VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
28.2.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat lukijat, tervetuloa viestimme pariin, jonka tarkoitus on tuoda toivoa ja kannustusta sekä informaatiota kaikkien jatkuvasti syventyvälle sielumatkalle.

Kaikki etenee suunnitelman mukaisesti. Älkää koskaan pelätkö, että jumalaista suunnitelmaa voivat manipuloida tai estää ne, jotka haluaisivat tehdä sen, sillä on vain yksi voima eikä siihen vaikuta kolmen ulottuvuuden ehdollistuneet toiminnot.

Nämä ovat valtavan muutoksen aikoja, joissa paljon siitä mihin maailma on tottunut, ei palaa entiseen muotoonsa. Ne pettyvät, jotka odottavat, että kaikki on taas täysin entisellään. Kollektiivin kehittyessä henkisesti, kun maan päällä on aina vain enemmän korkean taajuuden valoa läsnä, aineelliset ilmaisumuodot elämän kaikissa puolissa alkavat heijastaa tätä.

Kaiken sen ydinolemus minkä näette aineellisena, on todellisuudessa henkinen, mutta henkinen todellisuus nähdään aineellisena kolmannen ulottuvuuden tiheässä energiassa. Tulkintatapa riippuu siitä henkilökohtaisesta ja kollektiivisesta tietoisuudesta, joka tekee tuon tulkinnan, ja se on tällä hetkellä nopeasti muuttumassa.

Ideat, keksinnöt ja käytännöt oikeustieteessä, lääketieteessä, uskonnossa jne. sellaisina, kuin olette oppineet tuntemaan ne, perustuvat kaksinaisuus- ja erillisyysuskomuksiin. Monien näiden asioiden perusta alkaa murentua, kun ihmiset näkevät ne uusilta, korkeammilta tasoilta. Koska tausta-ajatus on kuitenkin henkinen, niiden todellinen ydinolemus pysyy koskemattomana – vain niiden vanha muoto muuttuu. Uusia ja korkeampia muotoja jotka heijastavat Maan kehittyvää henkistä tietoisuutta, alkaa pian ilmentyä.

Monien ideoiden korkeampia muotoja annettiin Maahan jo kauan sitten, mutta niitä ovat pidätelleet ja pitäneet salassa enemmistöltä ne, jotka pitäisivät ihmiskunnan orjuudessa kontrolloidakseen sitä. Kun ideat ilmaisesta energiasta tulevat yleismaailmallisesti tietoon, kaikkien elämästä tulee helpompaa.

Haluamme taas kerran puhua rakkaudesta, sillä vaikka olemme usein puhuneet siitä ehdottomasta totuudesta, että rakkaus on yksilöt yhdistävä voima yhden/ykseyden sisällä, emme ole puhuneet rakkaudesta niin, kuin se tavallisimmin tulkitaan kolmannessa ulottuvuudessa. Monet kamppailevat sen kanssa, miten rakkaustodellisuus merkitsee jokapäiväisessä elämässä, erityisesti suhteissa.

On kolme hankalaa asiaa, jotka kaikki kohtaavat matkallaan pois kolmen ulottuvuuden tietoisuustilasta. Ne ovat: 1) suhteet, 2) raha ja 3) valta. Nämä kolme elämän puolta ovat iskostuneet lujasti valtaosan tietoisuuteen monista elämistä, joissa he edustivat valtaa, joka hallitsi kaikkien elämää ja kykyä tehdä henkilökohtaisia valintoja.

Romanttinen rakkaus on alue, joka hämmentää jatkuvasti monia. Seksuaalinen vetovoima vierasta ihmistä kohtaan tai sellaista joka torjuu, kyvyttömyys päästää irti vanhoista suhteista ja tarve etsiä jatkuvasti kumppania, aiheuttavat hämmennystä ja psyykkistä tuskaa. Tämän ydin on se uskomus, ettei voi olla onnellinen ilman kumppania.

Romanssi kolmen ulottuvuuden mielessä on käsitys, joka syntyi uskosta erillisyyteen. Yhteiskunta on värittänyt ja edistänyt ajatusta, että sitä tarvitaan onnellisuuteen. Teille on opetettu, että olette parin puolikas ja olette onneton ja vajavainen, kunnes löydätte toisen puoliskonne, sielunkumppaninne, täydellisen kumppanin.

Kirjat, elokuvat, tv-ohjelmat, kauppa ja media jatkavat yleisesti sen ajatuksen edistämistä, että sitten kun ihminen löytää "Herra tai Rouva Oikean", hänestä tuntuu lopultakin ehjältä ja kokonaiselta. Maailma yleisesti ottaen jatkaa näihin käsityksiin uskomista, ja ihmiset käyttävät paljon aikaa etsien ja pelaten tätä peliä – tietämättä, että se mitä he etsivät, on jo heidän sisällään.

Tarve löytää "toinen puolikkaansa" on todellisuudessa henkinen totuus, muttei kolmen ulottuvuuden mielessä. Kaikilla on täydellinen "toinen puolisko", mutta se on sisällä. Naisilla on jo se miespuolinen, jota he etsivät, aivan kuten miehillä on jo se naispuolinen, jota he etsivät, mutta kummatkin etsivät sitä itsensä ulkopuolelta.

Kaikki ovat jo ehjiä ja kokonaisia ykseytensä vuoksi Lähteen kanssa. Jos ihminen päättää jakaa oman kokonaisuutensa toisen kanssa, se on hänen valintansa, mutta se ei ole koskaan tarve.

Se usko, että on parin puolikas, aiheuttaa yksinäisyydentunnetta. Tämä saa monet etsimään tietokoneelta tai puhelimesta, käymään usein illanviettopaikoissa, liittymään ryhmiin ja tekemään asioita siinä toivossa, että he löytävät sen erityisen ihmisen, joka saa heidät tuntemaan kokonaisuutta ja eheyttä oman onnellisuuskäsitystensä mukaisesti.

Silloinkin kun Herra tai Rouva Oikea löytyy, yksinäisyydentunne jää, koska tuo tyhjä kohta sisällä on sielun kaipaus tulla tunnistetuksi ja integroiduksi tietoisuustilaan, joka tietää olevansa Lähde.

Monet teistä ovat jo päästäneet irti näistä vanhoista käsityksistä ja tulleet henkilökohtaiseen voimaansa. Niiden jotka eivät ole, täytyy päästää irti suhdetta koskevista vääristä ajatuksista, jos heidän on tarkoitus kehittyä tietoisuuteen henkisestä eheydestä ja kokonaisuudesta, ja se ilmentyy sitten ulkoisesti sellaisena, mikä edustaa eheyttä ja kokonaisuutta heille.

Eheys ja kokonaisuus voi merkitä jollekin pysymistä sinkkuna, mutta toiselle se voi merkitä kumppanuutta. Jos näin on, hänen tietoisuutensa vetää oikean kumppanin (harmonia) ilman suurta manipulointia, ajattelua ja huolta. Tietoisuus ilmaisee aina itseään. Mitä pidän tietoisuudessani?

Ne jotka ovat tietämättömiä siitä, kuka ja mitä he oikeasti ovat, jatkavat kokonaisuuden etsimistä ulkopuoleltaan kolmen ulottuvuuden työkaluilla, mutteivät koskaan löydä sitä, silloinkaan kun heidän tavoitteensa saavutetaan, koska kolmen ulottuvuuden käsitykset ovat väliaikaisia ja niitä tukee ainoastaan uskomus. Jumalainen eheys ja kokonaisuus on ääretöntä, ikuista eikä se muutu tai lopu koskaan.

Seksuaalisen vetovoiman uskominen rakkaudeksi on aiheuttanut enemmän sydänsuruja, kuin voidaan laskea. Se myös myy lippuja, mainostaa elokuvia ja pitää monta yritystä toiminnassa, mutta maailma on valmis siirtymään näiden kapeiden käsitysten yli.

Kun seksistä tulee pelkästään tie omaan nautintoon, ottamatta huomioon toista ihmistä, sitä tulee kolmen ulottuvuuden toimintaa, josta puuttuu rakkaus, ja se voi saada henkilön jumiin ja riippuvaiseksi vanhan energian kaavoista. Se johtaa myös energiasiteiden luomiseen noiden osallisten välille.

Seksi, vetovoima ja halu olla toisen kanssa ovat rakkauden puolia, mutta voivat olla myös pelkästään energeettistä harmoniaa. Se saattaa olla entisen elämän yhteys tai kenties toinen ihminen vastaa toisen käsitystä täydellisestä kumppanista. Kenties toisella (vieras tai ystävä) on samanlaiset uskomukset (harmonia) kuin teillä. Energiaharmonia ei ole rakkautta, vaikka se voi johtaa rakkauteen ja on tarpeellinen vakaalle suhteelle.

Seksuaalista kohtaamista pidetään usein pelkästään miellyttävänä purkautumistapana osapuolille. Kuitenkin sillä on syvempi todellisuus, kuten kaikilla asioilla. Sen todellinen henkinen ydinolemus on maskuliini- ja feminiinienergioiden liittäminen voimakkaaksi ykseydeksi, josta syntyy uusi ja kehittynyt tietoisuus.

Ne jotka tietävät henkisen totuuden itsestään ja kumppanistaan, tuovat rakkautta ja kunnioitusta seksuaaliseen suhteeseensa ja sallivat sen tulla henkiseksi kokemuksesi, pelkän fyysisen purkautumisen sijasta. Sellaisen suhteiden – sekä homo- että heteroseksuaalisilla – jotka ovat siirtyneet tälle tiedostamistasolle, on mahdollista nostaa kumpikin korkeampaan tietoisuuteen. Tätä totuutta opiskeltiin ja opetettiin monissa muinaisissa pyhissä koulussa.

Uskonnot ovat opettaneet, että seksi on paha asia ja sitä pitäisi välttää synnin ja kadotuksen uhalla, kunnes on sitouduttu, ja sitten sen ainoa tarkoitus on lasten hankkiminen. Nämä valheelliset ja rajoittavat käsitykset ovat tunkeutuneet kollektiiviseen ajatteluun ja tehneet ihmisen luonnollisesta, terveestä ja nautinnollisesta seksuaalisuudesta häpeän, syyllisyyden ja pelon lähteen.

Kun yksilöt kehittyvät henkisesti, heidän käsityksensä romanssista kehittyy myös. Monet suhteet jotka syntyivät kolmen ulottuvuuden romanssi- ja rakkauskäsitysten myötä, alkavat hajota tai niissä on ongelmia, mikä saa kumppanit ihmettelemään, mitä tapahtui suhteelle, joka oli ennen onnellinen.

Suhteeseen jäämisen tai siitä lähtemisen täytyy olla henkilökohtainen valinta, joka tehdään rakkaustasolta ja joka ajattelee kaikkien osallisten hyvää. Tämä ei kuitenkaan koskaan merkitse yksilöllisyydestä luopumista tai henkilökohtaisen voiman luovuttamista toiselle pelkästään säilyttämään jonkin, mitä ei enää ole, tai tyydyttämään jonkun toisen ihmisen, ryhmän, perheen tai ystävän haluja ja toiveita. Luottakaa aina omaan intuitioonne näissä asioissa.

Kaikenlaisten suhteiden muuttuminen jatkuu, koska kollektiivinen tietoisuus siirtyy uusille ja korkeammille tasoille. Sisäinen heijastuu aina ulkoiseen, mikä merkitsee, että silloin kun henkilö siirtyy henkisesti uudelle tasolle ja kumppani ei siirry, sitä energiaharmoniaa jolla he aloittivat, ei ole enää entisessä muodossaan.

Tämä ei tarkoita aina, että suhteen täytyy loppua. Jos sopusointua ja rakkautta on edelleen, vaikka uskomukset eroavat, se merkitsee usein, että tämä harmonia on edelleen olemassa. Monesti toinen kumppaneista on tehnyt tämän työn aiemmassa elämässä eikä hänen tarvitse nyt aktiivisesti osallistua siihen.

Aito suhde on kaksi yksilöä, jotka ovat kumpikin tietoisia luontaisesta kokonaisuudestaan, jotka ovat yhdessä valinnasta, eivät tarpeesta, ja jotka katsovat samaan suuntaan.

Kumppanuus tietyn ihmisen kanssa on usein osa syntymää edeltävää suunnitelmaa, koska se on tarpeellinen saattamaan loppuun keskeneräisiä asioita, jotka juontuvat toisesta elämästä. Tästä syystä usein tapahtuu niin, että toinen tai kumpikin kysyy, miksi he ylipäätään tulivat yhteen.

Kun henkilö saavuttaa tietoisuuden jumalaisesta kokonaisuudestaan, kumppanuudesta tulee vähemmän haluttu ja etsitty, koska henkilö ei enää tunne voimakasta halua tai tarvetta kumppanuuteen. Hän tuntee olevansa kokonainen.

Lähettäkää valoa maailmaan, niille jotka kärsivät ja kaikille ns. "vihollisille". Visualisoikaa valo jokaisen sisälle, jonka näette tai jota ajattelette. Joillakin voitte nähdä vain pienen valopisteen ja toisilla suurta kirkkautta, mutta muistakaa aina, että kaikissa on jumalainen valo, vaikka se on piilossa väärien käsitysten ja uskomusten varjoissa. Tästä syystä tulitte Maahan tänä aikana.

Valo hävittää aina varjot, koska niillä ei ole substanssia. Varjot ovat pelkästään valon puuttumista, kaksinaisuudesta ja erillisyydestä muodostuneita vaikutelmia, joilla ei ole omaa jumalaista energiaa ylläpitämässä ja elättämässä.

Henkilökohtaisen ja globaalin ylösnousemuksen salaisuus on lakata ruokkimasta illuusioita ja sallia todellisuuden ilmentyä.

Olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.