VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
11.4.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat lukijat, me – monien muiden rinnalla korkeammista ulottuvuuksista – autamme Maan ihmisiä ymmärtämään, että jotain syvällistä tapahtuu, mikä ylittää reilusti ulkoiset vaikutelmat ja useimpien ymmärryksen.

Pelko ja erillisyys ovat aina läsnä kolmannessa ulottuvuudessa riippumatta siitä, miten monia sotia "jotain vastaan" käydään, koska kolmannen ulottuvuuden energia koostuu uskosta kahteen voimaan, jotka ilmaisevat aina kaksinaisuutena ja erillisyytenä. Muistakaa, että tietoisuus on muodon substanssi, koska tietoisuus on kaikki, mitä on olemassa.

Henkilökohtaisesti ja globaalisti mieli ammentaa automaattisesti tietoisuudesta muodostamaan ainetta. Mieli on materiaa. Ajan saatossa mestarit ovat opettaneet, että maailma on illuusio, mutta useimmat eivät ole ymmärtäneet tätä oikein. Maailma ei ole illuusio – se on Lähteen täydellinen henkinen ilmaisumuoto. Valheellinen hypnotisoitu ymmärrys henkisestä universumista on illuusio.

Olette kasvaneet kolmannen ulottuvuuden elämisen yli. Ette lukisi tai ymmärtäisi näitä viestejä, jos olisitte täysin kolmannen ulottuvuuden tietoisuudessa. Tämä voi tehdä vaikeaksi olemisen perheen, ystävien, työnantajien ja ns. asiantuntijoiden lähellä, jotka ovat täysin sotkeutuneet kolmannen ulottuvuuden energiaan. On aikoja, jolloin teidän täytyy "pelata tuota peliä", mutta pitämällä totuutta hiljaa joka tilanteessa, tuotte valoa siihen.

Monien, monien elämien saatossa kaikki ovat kokeneet pelkoa, menetetystä, kidutusta ja satunnaista onnellisuutta. Olette kokeneet köyhyyttä ja rikkautta, sairautta ja terveyttä, olette tappaneet ja tulleet tapetuksi. Olette olleet rauhantekijä ja sodanlietsoja. Teille opetettiin, että olitte parempi ja arvokkaampi kuin muut, ja käyttäydyitte sen mukaisesti, mutta sitten palasitte kokemaan elämiä, joissa teitä pidettiin ja kohdeltiin arvottomana.

Uskonnot ovat opettaneet ja opettavat edelleen, että jokainen syntyy synnin tahraamana, kunnes hänet "pelastetaan" tiettyjen kolmen ulottuvuuden toimien, sanojen tai seremonioiden avulla.

Jokaisen matka oivaltamiseen koostuu monista erilaisista kokemuksista. Pienimmätkin elämänkokemukset laajentavat tajuntaa ja tulevat yksilön tietoisuustilaksi. Jokainen on omassa ainutlaatuisessa paikassaan matkalla oivaltamista kohti, joten ne negatiiviset kokemukset jotka ehkä haluatte rakastavasti poistaa toiselta, saattavat hyvinkin olla juuri niitä kokemuksia, joita tuo ihminen tarvitsee ja jotka hän valitsi ennen syntymää kasvaakseen henkisesti.

Tämä ei koskaan merkitse kärsimyksen sivuuttamista huutaen: "Se on vain illuusiota." Se merkitsee, että teette, mitä teitä opastetaan intuitiivisesti tekemään, pitäen samalla mielessä, että jotain muuta tapahtuu, mitä ulkoiset vaikutelmat indikoisivat. Sallikaa aina intuitionne opastaa teitä näissä asioissa, koska joillekin totaalisen epäonnistumisen kokeminen voi olla oleellinen osa sielusuunnitelmaa. Kunnioittakaa aina muiden vapaata tahtoa, myös silloin kun voitte helposti nähdä paremman tavan.

Teitä valmistellaan siirtymään vanhojen kolmen ulottuvuuden oppimistapojen yli, ettekä tarvitse enää tuska- ja kärsimyskokemuksia voidaksenne oppia sen, mitä olette valmis oppimaan. Menneisyyden vanhat tuskalliset kokemukset muodostavat kuitenkin usein tiheitä taskuja, joita kannatte mukananne pitkiä aikoja. Olette maksaneet velkanne, oppineet, kehittyneet ja olette valmis siirtymään henkiseen voimaantumiseen, jos valitsette niin, mutta useimmilla siihen sisältyy jakso, jolloin vapautetaan ja puhdistetaan vielä jäljellä olevat vanhan energian taskut.

Henkinen voimaantuminen tuo vapaudentunteen, jollaista ei ole koettu elettäessä kolmen ulottuvuuden ihmisenä. Se on kyky hyväksyä tai torjua ilman pelkoa uutisfaktat, yhteiskunnalliset uskomukset oikeasta ja väärästä, uskonnolliset opit jne. sekä sadat muut ihmiskunnalle tuputetut käsitykset, jotka on uskottu todeksi. Se on vapautta toimista, jotka johtuvat pelkästään velvollisuudesta, syyllisyydestä tai koska muut pitävät sitä teidän "tehtävänänne".

Vapaus on irtipäästämistä käsityksistä, jotka liittävät tietyt työt, ominaisuudet ja "tehtävät" johonkin sukupuoleen. Se on tietämistä, että on ok valita, ketä rakastaa tai kenen kanssa on kumppanuudessa, ja lakata sotimasta ihmisten kanssa pelkästään siksi, että heidän uskomuksensa saattavat olla erilaisia. Se on vapautta valita elämänne, uskomuksenne ja toimenne sen oivaltamisen myötä, että te ette ole voimaton ihminen, jonka täytyy miellyttää jotain vanhaa miestä taivaassa.

Henkinen vapaus ei ole lupa tehdä, mitä huvittaa toisen kustannuksella, vaan se sallii yksilön ryhtyä voimaantuneisiin toimiin rakkauden kera.

Olette tehneet työn ja valmistautuneet hyväksymään täysin, että on vain yksi ja koska ei ole mitään muuta, voitte olla vain tuosta yhdestä. Ei enää tanssimista totuuden ympärillä jatkamalla kursseja, rituaaleja ja seremonioita, jotka on suunniteltu saamaan sellaisen Jumalan huomio, joka on teistä erillään.

Useimmat teistä ovat tehneet näitä asioita, ja ne ovat matkanne tärkeitä ja tarpeellisia osia. Ne auttoivat teitä kehittymään siihen, missä olette nyt, mutta te ette tarvitse enää metafyysisiä työkaluja. Olette saavuttaneet paikan, jossa tiedätte, että TE OLETTE JO se, mitä etsitte niiden avulla, ja siihen saakka kunnes pystytte todella hyväksymään tämän, pysytte kaksinaisuus- ja erillisyysenergiassa.

Paljon on vielä tulossa, rakkaat ystävät. Nämä ovat sen valtavan muutoksen aikoja, jota toivoitte, rukoilitte ja kaipasitte, vaikka tilanne ei ehkä näytä siltä tai ei ole, mitä odotitte. Korkealla värähtelevän energian lisääntyvä läsnäolo ja integrointi vaikuttaa kaikkien fyysiseen, tunne-, mentaali- ja henkiseen kehoon – niiden jotka ymmärtävät, mitä tapahtuu, sekä niiden, jotka eivät ymmärrä.

Ihmisillä on fyysisiä kipuja ja särkyjä, jotka usein tulevat ja menevät. Monilla syviä ja tuskallisia tunteita tulee pintaan näennäisen tyhjästä. Mentaalisesti koko maailma alkaa tutkia ja arvioida henkilökohtaisia ja globaaleja uskomusjärjestelmiä, jotka eivät enää tunnu toimivan.

Koska korkeataajuinen energia joka lisääntyy maan päällä, paljastaa tiheitä energioita, jotka ovat olleet piilossa ja levossa elämien ajan, jotkut niistä jotka elävät täysin kolmen ulottuvuuden energiassa, tekevät väkivaltaisia ja negatiivisia tekoja. Näin on, koska kauan haudattujen, kiellettyjen tai hillittyjen energioiden tullessa pintaan, tuota tietoisuustilaa olevat voivat helposti harmonisoitua niiden kanssa. He eivät ole aina tietoisia tekojensa vaikutuksesta, koska nuo tiheämmät energiat tuntuvat uusilta ja päteviltä heille.

Useimmat ihmiset ovat kyvyttömiä näkemään oppaitaan, korkeamman ulottuvuuden olentoja tai edesmenneitä ystäviä ja sukulaisia, koska korkeampien ulottuvuuksien korkeammalla värähtelevä energia on näkymätöntä useimmille fyysisille silmille. Jotkut ovat tuoneet tähän elämään mukanaan kyvyn nähdä korkeamman ulottuvuuden energiaa, mutta selvänäköinen ei aina merkitse henkistä. Olkaa valppaana siinä, minkä hyväksytte totuudeksi pelkästään siksi, että joku jolla on selvänäkölahja, sanoo niin. Luottakaa aina omaan intuitioonne.

Alatte harmonisoitua korkeampien ulottuvuuksien energioiden kanssa, kun henkilökohtaisesta energiastanne tulee kevyempää ja korkeampaa henkisen kasvun myötä. Meditoinnista tulee elävä ja liikkuva elämäntapa, eikä erillinen osa päiväänne, ja saatatte huomata enenevässä määrin etsivänne hiljaisuutta ja yksinäisyyttä niiden meluisien aktiviteettien sijasta, joista ennen nautitte.

Sallikaa prosessin kehittyä puuttumatta siihen siinä uskossa, että teidän täytyy henkilökohtaisesti (ego) johtaa ja kontrolloida kaikkea, jotta se on oikein jonkin käsityksen mukaan henkisyydestä. Jokaisen matka ja kokemukset ovat erilaisia. Alkakaa todella hyväksyä, että olette jumalainen olento maan päällä tuomassa ja pitämässä transformaatiovaloa maailmalle, joka on enimmäkseen tietämätön, että se on muuttumassa korkeamman ulottuvuuden energiatasolle.

Olkaa kärsivällisiä ja luottakaa, että kaikki etenee suunnitelman mukaisesti, tietäen, että asiat eivät yksinkertaisesti voi muuttua hetkessä. Jumalaisen täydellisyyden todellisuus on ja on aina ollut läsnä, mutta kollektiivin enemmistön täytyy saavuttaa tietty tiedostamistaso, ennen kuin se voidaan täysin ymmärtää tai kokea. Suurimmaksi osaksi kollektiivitietoisuus on edelleen unessa, mutta joka päivä useampi herää ja alkaa ymmärtää, että jotain muutakin tapahtuu kuin se, mistä uutiset kertovat.

Useimmat uutislähteet uskovat siihen, mitä raportoivat, koska siitä heitä on käsketty raportoimaan. Valikoikaa intuitiivisesti, mitä hyväksytte tietoisuuteen totuutena. Kykynne tehdä tämä on se syy, miksi olitte yksi niistä, jotka valittiin olemaan Maassa tänä aikana. Kaikkien jotka halusivat tulla, ei sallittu tulla. Teidän vahvuutenne ja henkiset lahjanne huomioitiin siinä, keitä maan päällä olisi näinä aikoina.

Ajankohtaisissa ajoissa ei ole kyse viruksesta, politiikasta tai vanhentuneista säännöistä ja perinteistä. Nämä asiat ovat osa kolmen ulottuvuuden planeetan siirtymistä korkeampaan ulottuvuuteen, ihmiskunnan kollektiivisen henkisen kehityksen kautta.

Älkää yrittäkö pitää hengissä sellaista, mikä on vanhaa ja loppuun saatettua, henkilökohtaisesti tai globaalisti, riippumatta siitä miten miellyttävää se on ehkä ollut. Irtipäästämisen niistä elämänne osista, jotka ovat loppuun saatettuja, ei tarvitse merkitä "kannan ottamista" ystävien ja perheen kanssa. Sallikaa vain olla se hiljainen salaisuus, että elätte korkeimman tunteenne totuudesta, kun elätte päiväänne tehden tavallisilta näyttäviä asioita.

Kenenkään ei tarvitse tietää, mitä sisällänne tapahtuu – tämä on teidän ja korkeamman itsenne välistä. Ne jotka ovat vastaanottavaisia, saattavat tuntea energianne ja vetoa teitä kohtaan etsien, mitä tiedätte tai mitä teillä on. Vieraat ihmiset alkavat ehkä esittää kysymyksiä tai etsiä opastusta teiltä, ja silloin henkisestä erottelukyvystänne tulee hyvin tärkeä.

Palvelkaa aina niitä (vieraita tai ystäviä), jotka tulevat luoksenne hakemaan neuvoja, tuntien myötätuntoa, ei sympatiaa. Sympatia ("Voi sinua raukkaa, tunnen tuskasi.") saa teidät harmonisoitumaan toisen ihmisen energiaan, kun taas myötätunnossa pysytte voimaantuneena omassa energiassanne. Harmonisoituminen energian kanssa joka on tiheämpää kuin omanne, saa olonne tuntumaan tyhjentyneeltä ja hämmentyneeltä. Tämä on erityisen tärkeää niille, joiden työnä on jonkinlainen opastaminen.

Tietäkää, että helpottumisen sijasta elämästä voi tulla vaikeampaa, kun olette tehneet päätöksen hyväksyä ja elää totuus. Näin on, koska valitessanne kehittymisen, annatte luvan avata ne sisäiset ovet, jotka tietämättä rakensitte itsellenne elämien saatossa. Nämä ovet voivat toimia henkisen tiedostamisen esteinä ja ne täytyy poistaa. Niiden avaaminen sallii kaiken niiden takana olevan vapautua – kaiken mikä on vanhaa, valmiiksi saatua ja puhdistuksen tarpeessa.

Heränneen ja tietoisen ihmisen tavallinen elämä saattaa hajota täysin fyysisesti, tunteellisesti, mentaalisesti ja henkisesti. Usein hän tulee kohtaan, jossa hän haluaa palata takaisin siihen, missä hänellä ei ollut tietoa totuudesta ja missä elämä tuntui paljon yksinkertaisemmalta ja helpommalta. Kuitenkin sitten kun avataan se ovi, joka estää tiedostamasta jotain, minkä on nyt valmis ymmärtämään, se ei enää sulkeudu.

Yrittäkää muistaa, että jos kamppailu ja epäonnistuminen näyttää ilmestyvän tyhjästä, silloin kun ajattelitte henkisen matkanne sujuvan hienosti, se todellisuudessa edustaa valmistumista, siirtymistä pois vanhoista uskomuksista – ettekä olisi ilman ilmentymistä tietoinen niiden puhdistumisesta.

Ihminen ei voi koskaan palata vanhaan tietoisuustilaansa, koska jumalainen tietoisuus on todellisuus, kaikki mitä on olemassa, ja näin ollen jokainen pieni särö jonka läpi se voi ilmaista, pysyy. Varjo ei voi tehdä itseään uudestaan valon läsnä ollessa.

Henkinen evoluutio on matka, jolla avataan täysin jokainen ovi ja ikkuna ja poistetaan jokainen este ja itseä suojeleva kilpi, joka on koskaan luotu lopettamaan kipu, mutta joka on todellisuudessa vain piilottanut itsen ITSELTÄ.

Sallikaa sen todellisuuden, kuka ja mitä olette, säteillä taas kerran koko loistossaan ja ilmaisussaan.

Olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.