VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)

25.2.2018

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Me Arcturuslaisessa ryhmässä kunnioitamme teitä, jotka olette päättäneet auttaa Gaiaa ja sen ihmisiä näinä muutos- ja heräämisaikoina. Kiitos teidän, monet alkavat nähdä ensimmäistä kertaa, mikä lisää valoa maailman tietoisuuteen.

Monilla nuorilla jotka ovat inkarnoituneet maan päälle tänä aikana, on tarkoituksena yksinomaan auttaa ylösnousemusprosessia valollaan ja tietoisuudellaan. Heillä ei ole tasapainotettavaa karmaa, opittavia läksyjä ja herätettävää energiaa, vaan he päättivät inkarnoitua rakkaudesta, ainoana tarkoituksenaan auttaa maailman heräämisessä, jota edelleen pidätellään, mutta maailma on valmis valmistumaan kolmannen ulottuvuuden yli.

Monet näistä kehittyneistä lapsista ja teineistä on luokiteltu "ongelmiksi" pelkästään siksi, että he eivät sovi kolmannen ulottuvuuden hyväksyttyyn "uskomuslaatikkoon". He ovat epäsynkronissa monien käsitteiden ja uskomusten kanssa, jotka koskevat kehoa ja mieltä, koska he eivät resonoi tuon energian kanssa.

Reseptilääkkeiden yleisesti hyväksytty käyttö heidän "parantamiseensa" on saanut monet heistä kadottamaan näkyvistä sen, miksi he tulivat ja keitä he ovat. Lääkkeitä täytyy käyttää hyvin harkitsevasti ja tiedostaen, että ne vaikuttavat yksilön energiaan.

Monet ilmaisevat tämän päivän maailmassa vihaa, pelkoa, turhautumista ja muita negatiivisia tunteita, koska se valheellinen turvallisuustunne häviää, joka tulee monien yleismaailmallisten uskomusten myötä. Yrittäkää olla sekaantumatta liikaa maailman vaikutelmiin. Olkaa tietoisia niistä ja tehkää, mihin teitä opastetaan, mutta ymmärtäkää ne siksi, mitä ne ovat – kaksinaisuuden ja erillisyyden ilmaisua. Tämä ei tee niistä yhtään vähemmän tuskallisia niille, jotka kokevat tai tarkkailevat niitä, mutta kun pidätte kiinni korkeammista totuuksista, se auttaa hävittämään ne persoonattomat uskomukset, jotka ilmentyvät näinä asioina.

Tehdään kovasti töitä, jotta ihmiskuntaa estetään heräämästä, koska jos enemmistö heräisi, he menettäisivät vallan ja kontrollin toisiin, jota he käyttävät ravinnokseen. Nämä rakkaat sielut toimivat pelko- ja erillisyystietoisuudesta, ja näin pelon lietsonta on heidän lempityökalunsa massojen kontrolloimiseen ja valon estämiseen.

Olkaa valppaana kaikessa, mitä huomaatte pelkäävänne, ja pian tunnistatte sen tietyn käsityksen tai uskomuksen, jota pidätte valtana. Sitten voitte ottaa takaisin tuon vallan ja sanoa mielellenne "ei enää".

Maassa on edelleen energioita, joita ovat ainonien saatossa luoneet ihmiset, jotka olivat täysin ohjelmoituja kolmannen ulottuvuuden uskomusjärjestelmään. Ihmismieli on voimakas tietoisuusinstrumentti, mutta näiden uskomusten ehdollistamana se pystyy pääsemään käsiksi vain siihen, mitä leijuu persoonattomassa maailmantietoisuudessa – siihen mikä on tunnetaan.

Jokainen ajatus ja jokainen uskomus joita on koskaan ollut, muodostavat konsensustietoisuuden, johon kaikki pääsevät käsiksi. Tämän konsensustietoisuuden sisältö on persoonatonta eikä siitä tule koskaan omaanne, ennen kuin otatte sen omaksenne. Silloin kun henkilön tietoisuuden energia on harmoniassa tiettyjen käsitysten ja uskomusten energian kanssa, ne vaikuttavat häneen tietämättä.

Esimerkiksi ihminen jolla on ollut monta elämää sairautta ja huono terveys, on usein täysin auki ja vastaanottava ajatuksille, uskomuksille, nykykäsityksille jne., jotka koskevat fyysistä terveyttä, pelkästään siksi, että hänellä on edelleen niiden kanssa harmoniassa olevaan energiaa. Yksilöt jotka elävät täysin kolmannen ulottuvuuden tietoisuustilassa, hyväksyvät usein kaiken, mitä leijuu mieleen, ja sallivat tuon ehdotuksen tulla omakseen ja sitten julistavat itsensä uhriksi.

Pysykää valppaana sille, mitä tulee mieleen, tietäen, että riippumatta siitä, miten vastenmielinen ajatus on, se ei ole teidän, ennen kuin hyväksytte sen henkilökohtaisesti omaksenne. Kaikilla on ollut jokin negatiivinen ajatus ja olette ihmetelleet: "Mistä se tuli?" On se sitten vanhaa soluohjelmointia, joka tulee pintaan, tai jotain heräämättömästä konsensustietoisuudesta, se ei ole koskaan totta, pysyvä tai teidän, ellette salli sen olla. Ainoat todelliset ominaisuudet joita teillä on tai voi koskaan olla, ovat Jumalan ominaisuudet. Sillä mikä virtaa jumalaisesta mielestä, on voimaa. Sillä mikä virtaa ihmisestä, ehdollistuneesta ja heräämättömästä mielestä, ei ole.

Mikään uusi ei voi virrata ainoastaan ihmismielestä pelkästään siksi, että ihmismielellä ei ole tapaa päästä käsiksi mihinkään muuhun kuin siihen, mikä jo tiedetään. Kun yksilö alkaa herätä henkisesti, energiaovia alkaa avautua, mikä sallii luovuuden Lähteen ilmaista. Esimerkiksi musiikki, joka luodaan jonkin kliseen ympärille tai ennestään tunnetuista käsityksistä, ei voi koskaan olla voimallista ja inspiroivaa, koska materiaali josta se muodostettiin, on jo "vanhaa".

Uudet ideat elämän joka osasta maan päällä voivat virrata vain luovuuden Lähteestä, joka on sisällä. Maailma nimittää usein uusia ideoita läpimurroiksi – syvemmiksi, korkeammiksi, paremmiksi ja edistyneiksi ideoiksi taiteesta, tieteestä, musiikista jne. – mutta todellisuudessa monet näistä ns. läpimurroista "kuiskasivat" henkisesti ja teknologisesti valmistautuneen tiedemiehen, muusikon, artistin, parantajan jne. korviin ne, jotka pyrkivät toisella puolella kehittämään ihmiskunnan tietoisuutta.

On joitain hyvin luovia ihmisiä, jotka pääsevät sisäiseen luovuuteensa ilman henkistä tietoisuutta. He uskovat tavallisesti, että he ovat henkilökohtaisesti tuo luova lähde ja kaikki tulee heidän mielestään, mikä voi johtaa suuren egon kehittymiseen. He ovat avanneet luovuutensa muissa elämissä henkisen työn tai harjoittelun kautta ja ovat tuoneet sen mukanaan tähän elämään. Ei ole mitään lapsineroja – on vain sieluja, jotka ovat kehittäneet elämien saatossa jonkin kyvyn.

Voitte puhua mielellenne, aivan kuten voitte puhua soluillenne, ja sanoa tietyille ajatuksille ja uskomuksille: "Ei, mieli, emme tee sitä niin enää." Tätä harjoitusta ei tehdä vastustaen, itsensä tuomiten tai peläten, koska tämä antaa näille asioille vain valtaa, jota niillä ei ole. Tehkää tämä harjoitus pelkästään tunnustaen ne tavat ja käsitykset, joita edelleen puhdistetaan tai lähetetään persoonattomasta yleismaailmallisesta ihmismielestä.

Nähkää maailma, jonka haluatte, ja tuntekaa niitä tunteita, joita tulee sen mukana. Antakaa luovuutenne virrata kohti rauhaa ja valaistumista Gaialle ja kaikille sen elämänmuodoille

On käynnissä sota, taistelu vanhan ja uuden, valheen ja toden välillä. Koska mistään todellisesta ei voi koskaan tulla epätodellista, teidän ei tarvitse taistella. Kaikki todellinen on jo ja tulee aina olemaan. Minkä hyväksytte todeksi? Tätä sotaa voi taistella vain tiedostaen sen epätodellisuuden ja voimattomuuden, ja näin näännyttää nälkään vaikutelmat sen substanssista.

Monet perinteet ovat opettaneet ja edelleen opettavat seremonioita, symboleja, sanoja ja tekoja suojautumiseen. Suojan tarve perustui ja perustuu edelleen uskoon kahdesta voimasta – hyvä ja paha. Tätä edistetään edelleen elokuvilla, televisiolla, kirjoilla jne. Kauan sitten, tietoa joka saatiin mysteerikouluissa ja jo ennen niitä, käyttivät väärin ne, jotka eivät olleet henkisesti tarpeeksi kehittyneitä tähän informaatioon. He näkivät sen tilaisuutena omaan hyötyyn ja tapana kontrolloida ja manipuloida muita. Näitä toimia kutsutaan nyt "mustaksi magiaksi", jota jotkut käyttävät edelleen saavuttaakseen omaa hyötyä ja vallan muista.

Teidän ei tarvitse pelätä näitä asioita. Kehityksen mukana tulee oivallus, että te ette tarvitse suojaa – suojaa miltä tai keneltä, jos Jumala on kaikki, mitä on? Alemmalla värähtelevät taajuudet eivät voi tulla korkeampiin, ellette harmonisoidu tiheämpien energioiden kanssa pelon ja sen uskon myötä, että niillä on valtaa. Suoja on yksinkertaisesti oma tietoisuutenne, kun se on täynnä valoa ja totuutta – osa ykseyden voiman tietoista oivaltamista.

Mutta sanotte: "Kyllä, mutta katsokaa kaikkia ihmisiä, joita toiset vahingoittavat tänä aikana." Tietäkää, etteivät tämän tyyppiset tilanteet ole tavallisesti sattumanvaraisia. Useimmiten, erityisesti näinä aikoina, niihin liittyy sieluja, jotka ovat sopineet joko ryhmänä tai yksilönä, että kokevat jotain tarkoituksenaan 1) puhdistaa henkilökohtaista tai ryhmäkarmaa, tai 2) antaa epäitsekästä palvelua ihmiskunnan ylösnousemusprosessille jonkin tapahtuman tai kokemuksen avulla, joka saa uneliaan maailman heräämään jollain tarpeellisella tavalla.

Ei ole hyviä ihmisiä, vain valaistuneita. Ei ole huonoja ihmisiä, vain hypnotisoituja. Jumala on ainoa persoona, joka on. Jumala ei rakasta tai etsi tuskaa ja kärsimystä. Kärsimys ei ole eikä ole koskaan ollut osa jumalaista tietoisuutta. Jos olisi, tuska ja kärsimys olisivat ikuisia todellisuuksia, joita pitää paikoillaan jumalainen laki. Jouhipaitojen, ruoskimisen ja uhraamisen päivät ovat ohi siinä uskossa, että kärsimys ja tuska miellyttävät Jumalaa ja tekevät ihmisestä pyhemmän. Tuosta menneisyydestä on päästettävä irti.

Ylösnousemus merkitsee kehittymistä korkeamman ulottuvuuden energiaan. Siitä huolimatta, mitä monet uskovat, kolmas ulottuvuus on erittäin korkeiden tikapuiden alin askelma. Olette tehneet kovasti työtä päästäksenne siihen, missä olette nyt, ja myös Gaia on valmis. Olitte täysin tietoinen, että nämä olisivat muutosaikoja, ennen kuin päätitte inkarnoitua. Tietäkää, että olette valotyöntekijöitä ettekä enää uhreja, mistään entisistä kokemuksistanne huolimatta.

Kaikki mitä tulee pintaan tänä aikana, tulee tietoisuuden laajentumisen vuoksi, kun hyvin monet alkavat herätä. Nämä valaistumisenergiat paljastavat kaiken kätketyn ja tiheän sekä sisällä että ulkopuolella. Kaikkien houkutuksena on tänä aikaan luiskahtaa takaisin menneisyyteen, jossa asiat olivat tuttuja ja mukavia ja jossa "pahat asiat" olivat piilossa katseilta. Nostalgiasta on tullut hyvin suosittua.

Yrittäkää pysyä läsnä joka nyt-hetki, sillä katsoessaan jatkuvasti tulevaisuuteen ihminen on itse asiassa menneisyydessä ja näkee ja miettii asioita siitä käsin, mikä on valmista. Pysykää läsnä tehden parhaanne joka hetki ja eläen samalla korkeimmasta tietoisuustilastanne. Tämä on sitä työtä.

Moniin sattuu ja monet kärsivät tänä aikana. Rakastakaa heitä tavalla, johon kykenette. Rakastakaa itseänne, sillä tukitte ehdottoman rakkausvirran, jos poistatte itsenne ykseyden kokonaisuudesta (usko erillisyyteen). Rakastakaa myös häirikköjä oivaltamalla, että hekin ovat Lähteen ilmaisuja tietämättömyydestään huolimatta.

Rakkaus, puhdas ehdoton rakkaus, on vastaus kaikkeen, koska se on ainoa todellisuus.

Se on oivallus ja tietoisuus ykseydestä.

Se on ydinolemuksenne.

Se on sielunne.

Se on Jumala.

Olemme Aructuruslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.