VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)

21.5.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät, rakkaudella ja ymmärryksellä pyrimme auttamaan teitä matkallanne lamauttavasta ja tiheästä harhasta todellisuuteen. Elämästä on tullut valtavan kamppailun ja hämmennyksen aikaa maailmassa, joka on tottunut elämään kolmannen ulottuvuuden tietoisuuden säätöjen ja uskomusten mukaan.

Teitä on opetettu virheellisesti elämien ajan ja kannatte edelleen solumuistissanne monia kokemuksia, jotka vahvistavat kaksinaisuuden ja erillisyyden. Elämä kolmannen ulottuvuuden uskomusjärjestelmässä oli tarpeellista voidaksenne herätä siitä, samaan tapaan kuin pieni lapsi kaatuu monta kertaa, ennen kuin oppii kävelemään. Nämä kokemukset ovat nyt palvelleet tarkoituksensa – olette oppineet kävelemään ja nyt olette valmis juoksemaan.

Jokaisen yksilön jumalainen Itse pyrkii jatkuvasti tulemaan tunnistetuksi ja tunnetuksi. Tästä syystä monet etsivät jatkuvasti omaa hyväänsä ulkoisesta maailmasta, koska he eivät tiedä vielä, että kaikki heidän etsimänsä on jo sisällä. Evoluutio on matka harhasta elävään ja hengittävään tietoisuuteen todellisuudesta. Kun tämä tietoisuustila on saavutettu, harhan taakat ja kamppailut sekä etsiminen ja kaipaaminen lakkaavat.

Voidakseen ymmärtää, että aineellisen hyvän (valta, tavarat, raha, kauneus jne.) saavuttaminen ei tuo eikä voi koskaan tuoda todellista täyttymystä, yksilöjen täytyy kokea ensin etsiminen, sitten saavuttaminen ja lopulta pettymys, joka tulee siitä oivalluksesta, että heidän elämänsä saattaa olla mukavampi ihmisstandardeilla mitattuna, mutta kaipaus on edelleen olemassa – ja se pysyy, kunnes se löydetään sisältä.

Maakoulu on vaikea, mutta tehokas evoluutiopolku, ja oli jokaisen maan päällä asuvan ihmisen vapaa valinta olla täällä tänä aikana, tiedostaa hän sen tai ei.

Elämä on tarkoitettu nautittavaksi. Se uskomus on väärä, että kärsimys ja tuska tekevät teistä henkisemmän. Tuska ja kärsimys (itse aiheutettu tai muu) eivät ole osa jumalaista luontoa ja siksi osa teidän todellista luonnettanne.

Se käsitys, että tuska ja kärsimys tekevät teistä henkisen, on kaksinaisuus- ja erillisyysuskomusjärjestelmän osa. Nämä opetukset edustavat uskomusta, että henkisyys on erillään fyysisyydestä ja siksi fyysisyyttä täytyy jotenkin hallita tai se täytyy eliminoida, jotta ihmisestä voi tulla "pyhä". Te olette jo "pyhä" – kaikki fyysinen on vain henkisen aineellinen konsepti.

Henkisesti kehittynyt yksilö pystyy edelleen nauttimaan elämän hienommista asioista "maailmassa, muttei maailmasta". Jos nautitte hienoista posliiniastioista, hienosta taiteesta, kauniista vaatteista ja kauniista kodista, niiden omistamisessa ei ole mitään väärää tai epähenkistä. Vapaa tahto sallii henkilökohtaisen valinnan. Mutta silloin kun aineellisesta hyvästä tulee tarve ja välttämättömyys valinnan sijasta, yksilö on vanhassa energiassa.

Olette saavuttaneet paikan valita juuri sen, mitä haluatte. Haluatteko oikeasti kehittyä totuuteen vai haluatteko jatkaa niiden harhapelien pelaamista, jotka perustuvat kaksinaisuus- ja erillisyysuskomukseen, teeskennellen olevanne totuuden opiskelija?

Totuustietoisuutta ei saavuteta pelkästään olemalla kiinnostunut totuudesta, menemällä kursseille tai lukemalla metafyysisiä kirjoja. Nämä asiat edustavat henkisen matkan alkuvaiheita, mutta tulee kohta, jossa opitun totuuden täytyy alkaa elää kuuntelemalla intuitiota, tunnistamalla jumaluus kaikessa ja etsimällä sisältä ulkopuolen sijasta.

Kehittyneen tietoisuustilan korkeampi värähtely puhdistaa ja kumoaa – automaattisesti ja ilman henkilökohtaista kamppailua – ne matalammalla värähtelevät energiat, joita henkilöllä edelleen on. Tästä syystä hyvin monet vakavamieliset totuuden opiskelijat löytävät itsensä vaikeista fyysisistä, tunne- ja henkisistä tilanteista tällä hetkellä, mikä saa heidät kyseenalaistamaan ja uskomaan, että he ovat epäonnistuneet jotenkin.

Ei, rakkaat ystävät. Kun näitä asioita tapahtuu, se merkitsee, että he ovat saavuttaneet tarvittavan ymmärryksen ja valmiuden puhdistaakseen ja vapauttaakseen ne uskomukset, joita ongelma edustaa. Kyse on valmistumisesta.

Yksilön uskomusjärjestelmä voidaan helposti tunnistaa tarkkailemalla automaattireaktioita ja ajatuksia. Salaisuus niiden käsitysten yli siirtymiseen, joista on tullut tapoja, on tunnistaa ne, väittämättä niitä koskaan henkilökohtaisesti omiksi, koska ne ovat persoonattomia universaaleja uskomuksia, jotka olette jossain kohtaa hyväksyneet totuudeksi. Kun huomaatte lipsuvanne rakkaudettomiin reaktioihin, älkää vastustako ja tuomitko itseänne, vaan pelkästään tunnistakaa ne vanhaksi ohjelmoinniksi ja korvatkaa ne totuudella.

Jokaisen sielun aikomus ja tavoite on kehittyä ja kokea, kuka ja mikä hän on, vaikka useimmat eivät muista tätä eläessään maan päällä kolmannen ulottuvuuden energiassa. He kutsuvat evoluutiota matkaksi, koska sitä se juuri on. Aiemmissa heräämisvaiheissa se astumista ja kaatumista, astumista ja kaatumista, usein kokemuksina, jotka ovat epämiellyttäviä tai suorastaan kamalia ihmisajattelun mukaan.

Aikomus tuntea Jumala/todellisuus/totuus tulee vasta monien elämien ja monien kokemusten jälkeen kolmannen ulottuvuuden tietoisuudessa, mikä tuo henkilön valmiuteen enemmästä – "onko tämä kaikki, mitä on?"

Täytyy ymmärtää, että sitten kun aikomus herätä on ilmaistu (tietoisesti tai tiedostamatta), elämänkokemukset eivät ole enää sattumanvaraisia, vaan yksilön korkeamman itsen puoleensa vetämiä oppimis- ja heräämistarkoituksesta. Ovia jotka olivat aiemmin suljettuja kolmannen ulottuvuuden tietoisuudelta, alkaa nyt avautua, mikä tuo ulottuville opastuksen ja avun korkeammista ulottuvuuksista.

Tietyssä kohtaa heräämiseen tarvittavista kokemuksista tulee vähemmän intensiivisiä ja vaikeita, koska etsijä on nyt avoin korkeammille tavoille ymmärtää maailma ja on oppinut tunnistamaan ulkoiset vaikutelmat. Hän on oppinut luottamaan omaan intuitioonsa ja saavuttanut henkisen tietoisuustason, jolla ei tarvita enää epämiellyttäviä "herätyksiä". Voimakkaina luojina voitte ilmaista aikomuksen: "Valitsen, että elämänoppituntini ovat helppoja ja lempeitä." Älkää koskaan kuitenkaan tunteko mitenkään epäonnistuneenne, jos jotkut eivät ole.

Useimmat teistä kehittyvät jo sisältä käsin, ei ulkoa. Olette tehneet jo vaikean työn, mutta olette arka olemaan se, kuka teistä on tullut, pelkäätte tulla esiin ja olla erilainen, ja teeskentelette sen sijaan jotain asennetta tai uskomusta. Kyvyttömyys vaatia ja integroida oma voimansa on tulosta jatkuvasti lähetettävästä kolmannen ulottuvuuden viestistä: "Et ole koskaan tarpeeksi hyvä", mikä aiheuttaa henkilökohtaista pelkoa ja epäilyä myös hyvin hereillä olevissa.

Kaikki on jumalaista tietoisuutta ilmaisussa, sillä ykseydessä ei yksinkertaisesti ole toista. Näin ollen oman voiman ottaminen takaisin merkitsee pelkästään elämistä sen tietoisuuden varmuudessa ja itseluottamuksessa, joka tunnistaa ja hyväksyy oman jumaluutensa. Ne jotka totuus voimaannuttaa, eivät koskaan ilmaise itseään kerskailevalla tai "pyhempi kuin muut" -asenteella, vaan elävät oivaltaen ja hyväksyen itsen ITSEKSI tasapainossa – heidän maskuliinisuutensa on puhuva, johtava ja tekevä ja feminiinisyytensä intuitiivinen, rakastava ja luova.

Luontaisen voimansa vaatiminen ei koskaan merkitse, että te ette voi enää nauttia vanhojen ystävien seurasta tai osallistua toimintaan, jota olette aina rakastanut, sillä kaikki on puhtaimmassa muodossaan henkistä. Kuitenkin monet teistä havaitsevat, että te ette enää resonoi monien asioiden kanssa, joista ennen nautitte.

Monet teistä huomaavat opastettavan puhumaan suoraan jostain aiheesta tai toiminnasta siinä, missä olisitte ennen pysynyt hiljaa. Kun tätä tapahtuu, sallikaa sanojenne aina virrata ehdottomalla rakkaudella sen sijaan, että tuomitsette jyrkästi jonkin tai kieltäydytte tekemästä jotain tai olemasta tiettyjen ihmisten kanssa väärästä ylemmyydentunteesta.

Poistumiseen jostain ryhmästä tai toiminnasta täytyy aina liittyä kunnioitus niitä kohtaan, jotka edelleen tarvitsevat tuon tietyn ryhmän tai toiminnan kokemuksia. Omahyväisyys hiipii helposti niiden ajatteluun, jotka uskovat olevansa henkisesti tietoisempia kuin toiset. Ne joille totuus on uutta, ovat erityisen alttiita omahyväisyydelle, ja heidän täytyy oivaltaa, että kaikki ovat täsmälleen siinä, missä heidän pitäisi olla.

Jotkut sielut tarvitsevat lisää kolmannen ulottuvuuden kokemuksia herätäkseen, kun taas toiset eivät, ja näin ollen vertaileminen tai yritys tuoda toinen omalle tietoisuustasolle on kolmannen ulottuvuuden ajatus, joka heijastaa erillisyyttä. Nämä rakkaat sielut eivät ehkä vielä ole lähimainkaan valmiita kuulemaan totuutta, ja tätä täytyy kunnioittaa.

On tärkeää olla "heittämättä helmiä sioille" ja pitää ne rakastavasti sydämenne suojassa. Voitte heittää totuuden siemeniä heittämällä silloin tällöin lauseen tai idean johonkin yleiseen keskusteluun, mikä voi saada vastaanottavaisen yksilön avautumaan ja ajattelemaan, mitä olette sanoneet.

Ehdoton rakkaus sallii kaikkien kehittyä omalla tahdillaan silloinkin, kun korkeampi vastaus heidän ongelmiinsa on silmiinpistävän selvä. Älkää koskaan unohtako, että jokaisella ihmisellä on korkeampi itse, oppaat ja syntymää edeltävä sopimus, vaikka he itse olisivat täysin tietämätön siitä. Vanhemmat ja läheiset ystävät jotka etsivät epätoivoisesti apua, eivät usein huomioi tätä totuutta, vaan voivat sen sijaan mennä vain toisen oppitunnin tielle.

Maailma sellaisena kuin se on aina tunnettu, muuttuu nopeasti, kun korkeamman ulottuvuuden valotaajuuksia virtaa sisään. Kaikki maan päällä kokevat nämä uudet energiat fyysisesti, tunteellisesti, mentaalisesti ja henkisesti, mikä johtaa tarpeeseen luottaa totuuteen sekä ymmärrykseen, että kaikki etenee suunnitelman mukaisesti. Se on luottamusta, joka tulee siitä oivalluksesta, että maailman ulkoinen kaaos muodostuu vanhoista ja valheellisista energioista, joilla ei ole mitään lakia tukemassa tai pitämässä paikoillaan.

Kun tietoisuutenne lisääntyy siitä, kuka ja mitä olette, pelot ja kiihkeä osallistuminen kolmannen ulottuvuuden kysymyksiin vähenevät (ellei teitä opasteta osallistumaan). Valonne hajottaa valheelliset kaksinaisuus- ja erillisyysluomukset – olette valotyöntekijöitä.

Olette täällä tänä hyvin voimallisena aikana, koska päätitte olla täällä. Uskokaa se ja OLKAA.

Olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.