VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)

10.9.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät, tulemme tänään puhumaan rakkaudesta ja sen kieltämisen ja tukahduttamisen seuraamuksista. Rakkaus on kaikki asiat yhdistävä energia ja kaikkialla läsnä, mutta siihen saakka kunnes se oivalletaan ja tunnustetaan tällaiseksi, voi vaikuttaa siltä, ettei sitä ole olemassa.

Maailmassa on monia käsityksiä rakkaudesta, ja kaikki niistä heijastavat vaihtelevia uskomusjärjestelmiä. Kuitenkaan edes tihein ja heräämättömin tietoisuustila ei voi muuttaa sitä tosiasiaa, että rakkaus on ja voi vain olla kaikki olevainen. Rakkaus on energialiima, joka sitoo kaikki elävät asiat yhteen yhdeksi kokonaisuudeksi.

Tästä syystä sielut etsivät rakkautta kaikilla tasoilla, myös vääristyneimmissä muodoissa ja usein keinolla millä hyvänsä. Myös terroristi uskoo, että hän tekee maailmasta paremman paikan niille, jotka ovat samaa mieltä hänen kanssaan. Kaikki etsivät hyväksyntää ja ykseyden rakkautta, jota on luontaisesti sisällä, mutta he pystyvät tulkitsemaan tätä sisäistä kaipausta vain saavuttamansa tiedostamistason mukaisesti.

Gaia ylösnousee kaikkien niiden kanssa, jotka ovat valmistautuneet siirtymään korkeamman ulottuvuuden energiaan, joka on alkanut. Gaia on elävä sielu, tietoisuus, joka on rakkaudella palvellut kaikkia pinnallaan olevia kauneudellaan, yltäkylläisyydellään ja rakkaudellaan. Koska suuri osa ihmiskunnasta jatkaa Gaian pitämistä pelkästään maana, jossa on resursseja väärinkäytettäväksi ja kaltoinkohdeltavaksi henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi, se on päättänyt tehdä oman ylösnousemuksensa ja on valmis siihen.

Tulipalot ja tulvat ovat joitain Gaian tapoja puhdistaa ne monet vanhat ja tiheät energiakerrokset, jotka heijastavat henkistä tietämättömyyttä. Se on kantanut niitä aioneita ja päättää vapautua niistä. Se eikä kukaan sen pinnalla voi viedä vanhaa ja tiheää energiaa kevyempään ja korkeampaan, ja näin ollen tarvitaan sitä irtipäästämistä ja solumuistin puhdistamista, jota hyvin monet kokevat tällä hetkellä.

Koko ihmiskunnan täytyy käsittää, ettei planeettaa luotu koskaan ihmisten itsekästä käyttöä ja kaltoinkohtelua varten. Ajatus "herruudesta" oli tulos monista sanan "kaitseminen" vääristä käännöksistä kauan sitten. Kaikkien on aika ymmärtää, että jokainen, kaikki elämänmuodot sekä Gaia itse ovat yhtä jumalaista tietoisuutta, sulkematta itseään koskaan tämän kokonaisuuden ulkopuolelle jonkin väärän arvottomuustunteen vuoksi.

Kaikilla on muutosaika, niin heränneillä kuin heräämättömillä. Pitkään vakiintuneet kaksinaisuus- ja erillisyysilmentymät altistuvat jatkuvasti lisääntyville korkeamman ulottuvuuden taajuuksille ja hajoavat niistä. Valo paljastaa aina varjot samaan tapaan, kuin taskulampun valo pimeisiin nurkkiin valaisee sen, mitä ei aiemmin nähty.

Henkilökohtainen tragedia on usein ainoa tapa, jolla jotkut ihmiset heräävät ja vaihtavat pois mukavasta, mutta tiedostamattomasta tietoisuustilastaan. Todistatte tätä tulipaloissa ja tulvissa. Säätapahtumien ei tarvitse olla aina näin tuhoisia, mutta koska ihmiset ovat tietämättömiä luomiskyvyistään, he käsittelevät asiaa yksityiskohtaisesti, keskustelevat ja täyttävät ilmapiirin pelolla ja vakavilla ennustuksilla aina, kun näitä tilanteita syntyy. Muistakaa aina: olette luojia.

Ei ole tuhoisia säätiloja sitten, kun yleismaailmallista tietoisuutta valaisee totuus ykseydestä ihmisten välillä sekä ihmisten ja Jumalan välillä, sillä näiden asioiden (usko erillisyyteen rauhasta, harmoniasta, kokonaisuudesta jne.) energialähdettä ja "materiaalia" ei enää ole. Jumalaisessa tietoisuudessa ei ole ajatusta tuhoisasta säätilasta.

Kaikkien henkisesti valmiiden täytyy päästää irti vanhentuneesta, mutta mukavasta väärästä uskomusjärjestelmästään. Herätykset voivat olla hyvin tuskallisia, mutta usein tarpeellisia haluttoman sielun havahduttamiseksi henkisen matkansa seuraavaan vaiheeseen. Kaikki tulivat maan päälle oppimaan ja kasvamaan henkisesti ja auttamaan maailmaa ylösnousemuksessa, eivätkä pelkästään nojaamaan henkilökohtaisiin harhakuviin.

Jotkut (eivät kaikki) jotka tällä hetkellä kärsivät suurista menetyksistä, elivät erillisyystunteessa ja uskoivat itsensä paremmaksi, vähäisemmäksi, kehittyneemmäksi, arvokkaammaksi jne. kuin kaikki heidän ympärillään. Itsensä löytäminen yhtäkkiä samasta tilanteesta kuin ne, joihin verrattuna he tunsivat itsensä paremmaksi tai huonommaksi, tuo merkittäviä asennemuutoksia ja henkistä kasvua niille, jotka eivät muuten olisi vastaanottavaisia ajatukselle yhteydestä ja ykseydestä.

Todistatte monien vanhojen energiamuotojen hajoamista ja alatte ymmärtää ja hyväksyä, että vain sallimalla muutoksen maailma voi ylösnousta korkeampaan todellisuuteensa. Puhumme näistä asioista, jotta voisitte täydellisemmin ymmärtää, että kaikki mitä maan päällä tällä hetkellä tapahtuu, on osa tätä prosessia.

Pitäkää valoanne ja virrattakaa tätä valoa Gaiaan ja kaikkiin, joka asuvat sen pinnalla, sillä valo on taajuus, joka hävittää varjot. Olkaa tuo valo.

Mitä se valo on, josta puhumme, ja miten lähetätte sitä? Valo on korkean energiataajuuden ilmentymä. Jumalainen tietoisuus, Lähde, on puhdasta timanttivaloa, jota ihmissilmät eivät näe. Mitä lähemmäs sielu pääsee jumalaisen itsensä värähtelyä, sitä nopeampaa ja korkeampaa (kevyempää) värähtely on. Kun teistä tulee valaistuneempi, koko energiakenttänne alkaa värähdellä kevyempiä ja kirkkaampia värejä.

Kun fyysinen, tunne-, mentaali- ja henkinen kehonne alkaa värähdellä aina vain korkeampia taajuuksia, hitaammista ja raskaammista värähtelystä tulee helpommin tunnistettavia, minkä vuoksi tietyt paikat, ihmiset, kirjat, elokuvat, ruuat jne., joista olette ehkä aina nauttineet, eivät yhtäkkiä enää resonoi samalla tavalla.

Valon lähettäminen merkitsee toisen todellisen luonnon tunnistamista, vaikka se olisi kätketty kuinka syvälle. Valon pitäminen merkitsee lepäämistä todellisen itsenne valossa. Kun teette tätä tai lähetätte valoa jollekin henkilölle tai paikalle, visualisoikaa kulta-valkoinen valo. Älkää ilmaisko mitään erityistä tarkoitusta – kietokaa vain toinen korkealla värähtelevään valoon, koska valo on tietoista ja tietää, mitä tarvitaan, paljon paremmin kuin jokin ihmiskäsitys. Valoa ei ole tarkoitus lähettää korjaamaan mitään, vaan valaisemaan ja vapauttamaan se kätketty täydellisyys, joka on jo läsnä.

Olkaa avoin ja vastaanottavainen. Saatatte tulla tietoiseksi väreistä tai kristalliefektistä. Eri energiat vaikuttavat eri väreiltä. Jos tarvitaan lisää rakkautta, saatatte tulla tietoiseksi ruususta, pinkeistä väreistä. Jos tarvitaan jonkinlaista parannusta, saatatte tulla tietoiseksi sinivihreästä tai vihreistä väreistä. Sallikaa visualisoinnin kehittyä yrittämättä saada jotain tapahtumaan ja pitäkää aikomuksena aina palvella kaikkien osallisten korkeinta ja parasta.

Lähettäkää valoa maailman ns. johtajille ja auktoriteettihahmoille. Lähettäkää sitä kaikille niille, jotka kärsivät – joko itse aiheuttamastaan tilanteesta tai olosuhteista, jotka näyttävät olevan heidän kontrolloimattomissaan. Visualisoikaa ja lähettäkää valoa Gaialle ja kaikille sen valtakunnille oivaltaen ja tunnustaen niiden jumaluuden.

Olkaa valoa joka keskustelussa ja toiminnassa, vaikka se näyttäisi kuinka arkiselta, ja oivaltakaa, että kaikki toiminta on henkistä toimintaa, mikään ei ole henkisempää kuin toinen. Eläkää ja liikkukaa sellaisena, kuka ja mitä oikeasti olette. Tämä on parannustyötä ja näin tuotte lisää valoa maailmaan, joka janoaa sitä.

Valotyö ei vaadi teitä osallistumaan tiukkoihin aktiviteetteihin ja ajatuksiin, paitsi puhdas aikomus ja aktiivinen oleminen totuustietoisuudessa. Riitit ja rituaalit olivat tarpeellisia yhteen aikaan ja ovat edelleen niille, joille energia ja herääminen on uutta, mutta te jotka tunnette vetoa näihin viesteihin, olette saapuneet perille. Riitit ja rituaalit pitävät vain erillisyystunteessa.

Ei ole mitään haittaa niistä pikkurituaaleista, joita rakastatte, kuten kynttilöiden sytyttäminen, lempikristallien pitäminen jne., mutta valheellista erillisyystunnetta pidetään hengissä, kun ihmiset uskovat, että he tarvitsevat näitä asioita ollakseen henkinen tai tehdäkseen sisäistä työtään eikä sitä voi tehdä ilman niitä.

Nuolenpää aiheuttaa usein kuumuutta ja palovammoja. Elämänne vaikutelmista huolimatta pitäkää kiinni siitä, mitä olette, tulette olemaan ja olette aina olleet – jumalaisia olentoja, joilla on ihmiskokemus. Tästä syystä olette maan päällä tämä pyhänä ja voimallisena aikana.

Tämä on se työ, ja olette valmis siihen riippumatta siitä, tunnetteko niin vai ette. Olette toivo, ensimmäinen ylösnousemusaalto joka valmistelee tietä seuraaville.

Paljon rakkautta, arvostusta ja kiitollisuutta halukkuudestanne kokea ja kasvaa voidaksenne auttaa toisia.

Olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.