MUUTTAKAA KAIKKI, MIKÄ TUNNETAAN

Tiimiä kanavoinut Peggy Black (www.morningmessages.com)
18.11.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Olemme tässä, ja tulemme oppainanne tarjoamaan tukea ja opastusta, kun navigoitte näiden haastavien aikojen turbulenssia. Koette sen romahtamista, mikä on ja on ollut tuttua. Koette aikakausien muutosta. Koette kollektiivisielun pimeää yötä. Koette merkittävää ulottuvuusmuutosta. Koette suurta heräämistä.

Näitä muutoksia ja romahduksia tapahtuu todellisuutenne joka tasolla. Tämä tietoisuusevoluutio ja sen vaikutukset tunnetaan, tunnistetaan ja niitä kunnioitetaan kaikkina tulevina vuosina.

Kaikki mitä on tapahtunut konflikteissa ja polariteeteissa henkilökohtaisilla, poliittisilla, yhteiskunnallisilla, fyysisillä ja ympäristöön liittyvillä alueilla, on venyttänyt teitä kaikilla mahdollisilla tavoilla. Kaikki pitävät kiinni siitä, mitä antaa heille lohtua ja kuviteltua turvallisuutta.

Kutsumme teitä ratsastamaan näillä aalloilla mahdollisimman tiedostavasti. Teidät tehtiin näitä aikoja varten. Teillä on todellakin valtava voima menestyä näinä aikoina. Muistakaa, että olette jumalainen olento fyysisessä kehossa. Jumalainen tietoisuutenne opastaa ja tukee teitä, kun näytätte kokevan sen romahtamista, minkä tunnette ja ymmärrätte todeksi todellisuudestanne.

Kaikki mikä on rajoittunutta, epätotuudenmukaista, toimimatonta ja tasapainotonta, romahtaa. Kaikki mikä on ollut piilossa, paljastuu. Tapahtuu vanhojen rakenteiden ja vanhojen toimintamallien purkaminen. Myös Maa parantuu ja puhdistuu. Kaikkien näiden asioiden tapahtuminen kerralla aiheuttaa epäilemättä suurta ahdistusta.

Kehotamme teitä nollaamaan jatkuvasti asenteenne – vetäkää syvään henkeä ja huokaiskaa uloshengittäessä. Muistuttakaa itsellenne, että teidät tehtiin näitä aikoja varten. Olette luomassa uuden todellisuuden ja ankkuroimassa kaiken kosmisen energian ja valon, joka kylvettää planeettaanne. Olette täällä todellisena transformoijana.

Löytäkää jatkuvasti tuon rauhantila sisältänne. Tulkaa rauhalliseksi tarkkailijaksi, oikeudenmukaiseksi silminnäkijäksi. Huomatkaa, kun polarisoidutte, suututte, ärsyynnytte ja olette tasapainoton. Pysäyttäkää ajatukset, jotka tukevat vihaanne. Pitäkää tauko ja sallikaa itsenne nollata tietoisuutenne. Palatkaa sydämeen.

Näinä suuren kaaoksen aikoina on tärkeintä ankkuroida hiljaisuutta kaaoksen keskelle. Vaatii harjoittelua ja täyttä tietoisuuttanne estää mieltä osallistumasta tunneongelmiin. Vaatii mestarin tietoisuutta, ettei teitä kytketä kaikkeen myllerrykseen.

Harjoitelkaa löytämään sisäinen rauhantila. Kenties meditoiden, luonnossa kävellen, tanssien, laulaen mantraa tai vapaita ääniä. Käyttäkää menetelmiä, jotka toimivat parhaiten teillä. Poistukaa elektronisesta todellisuudestanne. Pitäkää tauko ja tulkaa tietoiseksi kaikesta, mitä on ympärillänne. Silloin kun olette hiljaa ja rauhallinen omassa energiassanne, olette tehokkain tukemaan niitä muutoksia, joita haluatte ilmentää henkilökohtaisessa elämässänne ja kollektiivissa.

Planeettanne on siirtymässä viidenteen ulottuvuuteen ja kaikki negatiiviset ja epäpätevät energiat täytyy parantaa ja transformoida. Olette tärkeä osa tätä prosessia. Olette transformoineet ja parantaneet henkilökohtaiset haavanne, rajoituksenne ja negatiiviset reaktionne siihen, mitä tapahtuu.

Annamme teille tunnustusta henkilökohtaisesta työstä, jota olette tehneet. Se ei ole jäänyt huomaamatta. Teidät tunnustetaan mestariksi. Olette tällä planeetalla tänä aikana tekemässä tätä työtä.

Juhlikaa tätä tilaisuutta hyväksyä todellinen vastuunne tähtiolentona, joka olette. On tärkeää jatkuvasti palata sydänkeskukseenne ja toivottaa jumalaisten olentojen läsnäolo tervetulleeksi tähän aikajaksoon. Rakastamme saada kutsunne auttamaan ja tukemaan tapahtuvassa tietoisuusevoluutiossa. Muistakaa, että kun kutsutte meitä ja muita jumalaisia olentoja auttamaan ja tukemaan, energiamme menee sinne, mihin fokusoidutte.

Energiamme on kuin rakkauden lasersäde, joka ohjataan siihen alueeseen tai tilanteeseen, johon fokusoidutte. Jos teitä huolettaa ympäristö, antakaa sen olla fokuksenne kutsuessanne meitä auttamaan. Tai kenties hallituksen transformaatio on huolenne, tai taloustilanne. Huomionne on vapaa tahtonne, ja kunnioitamme sitä aina.

Kun näitä upeita ja valtavia muutoksia tapahtuu, on tärkeää muistaa, että nämä muutokset tapahtuvat teidän vuoksenne. Olette pyytäneet, rukoilleet ja hiljaa anoneet näitä muutoksia planeetallenne, siitä lähtien kuin teistä tuli tietoinen.

Kaikki henkilökohtaiset muutokset, joita olette tehneet, kaikki kirjat joita olette lukeneet, työpajat joita olette käyneet, hiljaiset sydämen anomukset joita olette tehneet ja rukoukset joita olette sanoneet, ovat työntäneet planeettanne nousemaan energeettisesti seuraavaan ulottuvuuteen. Sanomme teille: "Hyvää työtä." Olette tämän voimallisen transformaation viime vaiheissa.

Siis pysykää jatkuvasti uskollisena sille sydämemme tietämiselle, että on todellisuus, jossa kaikki kukoistavat. Ankkuroitte energiaa, joka muuttaa kaiken, mikä tunnetaan. Emme pysty välittämään täyden huomionne ja fokuksenne tärkeyttä tämän muutoksen loppuunsaattamisessa.

Älkää huolestuko, jos asiat näyttävät pahenevan. Muistakaa, että kaiken pimeän ja kätketyn täytyy tulla valoon, jotta se voidaan transformoida. Pysykää uskollisena sille jumalaiselle tietämisellenne, että nämä ovat vain viime vaiheita planeettanne ja kaiken toimimattoman transformoitumisessa. Kosmiset värähtelyt saavat aikaan tämän muutoksen. Muistakaa, että kaikki jumalaiset olennot tukevat teitä henkilökohtaisessa sekä kollektiivisessa todellisuudessa.

Yhdessä juhlimme suurta heräämistä ja suurta nollaamista, mitä tapahtuu ulottuvuudessanne. Olemme aina käytettävissänne pyydettäessä, kuten myös kaikki muut jumalaiset mestarit ja olennot. Kutsukaa meitä liittymään seuraanne, kun pysytte tiukkana ja ankkuroitte tämän evoluutiomuutoksen, joka sallii vanhojen toimintatapojen valaisemisen ja poistamisen.

Tiimi

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.