VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)

19.11.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys kaikille tässä kiittämis- ja kiitollisuusajassa. Useimmat pitävät kiitospäivää vain yhtenä juhlapyhänä. Kuten kaikissa asioissa, se edustaa kuitenkin myös syvempää henkistä todellisuutta – yltäkylläisyyden ja rakkauden todellisuutta. Kun yksilö on täynnä kiitollisuutta, tietämättään tai tietoisesti, hän on "minulla on" -tietoisuudessa – totuus joka ilmentyy yltäkylläisyytenä.

Monet ympäri maailmaa kokevat vaihtelevassa määrin puutetta tänä aikana. Olemme todenneet monta kertaa, että todelliselta luonnoltaan ihmiset ovat luojia, mutta harvat ovat oivaltaneet, hyväksyneet tai edes uskoneet tämän. Kun julistatte itsellenne ja toisille: "Minulla ei ole", mieli, tietoisuuden ja ainesisällön tulkki, ryhtyy rakastavasti antamaan teille puutetta.

Tämä tietoisuustila on ainesta, josta rauha muodostuu – aito rauha, ainoa pysyvä rauha joka voi koskaan olla. Kun enemmistö oivaltaa itsensä täydellisyyden ykseydessä, tulee toveruuden ja ykseyden tunnetta sekä pysyvä rauha sen myötä.

Kun tämä tietoisuustila saavutetaan, yksilö alkaa elää sitä oivallusta, että hänen todellinen, omavarainen ja muista riippumaton identiteettinsä antaa äärettömästi kaikille – itse mukaan luettuna – kaiken tarpeellisen. Ei ole enää edes houkutusta katsoa toiseen tai väkivalloin ottaa toiselta ihmiseltä, maalta tai myöskään planeetalta, koska oivalletaan, että se mitä ikinä tarvitaan, on jo sisällä ja se virtaa ulkoisen näyttämön läpiei näyttämöstä.

Tänä totuus on vaikea, jos ei mahdoton, jonkun täysin kolmannessa ulottuvuuden uskomusjärjestelmässä elävän ymmärtää, mutta apua on saatavilla kaikilla tietoisuustasoilla. Kuitenkin kolmannen ulottuvuuden ratkaisut syntyvät aina kaksinaisuus- ja erillisyysenergiasta ja siksi ne joskus toimivat ja joskus eivät (kaksinaisuus).

Teidän heränneiden sielujen täytyy alkaa tai ainakin vakavasti yrittää yhdistyä totuuden periaatteisiin, kun teistä tulee tietoinen niistä – ei vain "helppoihin" periaatteisiin. Kaksi vaikeinta ovat suhteet ja raha.

Henkiset totuudet jotka ovat suhteiden ja rahan taustalla, pysyvät haudattuna suuren pelon ja ohjelmoinnin alle myös niillä, jotka pitävät itseään jokseenkin valaistuneena. Syvällä pidetyt uskomukset näistä kummastakin pysyvät hengissä ja voivat hyvin maailmassanne, mikä tekee käsitykset näistä asioista vaikeiksi nähdä ja niistä on vaikea siirtyä yli.

Saavutettu "minulla on, koska minä olen" -tietoisuus ilmentyy ulospäin riippumatta siitä, miten arkiselta jokin tarve näyttää – matka jonnekin, mekaanikko tai hampaan vetäminen. "Olen omavarainen ja muista riippumaton, koska minä olen" -oivallus (ei vain älyllinen tieto) vetää luoksenne oikean ihmisen, asian tai kokemuksen silloin, kun tarvitaan. (Energia asettuu linjaan samankaltaisen energian kanssa.) Silloin myös ihmismäiseltä ja tavalliselta näyttävässä toiminnassa on harmoniaenergiaa, ponnistelun, pakon ja turhautumisen sijasta.

Kiitollisuus ei ole tunne, vaan tietoisuustila. Kiitollisuus on rakkauden puoli, koska se on luonnollinen ilmaisu oivalluksesta: "Ruumiillistan kaikki ykseyden jumalaiset ominaisuudet, joita olen etsinyt" – ilo, rauha, harmonia ja täydellisyyden tunne, joita ei voi koskaan löytää erillisyyden maailmasta. Kun yksilö saavuttaa täysin sen oivalluksen, että yksi kaikkialla läsnä oleva, kaikkivoimainen ja kaikkitietävä tietoisuus on kaikki, mitä on, hänestä tulee lempeä, hiljainen ja jatkuva kiitollisuustietoisuus.

USA:ssa kiitospäivä on erityinen juhlapäivä, mutta jokaisen ihmisen jokaisessa maassa täytyy jossain kohtaa (kenties ei tässä elämässä) oppia elämään oma kiitospäivänsä päivän joka hetki. Kiitollisuus on henkitodellisuus eikä sitä voi rajoittaa tiettyyn päivään tai aikaan.

Monet näkevät kiitospäivän kaupallisesti ja laukausalustana juhlapyhäostamiselle ja -myymiselle. Pysähtykää tänä vuonna kaiken melun ja hulabaloon keskellä ja avatkaa tietoisuutenne oivaltamaan, että kiitollisuus ei ole pelkästään mekaaninen "kiitos" ihmisistä, asioista ja tapahtumista, joita on jo elämässänne, vaan sen äärettömän yltäkylläisyyslähteen tunnustamista, joka on kaikkien ulottuvilla siinä "minussa, joka minä olen".

Haluamme puhua ajankohtaisista tapahtumista, kun jokainen päivä näyttää tuovan jonkin uuden kaaosaspektin, joka johtaa tuskaan ja kärsimykseen toisilla. On valaistumattomia yksilöitä, jotka menestyvät kaaoksessa ja lisäävät sitä aina, kun voivat, sanoilla ja teoilla, joista osa on perusteltuja ja osa ei. Uutisohjelmat lisäävät usein kaaosta tällä tavalla.

Tietäkää, että todistatte tällä hetkellä suurta ja pitkään ennustettua muutosta. Monet uskovat edelleen, että se maailman evoluutio jota sanotaan "muutokseksi/siirtymäksi", on tulevaisuuden tapahtuma – sellainen joka tapahtuu myöhempänä ajankohtana, kun maailma on vakaampi ja kehittyneempi. Ei, rakkaat ystävät, olette siinä NYT. Korkeamman ulottuvuuden valotaajuudet paljastavat ja rikkovat nopeasti tiheiden, vanhojen uskomusjärjestelmien monia kerroksia, ja paljon lisää on tulossa. Gaia joka on elävä sielu, puhdistaa itsestään energiajätettä valmisteluna omaan ylösnousemukseensa.

Yrittäkää olla olematta epätoivoinen tai alkamatta epäillä, kun tarkkaillette ulkoista näyttämöänne, sillä energianne vain lisää vahvuutta ja voimaa noihin vaikutelmiin. Samaan aikaan on tärkeää olla laittamatta päätänne pensaaseen julistaessanne: "Jumala on kaikki. Kaikki on harhaa", sillä se on vielä saavuttamattoman tietoisuustilan teeskentelyä. Oleminen maailmassa, mutta ei maailmasta, on erittäin hienovaraista tanssia, jossa yksilö pelaa aineellisuuspeliä korkeimman tietoisuutensa mukaan, samalla koskaan unohtamatta totuutta kaikkien vaikutelmien takana, hyvien tai huonojen.

Olkaa kiitollisia myös tuskasta ja kärsimyksestä, jota teillä ehkä on ollut tai jota nyt koette, koska nämä kokemukset synnyttävät tuon uuden tietoisuustilan, johon olette nyt valmis ja jota olette pyytäneet. Mikään ei ole sattumanvaraista, kun sielu päättää herätä.

Useimmat ihmiset eivät tietoisesti tiedä päättäneensä herätä, koska tämä päätös tehdään tavallisesti syvemmällä tasolla, usein ennen syntymää, korkeamman itsen opastuksella. Tietyssä kohtaa jokaisen evoluutiomatkalla ne kokemukset jotka ilmentyvät pelkästään kaksinaisuus- ja erillisyysenergioista, alkavat loppua, ja niistä tulee (myös niillä, jotka näyttävät olevan hyvin kolmatta ulottuvuutta) työkaluja kehittyneempään tietoisuustilaan siirtymiseen.

Kokemus olemisesta fyysisessä kehossa maan päällä on lyhyt verrattuna äärettömän luontonne todellisuuteen, ja jossain kohtaa jokainen sielu päättää mennä kotiin kovasti kaivattua lepoa varten. Monet teistä ovat väsyneitä ja kaipaavat usein kotiin, mutta päättävät silti jäädä henkilökohtaisista ja maailmanlaajuisista vaikeuksista huolimatta auttamaan valollaan ihmiskunnan ja Gaian siirtymää.

Autatte toisia ja Gaiaa teoillanne ja sanoillanne, mutta pääasiassa sillä valaistuneella energialla, jota kannatte ja lähetätte energiakenttänne kautta, mikä vetää luoksenne ne, jotka ovat valmiita opastukseen ja informaatioon. Älkää pidätelkö mitään vakavamielisiltä etsijöiltä, mutta pitäkää "helmenne" lähellä ja poissa niiltä, jotka pyrkivät vain ivaamaan tai halventamaan niitä. Riemuitkaa kyvystänne auttaa ja osallistua ihmiskunnan ylösnousemusprosessiin.

Tulitte syystä, ja riippumatta siitä miltä asiat ehkä näyttävät verrattuna ihmistunteeseen siitä, miten asioiden pitäisi olla, tarkoituksenne toteutuu elämässänne ja elämänänne. Pelkästään elämällä korkeimmasta saavuttamastanne tietoisuustilasta joka päivä tavallisissa tilanteissa, opetatte toisille, miten käsitellä omaa elämäänsä korkeammalla tavalla. Älkää koskaan uskoko, että te ette tee mitään, sillä ei-minkään tekeminen on kaikkena olemista – saavuttamanne tietoisuustila virtaa teistä aina kaikille vastaanottavaisille ilman mitään ponnistelujanne.

Välttäkää itsenne vertaamista toisiin ja sen sijaan oivaltakaa, että jokaisella ihmisellä on henkilökohtaiset taidot ja lahjat. Pyrkiessänne olemaan toisen kaltainen, kiellätte oman täydellisyytenne ja ilmennätte täsmälleen sen. Tästä syystä on välttämätöntä viettää aikaa sisällään, omalla sisäisellä tiedostamismatkallanne, jos olette lainkaan vakavissanne henkisyydestä. Sisäinen ilmentyy aina ulospäin yksilölle ainutlaatuisilla tavoilla, kun hän lakkaa yrittämästä olla jonkun toisen kaltainen tai saada hänen lahjansa.

Jatkakaa hyvää työtä ja yrittäkää olla hyväksymättä harhaa lannistumisen, pelon tai väsymyksen kautta, kun ulkoinen näyttämö esittää hyvin paljon epäilyä ja pelkoa aiheuttavia asioita. Pitäkää hauskaa ja tehkää asioita, jotka saavat sydämenne laulamaan, älkääkä koskaan unohtako, että taivas ei putoa, jos teette jonkin virheen.

Aito henkisyys on onnellisuuden tila tässä ja nyt, ei pitkän kärsimys- ja itsensä aliarvostamiselämän jälkeen siinä uskossa, että onnellisuutta on vain jossain kuvitellussa tuonpuoleisessa. Pysykää vahvoina, rakkaat ystävät, ja tietäkää, että teistä on nopeasti tulossa enemmistö.

Kiitoksin ja ykseydessä, olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.