TODELLISUUSRAKENTEEN KOLME KERROSTA

Kirjoittanut Jeff Street (divine-cosmos.net)

23.9.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Kuten aina, artikkelini on pelkästään oma perspektiivini, jonka tarjoan löytämisen ja voimaantumisen hengessä – ota se, mikä resonoi, ja jätä kaikki muu.

Tiedät sitä tai et, olet paikassa, joka vastaa superkehittynyttä virtuaalitodellisuutta. Paikassa jossa jokainen ajatuksesi, uskomuksesi ja tunteesi valitsee sitä, mitä ilmestyy todellisuudeksi kutsumallesi ruudulle. Sen ymmärtämisellä, miten generoidaan henkilökohtainen todellisuutesi ja se kollektiivitodellisuus johon osallistut, on syvällisiä seuraamuksia. Ja yksi tärkeimmistä on täydellinen vapautuminen peloistasi.

Ennen kuin sukelletaan siihen, miten todellisuutesi generoidaan ja sen kolmeen kerrokseen, tarkastellaanpa nopeasti sinun ja todellisuutesi todellista luonnetta – mitä olet ja mihin osallistut.

Olemassaolon perimmäinen luonne

Olemassaolon perimmäinen luonne on, että on yksi tietoisuus, joka hallitsee yhtä, kuitenkin moniulotteista, energiakenttää, jonka se voi muokata haluamikseen kuvioiksi ajatuksillaan, aikomuksillaan ja haluillaan. Ja nämä kuviot ovat kaikki näkyvä ja näkymätön. Tähän tietoisuuteen on viitattu universaalina, kosmisena tai lähdetietoisuutena. Eikä lähdetietoisuus ainoastaan luo energiakuvioita, vaan se myös tarkkailee ja kokee niitä.

Näitä energiakuvioita voidaan ajatella myös informaationa. Lähdetietoisuus voi luoda, manipuloida, navigoida ja tarkkailla informaatiota tässä kentässä. Tämä sallii sen luoda informaatiota, joka edustaa kokonaisia empiirisiä ympäristöjä tai todellisuusrakenteita, ja sitten sukeltaa niihin kokemaan. On vain tietoisuus, informaatio ja havainto informaatiosta, ja tämä sallii todellisuuksien luomisen ja kokemisen.

Se maailma jonka ajattelet olevan ulkopuolellasi, on periaatteessa harhakuva – se on puhtaasti tietoisuuden havaintokokemus. Kokemukset ovat TOTTA, mutta rekvisiitta on KUVITTEELLISTA. Kaikki informaatio joka edustaa todellisuuttasi, kuviteltiin olemaan ja on periaatteessa vain kuvia, joita tietoisuutesi havaitsee – hyvin samaan tapaan kuin virtuaalitodellisuus. "Tuolla ulkona" ei ole mitään – se on vain uskomattoman vakuuttavaa havaintoharhaa.

Lähdetietoisuus kokee todellisuusrakennetta luomalla itsestään rihmoja, joilla on oma tietoisuus- ja havaintofokuksensa ja jotka laittavat sen johonkin näistä todellisuusrakenteista ja kokee sen. Lähdetietoisuudessa on monia rihmoja, ja sinä olet yksi näistä – puhdas tietoisuus, ei-fyysinen ja muodoton. Ja olet laittanut tietoisuus- ja havaintofokuksesi tähän aika-avaruustodellisuuteen saadaksesi tämän kokemuksen.

Miten henkilökohtainen ja kollektiivinen todellisuutesi luodaan

Informaatio esitetään tietoisuusrihmallesi hyvin samalla tavalla, kuin filmiprojektori esittää kuvanauhan ruutuja. Tietoisuutesi havaittavaksi esitetään noin joka sekunnin miljardisosa informaatioruutu, joka edustaa todellisuuttasi (lisää tästä artikkelissa The Illusion of Time and Space). Toisin kuin kuvanauhassa jonka ruutujen sisältö määriteltiin elokuvaa tuotettaessa, se elokuva jota kutsut todellisuudeksesi, sisältää informaatiota, joka on ennalta luotua, ja informaatiota joka luodaan lennossa ja sitten koostetaan dynaamisesti lopullisiksi ruuduiksi lennossa.

Käsitteellisesti todellisuusruudut/puitteet generoidaan kolmena informaatiokerroksena – perusta, tausta ja edusta – ja nämä sitten yhdistyvät yhdeksi yhtenäiseksi kuvaksi. Jokaisen näiden kerroksen informaatio tuotetaan eri tavalla, ja sen ymmärtäminen miten tämä toimii, on hyvin oleellista henkilökohtaisen todellisuutesi luomisen ymmärtämisessä ja hallitsemisessa. Näytelmävertauskuvaa käytettäessä, näitä kolme kerrosta voitaisiin pitää näyttämönä, puitteina/tapahtumapaikkana ja tarinana. Äläkä yhtään epäile, todellisuutesi on tarina, ja sinä olet pääosan esittäjä ja ohjaaja.

Yllättävää kyllä, vaikka vaikuttaa siltä, että olet osa yhtä kollektiivista todellisuutta, jossa on monta pelaajaa tai näyttelijää, kulissien takana tapahtuu jotain vähän erilaista, mitä olisit kuvitellut.

Todellisuudessa jokainen todellisuusrihma (eli sielu) kokee omaa erillistä todellisuuttaan, jossa hän on omien tarinoidensa pääesiintyjä ja ohjaaja. Kaikki muut näyttelijät tarinassasi ovat vain muita sieluja, jotka esittävät sijaisrooleja tarinasi tueksi. Sinulla on sopimuksia monien muiden sielujen kanssa, että he esiintyvät todellisuudessasi – mutta tarina on sinun, ja he kaikki kävelevät sisään cameo-muodossa.

Nuo sielut jotka esittävät roolia tarinassasi, saattavat osallistua omaan versioonsa maatodellisuudesta tai sitten ei. Ja sinä ehkä esität roolia heidän todellisuudessaan tai sitten ei. Mutta tuhannet sielut esittävät osia kaikkien muiden todellisuuksissa. Jokaisella sielulla on oma itsenäinen kokemuksensa omassa erillisessä todellisuusversiossaan. Se miten jonkun sellaisen sielun todellisuus tapahtuu, joka ehkä esittää osaa sinun todellisuudessasi, on luultavasti erilaista kuin omasi.

Kollektiivitodellisuuskokemus generoidaan niin, että olennot jotka jakavat rooleja yksilötodellisuuksissa, suostuvat jakamaan informaation, joka edustaa joitain todellisuuselementtejä – erityisesti informaatio joka edustaa perustanäyttämökerrosta ja tausta/kollektiivikerrosta.

Se prosessi joka generoi jokaisen tietoisuusrihmasi havaitseman peräkkäisen todellisuusruudun, yhdistää saumattomasti tämän yhteisen informaation ja edustakerroksen informaation (informaatio jonka sinä luot, valitset ja tuotat) saumattomaksi kokonaisuudeksi. Tämän toimintatavan yksityiskohdat eivät ole täysin varmoja, mutta näin se pääpiirteittäin toimii.

Tutkitaanpa, miten kutakin todellisuusrakenteesi kerrosta edustava informaatio tuotetaan ja missä määrin sinulla on luomiskontrolli siitä.

Perustakerros – näyttämö

Ensimmäistä informaatiokerrosta joka sisältyy niihin todellisuusruutuihin/puitteisiin, jotka tietoisuutesi havaitsee ja kokee, voidaan tarkoituksenmukaisesti kutsua perustakerrokseksi. Tämä informaatiokerros edustaa planeettaa ja elementtejä, joista se koostuu, ja biosfääriä. Se sisältää kaiken, mikä tukee ihmiselämää ja ihmiskokemusta. Tämä kerros toimii näyttämönä, jolla ihmisdraama tapahtuu – sekä kollektiivisesti että henkilökohtaisesti.

Kaikki informaatio (eli energiakuviot) jotka muodostavat kaiken tässä kerroksessa, on luotu ja niitä ylläpidetään ei-fyysisten olentojen (eli tietoisuuksien) aikomuksilla, ajatuksilla ja mielikuvituksella. Nämä olennot ovat omistautuneet luomaan ja ylläpitämään pääelementit, jotka muodostavat todellisuutemme ja monia muita todellisuuksia – rooli johon viitataan usein "rakenteen ylläpitäjänä". Nämä olennot kuvittelivat olemaan kaiken sen informaation, joka edustaa todellisuutemme perustakerrosta! Oppiaksesi enemmän rakenteen ylläpitäjistä, katso kappale seitsemännen tiheyden olennoista artikkelistani Ascending the Densities of Consciousness . Saatan tutkia tätä aihetta lisää tulevissa artikkeleissa, joten seuraa blogia pysyäksesi kuulolla.

Tämän tärkein seuraamus on, että tietoisuusrihmamme eivät luo tätä informaatiota ja näin emme pysty itse muuttamaan näyttämön luonnetta omilla tietoisilla ajatuksillamme ja aikomuksillamme. Sinulla ei ole suoraa valtaa muuttaa informaatiota, joka edustaa sitä – voit päättää vain tutkia ja kokea sen eri osia valinnoillasi ja aikomuksellasi. Tämä kerros on osa informaatiota, jonka suostuimme kaikki jakamaan yksilötodellisuuksissa luodaksemme kokemuksen kollektiivitodellisuudesta.

Taustakerros – kollektiivitodellisuus

Toista informaatiokerrosta joka sisältyy tietoisuutesi havaitsemiin ja kokemiin todellisuusruutuihin/puitteisiin, kutsun "taustakerrokseksi". Tämä kerros on kollektiivinen tarina/draama, jota esitetään perustakerroksessa (näyttämöllä). Nämä ovat globaalit ja kollektiiviset tapahtumat ja olosuhteet. Se on kaikki ne jutut, joita kuulet tapahtuvan maailmassa, mutta jotka eivät välttämättä kosketa sinua suoraan. Se on maailmantila, ihmisyhteiskunnan tila – se nähdään tallennettuna historiakirjoihin ja siitä kirjoitetaan lehdissä. Se on kaikki, mitä oletettavasti tapahtuu ja on tapahtunut maailmassa – josta suurinta osaa et ole koskaan kokenut. Se näyttää tapahtuneen jollekin jossain, mutta se ei tapahtunut sinulle.

Tämän todellisuusrakennekerroksen luovat yhdessä kaikki tietoisuusrihmat (eli sielut), jotka osallistuvat kollektiiviseen todellisuusrakenteeseen. Ja sovimme, että se olisi yhteinen kaikissa yksilöllisissä todellisuusrakenteissamme – se on henkilökohtaisen todellisuutesi tausta. Näin kollektiiviset todellisuuskokemukset muodostetaan. Kollektiivi luo yhdessä tämän kerroksen informaation – se on kaikkien niiden sielujen kaikkien ajatusten, aikomusten, tunteiden, valintojen, tekojen jne. keskiarvo, jotka osallistuvat kollektiiviseen todellisuusrakenteeseen. Jos olettaisimme, että jokaisen sielun tietoisuustaso tai -taajuus olisi sama, niin jokainen kollektiivisen todellisuusrakenteen pelaaja osallistuisi tasaveroisesti tämän informaatiokerroksen luomiseen.

Valtasi muokata kollektiivitodellisuutta ja ohjata kollektiivisten kokemusten kurssia omilla ajatuksillasi ja aikomuksillasi on rajoitettu. Esimerkiksi, jos planeetalla olisi viisi miljardia ihmistä, niin vaikutusvaltasi olisi yksi viidesmiljardisosa. Mutta kaikki eivät tietenkään ole samalla tietoisuustasolla tai samassa tietoisuustaajuudessa. Ja jokaisella korkeammalla tietoisuustasolla sinulla on eksponentiaalisesti korkeampi vaikutusaste kollektiivitodellisuuden luomiseen – mitä korkeampi tietoisuustilasi on, sitä enemmän ajatuksesi ja aikomuksesi vaikuttavat kollektiivitietoisuuden luomiseen.

Ja tässä on upea juttu: vaikket voi muuttaa kollektiivitodellisuutta, voit kontrolloida, mitkä kollektiivitodellisuuden osat koskettavat sinua – ne osat jotka koet suoraan, riippuvat täysin sinusta! Näytelmävertauskuvaa käyttäen, kollektiivitodellisuus on henkilökohtaisen draamasi/tarinasi taustakangas. Se mitkä tämän taustakankaan osat koskettavat sinua suoraan, riippuu ajatuksistasi, uskomuksistasi, aikomuksistasi, halustasi, valinnoistasi jne. Mikään kollektiivitodellisuudessa ei voi koskettaa sinua, ellet kutsu sitä suoraan kokemukseesi ajatuksilla! Lisää tästä hyvin tärkeästä asiasta hetken kuluttua.

Edustakerros – henkilökohtainen todellisuus

Kolmatta ja viimeistä informaatiokerrosta joka sisältyy niihin todellisuusruutuihin/puitteisiin, jonka tietoisuutesi havaitsee ja kokee, kutsun "edustakerrokseksi". Edusta on kaikki, minkä koet suoraan. Tämä on henkilökohtainen todellisuutesi, ja olet 100%:sti vastuussa sen luomisesta. Kaiken mitä koet suoraan, olet joko luonut uutena tai kutsut todellisuuteesi kollektiivitodellisuudesta ajatuksillasi, uskomuksillasi, haluillasi jne.! Siis vaikket voi yksin muuttaa kollektiivitodellisuutta (koska se on luotu yhdessä), sillä ei oikeasti ole merkitystä, koska kontrolloit niitä osia, joita vedät siitä henkilökohtaiseen todellisuuteesi ja koet suoraan.

Olet periaatteessa immuuni kaikille vaaroille tai muulle, mitä on kollektiivitodellisuudessa, jos et usko, että se voi vaikuttaa sinuun. Ja tietysti nopein tapa vetää juttuja kollektiivitodellisuudesta henkilökohtaiseen todellisuuteen on pelätä ja olla huolissaan siitä, miten maailmantila voi vaikuttaa sinuun! Luojana vedät puoleesi sitä, mihin keskityt, erityisesti jos siihen yhdistyy voimakas tunne, kuten pelko. Äläkä huijaa itseäsi: jos olet huolissasi jostain, se on pelkoa.

Niinpä riippumatta siitä, mitä kollektiivitodellisuudessa tapahtuu, mikään siitä ei voi koskettaa sinua, ellet kutsu sitä. Sanotaan esimerkiksi, että kollektiivitodellisuudessa tapahtuu jokin katastrofi, joka vaikuttaa kotikaupunkiisi. Oikealla "asenteella" universumi ehkä järjestää sinut pois kaupungista, kun se tapahtuu. Tai kotisi pysyy taianomaisesti vahingoittumattomana tai säästyy pahimmalta.

Oikea asenne välttyä suoraan kokemasta kollektiivitodellisuuden tapahtumia on uskoa ehdottomasti, että luot oman todellisuutesi ja olet turvassa – ettei mikään voi vahingoittaa sinua! Jos lankeat pelkoon, huoleen tai epäilyyn, mitään ei voi ennustaa!

Summa summarum

Luot todellisuutesi ajatuksilla, uskomuksilla, haluilla jne. Tarinasi tausta – kollektiivitodellisuus ja näyttämö jolla se tapahtuu – luo vain kontekstin, jossa näyttelet ja luot henkilökohtaisen todellisuutesi. Voit luoda elämääsi, mitä haluat, eikä sitä rajoita kollektiivitodellisuus, mutta se antaa vaihtoehtopussin, josta voit valita elämääsi. Mutta ne ovat täysin valinnaisia – ne eivät voi tulla osaksi suoraa kokemustasi, ellet kutsu niitä ajatuksillasi. Kollektiivitodellisuus on häiriötekijä, joka houkuttelee sinut keskittymään siihen, mitä on ja on ollut, eikä siihen mitä voi olla.

Tämän tietäminen mahdollistaa sen, että voit lakata olemasta huolissasi siitä, mitä et voi muuttaa, ja alkaa keskittyä siihen, mitä voit – nimittäin siihen, mihin laitat fokuksesi ja huomiosi, mitä uskomuksia sinulla on, mitä ajatuksia puntaroit ja mitä kuvittelet ja luot itsellesi.

Ymmärtämällä syvällisesti, miten todellisuusrakenteesi generoidaan ja että sinä kontrolloit tuota prosessia, voit kokea vapautumisen pelosta. Ja kun nouset pelkojesi yläpuolelle, huomaat, että elämänkokemuksesi alkavat parantua dramaattisesti, erityisesti jos hallitset tarkoituksellisen luomisen muut taidot.

Ole peloton, haaveile suuria ja odota upeaa!

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.