VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
25.10.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Näemme teidän muuttuvan, rakkaat ystävät, ja näemme hyvin monien teistä kamppailevan yrittäessänne pysyä objektiivisena maailman keskellä, joka näyttää tulleen hulluksi ihmisten käyttäytyessä tavoilla, jollaisia ei ole koskaan ennen nähty tai koettu. Luottakaa, rakkaat ystävät. Luottakaa, että tosiaankin jumalainen suunnitelma on toteutumassa, eivätkä sitä voi pysäyttää sellaiset, jotka eivät halua maailman heräävän.

Kaikki etenee suunnitelman mukaisesti, mutta kolmannen ulottuvuuden ajattelussa näyttää siltä, ettei ole mitään suunnitelmaa. Useimmat ovat vielä kyvyttömiä näkemään tai ymmärtämään, että ulkoisten vaikutelmien alla on jumalainen suunnitelma. Ihmismielet jotka on kyllästetty kaksinaisuus- ja erillisyysuskomuksilla, eivät kykene tajuamaan mitään rajoittavan uskomusjärjestelmänsä ulkopuolelta, ja näin he käyttäytyvät ainoilla tuntemillaan tavoilla.

Te kuitenkin tiedätte, mitä tapahtuu, ja siitä syystä tehtävänne on pitää valoa tarkkailijana ja tehdä, mitä tarvitsee tehdä, mutta tavalla, joka heijastaa henkistä tietoisuutta. On aika todella hyväksyä oleminen "maailmassa, muttei maailmasta", ja koska kolmas ulottuvuus toimii aika-avaruudessa, jumalaisen suunnitelman täytyy tapahtua prosessina.

Älkää hyväksykö kaikkea, mitä luette ja kuulette uutismedialähteiden kautta, sillä medioita informoidaan usein väärin ja ne välittävät informaatiota, jota on vääristelty valheilla. Antakaa intuitionne ohjata teitä aina näissä asioissa, myös "henkisten viestien" osalta, sillä jotkut niistäkään eivät ole korkeimmalla tasolla, koska kanavointi virtaa kanavoijan tietoisuuden läpi.

Mikään mikä edistää pelkoa ja negatiivisuutta, ei ole heijastus valosta. Olkaa kuitenkin valppaana siinä, reagoitteko johonkin nykyisen ihmismielenne tasolta vai opastetaanko teitä intuitiivisesti. On helppoa tulla huijatuksi silloin, kun kanavoinnissa esitetään joitain, mitä ette kerta kaikkiaan halua kuulla tai käsitellä itsessänne.

Pysykää informoituna, samaan aikaan harmonisoitumatta tuon informaation kanssa, ellei teitä opasteta osallistuman. Joitain ihmisiä opastetaan osallistuman kaaokseen, mutta he ovat sellaisia, jotka ovat saavuttaneet tietoisuuden, joka sallii heidän työskennellä puolueettomasti ja tuoda valoa tilanteisiin. Älkää koskaan epäilkö sitä, että monia valotyöntekijöitä on tänä aikana "juoksuhaudoissa", mutta se työ ei ole useimpia varten. Luottakaa intuitioonne tässä.

Viestimme tänään koskee luottamusta. Ei tavallista luottamusta joka perustuu ideoihin, käsitteisiin ja uskomuksiin, jotka heijastavat kolmannen ulottuvuuden uskomusjärjestelmää, vaan korkeampaa luottamusta, joka kumpuaa siitä oivalluksesta, että todellisuudessa te olette kaikkialla läsnä olevaa, kaikkivoipaista ja kaikkitietävää jumaluutta. Tämä luottamus ymmärtää, että Lähteen ominaisuudet ovat jo täysin läsnä sisällä, ilmaistavissa ja koettavissa, sitten kun totuudesta tulee saavutettu tietoisuustila.

Kun ykseystodellisuus ymmärretään, hyväksytään ja siitä tulee aina vain useampien yksilöiden tietoisuus, monia kolmannen ulottuvuuden luomuksia häviää pelkästään siksi, että ne muodostanutta energiaa ei ole enää ylläpitämässä niitä. Tätä alkaa tapahtua nyt. Monet vanhentuneet uskomusjärjestelmät alkavat murentua ja paljon lisää sitä on tulossa, mikä on hyvin pelottavaa niille, jotka ovat laittaneet toivonsa, luottamuksensa, turvallisuutensa ja varmuutensa noihin käsityksiin.

Sallikaa kaiken, mikä tuntuu valmiilta elämässänne, pudota pois riippumatta siitä, miten hyvin se ennen toimi teillä, ja siitä vastustuksesta huolimatta, mitä ehkä saatte ympärillänne olevilta. Yrittäkää olla surematta tiettyjen mukavien elämistapojen menetystä, jos ne ovat alkaneet tuntua vanhoilta. Riemuitkaa sen sijaan tietäen, että henkinen idea on jokaisen ulkoisen ilmentymän alla, koska mitään ei voi tehdä tyhjästä.

Kun se energia joka muodosti ja ylläpiti monet kolmannen ulottuvuuden elämisen osat – kuten terveys, koulutus, hallitus, uskonto, suhteet jne. – alkaa hajota, tietäkää aina, että ainoastaan jumalaisen idean alemmalla värähtelevä muoto/käsitys hajoaa, ei koskaan todellisuus. Jumalaiset ideat joita jumalainen laki pitää ikuisesti paikoillaan, ilmentyvät aina uudestaan uudessa ja korkeammalla värähtelevässä muodossa, jos se sallitaan.

Evoluutio on ja on aina ollut jatkuva prosessi, mutta nämä ajat edustavat erityisen jättimäistä evoluutioaskelta. Kaikki kaikilla tasoilla muuttuu automaattisesti, kun sen substanssi (tietoisuus) muuttuu. Kierrätys on pelkästään jätteiden hävittämisen korkeampi muoto, autot ovat korvanneet hevoset, kirjapaino korvasi käsin kirjoitetut kirjat, luonnon kunnioitus kasvaa ja ihmisistä tulee aina vain tietoisempia siitä, miten rakkaudetonta ja epäreilua suuri osa siitä on, mitä pidettiin aiemmin hyväksyttävänä.

Jumala joka on ainoa syy, voi olla myös ainoa seuraus. Kysykää itseltänne: "Uskonko oikeasti yhteen kaikkialla läsnä olevaan Jumalaan, vai onko minulla edelleen monia jumalia tietoisuudessani?" Kolmannen ulottuvuuden uskomusjärjestelmä on mainostanut jumalina rahaa, valtaa, uskonnollisia uskomuksia, muotia, fyysistä ulkonäköä, työtä, suhteita, perhettä, perinteitä ja paljon muuta. Kaikki mitä joku ihminen pitää välttämättömänä onnellisuudelle ja menestykselle, edustaa uskoa väärään jumalaan. Käyttäkää tämä ajankohtainen "joutoaika" pohtiaksenne tätä vakavasti.

Henkilö ei voi jatkaa yhden tai useamman kolmannen ulottuvuuden jumalan palvomista ja samaan aikaan uskoa, että hän hyväksyy totuuden yhdestä Jumalasta. Muinaiset uskomusjärjestelmät monista jumalista koskivat näkymättömiä olentoja ja luontokappaleita, joilla oli valta kaikkiin ja joita täytyi lepyttää, usein jollain väkivaltaisella tavalla. Korvatkaa nyt kuvat näistä muinaisjumalista sillä, mistä te olette sallineet tulla henkilökohtaisen jumalanne.

Ottakaa aikaa kääntyä sisäänpäin ja kysyä rehellisesti itseltänne: "Mitä palvon ulkoisessa maailmassa? Mistä olen tehnyt jumalan? Minkä saavuttamiseen omistan jatkuvasti ajatukseni ja tekoni siinä uskossa, että minun täytyy saada se ollakseni onnellinen?" Tutkikaa uskomuksianne rehellisesti, vilpittömästi ja tuomitsematta, rakkaat ystävät, sillä tämä on ajankohtaisen "joutoajan" tarkoitus. Kääntykää sisäänpäin ja löytäkää, mitä edelleen pidätte todellisena, aitona, tarpeellisena, muuttumattomana, tärkeänä jne., ja sitten päättäkää, haluatteko jatkaa sen pitämistä osana tietoisuuttanne.

Älkää koskaan salliko itsen tuomitsemisen sekaantua itsen tutkimisen matkaan, sillä se on pyhä prosessi ja välttämätön osa evoluutiota. Teitä on opetettu kautta aikain olemaan riippuvainen ulkoisista asioista ja arvostamaan niitä, ja olette uskoneet vilpittömästi nämä opetukset oikeiksi. Kuitenkin te jotka luette näitä viestejä ja ymmärrätte ne, olette saavuttaneet tietoisuustilan, joka tekee noista kolmannen ulottuvuuden opetuksista vanhentuneita.

Monet kolmannen ulottuvuuden ideat ovat palvelleet hyvin ja palvelevat edelleen monia, mutta koska te olette siirtyneet syvempään tietoisuuteen, nämä samat asia eivät enää toimi teillä niin, kuin ennen. Jonkin aikaa mieli jatkaa sen ilmaisemista, mikä sille on tuttua – tuomitseminen, kritiikki, pelko, negatiivisuus, kaipaus ja halut. Sallikaa vanhan ohjelmoinnin pelkästään virrata läpi, tiedostakaa, mitä tapahtuu, älkääkä antako sille mitään valtaa. Raamatussa on toteamus: "Antakaa pakanoiden raivota."

Jos olen todella yhtä Lähteen kanssa ja jumalaista tietoisuutta ilmaisemassa, olen omavarainen, ehjä ja kokonainen. Siis miksi jatkan sen etsimistä ulkopuoleltani, mitä jo olen? Olette olleet tällä valaistumismatkalla hyvin, hyvin pitkän aikaa, rakkaat ystävät, ja olette saapuneet tienhaaraan. "Jäänkö polulle, joka on toiminut melko hyvin monta elämää ja tuonut minulle menestystä ja onnellisuutta, vai otanko riskin tällä tuntemattomalla polulla, joka tuntuu vetävän minua puoleensa?"

Maailmassa on pelottavaa aikaa, jolloin paljon siitä mikä on toiminut aiemmin, ei enää toimi, ja kaikki tuntuu vain pahenevan. Tiheät energialuomukset jotka tulevat nyt pintaan ja järkyttävät monia, ovat aina olleet läsnä, hyvin ylläpidettyjä mutta enemmistön tietoisuuden ulkopuolella, ja ne jotka tulivat tietoiseksi niistä, hiljennettiin usein.

Te ette ole epäonnistuneet, sillä te ette voi epäonnistua. Päästäkää irti kaikista jäljellä olevista käsityksistä, joita teillä henkisyydestä ja siitä, mitä teidän täytyy tehdä tai olla tekemättä voidaksenne olla "henkinen". Nämä opetukset olivat käypiä askelia evoluutionne varrella, mutta nyt pelkästään osa sitä, mistä olette valmis päästämään irti. Olette siirtyneet eteenpäin ettekä te enää tarvitse niitä aiempia työkaluja, jotka kerran olivat hyvin tärkeitä heräämisprosessillenne.

Käyttäkää tämä aika löytääksenne ja päästääksenne irti ne käsitykset, joita teillä vielä on siitä, mikä on epäonnistumista tai menestymistä fyysisellä, tunne-, mentaali- tai henkisellä tasolla. Tunnustakaa lahjanne, todellisuutenne, taitonne, totuus olemuksestanne ja hyväksykää se, mitä löydätte, rakkaat ystävät. Omien lahjojensa ja jumalaisen valonsa kieltäminen ei koskaan edusta nöyryyttä, kuten monille on opetettu, vaan se on vastakohta, todellisen luontonsa torjuminen yhtenä/ykseytenä.

Päästäkää irti, päästäkää irti, päästäkää irti ja sallikaa sen jumalaisen tietoisuuden, joka te olette, elää ja ilmaista itseään teidän kauttanne ja teinä. Nämä ajat ovat syy, miksi tulitte ja miksi olette omistaneet niin paljon elämästänne henkiseen opiskeluun, kasvuun ja tiedostamiseen. Maailma tarvitsee valoanne NYT, ja olette täysin kykenevä tekemään tätä työtä.

Luottakaa.

Olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.