VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)

24.9.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät, viesti näihin muutosaikoihin on vakuutus, että kaikki on raiteillaan eikä maailma ole eksynyt. Sen sijaan vanhentunut uskomusjärjestelmä on eksymässä, vaikka monet yrittävät pitää sen paikoillaan. Valheelliset käsitykset ja uskomukset voivat vain hävitä jatkuvasti lisääntyvien totuusenergioiden läsnäollessa, kun mikään ei ylläpidä niitä.

Muutos on ollut monille epämiellyttävää eikä linjassa aineellisen mukavuus- ja turvallisuustunteen kanssa. Kuitenkin se mitä tapahtuu, on välttämätöntä Gaialle sekä kaikille sen pinnalla, jotta puhdistetaan monet tiheät, kaksinaisuudesta ja erillisyydestä luodut energiakerrokset, jotka se on tallentanut ja kantanut vuosisatoja.

Tulevat sielut päättävät usein kokea jonkinlaisen vaikean tai elämää muuttavan tapahtuman elämänsä aikana maan päällä. Tämä on vapaan tahdon syntymää edeltävä valinta, joka tehdään tarkoituksena oppia jotain tarpeellista sielukasvua varten, mihin ne ovat ehkä olleet kauan valmiita, mutta eivät ole oppineet sitä helpommissa elämissä.

Myös sieluryhmät päättävät usein kokea jotain yhdessä selvittääkseen ja puhdistaakseen kollektiivikarmaa. Todistatte tätä nyt, kun tietyt ryhmät ympäri maailmaa kokevat suurta menetystä ja tuskaa. Samat asiat jotka näyttävät hyvin vääriltä 3D-ajattelun mukaan, ovat usein tarpeellisia ja täydellisiä sielun tai sieluryhmän tasapainon luomisessa.

Tämä ei merkitse, että peräännytte sanoen: "No, he valitsivat tämän", vaan että teillä on parempi ymmärrys maailmantilanteista ja pystytte tuosta tietoisuustilasta lähettämään valoa ja auttamaan, lisäämättä negatiivista energiaa tilanteeseen.

Vanhalla ei ole enää sitä valtaa kuin ennen, koska kollektiivitietoisuus kehittyy lisää. Yksilöt heräävät ja alkavat tunnistaa luontaisen voimansa ja ottaa sen takaisin. Ne jotka ovat tietämättömiä todellisesta identiteetistään henkiolentona, sallivat toisten edelleen ottaa voimansa – hallitusten, kirkkojen, asiantuntijoiden, suuryritysten ja yksilöiden, jotka elävät oikeamielisestä voimaannuttamisen tunteesta, joka on naamioitu sen tietämiseen, mikä on parasta heille.

Ulkoisesta vaikutelmasta huolimatta, rakkaudesta tulee aina vain yleisempää maan päällä, kun yksilöt heräävät uuteen yhteystunteeseen ja siirtyvät yli erillisyyskäsityksestä. Tämä on "katastrofien" kätketty lahja. Rakkauden alkavat tuntea ja sitä ilmaista monet, jotka eivät ymmärrä, että heidän halunsa auttaa toisia on itse asiassa rakkautta. Rakkaus virtaa muodoissa, jotka ovat relevantteja yksilön saavuttamalle tietoisuustilalle, ja tuo yksilö saattaa nähdä tekonsa pelkästään käytännön reaktioksi johonkin tilanteeseen.

On aina niitä, jotka astuvat sinne, missä näkevät jonkin tarpeen – "tavallisia" ihmisiä jotka antavat vaatteita, ruokaa ja tavaroita, eivätkä koskaan pidä tekojaan rakkautena. Toiset auttavat tunne- ja mentaalitasolla ja antavat opastusta ja tukea. Tämä on rakkautta (ykseystekoja) riippumatta siitä, miten niitä kutsutaan. Hyvin monien suuri tarve tällä hetkellä vetää maailman syvemmälle rakkauteen palvelun kautta, minkä vuoksi monet päättävät ennen syntymää kokea jonkin katastrofaalisen tapahtuman tai osallistua siihen.

Kuten jo tiedätte, mitä valaistuneempi saavutettu tietoisuustila on, sitä syvempi ja selkeämpi on tuon ihmisen käsitys rakkaudesta yhdistävänä energiana monien välillä ykseydessä. Henkinen evoluutio on pelkästään matka, jolla jokainen sielu liikkuu nopeasti tai hitaasti aina vain korkeampaan tietoisuustilaan. Kaikki jotka palvelevat Gaiaa ja sen elämänmuotoja jollain epäitsekkäällä tavalla, ovat rakastavia, vaikka he pystyisivät näkemään sen tässä kohtaa vain "työnsä tekemisenä" tai "olemisena käytännöllinen" jne.

On joitain (usein tunnettuja ihmisiä jotka haluavat julkisuutta), joiden nykyinen tietoisuustila sallii heidän tehdä palvelutekoja vain tarkoituksenaan saada ylistystä ja huomiota toisilta, eivätkä he ole oikeasti huolissaan saajista, ovat ne sitten ihmisiä, kasveja tai eläimiä. Kuitenkin myös tämä matala palvelutaso voi olla alkukohta, josta kehittyy syvempi tunne palvelusta rakkautena.

On tärkeää ymmärtää ero rakastamisen ja mahdollistamisen välillä. Monet uskovat edelleen, että rakastaminen merkitsee sen tekemistä, mitä vaaditaan jonkun toisen tekemiseen onnelliseksi, usein oman henkilökohtaisen voiman ja kasvun kustannuksella. Toisen ihmisen tilanteet voivat hyvinkin olla osa hänen syntymää edeltävää sopimustaan oppia, puhdistaa ja siirtyä joidenkin vanhojen solumuistojen aktiivisten energioiden yli.

Rakkaus on käden pitämistä valmiina tarttumaan kädestä toista, joka kurkottaa lisäapua omiin ponnisteluihinsa, mutta rakkaus ei ole kurkottamista alas katuojaan nostamaan joku, joka ei ponnistele itse tai edes näe tarvetta olla muualla. Yksilöjen täytyy itse päättää (tietoisesti tai tiedostamatta) jättää se "katuojatietoisuus", jonka he ovat itse luoneet. Jos joku ihminen yrittää oikeamielisessä palossaan pakottaa toisen tietoisuustilaan, johon tämä ei ehkä ole vielä valmis, hän poistaa oppitunnin ja hänestä tulee mahdollistaja.

Monet totuuden opiskelijat hämmentyvät tästä kohdasta, koska vilpittömässä yrityksessään tulla rakastavaksi he yrittävät korjata, parantaa tai muuttaa jokaista kamppailevaa, näkemättä maailmaa hänen tavallaan. Tämä tehdään sanoilla (käännyttäminen) tai teoilla (meneminen muuttamaan asioita) tai pelkästään sympaattisella harmonialla – kaikki tämä lisää energiaa tuohon tilanteeseen.

Rakkaus vaatii usein siirtymään sivuun ja sallimaan toisen kaatua mahalleen, mikä voi olla hyvin vaikeaa, jos tuo toinen on rakas ihminen. Älkää koskaan unohtako, että tuon ihmisen todellinen luonto on jumalainen siitä huolimatta, miltä se vaikuttaa. Tämä on korkeampaa työtä, ja jos toinen ihminen on vastaanottavainen tai valmis muutokseen, rakastava oivalluksenne hänen todellisesta luonnostaan voi muuttaa hänen tietoisuuttaan ja sallii hänen nähdä ja olla vastaanottavaisempi suuremmalle kuvalle.

Luottakaa aina intuitioonne tämän tyyppisissiä tilanteissa – "Haluaako tämä ihminen oikeasti apua vai etsiikö hän vain jotakuta helpottamaan tietään takaisin valitsemaansa elämäntyyliin?" On tiettyjä yksilöitä, jotka kukoistavat uhrina, koska se tuo heidän tarvitsemaansa huomiota, eikä vaadita muita ponnisteluja kuin jatkaa uhriutensa toistamista ja selvittämistä yksityiskohtaisesti kaikille, jotka kuuntelevat, mikä tuottaa täydellisesti lisää uhritilanteita. Olette luojia.

Kun toinen yrittää vilpittömästi kasvaa ja muuttaa elämäänsä paremmaksi ja kurkottaa teitä kohti, silloin tartutte häntä tiukasti kädestä ja autatte häntä tavoilla, joihin kykenette (fyysisesti, mentaalisesti, tunteellisesti ja henkisesti), siihen paikkaan jossa hän päättää olla. Se saattaa olla pelkästään hänen opastamistaan sinne, mistä hän saa etsimäänsä apua.

On vaikeaa määrittää näitä asioita ainoastaan tarkkailemalla ja tässä intuitiiviset lahjanne täytyy ottaa mukaan. Olette valotyöntekijöitä, mikä merkitsee, että olette riittävän kehittynyt osallistumaan maailmaan valo- ja tietoisuustasolta, ei 3D-rakkaus- ja palvelukäsitysten mukaan, joihin sisältyy usein henkilökohtaisesta voimasta luopuminen.

Rakkaus ei merkitse koskaan ovimattona olemista. Rakkaudessa ei ole koskaan kyse yrityksestä muokata itseänne pyhäksi kuvaksi pyhimyksestä, jonka silmät on nostettu taivaaseen ja kädet ristitty kärsivällisesti. Rakkaus merkitsee usein kannan ottamista ja sanomista "ei", kun se on tarkoituksenmukaista. Rakkaus sallii toisten kokea ja oppia virheistään. Rakkaus on tarkkaavainen ja tietää eron toiveen ja tarpeen välillä.

Rakkaus on jokaisen yksilön jumalaisen luonnon tunnistamista siitä riippumatta, miten kaukana hän vaikuttaa olevan siitä. Rakkaus on halukkuutta opastaa, kun pyydetään, mutta myös kykyä ottaa etäisyyttä, kun ei pyydetä. Rakkaus on tiukkuutta, jos lapsenne tekee epäkypsyyttään huonoja valintoja, mutta rakkaus sallii hänen myös kokea tuon huonon valinnan seuraamukset. Rakkaus on ykseyden oivaltamista kaikilla tasoilla – fyysinen, tunne-, mentaali- ja henkinen taso. Rakkaus tietää, että kaikki elämänmuodot ilmaisevat yhtä elämää.

Olette ja voitte olla vain rakkautta, koska rakkaus on energiaa, joka virtaa kaikkina asioina ja kaikkien asioiden läpi. Rakkaus ei ole tunne, vaikka sitä usein ilmaistaan tunteina. Rakkaus on jumalainen moottori, joka on Jumala ja sen kaikki osat toimimassa täydellisessä järjestyksessä äärettömästi lakien mukaan – ilmentyen fyysisyyteen ihmissydämenä.

Olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.