VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)

20.11.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys, rakkaat ystävät. Kaikki etenee suunnitelman mukaisesti, vaikka teistä saattaa näyttää, että maailma menee taaksepäin. Voimakkaat valoenergiat luovat uuden maailman tietoisuutta, mikä johtaa vanhan ja uuden välisiin taisteluihin. Uudet valotaajuudet paljastavat informaatiota, eivätkä ne pidä siitä, jotka hyötyvät asioiden jättämisestä entiselleen.

Tämä tuo muutosta, vaikka se ei voi tapahtua hetkessä, sillä valtaosa tarvitsee aikaa prosessoida sitä, minkä he ovat tiedostaneet. Ne jotka ovat intuitiivisemmin hereillä, tietävät, mitä näkevät, ja tuo totuuden oivaltaminen kaikkien ulkoisten vaikutelmien takana auttaa hajottamaan nämä vanhat energiat.

Jokainen yksilö kulkee tietoisesti tai tiedostamatta täyttä heräämistä kohti, mutta kaikki eivät ole samalla tietoisuustasolla samanaikaisesti. Vanhat sielut ovat eläneet monia elämiä ja oppineet niiden kautta, kun taas uudemmat sielut ovat olleet maan päällä vain muutaman kerran, ja he tarvitsevat vielä lisää elämänkokemuksia, ennen kuin ovat valmiita siirtymään korkeammille tietoisuustasoille.

Jatkakaa valon ja rakkauden lähettämistä maailmaan ja visualisoikaa Maa ja kaikki sen elämänmuodot puhtaana valona, sillä sitä ne oikeasti ovat. Tämä tekee teistä valotyöntekijöitä. Valotyöntekijä on jokainen, joka ei ainoastaan tiedä totuutta, vaan myös elää sitä oivaltaen, että vastakkaisesta ulkoisesta vaikutelmasta huolimatta, kaikki ovat yhden jumalaisen valon kipinöitä.

Monet luulevat edelleen, että valotyöntekijöitä ovat vain ne henkisesti lahjakkaat yksilöt, jotka tekevät parannustyötä, opettavat tai kanavoivat. Tämä on uskoa erillisyyteen, sillä tosiasiassa kaikki ovat henkisiä olentoja ja jokaisesta teosta tulee valotyötä, kun se tehdään herännein silmin ja korvin.

Valotyö on kehittyneen tietoisuustilan luonnollinen vaikutus. Se voi ilman tietoista ponnistusta kohottaa vastaanottavaisten energiaa. Myös hyvin merkityksettömiltä näyttävät jokapäiväiset vuorovaikutustilanteet ovat valotyötä, kun ne kulkevat aidon rakkauden ja valon energiavirralla.

Ihmiskunnan on tullut aika lakata julistamasta kaikkea joko hyväksi tai huonoksi. Tämä on kaksinaisuutta ja erillisyyttä, sillä kaikki on jumaluuden ilmaisua, ja jonkin ihmisen, paikan tai asian rajoittaminen sitä vähäisemmäksi, on kolmannen ulottuvuuden tietoisuutta. Ei ole olemassa mitään, mikä ei ole totuudenmukaisimmissa mielessään henkistä. Heräämätön tietoisuustila, joka on tietämätön totuudesta, tuomitsee ulkoisen vaikutelman perustella ja laittaa sitten nimilapun kaikkeen. Olette valmiita lopettamaan tuon pelin pelaamisen.

Pysykää keskittyneenä siihen, minkä tiedätte totuudeksi, ja tiedostakaa, että huoli mahdollisesta joutumisestanne johonkin, lisää tuota energiaa ja antaa sille voimaa. Teeskentely, ettei näe erimielisyyttä, laittamalla pään pensaaseen ja huutamalla: "Jumala on kaikki", on hyvin inhimillistä. Ei, valaistuneina olentoina opettelette olemaan antamatta voimaa ulkoisille vaikutelmille tietäen, että johonkin uskominen ja jonkin pelkääminen lisää sitä. Voitte sitten ottaa tätä auttavia ihmisaskelia, joihin teitä intuitiivisesti opastetaan – jos opastetaan mihinkään. Toimet jotka tehdään tästä korkeammasta tiedostamisesta, kantavat korkeampaa energiavärähtelyä, ja siitä tulee valotyötä.

Koska maailma on nopeasti siirtymässä antamisen ja juhlan vuodenaikaan, haluamme puhua huolenpidosta tai välittämisestä, termi jonka yleisesti ymmärretään tarkoittavan toisen tunteiden, tarpeiden ja yleisen hyvinvoinnin huomioonottamista. Se on tätä, mutta paljon enemmän.

Välittäminen on itse asiassa yksi ensimmäisistä askelista, jonka jokainen ottaa sielumatkallaan saavuttaa tietoisuuden ehdottomasta rakkaudesta. Todellisuudessa välittäminen ja rakkaus ovat yksi ja sama asia, mutta tätä eivät tavallisesti tiedä ne, jotka ovat tietämättömiä syvällisemmistä totuuksista. Välittäminen on tavallisesti yksilön ensimmäinen kokemus keskinäisestä yhteydestä, erityisesti niillä jotka rajoittavat rakkauskokemuksena vain perheeseen ja ystäviin.

Tämä on osa sitä rakastavaa palvelua, jota lemmikit antavat. Vastuun ottaminen lemmikistä saattaa olla ensimmäinen kerta, kun ihmisellä on kokemus toisesta välittämisestä. Lemmikin luontainen rakastamiskyky antaa yksilölle kokemuksen, joka alkaa avata häntä ehdottomalle rakkaudelle siitä huolimatta, että hän saattaa uskoa huolehtivansa vain eläimen perustarpeista.

Voidakseen siirtyä syvemmälle totuuteen ykseydestä ja rakkaudesta, on ensin opittava välittämään. Jos ei kuitenkaan ole valppaana siitä valtavasta määrästä teeskenneltyä välittämistä, jota leijuu aineellisessa maailmassa, ne joille välittämistunne on uusi, voivat löytää itsensä riippuvuustilanteesta tekemässä kaikkea, mitä heiltä pyydetään, antaen pois voimansa siinä uskossa, että he välittävät.

Kuten pätee rakastavana olemisessa, on totta myös välittämisessä, että henkiset teot eivät koskaan merkitse ovimattona olemista – henkilökohtaisen voimansa luovuttamista – vaikka paine olisi kuinka suurta.

Osa ns. välittäviä tekoja ovat vain teeskenneltyjä latteuksia, ja tämän voi helposti nähdä joidenkin (ei kaikkien) yritysten teoista, kun ne mainostavat välittävää toimintaansa keinona saada itsensä parempaan valoon julkisesti taloudellisista syistä.

Heräämätön ego käyttää usein teeskenneltyä välittämästä todistaakseen itselleen ja muille, miten upea ja epäitsekäs se on. Tämäntyyppinen välittäminen perustuu kaksinaisuuteen ja erillisyyteen, mutta tämäkin voi olla ensiaskel niille, jotka vasta alkavat herätä. Kun lahjoitatte hyväntekeväisyyteen, käyttäkää aina intuitiotanne ja tehkää tutkimusta, sillä kaikki "välittävät" hyväntekeväisyysjärjestöt eivät palvele korkeimmilla tasoilla siitä huolimatta, miten ne mainostavat itseään.

Puhumme välittämisestä, koska monet alkavat siirtyä valaistuneempaan tapaan nähdä maailma, mikä vuorostaan avaa monia lisää välittämistunteelle. Maailmantapahtumat tiedetään ja nähdään melkein välittömästi valokuvien ja uutisten nopean kiertämisen vuoksi. Tämä tuo toisten ahdingon monien sellaisten kasvojen eteen, jotka ovat tähän saakka eläneet joka päivä mukavasti turvassa uskoen siihen, mitä auktoriteettiasemassa olevat kertovat heille.

Välittävä toiminta avaa mielen ja valmistelee sitä korkeammille totuuksille rakkaudesta sitten, kun ollaan henkisesti valmis. Välittävät teot muuttavat konsensusenergiaa ja avaavat sen uusille tasoille. Välittäminen aidoimmassa ja korkeimmassa merkityksessään on: "Välitän, koska tiedän, kuka olet. Näen kamppailusi, koska minäkin olen kohdannut kamppailua. Välitän, koska muistutat minua itsestäni ja saat minut pohtimaan, mitä tekisin tilanteessasi. Välitän, koska minä olen sinä."

Koska maailma on siirtymässä juhlakauteen, mainosideoita rakkaudesta ja välittämisestä tulee kaikista suunnista, ja niistä suurin osa perustuu taloudellisiin tavoitteisiin ja kolmannen ulottuvuuden käsityksiin – ei rakkauteen. Pysykää tulevana aikana valppaana ja keskuksessanne. Opetelkaa tunnistamaan teeskennelty välittämishypetys, näkemään se siksi, mitä se on, älkääkä salliko sen tulla omaksenne.

Maan energiat ovat tulleet aina vain intensiivisemmiksi ja ilmentyvät kaikkien tietoisuustasojen kautta. Kaikkien totuuden vakavien opiskelijoiden on pysyttävä valppaana, sillä on hyvin helppoa harmonisoitua poliittisen levottomuuden ja kaupallisuuden kanssa, kun niitä työnnetään teille hetkestä toiseen joka päivä – toimintaa joka ilmaisee käsityksiä maailmasta, joka on edelleen eksynyt kaksinaisuuteen ja erillisyyteen.

Pysykää kaikkina aikoina keskuksessanne ja fokusoituneena sisällenne parhaan kykynne mukaan. Jos ja kun tunnette lipsuvanne maailman hypnoositasolle, pysähtykää siihen paikkaan ja oivaltakaa hetken: "Minä olen." Tämä voi riittää teidän nostamiseen pois sieltä, sillä tiheämmät energiat eivät voi tulla korkeammalle. Jos kuitenkin löydätte itsenne kunnolla harhakuvista, älkää tuomitko itsenne epäonnistuneen, sillä ei ole sellaista – aloittakaa vain uudestaan, nyt valppaampana ja tietoisempana.

Älkää antako juhlapyhien välittävien tekojenne perustua koskaan syyllisyyden tai velvollisuuden tunteeseen, vaan pohtikaa ykseyden oivaltamista. Antakaa kiitospäivän edustaa todellista kiitollisuudentunnetta, joka on: "Minulla on, koska minä olen" ja antakaa lahjan antamisen olla: "Antaessani sinulle kunnioitan jumalaa, sillä olet se". Opetelkaa tunnistamaan kaikki juhlat ilona ykseydessä.

Ykseytemme juhlassa …

Olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.