VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
20.12.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tervetuloa, rakkaat lukijat. Toivomme, että viestimme tuo parempaa ymmärrystä ja rauhaa teille kaikille näinä hämmennyksen ja kaaoksen aikoina. Kuten kaikki muukin, joulujuhlat ovat erilaisia tänä vuonna, kun monia perinteitä ja uskonnollisia kokoontumisia on rajoitettu tai ne on kielletty.

Älkää salliko perinteidenne määritellä itseänne siinä uskossa, että ilman niitä ei voi olla iloa tai kunnon juhlaa. Yrittäkää ymmärtää, että nykyinen "joutoaika" palvelee itse asiassa hyvää tarkoitusta, koska se saattaa monet syvempään tietoisuuteen siitä, miten jotkut heidän tämänhetkiset elämänvalintansa pitävät heitä paikoillaan ja estävät siirtymästä uusiin suuntiin.

Perinteitä luodaan uskomuksilla ja tavoilla, joita välitetään sukupolvelta toiselle sanojen ja käytäntöjen avulla, kunnes niistä tulee välttämättömyys osallistujille, eivätkä ne ole enää vaihtoehto. Perinteet sanelevat usein, että tiettyjen tilanteiden tai kokoontumisten täytyy noudattaa vakiintunutta protokollaa, jossa on tavallisesti sääntöjä oikeasta ajasta, oikeista sanoista tai toimista.

Perinteet pysyvät hengissä ja voivat hyvin organisoiduissa uskonnoissa, etnisissä ja kulttuurillisissa ryhmissä, perheissä ja maissa, ja usein osallistujat antavat niille vallan. Perinteet voivat olla hauskoja ja kohottavia, kunnes niistä tulee jotain, mitä ei voi rikkoa, muuttaa tai poistaa ilman todellisia tai kuviteltuja seuraamuksia. Tuossa kohtaa niistä tulee esikuvan/epäjumalan palvontaa.

Voi tuntua tuskalliselta, kun se toiminta josta nautitte, ei ole enää ulottuvilla, mutta pitäkää mielessä, että jotain paljon suurempaa, kuin mihin olette tottuneet, tapahtuu tänä aikana. Sallikaa tuon prosessin kehittyä. Kysykää itseltänne: "Onko oikeasti tärkeää, että tämä asia, tapahtuma, perinne, käytäntö jne. tapahtuu juuri niin, kuin se on aina tapahtunut, vai opettavatko nykyiset olosuhteet minua tutkimaan uskomusjärjestelmääni ja ajattelemaan uudella tavalla?"

Nykinen "joutoaika" tarjoaa tilaisuuksia henkilökohtaiseen pohdiskeluun, sisäiseen kasvuun ja omien valintojen ja uskomusten rehelliseen tutkimiseen. Monet alkavat ymmärtää, että on muita ja jopa parempia tapoja elää kuin ne, joita olette pitkään pitäneet oikeina tai muuttumattomina. Monet alkavat integroida ja ilmaista henkilökohtaista voimaantumista tekemällä valintoja tehdä, muuttaa, olla tekemättä tai poistaa joitain asioita elämässään, jota tuntuvat jo valmiilta – perheen painostuksesta, koulutuksesta, aiemmista tavoitteista jne. huolimatta.

Useimmat kausittaiset traditiot palaavat suuren hässäkän kera niiden avulla, jotka uskovat niiden olevan pyhiä ja välttämättömiä ja myös yritysten, jotka myyvät asiaan liittyviä tuotteita. Ne jotka ovat käyttäneet nykyisen "joutoajan" hyödykseen ja tutkineet uskomusjärjestelmäänsä ja sallineet "vanhan ja valmiin" lähteä pois, huomaavat sitten, kun juhlat taas kerran sallitaan, etteivät he enää resonoi samalla tavalla, koska tietoisuus on muuttunut.

Perinteistä tulee usein lohdukkeita niille, jotka pitävät niitä välttämättöminä ja muuttumattomina. Voidakseen kehittyä korkeampaan tietoisuustilaan, jokaisen täytyy vetää pois se valta, jonka hän on antanut jollekin ihmiselle, paikalle tai asialle, koska se edustaa erillisyystoimintaa. Emme viittaa siihen kunnioitukseen, arvostukseen ja kiitollisuuteen, joka on luonnostaan joidenkin ihmisten ansio, vaan puhumme palvonnasta ja matkimisesta, joka ylittää normaalin arvostamisen. Jumala (todellinen Itsenne) ei tarvitse mitään lohduketta, on se sitten perinne, uskomus tai käsitys.

Olemme puhuneet monta kertaa joulun todellisesta merkityksestä, mutta puhumme siitä taas kerran, koska joulu on monien mielessä tänä aikana. Aidoimmassa mielessä Jeesuksen syntymä edustaa Kristus-tietoisuuden syntymää, joka tapahtuu jokaisen ihmisen evoluutiomatkalla siinä kohdassa, kun hän on valmis. Jokainen sielu tulee lopulta sisäiseen paikkaan, jossa ei ole mitään, mistä hän oli aiemmin riippuvainen. Tämä on "sielun pimeä yö" ja voi kestää jonkin aikaa. Kristus ei voi koskaan syntyä tietoisuuteen, joka on jo täynnä kolmen ulottuvuuden uskomuksia, ja matkan tätä vaihetta vastaa "ei sijaa majatalossa".

Kun kaikki tuttu pettää ja henkilö pakotetaan katsomaan syvemmälle, hän aloittaa sisäisen matkansa (sen yksinäisen matkan jonka Maria ja Joosef tekivät Betlehemiin). Tämä on tavallisesti epämukavaa ja yksinäistä aikaa, riippuen omasta muutosvastarinnasta. Hän löytää lopulta (kenties elämien saatossa) suojan "vaatimattomasta tallista" (hänen tietoisuudessaan ei ole nyt uskoa kahteen voimaan ja erillisyyteen Lähteestä), jossa hän on nyt yksinkertaisuuden ja rauhan ympäröimänä valmis synnyttämään Kristus-tietoisuuden. Niitä joilla on silmät nähdä (viisaat miehet), vedetään hänen luokseen ja he antavat kiitollisuuden lahjoja Kristukselle (valaistuneelle tietoisuudelle).

Oman Kristus-tietoisuutensa synnyttämistä on sanottu ylösnousemukseksi tai oivaltamiseksi. Kristus on jo ja on aina ollut täysin läsnä jokaisessa ihmisessä, mutta se ei voi ilmentyä ulkoisesti, ennen kuin se tunnistetaan, hyväksytään ja siitä tulee yksilön saavuttama tietoisuustila.

Kristus ei ole mies – se on saavutettu titteli, joka merkitsee valaistua tai valoa ja se on jokaisen yksilön ulottuvilla, koska se on jokaisen ihmisen todellinen Itse. Tässä kohtaa monien maailman uskontojen seuraajat estävät itseltään henkisen kehittymisen tietoisuuteen korkeammasta totuudesta. Se usko, että Kristus-tietoisuus kuuluu vain tietylle ihmiselle, on epäjumalanpalvontaa ja pakanallista jumalanpalvontaa. Kun uskomme jonkun tai jonkin olevan henkisempi, ansaitsevampi tai siunatumpi kuin me itse tai kaikki muut, hyväksymme täysin uskon erillisyyteen.

Jeesus/Jeshua saavutti Kristus-tietoisuuden, mutta niin tekin voitte saavuttaa. Hän yritti kertoa tämän oman aikansa ihmisille, mutta he olivat kyvyttömiä ymmärtämään ja pelkästään palvoivat ja edelleen palvovat häntä Jumalan ainoana poikana – parempana, pyhempänä ja erillään kaikista muista. Ihmiskunta on kehittynyt ja pystyy tänä päivänä paremmin ja tällä syvemmällä tasolla ymmärtämään ensimmäisen joulun viestin.

Kuten alkuperäisessä tarinassa, jokaisen ihmisen vastasyntynyt Kristus täytyy pitää salassa ja pyhänä, kunnes se vahvistuu. Sitä täytyy suojella hyvää tarkoittavilta Herodeksilta, joita usein on perheissä, ystävissä, työtovereissa, kirkoissa jne. ja jotka yrittävät ottaa sen teiltä, omaksi parhaaksenne tietysti.

Tietäkää, että kun kehitytte syvemmälle aidon itsenne oivaltamiseen jumalaiseksi tietoisuudeksi, tietoisuutenne korkealla värähtelevä energiaa laajenee pidemmälle energiakenttäänne, josta se sitten automaattisesti hävittää monia varjoalueita (vanhan tiheämmän energian taskuja). Tästä syystä on hyvin tärkeää tänä aikana harmonisoitua todellisen identiteettinne kanssa Jumalolentona, sen sijaan että jatkatte yritystä korjata, puhdistaa ja poistaa kolmen ulottuvuuden vaikutelmia. Kaikki eivät ole henkisesti valmiita tähän askeleeseen, mutta te jotka luette näitä viestejä, olette, tai muuten niissä ei olisi mitään tolkkua teille.

Kun tiedostamisenne jatkuvasti syvenee, oman tietoisuutenne valo alkaa automaattisesti hävittää monia ongelmia, jotka edelleen vaivaavat teitä, koska korkeammat taajuudet hävittävät aina alemmat värähtelytaajuudet. Vanhan energian puhdistaminen on tavallisesti prosessi, joka alkaa siitä tietoisuudesta, että kolmen ulottuvuuden ongelmat heijastavat kolmen ulottuvuuden uskoa niihin ja ne muodostuvat siitä. Tätä seuraa halukkuus luopua näistä uskomuksista ja korvata ne totuudella, mikä sitten avaa oven uusiin ja korkeampiin ratkaisuihin ja päätöksiin.

Joihinkin asioihin täytyy tarttua tietoisella tasolla, mutta moniin ei – usein ne vain putoavat pois teidän edes huomaamatta sitä, ennen kuin joskus myöhemmin oivallatte, etteivät ne ole enää ongelma. Elämästä tulee paljon helpompaa, kun taistelu niiden asioiden korjaamiseksi, parantamiseksi tai muuttamiseksi lakkaa, joista ette pidä itsessänne. Sallikaa jumaluutenne valon säteillä elämänne joka osaan.

Nuoresta iästä saakka vanhemmat, opettajat, asiantuntijat, hallitus ja uskonnolliset johtajat kertovat kaikille, miten eletään heidän opettamansa uskomusjärjestelmän mukaan. Kaikille opetetaan, että heidän täytyy tehdä tätä ja tehdä tuota, he eivät saa koskaan ajatella näin, muuttaa ajatuksiaan, päästää irti tietyistä tavoitteista jne., jos he haluavat olla onnellinen tai hyväksytty. Älkää salliko vanhan henkilökohtaisen ohjelmoinnin jatkaa päätöksentekoa teidän puolestanne. On aika voimaantua henkisesti, seistä totuudessa ja jättää taakse opetukset, jotka ovat saattaneet palvella teitä joskus, mutta joista olette kasvaneet yli jo kauan sitten.

Olette valmis tähän syvempään askeleeseen, rakkaat ystävät, valmis hyväksymään jumalaisen luontonne ja päästämään irti tuosta ihmisen itsetunnosta ja ongelmista, jotka täytyy korjata. Emme sano, että ihmisaskelia ei pidä ottaa tai ette saa koskaan hyödyntää niiden apua, jotka voivat auttaa teitä jollain tavalla. Kun tunnette jonkinlaista avuntarvetta, pyytäkää apua aina sisältä ja antakaa itseänne opastettavan intuitiivisesti niiden luo, jotka työskentelevät korkeammalta tietoisuustasolta, mieluummin kuin niiden jotka saattavat olla suosittuja tai joita ylistetään parhaiksi.

Luottakaa intuitioonne elämänne joka alueella, oikean hammaslääkärin valitsemisesta putkimiehen löytämiseen, koska elämästä tulee silloin paljon helpompaa ja intuitio voimistuu, kun sallitte sen olla oppaanne. Olette valmis siirtymään yli siitä, että etsitte pelkkiä kolmen ulottuvuuden ratkaisuja ongelmiin – henkilökohtaisiin tai globaaleihin. Riippuvuus edelleen siitä, mikä on tuttua tai yleisesti hyväksyttyä, pitää teidät vain harmoniassa tuon tietyn energian kanssa.

Älkää koskaan yrittäkö elää ehdotonta totuutta, ennen kuin olette saavuttaneet tietoisuuden siitä, sillä olette vain pettynyt ja kyseenalaistatte oppimanne – että se ei ole oikeasti totta eikä se toimi. Ensimmäinen askeleenne on tunnistaa, että ulkoiset vaikutelmat ovat illuusio, kolmen ulottuvuuden mielen tulkintoja todellisuudesta, eikä niillä ole mitään lakia tukemassa tai ylläpitämässä. Seuraava askel on hyväksyä se, mikä on oikeasti totta, tunnustamalla YKSI kaikkialla läsnä oleva, kaikkivoimainen ja kaikkitietävä Jumala ainoaksi syyksi ja siksi ainoaksi seuraukseksi.

Nämä askeleet luovat vähitellen teille pyhän paikan (tietoisuustilan), johon Kristuksenne voi syntyä ja lopulta syntyy.

Olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.