MITEN SAAT PARHAAN IRTI (MAANANTAIN) SINISESTÄ KUUSTA!

Kirjoittanut Sarah Varcas (astro-awakenings.co.uk)

16.6.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Aina silloin tällöin kuulet, että täysikuuta nimitetään siniseksi kuuksi ja sillä on tämän vuoksi astrologisesti erityismerkitys. Mutta saatat myös huomata, että eri ihmiset nimittävät eri kuita siniseksi, mikä voi olla melko hämmentävää! Itse asiassa on kolme erityyppistä sinistä kuutta: kalenterinmukainen, kausittainen ja astrologinen. Vaikka jotkut ihmiset pitävät kausittaisia ja myös kalenteritäysikuita merkittävinä, selitän alla, miksi omasta mielestäni astrologiset siniset kuut ovat eniten huomaamisen arvoisia. Määritelläänpä ensin näiden kolmen erityyppisen sinisen kuun ominaisuudet.

Kalenterinmukainen sininen kuu

Kalenterinmukainen sininen kuu on toinen täysikuu saman kalenterikuukauden aikana. Meillä on tavallisesti vain yksi täysikuu kuukaudessa, mutta jos se on parin ensimmäisen päivän aikana, seuraava täysikuu voi olla samassa kuussa, kuukauden pituudesta riippuen. Tästä syystä kalenterinmukainen sininen kuu sattuu luultavimmin 31-päiväiseen kuukauteen eikä sitä ole koskaan helmikuussa, koska siinä on pisimmilläänkin vain 29 vuorokautta, mikä ei riitä täyteen kuunkiertoon. Tällaisella sinisellä kuulla ei ole astrologista merkitystä, kun kalenterikuukaudet ovat ihmisten keksimä käsite.

Esimerkiksi, heinä- ja elokuussa on 31 vuorokautta, koska ne on nimetty keisarien mukaan, jotka halusivat enemmän päiviä kuukauteensa merkiksi omasta tärkeydestään. Mikään ei ole vielä vakuuttanut minua siitä, että toisella täysikuulla kuukaudessa, jota on muokattu paisuneella egolla, olisi astrologista merkitystä! Lisäksi maailman kaikissa osissa ei käytetä gregoriaanista kalenteria ja niissäkin joissa käytetään, eri aikavyöhykkeet merkitsevät, että joillain alueilla voi olla kalenterinmukainen sininen kuu kuukauden viimeinen päivä, kun taas toisella vyöhykkeellä se osuu seuraavan kuukauden ensimmäiseen päivään, eikä se ole siksi sininen. Jotta jollain on astrologista merkitystä, sen täytyy olla astrologisesti vakio kaikkialla (siis astrologisesti määritelty).

Kausittainen sininen kuu

Kausittainen sininen kuu on silloin, kun yhdessä trooppisen vuoden kaudessa on neljä täysikuuta kolmen sijasta. (Trooppinen vuosi on se aika, joka auringolta kestää kulkea eläinradan läpi kevätpäiväntasauksesta kevätpäiväntasaukseen maaperspektiivistä katsottuna.) Kolmatta noista täysikuista kutsutaan siniseksi kuuksi. Kausittaiset siniset kuut kerrotaan perinteisesti maanviljelijän almanakassa, jossa nimetään jokainen täysikuu eli kylvökuu huhtikuussa ja sadonkorjuukuu syyskuussa. (Tällaiset määritelmät ovat pallonpuoliskosta riippuvaisia.) Kolmatta neljästä täysikuusta nimitetään siniseksi kuuksi, jotta viimeinen täysikuu säästetään merkiksi kauden loppumisesta.

Perustelu sille, että tällaiselle kuulle annetaan astrologinen merkitys, on tietysti pätevämpi kuin kalenterinmukaiselle siniselle kuulle annettava, koska se on suhteessa trooppiseen vuoteen. Kuitenkin jokainen kausittainen sininen kuu on astrologisen sinisen kuun paikkeilla, millä oman kokemukseni mukaan on voimakkaampi ja merkittävämpi vaikutus. Joskus kausittainen ja astrologinen sininen kuu ovat samanaikaisesti, eli täysikuu on sekä samassa merkissä kuin edellinen täysikuu että kolmas saman kauden neljästä täysikuusta.

Astrologinen sininen kuu

Kuten mainitsin aiemmin, astrologinen sininen kuu on tärkein. Se on silloin, kun yhdessä aurinkokuukaudessa on kaksi täysikuuta, mikä merkitsee, että auringon kulkiessa yhden eläinradanmerkin läpi, kuu on täysi kaksi kertaa, yhden kerran sijasta. Toinen näistä täysikuista on sininen kuu. Koska täysikuu on silloin, kun kuu on aurinkoa vastapäätä, kumpikin täysikuu on samassa merkissä. Astrologinen sininen kuu on noin joka kolmas vuosi ja sitä edeltää aina täysikuu saman eläinradanmerkin ensimmäisessä tai toisessa asteessa.

Vain selkeyden vuoksi …

Onko sininen kuu oikeasti sininen? Ei, sininen kuu ei ole sininen – sille on vain annettu sellainen nimi!

Mikä siis on astrologisen sinisen kuun merkitys?

Tavallisesti – ja hyvin yleisellä tasolla – täysikuu on toteutumisen ja täyttymisen aikaa, jolloin tehdyt toimenpiteet, sitoutumiset ja päätökset kantavat hedelmää. Tämän hedelmän luonne heijastaa sitä, miten tehokkaita ponnistelumme ja selkeitä aikomuksemme ovat olleet. Täysikuun valossa voimme nähdä selvemmin, miten menneet tekomme ovat muokanneet nykyisyyttämme, muodostaneet yhteyksiä ja tuoneet tuloksia, sekä odotettuja että muita. Syklit jotka kulminoituvat täysikuun aikaan, eivät välttämättä liity vain tuohon kuunkiertoon, vaan ovat saattaneet kehittyä monien viikkojen, kuukausien tai vuosien kuluessa. Jokaisella täysikuulla on hyvin henkilökohtainen merkitys, joka on erilainen kullakin yksilöllä, sekä yleisempi kollektiivinen merkitys. Täysikuun energia on korostunutta, mikä suosii toimintaa ja ponnistelua, vastakohtana uudenkuun pimeydelle, jolloin energiatasot ovat matalalla ja on luontaista taipumusta vetäytyä hiljaisuuteen, kun uusi kierto alkaa.

Astrologinen sininen kuu on vahvistunut täysikuu. Sen energia on ilmaisevaa ja aktiivista, mikä tekee siitä hyvää aikaa tehdä sellaista, mitä tarvitaan asioiden toteutumiseen. Ajattele sitä lopullisena luomiskiemurana, joka viimeistelee mestariteoksen – oopperan finaali joka saa yleisön haukkomaan henkeään innostuksesta ja tunteista tai viime hetken rutistus määräajan pitämiseksi, joka muuttaa elämämme. Jos päätämme käyttää sinisen kuun energian hyödyksemme, voimme saavuttaa suuria asioita sen myötä. Kuten voimakas täysikuu, se antaa voimallisia tuloksia, joten on meidän tehtävämme varmistaa, että ponnistelumme tuovat haluamiamme tuloksia! Sininen kuu ei poimi kypsyviä hedelmiä, joten jos olemme investoineet energiamme hyödyttömiin tekoihin tai mielentiloihin tai keskittyneet itseämme sabotoiviin tai jarruttaviin tapoihin, satomme sinisestä kuusta ei ole ehkä mieluisa! Aivan kuten täysikuu yleensä, sininen kuu ei tuo tuloksia vain ajankohtaisesta kuunkierrosta, vaan se voi yhdistyä ponnistuksiin, joita on tehty viikkoja, kuukausia tai vuosia sitten.

Kuunkierrot punoutuvat elämäämme monimutkaisesti, mitä voi purkaa ja ymmärtää syntymäkartta-analyysin avulla. Sinun ei kuitenkaan tarvitse olla kokenut astrologi ymmärtääksesi jonkin, mitä tietty sininen kuu merkitsee sinulle henkilökohtaisesti. Sinun on vain pysähdyttävä ja katsottava kunnolla ja rehellisesti elämääsi täydenkuun aikana ennen sinistä kuuta. Muista, että tämä ensimmäinen täysikuu on samassa merkissä kuin sininen kuu, joten ne ovat energeettisesti yhteydessä. Ensimmäinen täysikuu toimii loppuunsaattamisen alkuvaiheena, joka toteutuu syvemmin sinisen kuun aikana kuukautta myöhemmin.

Esimerkiksi, jos ensimmäisen täysikuun aikaan työhön liittyvät ongelmat ovat merkittäviä sinulle, kuukausi näiden kahden kuun välillä suosii lisätoimia noissa ongelmissa ja sinisen kuun aikaan voidaan päästä huomattavaan lopputulokseen. Käytännössä sininen kuu on ensimmäisen täysikuun toinen mahdollisuus, joka mahdollistaa suurempien ja merkittävämpien tulosten varmistamisen. Se miten käytämme tuon välin, voi olla kriittinen siinä, miten sininen kuu vaikuttaa elämäämme. Jos vältämme sen tekemistä, minkä tiedämme tarpeelliseksi, sininen kuu toimittaa välttelymme tuloksia (jotka myös saattaisimme mieluummin välttää!). Jos käsittelemme oleelliset kysymykset, toimimme vilpittömästi ja sitoudumme toimiin, jotka tiedämme tarpeellisiksi, vaikkemme olisikaan valinneet niitä ihannemaailmassa, sininen kuu toimittaa tuloksia, jotka heijastavat ponnistelujamme sekä niiden tinkimättömyystasoa.

Ja muista! Ponnistelussa ei ole kyse vain tekemisestä. Se voi olla ponnistus olla tekemättä mitään sen sijaan, että reagoi ennenaikaisesti olosuhteisiin. Se voi olla tunnepuolen tai henkiseen elämäämme liittyvä ponnistus. Kenties meidän täytyy sitoutua suurempaan aitouteen ja pidättyä tietyistä käyttäytymistavoista, joista on tullut epämukavuuden/sairauden ja ytimestämme eroamisen tavaksi tullut syy … Elämämme muodon ja vivahteen huolellinen tarkastelu ensimmäisen täysikuun aikana mahdollistaa meille palkkioiden saamisen sitä seuraavan sinisen kuun aikana.

Huomasin sinisen kuun lähestyvän vasta aurinkokuukauden ensimmäisen täyskuun jälkeen! Merkitseekö tämä, että olen jäänyt laivasta?!

Ei! Ehdottomasti et, joten älä panikoi – kaikkea ei ole menetetty! Tärkeä asia muistettavaksi sinisestä kuusta on sen voima, joten päätä käyttää sitä hyvin riippumatta siitä, mitä valmisteluja olet onnistunut toteuttamaan – tai sitten ei. Se missä olet ponnistellut ja mihin on kiinnittänyt huomiosi viime aikoina, voi hyötyä sinisen kuun voimasta, joten käytä sitä siunaamaan odotukset ja energiapanostuksen ylittävästi ne ponnistelut, jotka ovat kutsuneet meidät mukavuusalueeltamme uudelle ja epävarmalle, mutta silti täynnä mahdollisuuksia olevalle alueelle. Vaikka sininen kuu toimittaa merkittäviä tuloksia, harva sadonkorjuu on ehdottomasti viimeinen sana aiheesta! Kun olemme niittäneet sen, mitä olemme kylväneet, valmistelemme maaperän taas kylvämiselle. Sininen kuu sekä antaa palkkioita ponnisteluistamme sekä lannoittaa elämämme maaperän seuraavaan vaiheeseen, mikä tekee meille mahdolliseksi nähdä sen, miten viemme eteenpäin menneisyytemme tuloksia tähän päivään mennessä.

Miten sininen kuu vaikuttaa syntymäkarttaamme?

Jos syntymäkarttasi on sinulle tuttu, voit työskennellä yksityiskohtaisemmin sinisen kuun kanssa tarkkailemalla, missä näiden täysikuiden merkki on kartallasi. Tuon huoneen tai noiden huoneiden asiat ovat hyvin tärkeitä kahden täysikuun kehystämässä kuukaudessa. Tuon merkin planeettojen ilmaisua sekä testataan että vahvistetaan tuona aikana, mikä paljastaa niiden suurimpia ongelmia elämässäsi. Tämä voi varmasti johtaa haastaviin hetkiin, mutta noissa haasteissa syvälliset oivallukset odottavat paljastamista.

Sinisen kuun kuukausi poistaa tietämättömyyden verhon ja sallii meidän nähdä itsemme sellaisena, kuka ja mitä olemme, jos olemme valmistautuneet katsomaan vilpittömästi kaikkea, mitä paljastuu, luopuen tavanomaisesta välttelymekanismistamme mahdollisimman paljon. Näin sen hedelmät vaikuttavat yleisemmin sekä heijastavat yksityiskohtaisemmin sitä, miten olemme eläneet tähän päivään mennessä. Positiivisen sinisen kuun kokemuksen salaisuutena on päättää elää mahdollisimman aidosti ja rehellisesti kaikilla niillä alueilla, jotka korostuvat kartallamme, pyrkien purkamaan puolustusasenteen, sormella osoittelun ja itsekritiikin valheellisen itsen, avosydämisemmän suhteen tieltä itseemme, toisiin ja elämään. Kun toivotamme sen viisauden tervetulleeksi tällä tavalla, saamme intiimimpää tietoa elämästämme, mikä mahdollistaa meille elämisen tiedostavammin ja yhdistyneemmin tulevina kuukausina ja vuosina.

Summa summarum …

Sininen kuu on harvinainen tapahtuma, joten parasta käyttää ne viisaasti! Se turbolataa sitoutumisemme, vahvistaa ponnistelujamme ja antaa lisäpotkua sadonkorjuullemme. Se voi myös toisinaan muuttaa elämämme kurssia ja laittaa meidät eri raiteelle tai tuoda kliimaksiin ongelmat, jotka ovat jatkuneet kuukausia tai vuosia, ja puhdistaa ilmaa uudelle alulle tulevina viikkoina ja kuukausina. Riippumatta siitä, kuka olemme, mitä olosuhteemme ovat ja mikä astrologinen ymmärryksemme on, voimme kaikki käyttää sinisen kuun energiaa fokusoidaksemme aikomuksemme ja saadaksemme syvällisemmän näkemyksen siitä, kuka olemme, mikä meitä innostaa ja miten panostaa uudestaan nykyiset tulokset kulkeaksemme positiiviseen, tuottavaan ja mikä kenties tärkeitä, aitoon tulevaisuuteen.

Seuraavat astrologiset siniset kuut

20.6.2016 Jousimies 30 astetta

19.4.2019 Vaaka 30 astetta

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.