VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)

29.1.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät, näinä maailmanlaajuisen stressin ja konfliktin aikoina muistutamme teitä siitä tosiasiasta, että kaikki on hyvin ja etenee suunnitelman mukaisesti. Tietäkää, että olette näyttelijöitä suuressa teatteriproduktiossa, jonka olette kirjoittaneet ja tuottaneet. Kolmas ulottuvuus ei ole oikea kotinne, ja kun olette taas kerran takaisin oikeassa kodissanne, katsotte näitä aikoja voimallisina luomuksina, jotka tarvittiin työntämään ihmiskunnan tietoisuus muistamaan.

Vastustakaa houkutusta lisätä negatiivista energiaa maailman olosuhteisiin. Sallikaa sen sijaan tietoisesti rakkauden virrata niihin riippumatta näkemästänne. Rakkaus on kaikki, mitä on, ja siksi avain ja vihje jokaiseen ratkaisuun. Ulkoiset olosuhteet nostavat nopeasti monet siihen oivallukseen, että rakkaus on ainoa voima ja näin ainoa ratkaisu joka tilanteeseen. Monet jotka eivät ole koskaan ajatelleet rakkautta ihmistunteen ulkopuolella, heräävät.

Rakkaus on ainoa ratkaisu, koska rakkaus on kaikki, mitä on. Rajoittunut ajattelu saisi teidät uskomaan, että rakkaus on vain tunne, ja tämä uskomus estää monia avaamasta sydäntään suuremmalle rakkaustunteelle. Rakkaus on ykseystietoisuuden ydinolemus. Kaikki ykseydessä voi olla vain tuota ykseyttä – kaikki elämänmuodot on tehty samasta substanssista ja energeettisesti yhteydessä. Tätä yhdistävää energiaa maailma kutsuu rakkaudeksi.

Tämä ei merkitse, että teidän on tarkoitus pitää kaikesta näkemästänne tai että teille ei sallita tunnereaktiota. Se merkitsee, että henkisesti kehittyneinä olentoina pysytte ja teitä vaaditaan nyt katsomaan ulkoisten vaikutelmien yli ja tunnistamaan, että se mitä todistatte, on viimeinen näytös voimallisessa erillisyysnäytelmässä, joka on palvellut aioneita ja palvelee edelleen "heräämiskouluna".

Olette valmiita, ja on aika siirtyä täydemmin tietoisuuteen todellisesta rakkaudesta – rakkaudesta joka on vapaa rajoittavista kolmannen ulottuvuuden käsityksistä ja jota elätte ja ilmaisette päivittäisen elämänne joka kokemuksessa. Rakkaus on oivallus ykseydestä. Heränneinä yksilöinä olette valmiita alkamaan tulkita jokaisen tilanteen tunnistaen, että evoluutionäytelmässä "pahat tyypit" ovat jumalaisia olentoja yhtä täydesti kuin "hyvät tyypit". Joka kerta kun teette tämän, lisäätte valoa maailman tietoisuuteen.

Itseä ei voi jättää pois yhtälöstä, mutta itserakkaus voi olla vaikeaa jokaiselle, jolla on edelleen käsityksiä siitä, mikä muodostaa pätevän henkisyyden. Itserakkaus tulee luonnostaan ja tuomitseminen ja itseinho loppuvat, kun yksilöt alkavat ymmärtää, että menneisyyden tai nykyhetken negatiiviset tunteet tai kokemukset ovat työkaluja syvempään oivallukseen, jotka itse/Itse on kirjoittanut näytelmään.

Tunteita voi olla vain, jos tuon tunteen energia värähtelee yksilön energiakentässä – solumuistissa, tunnekehossa jne. Kun oivallatte tämän, pystytte käyttämään tunnereaktioitanne oppaana ymmärrykseen siitä, mitä saatatte vielä pitää uskomusjärjestelmässänne. Siunatkaa ja kiittäkää kaikkia tunteita (tämä on itsen rakastamista), kun niitä nousee, sen sijaan, että kohtaatte ne vastustaen siinä uskossa, että ne ovat henkisyyden esteitä ja jotain, mistä pitää päästä eroon.

Korkeamman ulottuvuuden taajuudet ohittavat automaattisesti tiheämmät. Kun harjoitatte rakkautta, havaitsette, että ne negatiiviset tunteet jotka häiritsevät teitä tänään, haihtuvat vähitellen siihen tyhjyyteen, jota ne oikeasti ovat – ja usein ilman tietoisuutta – kunnes tulee päivä, jolloin oivallatte, että reaktionne ovat muuttuneet dramaattisesti.

Nähkää kiitollisena se täydellinen heräämispolku, jonka olette valinneet – ykseyden oivaltaminen joka saavutetaan kokemuksilla erillisyydestä. Maa on vaikea koulu, mutta olette itse päättäneet matkata siinä. Muilla planeetoilla kehittyy toisia sieluja vähemmän vaikealla tavalla, ilman sitä voimakasta erillisyystunnetta, joka koetaan maan päällä. Valmistuminen "maakoulusta" johtaa filosofian tohtorin arvoon ykseydessä, koska olette oikeasti kokeneet erillisyystunteen.

Luottakaa, että kaikki teot, tunteet ja kokemukset ovat tarpeellisia evoluutioprosessinne osia. Tietyssä kohtaa jokainen sielu päättää herätä, ja siitä eteenpäin mikään ei ole sattumaa eikä ole vahinkoja. Tuo valinta tehdään usein korkeammalla tietoisuustasolla, jolloin korkeampi Itse päättää, että yksilö on valmis – piti hän siitä tai ei.

Älkää vastustako mitään, rakkaat ystävät, sillä vastarinta antaa vain voimaa sellaiselle, jolla ei ole omaa voimaa pitämässä paikoillaan – on vain uskomuksen voima. Tämä on vaikeaa näinä aikoina, jolloin näyttää olevan hyvin paljon myllerrystä. Yrittäkää olla uppoutumatta uutisiin, negatiivisuuteen ja pelkoon, ja käyttäkää sen sijaan sitä, minkä olette tiedostaneet, totuuden harjoittamiseen oivaltaen, että millään ei ole valtaa erottaa teitä siitä, kuka ja mitä olette.

Kyllä, tällä hetkellä on paljon, mitä ette ymmärrä tai minkä kanssa ette resonoi, mutta se mitä todistatte, on vanhan kamppailua pysyä koskemattomana. Tämänhetkinen ulkoinen näkymä herättää monet, jotka ovat tähän saakka olleet tyytyväisiä elämään ilman todellista ajattelua, pelkästään hyväksyen ja uskoen sen, mitä hallitukset, kirkot, johtajat, asiantuntijat jne. kertoivat, ja antaen samalla pois oman luontaisen voimansa.

Jokaisen yksilön täytyy jossain kohtaa hyväksyä todellinen identiteettinsä ja vaatia jumalaisesti annettu voimansa – jos ei tässä elämässä, niin sitten toisessa, mutta nyt on voimakkaasti läsnä tuo energia kaikille, jotka ovat valmiita valitsemaan sen. Olette itse valinneet olla täällä näissä energiajuhlissa. Maailmantila auttaa enemmistöä tulemaan tietoiseksi tapahtumista, jotka on aiemmin tarkoituksella lakaistu maton alle oman hyödyn vuoksi.

Älkää pelätkö, rakkaat ystävät, sillä valoa ja kaikkea siinä pitää äärettömästi paikoillaan jumalainen laki, kun taas valheellisten käsitysten ja uskomusten muodostamat harhakuvat ovat vain ilmapalloja, joista on kuorittu pinta pois.

Rakkaus on ainoa energia ja näin ollen ainoa voima. Älkää koskaan unohtako tätä tai muuten sallitte itsenne palata takaisin antamaan voimanne ulkoiselle vaikutelmalle. Jumalainen on kaikki, mitä on, yksinkertaisesti koska se on kaikki, mitä on – yksi jumalainen kaikkialla läsnä oleva, kaikkivoimainen ja kaikkitietävä tietoisuus. Jos se on kaikki, mitä on, miten voisi olla mitään todellista erillään siitä? Mistä se olisi tehty?

Suuri erillisyysharha ja sitä täydentävä kaksinaisuus ovat muodostaneet kolmannen ulottuvuuden maailman, jonka olette alkaneet uskoa todelliseksi maailmaksi, mutta joka on itse asiassa erittäin korkeiden tikapuiden alin askelma.

Ihmiskunta yleisesti nousee ylöspäin näitä evoluutiotikapuita. Te jotka luette näitä viestejä, olette jo tehneet sen tai muuten niissä ei olisi mitään tolkkua teille. Kuitenkin stressiaikoina kaikilla on edelleen houkutus astua takaisin tutulle alimmalle askelmalle.

Olette valmiita integroimaan rakkauden aidoimmassa muodossaan, rakkaat ystävät – rakkauden joka tunnistaa jokaisen ihmisen, paikan, asian, kokemuksen jne. jumaluuden ja joka ei koskaan sulkeudu, koska kukaan ei ole eikä voi koskaan olla ykseyden ulkopuolella.

Olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.