VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)

27.8.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys, rakkaat ystävät. Pyrimme näiden viestien avulla vastaamaan kysymyksiinne, joita teillä ehkä edelleen on salaa hiljaisuudessa sisällänne. Koska on uutta ja energeettisesti voimallista aikaa, kun hyvin paljon tapahtuu, monet teistä kysyvät, miten havaintonne ovat linjassa ajatuksenne kanssa näistä ajoista.

Maailma on yleisesti ollut kolmannen ulottuvuuden ajattelussa kautta aikain, ja näin uusien korkeampien valotaajuuksien tiedostaminen ja integroiminen aiheuttaa hämmennystä, koska monet tapahtuvat muutokset tuntuvat tarpeettomilta ja jotkut asiat ovat täysin hyväksyttäviä sellaisenaan.

Jotkut asiat eivät muutu täysin, vaan siirtyvät lempeästi ja vähitellen korkeampaan ilmaisumuotoon. Esimerkiksi terveydenhoitohenkilöstä ja sairaalat eivät häviä yhtäkkiä, vaan niistä tulee avoimempia ja vastaanottavaisempia korkeammille ja paremmille tavoille hoitaa ja parantaa niitä, joita niihin tulee.

Yksilölliset reaktiot saatavat vaihdella: "Minulla on paljon elämänkokemusta, ja tämä on oikea tapa tehdä asioita." tai "Liika muutos ei ole koskaan hyväksi." jne. Rakkaat ystävät, hyvin vähän jää entiselleen niillä, jotka ovat päättäneet siirtyä elämään korkeamman ulottuvuuden energioissa. Kaksinaisuus- ja erillisyysilmentymien täytyy lopulta hajota, kun mikään ei enää pidä niitä paikoillaan.

Tämä ei tarkoita, että koko maailmassa lakkaa yhtäkkiä olemasta kaksinaisuus- ja erillisyyskokemuksia, vaan huomaatte henkilökohtaisesti, että elämänne heijastaa aina vain enemmän ykseystietoisuuden harmoniaa ja rauhaa.

Olette valmistautuneet näihin aikoihin vuosia ja monien elämien kokemusten kautta. Olette kohdanneet ja vapauttaneet (fyysisesti, tunteellisesti, mentaalisesti ja henkisesti) tuskalliset soluihin tallennetut muistot ja pelot, joita olette raahanneet monen elämän läpi.

Kun korvaatte nämä vanhat raskaat energiat valolla ja totuudella, teette itsestänne sopivan kulkuneuvon totuudenmukaisemmille tavoille uskoa, elää ja olla. Nekin jotka ovat henkisesti valmiita, mutta eivät täysin tietoisia tästä, tuntevat voimakkaan pyhän valon virtaavan Maahan ja olevan kaikkien ulottuvilla.

Olette saapuneet perille – se aika on nyt. Olkaa kärsivällisiä ja välttäkää uskomasta: "Mikään ei koskaan muutu" tai "Asiat vain pahenevat" tai "Kaikki on huijausta", koska asiat eivät ehkä näytä siltä. Uusien ja korkeampien taajuuksien integroinnin fyysisyyteen täytyy olla prosessi, koska ihmiskeho ei kestäisi kaikkien voimakkaiden korkeampien taajuuksien integrointia kerralla.

Jatkuva tämän tai tuon kokemuksen odottaminen välttämättömänä todisteena evoluutiosta on joutavaa ja käsityksiin perustuvaa. Itsenne tuomitseminen jonkun pyhimyksen tai pyhän ihmisen, kirjasta lukemienne ajatusten tai tiukkojen uskonnollisten käsitysten perusteella siitä, mikä muodostaa henkisyyden, heijastaa vain uskoa erillisyyteen.

Jokaisen ihmisen matka on ainutlaatuinen eivätkä kokemuksenne peilaa koskaan toisen kokemuksia, koska jokainen on elänyt erilaisia kokemuksia läpi sadoissa elämissä. Jokaisella yksilöllä on omat valitut oppituntinsa opittavana ja totuudet integroitavana ollessaan maan päällä fyysisessä muodossa.

Kaikki ovat yhtä Lähteen kanssa – kaikki, poikkeuksetta. Jokaisen yksilön täytyy lopulta tulla täyteen oivallukseen itseään koskevasta totuudesta, koska se on muuttumaton todellisuus. Mitään ei ole jumalaisen tietoisuuden ulkopuolella ja tunne jostakin muusta kuin tuo ykseys, on harhakuva. Maailma ja kaikki sen luonnon valtakunnat EIVÄT OLE HARHAA – väärät käsitykset maailmasta ja sen luonnon valtakunnista muodostavat harhan.

Kaikki mistä voitte tulla tietoiseksi, on mielen muodostama käsitys henkisestä todellisuudesta. Esimerkiksi olette tietoisuus, ette fyysinen keho. Todellinen ja pysyvä kehonne on tehty valosta. Se mitä näette ja koette fyysisenä kehona, on pysyvän henkikehonne heijastusta saavuttamastanne tietoisuustilasta.

Haluamme puhua henkisestä matkasta. Ajatus matkasta on harhaa, rakkaat ystävät, sillä ette ole koskaan olleet ettekä voi koskaan olla erillään siitä todellisuudesta, kuka ja mitä olette. Ajatus evoluutiomatkasta alkoi, kun sielut unohtivat muinaisen tapahtumasarjan myötä, että ne olivat yksilöllistynyt jumalainen tietoisuus, joka oli päättänyt kokea erillisyystunteen.

Koska niiden luomukset tuntuivat hyvin todelta, erillisyystilasta tuli niiden tietoisuustila ja ne jatkoivat erillisyyskokemusten ilmentämistä vastakohtapareina – kaksinaisuutena. Yhdistynyt tietoisuus alkoi lisääntyvässä määrin heijastaa näitä valheellisia luomuksia, mikä synnytti pelkoa ja negatiivisuutta kaikissa muodoissaan, ja se on tämän päivän kolmannen ulottuvuuden maailma.

Olette nyt valmiita muistamaan, keitä oikeasti olette. Parantajat muistavat muinaisia parannustekniikkoja, taiteilijat muistavat aiemmin saavutetut luomistaidot ja kaikki halukkaat sielut alkavat taas kerran tuntea ehdotonta rakkautta ja ykseyttä. Monet alkavat kyseenalaistaa ihmisen epäinhimillisyyden ihmistä ja luontoa kohtaan, vaikkeivät he täysin tiedosta, miksi heidän ajattelunsa on muuttunut.

Herääminen tapahtuu korkeamman itsen kautta, kun yksilö on valmis "matkansa" seuraavaan vaiheeseen. Silmät avautuvat ja alkavat nähdä ulkoisten vaikutelmien läpi. Ihmiskunta alkaa havaita, että "keisarilla ei tosiaankaan ole vaatteita". Tämä on evoluutiota.

Tulkaa tarkkailijaksi. Astukaa etäämmälle, pankaa toivonne omaan ja kaikkien muiden identiteettiin henkiolentona ja tarkkailkaa. Päästäkää irti siitä uskosta, että teidän täytyy parantaa, muuttaa tai korjata joku tai jokin, tulkitsemalla näkemänne siksi totuudeksi, joka on kaikkien ulkoisten vaikutelmien alla – että maailma ja kaikki siinä on jo täydellistä ja ehjää.

Tunnistakaa sekä hyvät että huonot vaikutelmat käsitysten ja uskomusten ilmentymiksi. Totuuden oivaltaminen auttaa hajottamaan näiden väärien luomusten energian, sillä niitä ei pidä paikoillaan muu kuin usko niihin. Tämä on parantamista.

Emme kehota sivuuttamaan toisten kärsimystä. Ojentakaa kätenne valmiiksi tarttumaan niiden kädestä, jotka etsivät vakavissaan vastauksia, eivätkä halua teidän vain tekevän työtä puolestaan. Älkää koskaan yrittäkö muuttaa toisen oppimispolkua siinä uskossa, että velvollisuutenne on "pelastaa" hänet.

Tällainen ajattelu perustuu ihmisegoon, uskomukseen jota edelleen toitottavat monet henkiset ryhmät, jotka opettavat, että on rakastavaa puuttua asiaan ja poistaa joku vaikeasta tilanteesta, jonka hän itse erityisesti valinnut henkisen kasvun ja oppimisen vuoksi. Teidän täytyy olla tarkkana näissä tilanteissa. On eri asia, jos lapsi, joku avuton, on vaarassa. Etsikää aina intuitiotanne, luottakaa siihen ja antakaa sen opastaa tekojanne.

Koska tiedätte nyt, että olette luojia, teidän täytyy rehellisesti kysyä itseltänne: "Mitä päätän luoda?" Aiotteko jatkaa kaksinaisuus- ja erillisyyskuvien luomista pelkästään, koska maailma sanoo, että se on todellisuus, tai koska nämä asiat ovat tuttuja ja mukavia?

Totuus joko on tai ei ole. Jumala joko on tai ei ole. On jokaisen yksilön vapaa valinta, minkä hän hyväksyy, mutta ymmärtäkää, että elämästä voi tulla hyvin epämukavaa niille, jotka elävät jalka kummassakin maailmassa, kuten monet ovat havainneet tai kohta havaitsevat.

On tullut aika panna toivonsa totuuteen, olla totuus ja elää totuus, päästäen irti kaikista jäljellä olevista käsityksistä tai uskomuksista, jotka perustuvat uskomukseen erillisyydestä Lähteen kanssa. On aika vaatia identiteettinne ilmaisevana Jumalana. On aika ns. hypätä jyrkänteeltä luottaen, että olette aina olleet, olette nyt ja ikuisesti jumalainen tietoisuus ilmaisemassa, ulkoista vaikutelmista huolimatta.

Olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.