2017 – MAAILMANLAAJUINEN HERÄTYSSOITTO

Kirjoittanut Stephanie South (www.1320frequencyshift.wordpress.com)

19.12.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

1.29.6.7: punainen magneettinen käärme, kin 105

Kosminen taistelu jatkuu. Kollektiivisen vision katoaminen. Masennusta. Hämmennystä. Huomioalue kapenee. Tarkoituksen menettäminen. Nämä oireet ovat osa nopeutumis-tiivistymissyndroomaa. Tämä on tietoisuuden surkastumista, mitä tapahtuu, kun ihmisaivot kyllästetään liian ristiriitaisella informaatiolla.

Neljä vuotta päivämäärästä 21.12.2012 ja suurten opettajien, profeettojen ja näkijöiden kaikista ponnisteluista huolimatta, ihmiskunta näyttää jakautuneemmalta kuin koskaan ja paljon maailman huomiosta kiinnittyy nyt USA: politiikkaan.

"Amerikan oppitunti on kaikkien oppitunti. Koska se on ykkösvalta, rikkain maa ja maailman poliisi, amerikkalainen mieli on enemmän kuin mikään muu hämmentyneen neuroosin tilassa ja pyrkii säilyttämään kontrolli-identiteetin. Tämä on perustavanlaatuista egon kamppailua. Henkilökohtaisen identiteetin egon ja kansallisen identiteetin egon. Kumpikin on irvikuva, koska kummassakaan ei ole aitoa totuudenmukaisuutta. Ne ovat fiktiota – ja vahingollista sellaista." Valum Votan/Jose Arguelles

Kun päätämme tämän neljän vuoden päivänseisausjakson (2012–2016), meidät työnnetään evoluutiovaiheeseen, millaista emme ole koskaan tunteneet. Säteittäinen tietoisuus ohittaa lineaarisen aikaohjelman – käsittävät ihmiset sen tai eivät. Tämä merkitsee suurempaa ennustamattomuutta tasolla, joka on irrationaalinen vanhan mielen malleille. Toisin sanoen, odota odottamatonta. Päivänseisaus 2016 on alku maailmanlaajuiselle herätyssoitolle, jonka koodaa sininen sähköinen käsi, kin 107 (Donald Trumpin galaktinen tunnus).

Meitä kutsutaan astumaan taaksepäin nykyisestä näkökulmastamme ja näkemään suurempi kuva. Onko mahdollista, että kaikki mitä tapahtuu, on suunniteltu erityisesti aiheuttamaan syvä ja kiireinen kaipaus sitä kohtaan, mikä on näkymätön ja ääretön?

Aika-aluksemme Maa siirtyy täysiin uudelle pelilaudalle 2017–2018. Ihmistietoisuuden pimeät nurkat tulevat nyt pintaan suuren hämmennyksen ja ristiriitaisten tunteiden kera.

"Useimmat ihmiset ovat niin uppoutuneita oman mielensä tiedostamattomuuteen ja sen egokontrolliin, että heillä on tuskin aavistustakaan siitä, mikä on totta ja mitkä ovat vain ehdollistuneesti keskittyjä ajatuksia heidän omassa päässään. Kyberavaruuden vaikuttamana monet ihmiset jotka eivät ole kosketuksessa luonnolliseen mieleensä, horjuvat, erityisesti kun ajatellaan niiden ongelmien toivotonta spiraalia, joita näytämme aiheuttavan ja joihin olemme uponneet." Valum Voltan/Jose Arguelles

Karanteenialue

Maailmanlaajuinen kriisi on ihmishengen koko järjestelmän kriisi ja sillä on alkuperä ei-fyysisyydessä. Maaplaneetta on edelleen luciferlaista karanteenialuetta. Lucifer, valontuoja, on sille voimalle annettu nimi, joka on vastuussa lukuisista poikkeamista – sekä geneettisistä että mentaalisista – jotka ovat vaikuttaneet eri tähtijärjestelmissä. Ne jotka palvelevat luciferlaista polkua, kieltäytyvät liitosta Ylimmän olennon kanssa, ja sivuuttavat sen itsepetosharhana. Tämän polun pääfunktio on aiheuttaa jakautumista ja polarisoitumista ja näin kääntää massojen huomio pois ydinolemuksensa muistamisesta.

Elämä karanteenialueella on jatkuvassa sotatilassa. Sillä ei ole merkitystä, kuka vihollinen on, kunhan sota jatkuu ja tavallinen kansa tukee ja on vihainen "viholliselle". Tällä jatkuvalla sotatilalla säilytetään kontrolli massoista. Tämä kontrolli on soluttautunut hallitukseen, uutismediaan ja muihin instituutioihin. Sitä tulee tälle 3D-tasolle myös keinotekoisilla tavoilla, eli erilaisten teknologiamuotojen kautta.

Irrallaan pyhyydestä ihmiset yrittävät ymmärtää tuskaansa ja hämmennystään syyttämällä ulkopuolisia voimia tai pyrkimällä kostamaan havaitsemansa "vääryydet" elämässään. Tämä ei tuo rauhaa tai harmoniaa. Rasismi, seksismi ja mikä tahansa ismi joka jakaa meidät, on osa sen valheellisen ajan loitsua, joka on tällä karanteenialueella. Kaikki ajatusmuodot jotka jakavat ja saavat tuntemaan ylemmyyttä toisiin verrattuna, syntyvät sen tietämättömyydestä, että kaikkien ydinolemustason ykseys ja tasavertaisuus on unohdettu. Kaikki nämä näennäiset erimielisyydet ovat älykkyystesti, voimmeko muistaa ykseyden monien kautta.

Jos emme ymmärrä ja hyväksy kaikkia moninaisia olentoja tällä planeetalla, miten voimme odottaa pääsevämme suurempaan galaktiseen yhteisöön, joka on täynnä monimuotoisuutta ja erilaisia elämänmuotoja?

Muuttuva aika – 13 kuuta

Pääsy suurempaan galaktiseen yhteisöön saadaan virittymällä tiettyyn aikataajuuteen. Tämä on koko pointti siinä muutoksessa 13 kuun kalenteriin, jota Valum Votan/Jose Arguelles väsymättä edisti. Aika-, kalenterimuutos- ja ajanlakikysymys halkoo kaikki uskonnot ja uskomusjärjestelmät ja nousee uskonnollisuuden, opinkappaleiden ja poliittisten näkemysten yläpuolelle. Aika on yksi tekijä, josta olemme kaikki samaa mieltä – se on synkronismin yhdistävä tekijä.

Hän visioi, että jos kriittinen massa ei ottanut tätä onkeensa päivänseisaukseen 2012 mennessä, ihmiskunta sukeltaisi vielä syvemmälle pimeyteen. Miksi? Koska gregoriaaninen kalenteri on perustavanlaatuinen epäharmoniamatriisi, joka on ohjelmoitu epätasa-arvoisuuteen, sotaan ja tuhoon. Se on pääinstrumentti pitämään ihmiskunnan orjana "laatikossa" tai jatkuvassa aikasilmukassa, jossa jatkamme kirjaimellisesti saman elokuvan pyörittämistä uudestaan ja uudestaan. Laatikon ulkopuolella ajatteleminen merkitsee astumista uuteen ajanmääritystaajuuteen.

Vatikaanin luomana ja käyttöönottamana 1582 gregoriaaninen kalenteri, siihen ladattujen uskomusjärjestelmien kera, on alitajuinen implantti, josta on tullut toinen luonne melkein kaikille ihmisille. Alitajunta viittaa mallinnettuun ajatteluun. Koko perspektiivimme todellisuudesta, mikä tekee asioista totta tai epätotta meille, on summa malleista, jotka on rakennettu aivoihimme, ja ne toistuvat uudestaan ja uudestaan kuin joulu ja verokausi. Tätä kutsumme "konsensustodellisuudeksi".

Ajanlain näkökulmasta konsensustodellisuus on eräänlaisen virheellisen ajattelun funktio, jonka ydin luo perustavanlaatuisen väärinkäsityksen – ei vain siitä, kuka olemme, vaan myös siitä, mikä Maa on ja mitä teemme sen pinnalla. Mieti tätä katsellessasi uutisia:

"Kun ajattelemme konsensusmaailmankuvaa, joka kieltää ajan ja tietoisuuden olemassaolon, meidän täytyy ymmärtää, että on valtava yksi mentaalijärjestys, joka puhuu jatkuvasti itselleen. Toisin sanoen, kun luet sanomalehden pääkirjoitusta, siinä oikeasti puhuu vain (konsensus)mieli itselleen. Kun katselet uutisohjelmaa tai luet uutisia internetistä, se on edelleen vain (konsensus)mieli puhumassa itselleen, koska se mieli joka lukee tai katselee, loi sen. Tämä on perustavanlaatuinen asia tajuta." Cosmic History Chronicles, Vol. 1

Ymmärrä valo ja pimeys

"Ihmiset vihaavat ja heidän täytyy vihata tunneturvallisuutensa häiritsijää … On vähän hyötyä taistella paholaisia vastaan, kun ei tiedä, miksi niitä ylipäätään on." Wilhelm Reich

Sivilisaatioita tuhoutuu erottaessa luonnosta, mikä johtaa totuuden vääristelyyn ja rappeutumiseen. Kun katsotaan nykyistä sivilisaatiotamme, se muistuttaa kovasti Atlantiksen ja Maldekin viime päiviä juuri ennen niiden tuhoutumista – sama teknologian korostaminen, elämänvoiman väärinkäyttö (seksuaalinen poikkeavuus), materiaalisten arvojen hallinta, ihmisten mielen häirintä, epätasa-arvo, vallan väärinkäyttö, yhteiskunnallinen epäoikeudenmukaisuus ja vilpilliset uskonnolliset johtajat.

Tämän kaiken avainjuuri on taas elämänvoiman poikkeavuus ja väärinkäyttö (käärmeeseen ja Maldekiin liittyvä seksuaalisuus). Pahin näistä teoista on viattomien (lasten) vahingoittaminen, mikä lähettää värähtelyvääristymäheijasteen, joka vaikuttaa käytännössä tämän sivilisaation joka osaan. Elämänvoiman poikkeavuus ja vääristymä johtaa toistuvaan hyväksikäyttö-, sota- ja korruptiokierteeseen kaikkina eri muunnelminaan.

Seksuaalichakrassamme on avaimet, jotka sisältävät muiston siitä, mikä on kätketty ja mikä on tuhottu. Tänä päivänä näemme maailmanlaajuisesti, että seksuaalielämänvoiman pyhät energiat valjastetaan tuhoamiseen, henkisen evoluution sijasta. Kollektiivinen elämänvoimamme täytyy puhdistaa, nostaa piilotajunnan kätketyistä nurkista ja ohjata positiivisen kanssaluomisen kanaviin.

Uusi sivilisaatio

"Nykyisen sivilisaation ja sen elämäntavan loppuminen on ainoa tapa, jolla noosfääri voi ilmentyä. Jos vanha sivilisaatio ei romahtaisi, emme oikeasti ymmärtäisi lajina, että evoluutio on tästä eteenpäin luonteeltaan mentaalista ja henkistä. Tämä on Kosmisten historiakronikoiden viesti." Cosimic History Chronicles, Vol. 1

Sivilisaatiot kulkevat sykleinä – yhden loppu on toisen alku. Kun koko Maa sukeltaa pimeyteen, meidän täytyy tietää, miten löydetään sisäinen valomme. Tämä on totuuden tai aurinko/solaaritietoisuuden valo. Vasta kun etsimme todellista ymmärrystä kaikkien olentojen luonteesta, voimme alkaa tuntea itsemme osaksi suurempaa tarinaa, joka yhdistää "paikallisen itsen" kosmisen käsikirjoituksen universaaleihin malleihin.

Nähdäkseen kokonaisuuksina on irrotettava tunnekehonsa projektioista ruudulle ja opittava tasapainottamaan vastakohtien (valo ja pimeys) jännite. Vastakohtajännitteen tasapainottaminen on tunnekiinnikkeiden ylittämistä ja olemista ulkoisten olosuhteiden horjuttamatta. Tämä on avain tasapainopisteen saavuttamiseen, joka edeltää sen ymmärtämistä, mitä merkitsee "olla maailmassa, muttei maailmasta".

Mielemme kaukaisissa sopukoissa on muistivarasto toisista maailmoista ja toisista ajoista. Se mitä ihmiset kutsuvat "valaistumiseksi", on pelkästään jatkuva yhteys todellisen ydinolemuksemme kanssa. Tällä olemuksella on suora kuuma linja valtaviin muisto- ja tietodatapankkeihin. Kaikilla on kyky päästä niihin, mutta harvoja näyttää inspiroivan se työ, mitä tämän oivaltaminen vaatii.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.