VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

 

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)

22.10.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

 

Rakkaat ystävät, tulemme taas kerran puhumaan niistä totuuden monista puolista, jotka ottavat muodon tänä aikana. Joka päivä lisää ihmisiä herää korkeampiin tietoisuustasoihin. Monet joilla aiemmin oli vain ohimenevää kiinnostusta totuuteen, etsivät nyt aktiivisesti sitä, kun heistä tulee lisääntyvässä määrin tietoinen suuremman kuvan kehittymisestä.

 

Tämä johtuu siitä, että virtaavista valoenergia-aalloista on tullut aina vain voimakkaampia, ja tämä paljastaa paljon sellaista, mikä eli tähän saakka hyvin piiloutuneena varjoihin. Ette voi puhdistaa tai muuttaa mitään, jos ette tiedä sen olemassaolosta. Tiedostamista tapahtuu monilla, kun kaaos valaisee yhteiskunnan pimeät nurkat ja näyttää niissä olevat salaisuudet kaikkien nähtäväksi. Gaia ylösnousee.

 

Monet elinikäiset totuuden etsijät pysyvät riippuvaisina tietyistä menetelmistä tunteakseen henkisyyttä. Pelkkä lepääminen ykseydessä Lähteen kanssa (meditointi) on ainoa menetelmä, jota oikeasti tarvitsette, kun kaikki muut ovat pelkästään erillisyyden ilmaisumuotoja, jotka perustuvat siihen uskoon, että teidän täytyy tehdä jokin riitti tai rituaali saadaksenne Jumalan huomion.

 

Oli aika, jolloin jokaisen jolla oli psyykkisiä lahjoja, uskottiin olevan pahuutta, ja hänet tapettiin. Ajan kuluessa metafyysiset ja new age -menetelmät tulivat hyväksyttäviksi poluiksi valaistumista kohti. Metafysiikka on palvellut hyvin turvallisena siltana pois monista tiukoista käsityksistä Jumalasta ja henkisyydestä, taivaasta ja helvetistä, hyvästä ja pahasta, joita opettivat (edelleen opettavat) monet järjestäytyneet uskonnot. Metafysiikka on vetänyt niitä, jotka ovat olleet valmiita, uuteen ja korkeampaan ymmärrykseen energiasta, ihmeistä ja psyykkisistä kyvyistä, sallien näiden asioiden tulla hyväksytyksi, luonnolliseksi ja ei-pelättäväksi.

 

Olette siinä kohdassa tai hyvin lähellä sitä kohtaa, jossa ette enää tarvitse metafyysisiä menetelmiä. Liikaa käytettynä ne voivat estää ihmistä maadoittumasta. Heränneinä ihmisolentoina teidän täytyy pysyä maadoittuneena Äiti Maahan, jos tarkoituksenne on auttaa jotenkin henkilökohtaisesti tai globaalisti ylösnousemusprosessia.

 

Tietäkää, että voitte edelleen nauttia noista seremonioista, mantroista tai rituaaleista, joita rakastatte, mutta teidän täytyy tehdä se tietoisuustilassa, joka tietää teidän olevan jo kaikkea, millaiseksi uskotte näiden asioiden auttavan teitä tulemaan. Alussa metafyysiset harjoitukset olivat tärkeitä, jopa elintärkeitä, yksilön avautumisessa totuudelle, mutta tietyssä kohtaa niistä tulee vanhentuneita, koska etsijä on kehittynyt niiden tarpeesta yli. Jäisittekö iäksi peruskouluun, koska se on opettanut teille monia uusia asioita?

 

Kuten kaikki fyysisen maailman asiat, metafyysiset työkalut ja harjoitukset heijastavat aina jotain syvempää totuutta. Kehittäkää metafyysisiä harjoituksianne niiden riitti- tai rituaalitason yli, siihen syvempään totuuteen, jota ne edustavat. Tarot – energiatietoisuus kuvin esitettynä. Kristalleissa on ainutlaatuisia energioita, jotka auttavat aktivoimaan tuon saman energian, joka on jo sisällänne. Mantralaulu – auttaa keskittymään syvemmälle todellisuuksiin, jotka ovat jo läsnä, mantralaulun kera tai ilman sitä. Käyttäkää työkaluja viisaasti, kadottamatta koskaan näkyvistä sitä, että ne ovat vain työkaluja, jotka ehkä auttavat (tai sitten ei) teitä käsittämään syvemmin sen läsnäolevan täydellisyyden, joka jo olette.

 

Eläkää, pitäkää hauskaa ja olkaa. Antakaa tarinanne tulla esiin joka nyt-hetki, kun elätte päiväänne. Ette voi tehdä mitään tullaksenne enemmän siksi, mitä jo olette. Mikään – oma tai toisen toiminta, maailman olosuhde, laki, ulkoinen vaikutelma – ei voi koskaan tehdä teistä vähemmän, mitä jo olette. Jos joku puukottaisi teitä sydämeen, muuttaisitte vain paikkaa, sillä olette tietoisuus ettekä fyysinen keho. Pelkoa ei ole tietoisuudessa, joka tiedostaa oman jumaluutensa.

 

Olette valmistautuneet hyvin ja olette nyt valmiita siirtymään yli kaikista jäljellä olevista peloista, joita on kannettu kolmannen ulottuvuuden uskomusjärjestelmässä eletyistä elämistä. Kun huoli- tai pelkoajatuksia nousee, älkää koskaan vastustako niitä. Antakaa vastauksenne olla vain: "Ai, sinä taas", mikä ei anna niille valtaa teistä. Ymmärtäkää niiden olevan vanhoja energioita aiemmasta tietoisuustilasta, jotka tulevat nyt pintaan, vapautettavaksi nykyisen korkeamman tietoisuutenne kautta tyhjyyteen, jota ne ovat.

 

Jumala yksin on voima. Teillä, Jumalan täysinä ilmaisumuotoina, on kyky voimaantua tai heikentyä. Unohditte, keitä oikeasti olitte, ja annoitte luontaisen voimanne toisille – ihmisille ja uskomuksille, jotka ottivat sen mielellään. Ette ole kuitenkaan enää unessa kaksinaisuus- ja erillisyysuskomuksissa ja olette näin valmiita ottamaan takaisin voimanne. Aito voima ei ole nukkuvan maailman tunne voimasta/vallasta, vaan pelotonta vahvuutta ja itseluottamusta, joka virtaa automaattisesti kaikkeen toimintaan ja kaikkiin päätöksiin tietoisuudesta, joka on täysin tietoinen siitä, kuka ja mitä se on.

 

Kun jumalainen feminiinienergia tulee enemmän tasapainoon jumalaisen maskuliinisuuden kanssa, naisista tulee voimaantuneempia. Menneisyydessä ja vielä tänäkin päivänä naisille on opetettu, että he ovat heikkoja fyysisesti, mentaalisesti, tunteellisesti ja henkisesti, ja näin maskuliinisuuden täytyy opastaa heitä ja kertoa, mitä tehdään.

 

Tämä on nopeasti muuttumassa, kun maskuliinisuus (aktiivinen olija- ja tekijäenergia) ja feminiinisyys (vastaanottava, luova ja intuitiivinen energia) jotka ovat tasaveroisesti läsnä jokaisessa yksilössä, tulevat tasapainoon. Tämä prosessi saa heilurin heilahtamaan hurjasti tänä aikana, mutta lopulta totuudesta, että maskuliinisuus ja feminiinisyys ovat yksilön/ykseyden yhtä tärkeitä puolia, tulee useimpien tietoisuutta ja se ilmentyy yhtä suurena arvostuksena ja rakkautena.

 

Usein tapahtuu niin, että vakavamieliset totuuden etsijät taistelevat päästäkseen eroon negatiivisista tunteista ja "huonoista" ajatuksista siinä uskossa, että heidän täytyy tehdä näin voidakseen tulla henkiseksi. Nämä harjoitukset voivat johtaa vain epäonnistumiseen, koska opiskelija pitää ne samat ongelmat elossa, joista hän pyrkii eroon, antamalla niille vallan itseensä. Tämä saa monet vakavamieliset totuuden etsijät tarpeettomasti näkemään itsensä täydelliseksi luuseriksi, sellaiseksi joka ei saavuta koskaan valaistumista.

 

Henkistä kasvua ja evoluutiota ei määrittele mikään ihmismielen ponnistelu, kuten teidät on johdatettu uskomaan. Evoluutioprosessi on jatkuvaa, ja sen määrittelee korkeampi itsenne, joka ohjaa show'ta. Täydellisessä kohdassa jokaisen evoluutiomatkalla "juna lähtee asemalta" – pidätte siitä tai ette.

 

Teidän ei ole tarpeellista tehdä tätä tai ajatella tuota tai sanoa tätä jne. saadaksenne prosessin liikkeelle. Voitte viivyttää sitä vapaalla tahdolla, mutta evoluutio on vääjäämätöntä – sitä te olette. Jokainen yksilö on täyttä jumalaista tietoisuutta riippumatta siitä, miten moneen harhaverhoon hän on päättänyt kietoa itsensä.

 

Sallikaa itsenne nauttia asioista, joista nautitte, olla ihmisten kanssa joita rakastatte, ja olla tekemättä yhtään mitään, kun siltä tuntuu. Vanhojen, perinteisten uskonnollisten opetusten huumorittomuus perustuu siihen väärään uskoon, että ihmisolennot ovat erillään Jumalasta, arvottomia, syntyneet saastuneina ja heidät täytyy puhdistaa, usein kärsimyksen ja tuskan avulla.

 

Monilla on edelleen se usko, että ainoa tapa jolla he voivat raivata tiensä sen myyttisen Jumalan hyvään armoon, jonka kuvaksi ihminen on tehty, on noudattaa tiettyjä tiukkoja sääntöjä ja määräyksiä, joista suurin osa heijastaa promoottorin tiheää ja valaistumatonta ihmistietoisuutta.

 

Ne saavat vallantuntoa, jotka oikeamielisyystunteen kera julistavat kaikille ympärillään, mitä he voivat tai eivät voi tehdä. Olette kehittyneet ja teidän täytyy nyt pudottaa tällaiset käsitykset roskakoriin, vaikka teidät olisi kasvatettu niissä ja ympärillänne olevat edelleen uskoisivat niihin.

 

Maan päällä monet nautinnot ja ilot odottavat kokemista. Iloenergia on lähimpänä jumalaista energiaa. Sallikaa "vangitun loistonne paeta" (Robert Browning), jotta se voi heijastua elämänne joka aspektiin.

 

Päästäkää irti kaikesta ehdollistumisesta, joka leimaa ihmiset, paikat, asiat, aktiviteetit jne. hyväksi tai huonoksi – kaksinaisuusheijastukseksi. Kuuluisan näytelmäkirjailijanne Shakespearen sanoin: "Mikään ei ole hyvä tai huono, mutta ajattelu tekee siitä sellaista." Katsokaa aina syvemmälle kaikkiin tilanteisiin.

 

Teidän ei enää tarvitse tehdä, tehdä, tehdä, koska olette valmis olemaan, olemaan, olemaan.

 

Rakkaudessa ja ykseydessä, olemme Arcturuslainen ryhmä.

 

----------- 

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen. 

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.