aina ollut ja tulee aina olemaan. Tätä te olette riippumatta siitä, näyttääkö siltä vai ei.

Ajatelkaa, pohtikaa ja meditoikaa tätä, rakkaat ystävät. Tuokaa uusi ja korkeampi tietoisuus mukananne uuteen vuoteen, joka vaatii sitoutumista ja vahvuutta.

Eläkää, liikkukaa ja olkaa siinä, kuka ja mitä olette – "minä olen" -olemuksen liikkumattomuudessa, salaisuudessa ja hiljaisuudessa.

Olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.