VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)

23.4.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät, tervehdimme teitä rakkaudessa ja suuresti kunnioittaen, kun todistamme sitä kamppailua, jota tapahtuu monien ulkopuolella ja sisällä. Aina vain voimakkaampia valoenergioita virtaa nyt Maahan, tarkoituksena auttaa Gaiaa ja kaikkia sen valitsevia ihmisiä siirtymään eteenpäin ylösnousemusmatkallaan.

Älkää koskaan epäilkö sitä, että olette nyt kehossa, koska valitsitte sen. Tunnistitte arvokkaaksi olla maan päällä tänä valtavana tilaisuusaikana saattaa loppuun kaikki keskeneräiset asiat toisten kanssa, puhdistaa vanha solumuisti, kokea Gaian ja oma ylösnousemuksenne ja samaan aikaan palvella toisia.

Monet heränneet ihmiset ovat hämmentyneitä ja kyseenalaistavat, koska vaikutelmien perusteella tuomittaessa maailma ei näytä tai tunnu olevan lähelläkään sitä, mitä odotettiin. Olkaa kärsivällisiä, rakkaat ystävät, älkääkä antako itsenne lannistua, sillä olette tällä hetkellä intensiivisen sisäisen ja ulkoisen puhdistuksen keskellä. Paljon on vielä tulossa, kun tämä prosessi kehittyy.

Päästää irti kaikista käsityksistä, millainen elämänne tai maailman pitäisi olla, sillä ihmismieli pystyy synnyttämään vain ratkaisuja ja ideoita, joita on jo konsensustietoisuudessa. "Uusi maailma" ei yksinkertaisesti ole kiillotettu versio "vanhasta maailmasta", vaan se on uusi, koska valon ja ehdottoman rakkauden korkeammat energiat muodostavat sen.

Kun useammat ja useammat yksilöt heijastavat sisältämäänsä totuutta ja luottamusta, tunnustaen näkyvien ja näkymättömien asioiden todellisuuden, maailman joka on muodostettu valheellisuudesta ja matalan tiheyden tietoisuudesta, täytyy alkaa hajota. Alemman taajuuden luomuksilla ei ole mitään lakia tukemassa tai pitämässä paikoillaan, koska ne on tehty kaksinaisuus- ja erillisyysuskomuksista.

Haluamme puhua anteeksiannosta, koska useimmat teistä puhdistavat sekä vanhoja että uusia solumuistoja, mikä saa kaikki jäljellä olevat alemmat energiat nousemaan taas pintaan. Ongelmat ja tunteet jotka luulitte kauan sitten selvittäneenne, saattavat taas kerran ilmaantua esiin. Tämä johtuu siitä, että voimakkaiden energioiden puhdistaminen tapahtuu kerroksina silloin, kun olette henkisesti kykenevä ja valmis, minkä korkeampi itsenne määrittelee.

Monet teistä ovat nyt henkisesti valmiita puhdistamaan kaiken jäljellä olevan vanhan energian, myös ne asiat jotka hautasitte syvälle toivoen, ettei niitä tarvitsisi enää koskaan tuntea tai ajatella. Jos huomaatte kokevanne vieraita tai epämiellyttäviä tunteita, fyysisiä oireita tai hulluja unia, ymmärtäkää, että ne ovat luultavimmin vanhoja energioita, joita virtaa läpi ja ulos.

Todellinen anteeksianto ei ole mahdollinen ihmisille, jotka elävät täysin kolmannen ulottuvuuden tietoisuudessa. Kun yksilöä on loukattu, rangaistu epäoikeudenmukaisesti tai hänet on pantu kärsimään toisten teoista, kostoajatukset jotka nousevat erillisyyden tunteesta, ovat normaali reaktio. Todelliseen anteeksiantoon tarvittavia energioita ei yksinkertaisesti ole.

Kuitenkin yksilöjen siirtyessä vähitellen valheellisten kaksinaisuus- ja erillisyysuskomusten yli (evoluutio) ykseyden tietoiseen oivaltamiseen, ovi anteeksiantoon alkaa avautua, mikä sallii ehdottoman rakkauden ja anteeksiannon energioiden, jotka ovat jo läsnä, virrata läpi – ei jostain, koska Jumala voi vain rakastaa.

Anteeksianto on aidoimmassa mielessä sen tunnistamista mahdottomaksi, että mikään tai kukaan voi olla ykseyden ulkopuolella. Niin kauan kun on uskomus, että joku tai itse tarvitsee anteeksiantoa, on uskoa kaksinaisuuteen ja erillisyyteen. Jossain kohtaa jokaisen kehittyvän sielun täytyy siirtyä anteeksiantokäsitteen yli totuuteen.

Rakkaus on ainoa vastaus, koska vain rakkaus on olemassa. On epäoleellista, uskooko yksilö sen vai ei – se voi muuttaa sitä todellisuutta, mikä on. Emme puhu siitä "jahkailevasta" tunnehölynpölystä, jota monet pitävät rakkautena. Puhumme tietoisuudesta, joka ymmärtää, ettei kukaan voi koskea siihen todellisuuteen, kuka olette, ellette usko hänen voivan, sillä on vain ykseys.

Ulkoiset kokemukset jatkavat yksilön henkilökohtaisen tietoisuuden sekä maailman konsensustietoisuuden heijastamista, kunnes tämä irrottaa itsensä valheellisuuden ehdollistamasta tietoisuudesta. Olette luojia, mutta ette ole tienneet sitä, ja näin olette aionien ajan luoneet tietämättänne kaksinaisuus- ja erillisyyskokemuksia ja sitten kysyneet, miksi Jumala sallisi sellaiset asiat.

Nämä ajatukset anteeksiannosta ovat hämmentäviä joillekin teistä ja saatatte reagoida vastustamalla. Meditoikaa ja pohdiskelkaa niitä kysyen itseltänne: "Mitä sellaista uskon, mikä saa minut tuntemaan näin? Onko se totta? Miten voin mitenkään antaa anteeksi ja rakastaa tätä ihmistä, kirkkoa, perheenjäsentä, yritystä jne., joka teki tämän kamalan asian minulle?"

Emme sano, että teidän täytyy unohtaa, emmekä sano, että teistä täytyy yhtäkkiä tulla jonkun paras kaveri, joka on loukannut teitä, tai että on ok ottaa vaarallisia riskejä niiden lähellä, joilla ei ole ehkä paras etunne mielessään. Sen teeskenteleminen, että elää vielä saavuttamattomasta tietoisuustilasta, on hyvin inhimillistä, mutta useimmat teistä ovat kehittyneet valmiuteen ymmärtää todellisen anteeksiannon ja integroida sen.

Tosiasia on, että olette ikuisesti ja olette aina olleet yhden jumalaisen tietoisuuden tai Lähteen tai Jumalan ilmaisumuotoja. Tekisikö Jumala tai voisiko hän edes tehdä jotain haitallista ja tuskallista itselleen? Kun opitte tunnistamaan asioiden todellisen luonteen, havaitsette, että mikään todellinen ei tarvitse anteeksiantoa, koska anteeksikäsitys antaa ymmärtää, että joku on ykseyden ulkopuolella.

Tuska pettämisestä (useimpien anteeksiantoa vaativien asioiden syy) pysyy pitkään sen jälkeen, kun tuo tapahtuma, ihminen tai organisaatio ei ole enää osa yksilön elämää, koska tuon kokemuksen voimakkaat muistot tavallisesti talletetaan tukevasti solumuistiin, valmiiksi ja kykeneväksi aktivoitumaan pienimmästäkin provosoinnista.

Yrittäkää olla vastustamatta, sillä vastarinta antaa vain voimaa ja todellisuuden niille tunteille, uskomuksille jne., joiden yli pyritte siirtymään. Olkaa sen sijaan kärsivällinen ja rakastava itsellenne, kun teihin sattuu. Tunnistakaa, että nämä tuskalliset tunteet ovat tällä erää osa energiaanne, mutta mikään laki ei ylläpidä tai tue niitä. Puhukaa fyysisen kehonne soluille, visualisoikaa ne täyteen valoa ja kertokaa niille, että kaikki on ok eikä tarvitse pelätä irtipäästämistä vanhasta ja valmiista energiasta.

Tietäkää, että on ok hemmotella itseänne. Ei ole mitään epähenkistä tehdä asioita, joita rakastatte, ja vain nauttia elämästä. Opetukset jotka erottavat henkisen ja inhimillisen, ovat valheellisia ja perustuvat uskonnollisiin oppijärjestelmiin, jotka loi kehittymättömät ihmismielet, ei Jumala. Ykseyden ulkopuolella ei ole mitään. Ainoastaan ihmismielen valheellinen uskomusjärjestelmä tulkitsee jotkut asiat henkiseksi, muttei toisia. Kaikkien asioiden ydinolemus on jumalainen, koska ei ole muuta.

Tuskalliset ja ratkaisemattomat asiat kahden ihmisen välillä (usein hallitsija ja uhri) pysyvät solumuistissa ja ne kannetaan jokaiseen elämään jatkamaan ilmentymistä samojen ihmisten välillä eri rooleissa. Tällainen yhteys ihmisten välillä johtaa energialankojen muodostumiseen.

Energialankoja luodaan aina, kun kahden ihmisen välillä on intensiivisiä kokemuksia – hyviä tai huonoja – ja niistä tulee osa heidän energiakenttäänsä, kunnes ne poistetaan tai kunnes toinen heistä kehittyy sen energian yli, joka loi nuo langat alun alkaen (lanka ei voi enää kiinnittyä mihinkään). Energialangan häviäminen ei poista ihmistä toisen elämästä, vaan se poistaa tuon voimakkaan ja usein epäterveen taakan tunteen, joka siihen liittyy.

Energialankoja kehittyy seksikumppanien sekä yleensä lapsen ja vanhemman välille tai keneen tahansa, jonka kanssa on jaettu intensiivisiä kokemuksia. Energialangat sitovat matalalla värähtelevään energiaan ja ne pitäisi poistaa, minkä voi tehdä helposti energiaparantaja tai itse ilmaisemalla aikomuksen. "Korkeamman itseni ja oppaideni läsnä ollessa päätän tietoisesti poistaa kaikki energialangat, jotka kiinnittävät minut _______ (henkilön nimi)." Visualisoikaa valon hävittävän langat, jotka ovat tavallisesti kiinni solar plexus -chakrassa, ja täyttäkää tila pehmeällä kultaisella valolla. Aikomus on tärkeä, eivät tietyt sanat.

Tietoisuus itsestä ITSENÄ on polku vapauteen, rakkaat ystävät, ja tapa, millä teistä tulee vapaa tuskasta ja kärsimyksestä maailmassa, joka on muodostettu energiasta, jota ei jumalaisessa mielessä ole edes olemassa. Sitten kun kykenette tunnistamaan sen todellisuuden, kuka ja mitä olette, ulkoisella näyttämöllä ei ole enää valtaa teihin, koska nyt tunnistatte, mikä se on.

Olette kehittymässä anteeksiantokäsityksen yli tietoisuuteen ykseydestä. Evoluutio on prosessi. Ensin tulee älyllinen tietoisuus jostain totuudesta, mitä seuraa aikajakso (joskus vuosia) lukemista, kurssien käymistä ja sisäistä pohdiskelua. Kun ollaan valmis, sielu integroi tuon totuuden ja siitä tulee saavutettu tietoisuustila.

Jos yksilö on jo saavuttanut tietoisuuden jostain totuudesta aiemmassa elämässä, älyllisestä tiedostamisesta tulee muistamista, mitä seuraa nopea ja helppo integrointi. Tästä syystä ei ole viisasta verrata matkaanne toisten matkaan, kun kaikilla on ollut erilaiset elämät ja kokemukset ennen tätä elämää. Luottakaa, että korkeampi itsenne laittaa teidät juuri sinne, missä teidän tarvitsee olla sitä varten, mitä teidän tarvitsee oppia.

Todellinen anteeksianto on saavutettu tietoisuustila, joka oivaltaa, ettei ole mitään anteeksiannettavaa. Samaan aikaan on tärkeää muistaa, että kaikki eivät ole valmiita ymmärtämään tätä syvempää anteeksiantotunnetta, ja näin saattaa edelleen olla tilanteita, jolloin on tarpeellista ja sopivaa puhua sanoja ja ryhtyä toimiin, jotka määrittelevät anteeksiannon. Sanat ja toimet oivaltaen tietoisesti ykseyden kantavat korkeampaa värähtelyä kuin pelkästään kolmannen ulottuvuuden harjoituksena tehdyt.

Ne jotka elävät täysin kolmannen ulottuvuuden tietoisuudessa, ovat enemmän onnettomuuksien ja tapahtumien kohteena, koska he ilmaisevat ja luovat kaksinaisuus- (vastakohtaparit) ja erillisyysenergioilla. Kuitenkaan samanlaiset tapahtumat (joista monet näyttävät vaativan anteeksiantoa) niiden elämässä, jotka heräävät totuuteen, eivät ole merkki henkisestä epäonnistumisesta, kuten jotkut saattavat ajatella, vaan kokemuksia jotka on tavallisesti suunniteltu ennen syntymää välttämättömiksi henkiselle kasvulle.

Tämä ei koskaan merkitse, että teidän täytyy jäädä hyväksikäyttäviin tai haitallisiin tilanteisiin odottamaan toisen ihmisen muuttumista. Se merkitsee tarvittavien ihmisaskelten ottamista, muistaen samalla osallisten jumalaisuuden. Kieltäytyminen toisten sallimisesta olla itselleen epäkunnoittava fyysisesti, tunteellisesti tai mentaalisesti, voimaannuttaa, koska se on itsen tunnistamista ITSEKSI.

Älkää koskaan palatko vanhoihin, tuttuihin ja mukaviin uskomusjärjestelmiin, kun olette heränneet korkeampaan tunteeseen näistä asioista. On houkuttelevaa harmonisoitua lauman, asiantuntijoiden, uskonnollisten johtajien, politiikkojen, perheiden ja ystävien energiaan ollakseen hyväksytty ja rakastettu. Jos opastetaan, osallistukaa, mutta älkää harmonisoituko alemmalla värähtelevien tietoisuustilojen kanssa.

Palaaminen tietoisuustilaan jonka yli olette kehittyneet, aiheuttaa fyysistä, tunne-, mentaali- ja henkistä epäharmoniaa.

Luottakaa, että korkeampi itsenne tietää, missä teidän tarvitsee olla, mitä teidän tarvitsee oppia ja miten ja milloin pääsette sinne.

Olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.