POHJOISSOLMU KAKSOSISSA 5.5.2020–18.1.2022

Kirjoittanut Sarah Varcas (astro-awakenings.co.uk)
28.4.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Kenen ajatuksia SINÄ ajattelet?

Pohjoissolmu osoittaa meitä aina edistymisen ja täyttymyksen suuntaan ja paljastaa, miten ihmisyytemme eletään syvemmin ja täydemmin. Se on oppaamme kirkkaaseen tulevaisuuteen, mutta se vaatii uhraamaan tuttuuden tyydyttävämmän, mutta haastavamman tavan vuoksi. Pohjoissolmu on ollut Ravussa marraskuusta 2018 saakka. Sen siirtyminen Ravun herkistä ja vetisistä maailmoista Kaksosten ilmavaan ja suhteelliseen maailmaan, antaa meille tärkeän vinkin siitä, miten on parasta edetä toistaiseksi.

Rapu on perheen ja esi-isiltä perityn suojelija. Se panee meidät liikkeelle löytääksemme "oman kansamme" ja seistäksemme vahvana heidän kanssaan, kunnioittaen menneisyyttä ja suojellen yhteistä tulevaisuuttanne. Mutta kun pohjoissolmu siirtyy Kaksosiin, on aika pohtia, kenen ajatuksia todellisuudessa ajattelemme ja onko nyt hyvä aika päästää irti perityistä perspektiiveistä – niistä mielipiteistä ja maailmankatsomuksista jotka on omaksuttu menneisyydestämme, perheeltämme ja uskonnostamme sekä poliittisesta, yhteiskunnallisesta ja kulttuurillisesta ympäristöstämme. Meidän täytyy ehkä myös irrottautua ihmisistä, joiden kanssa olemme kulkeneet viime vuosina. Samalla kun yhteisön vahvuus ja voima pääsevät parhaillaan oikeuksiinsa, pohjoissolmu Kaksosissa muistuttaa meitä olemaan valppaana siitä odotusten ja hienovaraisen pakottamisen voimasta, joka liittyy "ryhmäajatteluun". Se, että "kaikki" uskovat johonkin, ei välttämättä tee siitä totta. Ja se, että meille kerrotaan: "Näin se on", ei merkitse, ettei se voi olla myös toisella tavalla.

Epävarmuuden kanssa eläminen

Kaksoset ei käsittele ehdotonta totuutta. Se sisältää helposti paradoksin ja ristiriidan ja elää sekä/että-maailmassa, jossa vastakohdat voivat olla samanaikaisesti totta. Elämme sellaisessa maailmassa seuraavat 18 kuukautta. On haaste erottaa totuus valheista, fakta mielipiteistä ja rehellisyys manipuloinnista. On harvoja varmuuksia, ja ristiriita hallitsee. Mediaviestit voivat helpommin muokata kollektiivitietoisuutta tämän pohjoissolmujakson aikana, joten ole tarkkana, kuka saa huomiosi. Mitä useammat ihmiset sulkevat uutiset, sitä parempi! Suodata kaikki kuulemasi – lähteestä riippumatta – mielen läpi, joka päästää irti. Ja nojaa vain kevyesti jokaiseen johtopäätökseen. Saattaa hyvinkin olla ristiriitainen, mutta yhtä vakuuttava johtopäätös heti seuraavan kulman takana!

Ollessaan poissa tasapainosta, Kaksoset voi joutua ahdistukseen, pakkomielteiseen sisäiseen dialogiin ja irrationaaliseen pelkoon. Kun pohjoissolmu kulkee tämä älyllisen merkin läpi, voimme nähdä nämä prosessit ja päättää häiritä tai vähentää niitä. Tämä ei ole aikaa antaa pelkokerronnan hallita – omamme tai jonkun muun, vaikka se saattaisi tarkoittaa hyvää. Vaadi oikeutesi luottaa omaan perspektiiviisi, joustavuuden voimaan ja ajattelun vapauteen. Maailma ei uudestisynny kollektiivisesta kuoleman- ja sairaudenpelosta. Sen uudestisynnyttävät ne, jotka seisovat selkä suorassa ja vakuuttavat elämää, terveyttä ja toivoa. Se uudestisyntyy viisauden aallolla, joka voi tunkeutua faktojen, väärän informaation, ahdistuksen ja kontrolloinnin sumuun.

Paljastettu informaatio

Informaatiolähteet paljastetaan tämän transiitin aikana. Viestin ja sisällön manipulointi paljastuu kaikkien nähtäväksi. Kiinnitä huomiota, mistä informaatio tulee ja kuka hyötyy ja mitä siitä, että uskot sen. Ole itsenäinen omassa mielessäsi, vapaa ymmärtämään ja havaitsemaan niin, kuin näet sopivaksi, vetämään omat johtopäätöksesi ja muovaamaan omat totuutesi. Vapaa elämään rohkeasti, eikä pelon heikentämänä. Varo massaperspektiivejä, vastaanotettua viisautta ja "kaikki tietävät …" -väitteitä.

Pohjoissolmu Kaksosissa voimaannuttaa meidät ymmärtämään informaation todellisen luonteen ja sen käyttämisen aseena modernissa maailmassa. Kun Neptunus on neliössä pohjoissolmun kanssa marraskuusta 2020 helmikuuhun 2021, saatamme hyvinkin nähdä salassa pidettyä, mutta aina vain armottomampaa taistelua julkisesta mielipiteestä. Informaatiota ja dataa manipuloidaan raskaasti. Yritykset tukahduttaa virallisen linjan vastainen informaatio saattavat lisääntyä eksponentiaalisesti, vastaavanlaisen vyöryn tapahtuessa yksilöiden halukkuudessa valita eri opastuslähde, enemmän sisäinen kuin ulkoinen.

Pohjoissolmun ollessa Kaksosissa valta siirtyy etuoikeutetuilta ja eliitiltä massoille. Vaadi auktoriteetti takaisin asiantuntijoilta. Asiantuntemus on sisimmältään rajoittunut näkemys. Kukaan ei ole asiantuntija kaikessa ja vain sinä olet asiantuntija sinussa. Kunnioita omaa viisauttasi. Kiinnitä huomiota omaan sisäiseen dialogiisi ja tunnetilaasi. Opi, mikä laukaisee sinussa ahdistuksen, vihan tai pelon ja mikä laukaisee toivon, rauhan, päättäväisyyden ja uuden tunnun mahdollisuudesta, sillä tulevissa vuosissa ja kuukausissa on suuri mahdollisuus. Muutos joka näytti melkein mahdottomalta vain pari kuukautta sitten, saattaa nyt olla vain hengenvedon päässä.

Olemme niin syvällä tämän planeetan evoluutiossa ja oman kasvumme seuraavassa vaiheessa, ettei ole paluuta. Vanhat tavat ovat poissa. Meidän täytyy muuttaa tavoitteita, arvoja, prioriteetteja ja perspektiivejä mukautumaan nopeasti siihen kasvavaan oivallukseen, että elämän täytyy muuttua ja meidän yksilöinä ja globaalina perheenä täytyy muotoilla tuo muutos juurta jaksain, eikä saada jonkun muun muutosmallia määrättynä ylhäältä.

Vaadi sisäinen auktoriteettisi

Kun pohjoissolmu tulee Kaksosiin, Saturnus Vesimiehessä haastaa meidät kohtaamaan laumasta poistumisen pelon. Niiden äänistä jotka pitävät enemmän vapaudesta valita oman kohtalonsa, eikä saada sitä määrättynä itselleen, tulee voimakkaampia nyt. Ne jotka kieltäytyvät olemasta pelkokerronnan kontrolloimia, saattavat näyttäytyä pahoina niille, jotka pitävät sitä holtittomana tai vastuuttomana. Mutta nykyolosuhteisiimme on liian monta perspektiiviä, että kukaan voi väittää omaansa koko totuudeksi. Niiden ääni joilla on sisäinen auktoriteetti, itsevarma oikeus päättää omista asioistaan ja jotka ovat halukkaita katsomaan riskiä silmiin ja kuitenkin valitsemaan elämän, tulee kovemmaksi.

Pohjoissolmun kulku Kaksosten läpi paljastaa ajattelun ja itsenäisen mielen voiman. Se näyttää meille, miten arvokasta joustavuus on ja miten tuhoisaa jatkuva eristäytyminen voi olla. Se muistuttaa meitä uhraamaan ajatuksen kaikille, jotka kärsivät henkisesti ja fyysisesti eristyksessä ja karanteenissa. Se muistuttaa meitä lähestymään heitä, puhumaan heistä ja kieltäytymään unohtamasta niitä, joiden kodista on tullut rangaistusvankilan selli. Joiden tunnepuolen hyvinvointi – ja myös fyysinen turvallisuus – on uhrattu maailmassa, jota hallitsee fyysisen sairauden pelko.

Venuksen perääntyminen – ajatustemme selvittäminen

Viikko sen jälkeen kun pohjoissolmu on saapunut Kaksosiin, Venus alkaa perääntyä samassa merkissä (13.5.–25.6.2020), mikä auttaa meitä tekemään sisäisen muutoksen valmistautumiseksi lisämuutoksiin ulkoisessa maailmassamme. Venuksen perääntymisjakso antaa meille tilaisuuden käsitellä helpommin parin kuluneen kuukauden vaikutus psyykkiseen hyvinvointiimme. Joillekin eristäytyminen on ollut rikasta ja hedelmällistä, luovuuden ja uusien perspektiivien kera. Vähemmän sitä toisille. Paras ja pahin ihmisyydessä on tuotu esille, kun ihmiset tulevat yhteen sekä tukemaan että häpeämään, sen hetken vallitsevasta kerronnasta riippuen.

Venuksen perääntyminen auttaa meitä selvittämään ajatuksemme kaikesta siitä ja nauttimaan oikeudestamme omaan mielipiteeseemme, vaikkei se olisi linjassa hallitsevan mielipiteen kanssa. On tapahtunut hälyttävää tiukentumista puheen ja ajattelun vapaudessa covid-19-viruksesta. Venuksen perääntyminen Kaksosissa auttaa meitä rentoutumaan oman mielemme itsenäisyyteen ja hyvinvointiin, joka syntyy ajattelun selkeydestä. Samaan aikaan se valmistaa meitä pohjoissolmun kulkemiseen Kaksosten läpi, minkä aikana meidän kaikkien perspektiivi muuttuu jossain määrin, vaikka vaadimme oikeuden käyttää erottelukykyä niin, kun näemme itse sopivaksi.

Joustavuus on avain

Tästä vuoden 2022 alkuun opimme kommunikoinnin ja laajemman yhteisön arvon. Tulee helpommaksi nostaa itsemme tunnesuosta luovan ja innovatiivisen ajattelun kevyempään energiaan. Jos tunnet kutsun kirjoittaa, tee se. Noiden sanojen saaminen paperille saattaa paljastaa ymmärryksen, joka ei voisi tulla esiin millään muulla tavalla. Jaa ajatuksesi toisten kanssa, mutta anna asian olla, jos he eivät ole samaa mieltä. Kaksoset sallii kaikkien perspektiivien olla olemassa – se on sillä tavalla hyväksyvä. Tällaisessa ajattelun vapaudessa on potentiaali synnyttää tulevaisuus, joka on muuten saavuttamaton.

Joustavuus on tosiaankin avain nykyiseen ja tulevaan hyvinvointiimme. Mitä tiukempi olemme siihen liittyen, miten elämä kehittyy tästä, sitä enemmän kärsimme, kun se ottaa oman kurssinsa. Kaksoset on yksi eläinradan sopeutuvimmista merkeistä. Se antaa kyvyn kieriä elämän iskujen myötä ja kuitenkin liikkua eteenpäin ilman, että vaaditaan liian paljon toipumisaikaa! Mitä tahansa uskot tapahtuvan seuraavaksi, varaa aina tilaa odottamattomalle ja käsittämättömälle. Kumpikin koputtaa kovaa oveen, joten varmista, että avaat sen täysin! Kirkas tulevaisuus riippuu luovasta reagoinnista siihen, mitä seisoo toisella puolella.

Sarah Varcas

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.