VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
17.1.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat lukijat, taas kerran tuomme teille viestin näinä hämmennyksen ja kaaoksen aikoina. Tietäkää, että katselette jumalaisen suunnitelman toteutumista, ja muistakaa, että tästä syystä päätitte olla maan päällä tänä aikana. Tämän päivän kaaos paljastaa taustauskomukset ja -energiat, jotka ovat pysyneet piilossa, mutta aktiivisena vuosisatoja.

Tiheitä energiataskuja tulee pintaan kaikkien nähtäväksi ja tutkittavaksi. Aina vain useammat yksilöt alkavat kyseenalaistaa ja kysyä itseltään: "Näinkö päätän elää? Tällainenko haluan maailman olevan? Onko jokin parempi ja korkeampi tapa tehdä asioita, sellainen joka palvelee kaikkia eikä vain harvoja ja valittuja?"

Kaikki etenee suunnitelman mukaisesti, henkisen evoluution pysäyttämättömän suunnitelman mukaisesti. Tämän tulevan vuoden aikana tapahtuu monia epämukavia paljastuksia, joten olkaa henkisesti valmistautuneita. Katselette ikivanhan jäävuorenhuipun alkavan sulaa, mutta siihen olette valmistautuneet. Tarkkailkaa ja olkaa informoituja, mutta älkää harmonisoituko sen kanssa, mitä havaitsette.

Kuvitelkaa, että istutte elokuvateatterissa ja katsotte mukaansatempaavaa tarinaa valkokankaalla. Tarinassa on paljon kiemuroita ja käänteitä, ja mukana on paljon näyttelijöitä. Se pitää yllä mielenkiintonne, ja käsitätte, että sekä "huonot" että "hyvät" hahmot ovat tarpeellisia päätarinan kokonaisuudessa. Katselette tuomitsematta ja täysin tietoisena, että istutte teatterissa katselemassa vangitsevaa tarinaa. Teillä herää tunteita, kun tarina kehittyy, mutta ei koskaan siinä määrin, että unohtaisitte, että te ette ole tuo elokuva.

Katselette nyt tarinaa Maan historiasta, jotta uusi tarina voi alkaa.

Näemme monien kärsivän hämmennyksestä, epäilystä ja vihasta. Sallikaa vain noiden tunteiden ilmaiseminen ilman vastarintaa tai syyllisyyttä. Tunteet ovat merkki siitä, mitä edelleen uskotte itsestänne tai toisista, tietoisesti tai tiedostamatta, ja niitä nousee usein vanhoista varjoenergiataskuista, jotka ovat aktiivisia solumuistissa.

Tunteet ovat arvokkaita työkaluja, jotka voivat auttaa teitä ymmärtämään uskomuksianne, ja kun opitte rakastamaan itseänne ja hyväksymään itsenne – karvoineen päivineen – teistä tulee myötätuntoinen, näkemyksellinen ja anteeksiantava ihminen, joka kykenee auttamaan muita tekemään saman.

Tämän vuoksi olette täällä. Jokainen uusi oivallus lisää valoa maailman tietoisuuteen. Ilman niitä korkeampia valotaajuuksia joita monet kehittyneet sielut toivat mukanaan ja joita muut edelleen tuovat Maahan, ihmiskunnan evoluutio kestäisi paljon kauemmin. Nykyiset ajat edustavat valmistumista, rakkaat ystävät, mutta eivät ole finaali. On paljon tulossa.

Koska totuus jokaisesta ihmisestä on jumalainen tietoisuus, joka ilmaisee aina itseään, kukaan ei voi jähmettyä aikaan iäksi. Se että jokin käsitys, uskomus ja idea on toiminut hyvin tietyllä tiedostamistasolla, ei merkitse, että se toimii ikuisesti samalla tavalla.

Se hetki jolloin edes yksi ihminen ei ole enää harmoniassa jonkin vanhan valheellisuuden kanssa ja siirtyy totuuteen, vaikuttaa ja muuttaa koko kollektiivia, koska on vain YKSI. Tätä työtä henkiset mestarit ovat tehneet kautta aikain. Heidän opetuksensa "kylvivät" kollektiiviin totuuden, silloinkin kun vain hyvin harvat kuuntelivat, ja se toi totuuden kaikkien ulottuville.

Ehdoton rakkaus näinä vaikeina aikoina merkitsee sen muistamista, että jokaisen ihmisen perusolemus on jumalainen tietoisuus, riippumatta hänen sanoistaan ja teoistaan. Se ei merkitse hyväksyntää tai pään pistämistä pensaaseen. Se merkitsee, että tunnustatte sen henkisen todellisuuden, joka on kaikkien vaikutelmien alla. Rakkaus on ykseyden tietoista oivaltamista – on YKSI ääretön Jumala, joka ilmaisee itseään äärettömien muotojen ja muunnelmien kautta.

Kaksinaisuus- ja erillisyysenergia ilmaisee kaikki elämän puolet vastakohtapareina. Tämän voi helposti havaita järjestäytyneissä uskonnoissa, kulttuureissa, maissa, tieteessä, laeissa, perinteissä, valvonnassa ja politiikassa. Jotkut uskovat aina, että he ovat oikeassa ja kaikki muut väärässä. Henkilö voi elää monta vuotta kaiken sujuessa täydellisesti, mutta jos hän elää kolmen ulottuvuuden tietoisuustilassa, kaikki voi muuttua ja luultavasti muuttuu jossain kohtaa, jolloin sitä vähiten odottaa.

Kun aina vain enemmän valoa virtaa Maahan, monet yleisesti hyväksytyt uskomukset jotka perustuvat kaksinaisuuteen ja erillisyyteen, nähdään ensimmäistä kertaa uusin silmin. Kun useammat ja useammat yksilöt heräävät tunteeseen ykseydestä, monet pitkäaikaiset, tiukat, kohtuuttomat, tuomitsevat ja usein julmat "oikeellisuussäännöt" aletaan torjua.

Älkää pelätkö näitä nykyaikoja, rakkaat ystävät, vaan riemuitkaa siinä oivalluksessa, että se mitä olette rukoilleet, toivoneet ja kaivanneet, tapahtuu viimeinkin, vaikkei se ehkä sovi moniin kolmen ulottuvuuden käsityksiin Maan ylösnousemuksesta. Koska te tiedätte, mitä tapahtuu, voitte olla tarkkailija. Lähettäkää ja pitäkää valoa USA:lle tulevan viikon, sillä energiasta tulee aina vain intensiivisempää.

Korkealla värähtelevät taajuudet hajottavat aina alemmat. Valheellisuudessa ei ole valoa, koska se on pelkästään mielikuvitusmuoto, käsitys joka hyväksytään yksilön tietoisuudessa, mutta jolla ei ole muuta lakia tukemassa tai ylläpitämässä, kuin henkilön usko siihen. Koska tietoisuus on kuitenkin muodon substanssi, mikä tahansa vanha uskomus voi ilmentyä ja ilmentyy ulkoisesti.

Pimeys ei ole todellisuus, vaan pelkästään valon poissaoloa. Ne jotka ovat kovasti panostaneet "pimeyteen", tekevät siitä "jotain" uskomalla siihen, mutta teidän jotka olette heränneet totuuteen, ei tarvitse pelätä näitä asioita, sillä vain uskominen niihin antaa niille "elämän".

Kevät tulee, mutta ensin täytyy kokea ankarat talvimyrskyt. Kaaos hallitsee jonkin aikaa, koska tämä siirtymä ei voi tapahtua kitkemättä ensin niiden vuosisatojen tai paremminkin aioneiden energiaa, joiden aikana ihmiskunta ohjelmoitiin kontrolloitavaksi ja uskomaan yksilöihin ja uskomuksiin, jotka perustuivat täysin kaksinaisuuteen ja erillisyyteen. Nuo pimeyden ajat itse asiassa auttoivat Maan evoluutiota työntämällä ihmiset etsimään jotain, mikä on enemmän ja parempaa.

Monet tietävät älyllisesti, mutta useimmat eivät ole vielä täysin oivaltaneet, että he ovat elävä ilmaisumuoto Lähteestä/jumalaisesta tietoisuudesta/Jumalasta, mikä pätee myös niihin, joilla ei ole tietoisuutta tai kiinnostusta tietää sitä.

Te ette ole keho, jolla on tietoisuus, vaan tietoisuus kehon kera. Jokaisen henkilön tietoisuustilaa ilmaistaan hänen tekojensa ja kokemustensa kautta. Jokaisen kehittyvän sielun täytyy jossain kohtaa alkaa hyväksyä, että todellisuudessa hän jumalainen tietoisuus, joka ruumiillistaa Lähteen kaikki ominaisuudet, sen sijaan että hän edelleen uskoo olevansa pelkästään haavoittuva fyysinen olento.

Kysykää itseltänne usein: "Mitä pidän totuutena tietoisuudessani?" koska sen te luotte. "Odotanko edelleen jokin itseni ulkopuolisen – "tapahtuma", avaruusaluksien laskeutuminen, tietty viesti – tekevän minut sellaiseksi, mikä jo olen?"

Jumalaisena tietoisuutena jokainen on luoja, mutta koska useimmat eivät tiedä tätä, he uskovat edelleen, että heidän täytyy suojella itseään hinnalla millä hyvänsä jokaiselta valheelliselta käsitykseltä ja uskomukselta, joka leijuu kolmen ulottuvuuden kollektiivissa. Ei ole mitään ilmaisematonta tietoisuutta.

Joka kerta kun käynnistetään "sota" jotain vastaan, se pelkästään vakiinnuttaa tuon ongelman tiukemmin kollektiiviin.

Ne kaaosongelmat joita tällä hetkellä ilmenee, paljastavat yleismaailmallisen tietoisuuden sisällön, joka on aioneita koostunut melkein pelkistä virheistä. Enemmistön täytyy ensin tunnistaa valheiksi ne virheelliset käsitykset ja uskomukset, jotka muodostivat tämän kolmen ulottuvuuden kollektiivimielen, ja tämä vuorostaan synnyttää uuden ja kehittyneemmän kollektiivin, joka koostuu ideoista, ratkaisuista ja luomuksista, jotka perustuvat kaikkien käytettävissä olevaan rakkauteen/ykseyteen.

Evoluutio on pelkästään matka, joka kuuluu henkilökohtaisen ja kollektiivisen tietoisuuden heräämiseen muistamaan totuuden todellisesta olemuksestaan. Tietoisuuden (ei älyllisen tiedon) saavuttaminen ykseydestä sallii jumalaisen tietoisuuden ominaisuuksien virrata ja tulla ilmaistuksi kauttanne, käytännöllisin tavoin jotka ovat henkilökohtaisia tarpeitanne.

Pitäkää valoanne, seiskää totuudessa ja pelkästään katselkaa tätä elokuvaa. Kaikki etenee suunnitelman mukaisesti. Älkää epäilkö.

Monet teistä huomaavat, että yhtäkkiä ja ilman ponnisteluja ymmärrätte jonkin syvällisen totuuden, joka aiemmin hämmensi teitä. Näin on, koska olette tulleet harmoniaan tuon tietyn totuuden kanssa, kun taas aiemmin ette olleet. Tämä indikoi, että vaikka saatatte ajatella, ettei teille tapahdu mitään, niin kyllä tapahtuu. Päästäkää irti kaikista jäljellä olevista käsityksistä, miltä henkisyyden pitäisi näyttää tai tuntua. Kun aiotte kasvaa henkisesti, tuo juna lähtee asemalta.

Älkää yrittäkö palauttaa niitä asioita, joista olette kasvaneet henkisesti yli, on kyse sitten suhteesta, henkisestä harjoituksesta tai jostain aineellisesta, kuten lempiruoka tai -ajanviete. Jonkin tutun häviäminen saattaa aiheuttaa teille suruntunnetta, mutta tietäkää, että kaikki aito/todellinen ilmentyy uudestaan uudessa ja korkeammassa muodossa, joka saattaa heijastaa – tai olla heijastamatta – käsitystänne, miltä sen pitäisi näyttää.

Useimmat teistä alkavat rehellisesti tutkia itsensä puolia, joita olette aiemmin vältelleet ja jotka olette sulloneet syvälle sisään häpeän, syyllisyyden, ylpeyden, katumuksen, tuskan jne. myötä. Opitte rakastamaan kaikkia osianne ja tekemällä tämän rakastamaan muita tuomitsematta ja kritisoimatta.

Kun valosta tulee aina vain hallitsevampaa, se säteilee varjoihin, jotka eivät ole muuta kuin vanhan energian taskuja, joista tuli "jotain" pelkästään hyväksymällä ne todellisuudeksi henkilökohtaisessa ja globaalissa tietoisuudessa.

Ilman pelkoa sallikaa oman jumalaisen itsenne valon säteillä kätkettyihin paikkoihinne ja paljastaa teille, että ne ovat ei-mitään, koska ette löydä mitään sieltä.

Sallikaa, sallikaa, sallikaa.

Olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.