OLEN VALOKEHOSI, OSA I

Valokehoa kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

16.4.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Muistatko minut Lemurian ensipäivistä? Tuossa nyt-hetkessä olimme vain valokeho, ja monet meistä elivät tässä hetkessä nyt, ennen kuin Gaian värähtely putosi alempiin ulottuvuuksiin. Kun Gaia putosi neljänteen ja sitten kolmanteen ulottuvuuteen, minä, valokehosi, piilouduin jatkuvasti tihenevän muotosi sisään.

Nyt olen piilossa liha-asusi sisällä. Odotan syntymääni todellisuuteen, joka luodaan sulauttamalla yhteen kolmas, neljäs ja viides ulottuvuus. Nämä kolme ulottuvuutta ovat olleet erillisinä oktaaveina elämän fyysisessä todellisuudessa maan päällä. Monet ovat kieltäneet neljännen ja viidennen ulottuvuuden, ja jotkut ovat kieltäneet kolmannen.

Niitä jotka ovat kieltäneet neljännen ja viidennen ulottuvuuden, on kutsuttu loogisiksi, kun taas niitä jotka ovat kieltäneet kolmannen ulottuvuuden, on kutsuttu epäloogisiksi tai pahempaa. Kun kolmas ja neljäs ulottuvuus sulautuvat yhteen, fyysinen maailma täyttyy valosta niin, että edes loogisimmat yksilöt eivät pysty kieltämään korkeampien maailmojen olemassaoloa.

Korkeammista havainnoista tulee normaalimpia ja normaalimpia, ja loogiset yksilöt tunnistetaan rajoittuneiksi ja kyvyttömiksi näkemään, mitä on suoraan heidän edessään. Nämä loogiset yksilöt eivät ehkä kykene hyväksymään muutosta, kun he eivät pysty uskomaan sitä mahdolliseksi.

Siksi he eivät odota sitä eikä heidän havaintotapansa kalibroidu havaitsemaan viidettä tai edes neljättä ulottuvuutta. Koska he eivät salli itsensä havaita korkeampia ulottuvuuksia, nämä loogiset yksilöt eivät huomaa todellisuutensa muuttuvan.

He eivät huomaa muutosta, koska heidän rajoittunut havaintotapansa erottaa heidät uudesta todellisuudesta, joka syntyy ulottuvuuksien yhteensulautuessa. Niillä jotka uskovat kosmisen hetken alkavan, vain pelko voi estää heitä kokemasta tuon hetken.

Ehdoton rakkaus parantaa pelkonne ja laajentaa havaintonne. Ehdoton rakkaus merkitsee myös niiden rakastamista, jotka ovat rajoittaneet, pelottaneet tai uuvuttaneet teitä tai yrittäneet sitä. Ennen kaikkea ehdoton rakkaus kykenee rakastamaan pelkoa – ehdottomasti.

Ota nyt hetki, fyysinen kehoni, ja kutsu esiin sitä, mitä pelkäät. Kyllä, se on lähempänä kuin ajattelit. Siinä se on, aivan jokapäiväisten tietoisten ajatustesi alla.

Salli tämän pelon tulla tietoisen tajuntasi valoon. Kerro minulle, mikä tämä pelko on, jotta minä, valokehosi, voin parantaa sen ehdottomalla rakkaudellani. Salli minun yhdistää tuo pelko neljänteen ja viidenteen ulottuvuuteen, jotta kaikki ulottuvuudet parantuvat ja sulautuvat yhdeksi.

IHMISVASTAUS

"Pelkoni on petos. Pelkään, että jos teen tuon hypyn, jos "lyön vetoa vain" onnistuneesta transformoitumisestani valokehoksi, se onkin ollut vain mielikuvitustani. Sitten olen kadottanut kykyni selviytyä fyysisessä maailmassa.

"Pelkoni on, että jos antaudun sisäiselle opastukselleni, häviän. Sitten "he" ovat oikeassa, ja minä olen menettänyt kaiken, minkä saavuttamiseksi olen työskennellyt erittäin kovasti. Pelkoni on, että sisäinen ääneni on väärässä ja ulkoinen maailma on oikeassa."

VALOKEHON VASTAUS

Rakas fyysinen kehoni, haluan kertoa sinulle, että tämä pelko on estänyt liikkumisesi eteenpäin. Olet kuitenkin osa ryhmää, joka auttaa vapaaehtoisesti Gaiaa planeettaylösnousemuksessa. Useimmilla tämän ryhmän jäsenillä on sama pelko, sillä he ovat päättäneet kuunnella sisäistä ääntä ja olla piittaamatta egonsa logiikasta.

Jokaisen teistä täytyy kuitenkin kutsua valokehonne rakastamaan tuo pelko vapaaksi. Sitten voitte saattaa loppuun henkilökohtaisen kokemuksenne, jotta voitte edistää planeettaylösnousemuksen ryhmäprosessia.

Vaikka olette osa ryhmää, jokaisen teistä täytyy olla valmis tekemään hyppynsä ensimmäisenä. Jokaisen teistä täytyy olla valmis luottamaan ensimmäisenä itseensä riittävästi paljastaakseen itsensä.

Jos sinulla on vähänkin epäilyä, se heijastuu koko ryhmään valonnopeudella. Jos pidättelet, se pidättelee muita. Sinun täytyy tehdä tuo hyppy. Sinun täytyy tehdä se nyt.

Muistatko, kun teit tuon hypyn tullessasi fyysiseen kehoon ensimmäistä kertaa? Muistatko kauhun kolmanneksi ulottuvuudeksi tulemisesta ja niistä monista, monista elämistä jotka seurasivat?

Nyt olet pian vapautumassa. Jos katsot tätä yhtä elämää, saattaa näyttää siltä, että ennen ylösnousemustasi on pitkä aika. Toisaalta jos katsot matkaasi ensimmäisestä elämästä tähän, jäljellä oleva aikasi kolmannessa ulottuvuudessa näyttää hyvin lyhyeltä.

Annan sinulle ennakkoesityksen siitä, miten maadoitat viidennen ulottuvuuden fyysiseen kehoosi ja sulautat kolmannen ja neljännen ulottuvuuden itsesi yhteen minun, valokehosi, kanssa. Olet jo aloittanut tämän prosessin luovuttamalla kolmannen ulottuvuuden elämäsi korkeamman itsesi kontrolliin.

Näe nyt kirkas valoympyrä edessäsi. Se alkaa pisteestä, mutta valo kirkastuu jokaisella askeleellasi sitä kohti.

Näe, miten tämä valo, tämä viidennen ulottuvuuden valo, säteilee fyysiseen muotoosi. Voit nähdä, miten kehosi värähtelykerrokset sulatuvat yhteen viidennen ulottuvuuden kerroksesi kanssa, joka on fyysisen kehosi ulkopuolella.

Nämä syntyvän valokehosi kerrokset ovat hyvin kirkkaita ja löyhästi muotoutuneita, kuin säteilevä valopilvi tai tähtisumu ulkoavaruudessa. Tuon kerroksen sisällä on neljännen ulottuvuuden itsesi.

Neljännen ulottuvuuden itsesi on vähän tiiviimpi ja sillä on enemmän muotoa kuin viidennen ulottuvuuden valokehollasi. Neljännen ulottuvuuden muotosi muuttaa kuitenkin muotoaan jatkuvasti. Se myös liikkuu todellisuudesta toiseen kuin unessa.

Säteilevän neljännen ulottuvuuden muotosi ytimessä on tiheämpi kolmannen ulottuvuuden muoto tietoisuuttasi varten. Tämä muoto on tehty tiheästä kolmannen ulottuvuuden aineesta.

Antautumisprosessisi on sallinut neljännen ja viidennen ulottuvuuden värähtelyn integroitua hitaasti kolmannen ulottuvuuden kehoosi. Näin ollen se mikä oli ennen hyvin tiheää, on nyt täynnä hienompia värähtelytaajuuksia. Lopulta jokainen solu ja atomi värähtelee yhdessä viidennen ulottuvuuden vastineensa kanssa.

Viidennen ulottuvuuden värähtelysi veto muuttaa hitaasti kolmannen ulottuvuuden itseäsi ja muuntaa sen neljännen ulottuvuuden itseksi, mutta lopullista transformoitumista viidennen ulottuvuuden itseen ei voi tapahtua, ennen kuin neljännen ulottuvuuden jäte on puhdistettu ja parannettu.

Kaikesta pelosta on päästettävä irti, ennen kuin siirtymä voidaan saattaa loppuun. Kun pelko muunnetaan voimaksi, neljännen ulottuvuuden itsesi toimii kuin liima, joka sitoo viidennen ja kolmannen ulottuvuuden anatomian. Kolmannen ulottuvuuden tietoisuutesi on kolmannen ulottuvuuden itsen ensimmäinen osa, joka tekee siirtymän viidenteen ulottuvuuteen.

Viidennen ulottuvuuden tietoisuutesi kalibroi kolmannen ulottuvuuden aistisi havaitsemaan tietoisesti enemmän ja enemmän viidennestä ulottuvuudesta, kun se leviää jokapäiväiseen elämääsi. Unitietoisuus ja –analyysi sekä säännöllinen meditointi nopeuttavat prosessiasi, koska koulutat itseäsi keskittämään huomion korkeamman ulottuvuuden todellisuuksiin.

OLET SIELLÄ, MISSÄ HUOMIOSI ON!

Ole kärsivällinen itsesi kanssa! Tässä alkaa prosessi, joka ylittää kovasti kaiken, mitä voisit pyytää tai kuvitella. Ole hiljaa ja salli tuon prosessin nielaista sinut ja ohjata sinua. Tämän prosessin aikana saatat kokea voimakasta kuumuutta kehossasi.

Tätä kuumuutta on, koska yrität juoksuttaa viidennen ulottuvuuden tietoisuutta kolmannen ulottuvuuden läpi. Se rajoittuneisuus ja erillisyys joka on kolmannen ulottuvuuden elämänmuodon matriisi, voi aiheuttaa ristiriitaa kehossa, kun viidennen ulottuvuuden tietoisuus juoksee sen läpi.

Jos sinulla on vain himmeä valo, monet heikkoutesi voivat piiloutua varjoihin. Kuitenkin tietoisuutesi laajentuessa, valosi kirkastuu ja heikkoutesi paljastuvat kaikkien nähtäväksi. Kovin monille teistä tällainen avoimuus ja haavoittuvuus ei ole mukavaa.

Sen seurauksena saatat lähettää sekavia viestejä maailmaasi. Saatat lähettää viestiä siitä, kuka olet oikeasti viidennen ulottuvuuden tietoisuudessasi, ja samanaikaisesti lähetät kolmannen ulottuvuuden tietoisuudestasi viestiä siitä, kuka sinun "pitäisi olla".

Nämä erilaiset viestit kilpailevat toisiaan vastaan ja aiheuttavat stressiä kehossasi. Tämä sisäinen ristiriita heijastuu sitten ulkoiseen maailmaasi. Tällä tavalla kaikki pelko jota sinulla on kehossasi, heijastuu kolmannen ulottuvuuden ympäristöösi.

Koska sisäinen pelkonsa on usein vaikea havaita, saatat sivuuttaa sen. Sitä vastoin voit tavallisesti tuntea jonkun läheisesi pelon. Näin ollen muistutamme sinua muistamaan, että loit oman todellisuutesi.

Jos loit todellisuutesi, niin loit ihmisen esittämään pelkosi sinulle, jottet voi enää sivuuttaa sitä. Ennen kuin kohtaat ja parannat tämän pelon jossakin toisessa, näe tuon pelon lähde sisälläsi. Sitten kun ehdoton rakkautesi on parantanut tuon pelon sisälläsi, ongelma ulkoisen maailman ihmisen kanssa ratkeaa itsestään.

Jatka kaikkien pelkojesi luovuttamista minulle, valokehollesi, ja autan sinua muuntamaan ne voimaksi. Ensin sinun täytyy kuitenkin viimeistellä egosi muuntaminen. Kun ego on mukana, voimasi korruptoituminen on aina mahdollista.

Sitten kun viidennen ulottuvuuden ITSESI on elämäsi ainoa luoja, olet niin irti kolmannen ulottuvuuden palkkioista ja rangaistuksista, ettei ulkoinen korruptio ole enää ongelma.

Osallistu nyt syvällisesti prosessiisi. Olet odottanut monta elämää tätä tilaisuutta. Nauti siitä täysillä. Olet yksi niistä, jotka kokevat tämän suuren kosmisen hetken hereillä ja tietoisena. Koska olet mennyt ITSESI korkeampiin ilmaisuihin, pystyt edesauttamaan tietoisesti niiden transformoitumista valokehoksi.

Olen valokehosi. Opastan sinua joka askeleella. Rentoudu vain ja jatka jokaisen pelon luovuttamista minulle. Olemme yhtä. Minä olen sinä, ja sinä olet minä.

Olemme yksi yksilöllistynyt luomus ykseyden kosmisessa meressä.

Kosketa sydäntäni,

hyväile mieltäni,

jotta löydämme viimein ykseyden.

Valokehosi

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.