VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
28.3.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat lukijat, tervehdimme teitä rakkaudella ja valolla.

Vaikka ei siltä näytä, lisääntyvässä määrin ne uloskasvetut ja matalalla värähtelevät energiat joita on nyt läsnä maan päällä, alkavat muuntua korkeammaksi värähtelyksi, joka kulkee rakkausvirtauksilla. Kaikki etenee suunnitelman mukaisesti.

On tärkeää, että on saavuttanut henkisen luottamuksen tietoisuuden. "Uskonko oikeasti, että on vain yksi kaikkialla läsnä oleva, kaikkivoipa ja kaikkitietävä Lähde/tietoisuus/Jumala? Jos uskon, voisiko mikään olla sen ulkopuolella? Mistä mikään toisenlainen voisi tulla, jos se on kaikkialla läsnä?" Kaikkialla läsnäoleminen poistaa automaattisesti sen, että kaksinaisuus ja erillisyys ovat mitenkään todellisia. Tuo tämä tieto joka osaan elämässäsi, jossa se voi sitten kasvaa, laajentua ja lopulta tulla tietoisuustilaksesi, jossa luottamus on automaattista.

Myös hyvin kehittyneille on houkuttelevaa luiskahtaa pelkoihin, joita nousee ulkoisista vaikutelmista, mutta älkää koskaan epäilkö sitä, että jumalainen suunnitelma on tiukasti toteutuksessa. Te, heränneet sielut, olette tämän päivän henkisiä sotureita pelkästään siksi, että kannatte totuuden valoa tietoisuudessa. Koska on vain yksi/ykseys, se korkealla värähtelevä energia jota te salaa ja kaikessa hiljaisuudessa kannatte mukananne, nostaa ja auttaa muita tunnistamaan, miten paljon siitä mikä on hyväksytty normaalina, on todellisuudessa väärää, julmaa ja tarpeetonta.

Elämä on useimmille vaikeaa tänä aikana. Ihmiset ovat väsyneitä ja haluavat asioiden olevan normaaleja. Yrittäkää ajatella tämänhetkisiä aikoja mieluummin taukona, kuin ongelmana. Taukona joka on tarpeellinen pysäyttämään kolmen ulottuvuuden karusellin, jota hyvin monet ovat eläneet siinä uskossa, että se oli normaalia. Tämä "tauko" on sallinut monien astua etäämmälle ja arvioida uudelleen uskomuksiaan ja elämänvalintojaan.

Tämä "tauko" normaalissa toiminnassa on pakottanut monet tekemään rohkeasti muutoksia, jotka ovat paremmin linjassa heidän heräävän tietoisuustilansa kanssa. Sen sijaan, että jatketaan eteenpäin valinnoilla, jotka on tehty aiemmassa, vähemmän tietoisessa tietoisuustilassa, tapojen ja rutiinien katkeaminen auttaa monia tutkimaan itseään rehellisemmin – prosessi joka olisi vienyt paljon pidempään ilman "taukoa".

Kun korkeammat valotaajuudet virtaavat Maahan ja integroituvat, tulee lisää. On vain yksi energia ja se on kaikkialla läsnä, mutta kun se oli ehdollistunut väärästä uskosta kahteen voimaan, se alkoi ilmaista itseään kaksinaisuutena ja erillisyytenä. Näillä väärillä tulkinnoilla ei ole lakia elättämässä tai ylläpitämässä, joten ne eivät ole totta.

Henkinen evoluutio on sen vähittäistä poistamista, mikä on ollut valheellista ja tiheää, kun korkean ulottuvuuden todellisia taajuuksia on läsnä globaalissa ja henkilökohtaisessa tietoisuudessa.

Kun korkeamman taajuuden energia integroituu fyysisen kehonne soluihin ja syrjäyttää sen raskaamman energian, johon ihmiset ovat tottuneet, teistä saattaa tuntua sairaalta, väsyneeltä ja/tai tunteelliselta. Sallikaa tämä prosessi. Nämä korkealla värähtelevät energiat puhdistavat ja korvaavat solumuistissa energioita, joita olette saattaneet kantaa aioneita. Kehonne ei aina ymmärrä, mitä tapahtuu, ja se reagoi tavoilla, jotka ovat tuttuja sille.

Olette valmistautuneet tähän elämien ajan ja saavuttaneet valmiuden siirtyä sen yli, mikä on saatettu loppuun. Tämä saa ehkä olonne tuntumaan erilaiselta kuin se "sinä", joka ennen olitte, sekä hämmentyneeltä monissa asioissa. Aktiviteetit, kiinnostukset, ihmiset, ruuat ja uskomukset jotka olivat ennen oleellinen osa elämäänne, eivät enää resonoi uuden tietoisuustilanne kanssa, ja se voi saada teidät tuntemaan surua ja kaipausta entiseen. Muistakaa, että mikään todellinen ei koskaan häviä olemattomuuteen, vaan muuttaa ainoastaan muotoa. Koette uudestaan ne asiat, jotka edustavat kokonaisuuttanne, mutta uusin tavoin.

Korkealla värähtelevän energian läsnäolo aktivoi ne syvälle haudatut tunteet, uskomukset ja pelontäyteiset kokemukset, jotka olette tietoisesti tai tiedostamatta pitäneet haudattuna sisällä monien elämien ajan. Korkeammat valotaajuudet paljastavat nämä "kätketyt paikat" pelkästään siksi, että todellisuus kumoaa aina valheellisuuden – energioilla jotka on muodostettu käsityksistä ja uskomuksista, jotka perustuvat kahteen voimaan, ei ole lakia tukemassa.

Tämä on sen väkivallan ja tuhoisan käyttäytymisen taustalla, jota todistatte tänä aikana. Se on vaikutus jatkuvasti lisääntyvästä valomäärästä (todellisuus) maapallolla, kun siitä on tulossa korkeamman ulottuvuuden planeetta. Aivan kuten ihmistenkään, Maan ei ollut koskaan tarkoitus jäädä kolmanteen ulottuvuuteen, ja kaikki mitä nyt tapahtuu, on osa Maan ylösnousemusprosessia.

Tuntekaa sitä energiaa, jota koette. Sallikaa itsenne tuntea kaikki tunteet, joita nousee puhdistamis- ja integrointiprosessissa. Lakatkaa sivuuttamasta tai pakottamasta tuskalliset tunteet takaisin sisälle, missä ne eivät lähde pois (ne ovat energiaa), vaan niitä ilmaistaan jatkuvasti ulkoisesti, silloin kun vähiten haluatte tai odotatte niitä, kunnes katsotte niitä ja puhdistatte ne.

Kauan sitten sielut päättivät kokea erillisyyden, mutta sitten ne unohtivat, keitä olivat, ja jäivät jumiin siihen. Tämä loi erillisyyteen perustuvan kollektiivitietoisuuden, joka salli harmonidoitua matalalla värähtelevien energioiden ja olentojen kanssa. Se toi Maahan kärsimystä, negatiivisia kokemuksia ja ulkopuolista häirintää, mikä on kiusannut ihmiskuntaa aioneita.

Kristillistä pääsiäisjuhlaa vietetään pian ympäri maailmaa. Kuitenkin joulutarinan tapaan pääsiäinen ei ole vain yhden miehen tarina, vaan kaikkien tarina. Jossain kohtaa jokaisen sielun matkalla tulee ristiinnaulitseminen, jota on kutsuttu "sielun pimeäksi yöksi". Se on kokemus oman perustan murenemisesta varoittamatta, mikä jättää ihmisen räpiköimään epäilyn, hämmennyksen, henkisen ahdistuksen, vastustuksen ja kysymysten kanssa.

Kärsimysjakson jälkeen (kolme päivää haudassa) ja yritettyään turhaan palauttaa sen, mitä ennen oli, tulee oivallus, että tutut ulkoiset ratkaisut eivät enää toimi, ja tässä kohtaa alkaa sisäinen etsintä. Kun tulee uusia ahaa-elämyksiä, ihminen alkaa nähdä vanhan perustansa uudesta ja korkeammasta perspektiivistä, mikä sallii hänen rakentaa uuden ja kehittyneemmän perustan (henkiinherääminen). Polulla oivaltamiseen on monia ristiinnaulitsemisia ja pääsiäisiä, jokainen niistä nostaa henkilön seuraavalle tasolleen.

Opetelkaa elämään jokaisessa nyt-hetkessä. Yritys pitää kiinni eilisen energioista tai luoda niitä uudelleen – vaikka ne olisivat olleet kuinka upeita – estää vain jotain uutta ilmentymästä. Jo yhden päivän, yhden tunnin tai yhden minuutin jälkeen energia on vanhaa. Tulkaa tarkkailijaksi, joka elää korkeimmalta tietoisuustasoltaan ja ottaa jokaisen nyt-hetken vastaan pelotta. Tällä tavalla ette estä sellaista, mikä saattaa odottaa "kulisseissa".

Nyt-hetkessä eläminen voi olla vaikeaa, koska kaikkia on opetettu suunnittelemaan elämänsä jokainen osa kolmen ulottuvuuden standardien mukaisesti. Nyt-hetkessä eläminen ei merkitse, että lakkaatte tekemästä suunnitelmia. Se merkitsee, että jos ja kun nuo suunnitelmat muuttuvat, sallitte sen ilman suurta kamppailua, vastarintaa ja yritystä pakottaa alkuperäistä suunnitelmaa. Ne jotka eivät ole vielä heränneet ja jotka elävät täysin kolmannen ulottuvuuden energiassa, eivät ole vielä henkisesti valmistautuneita elämään henkisesti sallien, mutta kehittyneinä olentoina te olette saavuttaneet tuon valmiustilan.

Henkinen salliminen merkitsee sen tietämistä ja hyväksymistä, että korkeampi itsenne, jumalainen itsenne, tietää täydellisen suunnitelman henkistä kasvuanne varten ja opastaa teitä siihen. Se merkitsee, että kun henkilökohtaiset suunnitelmat kariutuvat täysin, parhaista ponnisteluistanne huolimatta, ymmärrätte vastustamatta, että jotain tapahtuu sellaisella tasolla, mitä ette vielä tiedosta.

Salliminen on kyky astua etäämmälle ja tarkkailla elämän kehittymistä henkisen totuuden paikasta, sen sijaan että yrittää täyttää jokaisen hetken toiminnalla, joka perustuu ajatukseen velvollisuudesta jotain ihmistä, ryhmää tai yhteiskunnallista uskomusta kohtaan. Se on irtipäästämistä niistä "pitäisi" ja "ei pitäisi" -asioista, jotka ovat pitäneet teitä orjuudessa ja voimattomuudessa.

Salliminen on osa luottamusta – luottamusta joka tulee automaattisesti siitä oivalluksesta, että yksilö on jumalainen olento/tietoisuus, joka ruumiillistaa Lähteen kaikki ominaisuudet. Salliminen tietää, että jumalainen suunnitelma toteutuu, vaikkeivät asiat ehkä näytä siltä ihmissilmin katsottuna. Se on tietämistä, että kokonaiskuva ei voi vielä täysin ilmentyä fyysisesti, mutta se on täysin jo läsnä korkeamman ulottuvuuden tasolla.

Sallimisesta tulee automaattista, kun alatte hyväksyä itsen ITSENÄ. Antakaa elämän kehittyä itsellenne parhaalta näyttävällä tavalla, yrittämättä ohjata, suunnitella, pakottaa, poistaa tai muuttaa sitä. Salliminen ei merkitse, ettei tee mitään tavallisessa mielessä. Se merkitsee luottamista siihen, että intuitionne (korkeamman itsenne ääni) opastaa päätöksiänne ja valintojanne, ja sitten sallimista niiden olla, mitä ovat.

Korkeamman taajuuden valoenergiat tuovat kollektiivitietoisuuteen uusia ideoita kaikesta ja antavat myös pienen "työnnön" niille, jotka hoipertelevat heräämisen partaalla. Jotkut päättävät olla heräämättä tänä aikana. Kenties he tarvitsevat oppimiskokemuksia, joita voi saada vain kolmannen ulottuvuuden energiassa, tai he haluavat vain nauttia kolmen ulottuvuuden energiasta vähän pidempään. Jotkut sielut päättävät lähteä nyt voidakseen reinkarnoitua uuteen ja korkeammalla värähtelevään Maahan.

Vapaa tahto sallii kaikkien valita, ja valinta on ainutlaatuinen jokaiselle yksilölle. Kaikilla on ollut erilaisia kokemuksia monissa elämissään, mikä tekee jokaisen ihmisen oppitunneista ja henkisen tiedostamisen tasosta erilaisen. Älkää koskaan tunteko, että teidän täytyy houkutella, pakottaa tai huijata toinen uskomaan omalla tavallanne, siinä uskossa että teillä on korkeampi ja parempi totuus. Rakkaus merkitsee kaikkien matkan kunnioittamista sen oivalluksen avulla, että kaikki polut johtavat vuorelle ja yhdistyvät huipulla.

Heräämistä totuuteen ykseydestä ei voi välttää ikuisesti, koska tietoisuus ilmaisee jatkuvasti itseään äärettömästi, silloinkin kun sen kokemuksia värittävät väärät käsitykset ja uskomukset. On vääjäämätöntä, että läpimurto tapahtuu jossain kohtaa jokaisen ihmisen tietoisuudessa, koska kukaan ei voi lakata olemasta, mitä hän on.

Monet hyväksyvät älyllisesti olevansa jumalaisia ilmaisumuotoja, mutta eivät ole vielä sallineet itsensä todella uskoa sitä.

Se aika on nyt, ja olette valmis integroimaan – minä olen mitä olen.

Olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.