AIKAJANOJEN MUUTTUMINEN

Kirjoittanut Solara (www.nvisible.com)

Lyhyt ote maaliskuun 2018 tyrskyraportista

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Maaliskuu alkaa täysikuun aikaan ja loppuu täysikuun aikaan, mikä tekee siitä upean läpimurtokuukauden. Monet asiat kääntyvät ympäri uuteen asentoon. Tämä antaa meille täysin uuden näkökulman, josta nähdä uuden maiseman kätketyt elementit, joita emme voineet nähdä aiemmin. Se mahdollistaa prioriteettiemme dramaattisen tarkistamisen ja harmonisoitumisen aitoihin koordinaatteihimme. Monella meistä energiat nostavat esiin jotain massiivista ja elämää muuttavaa.

Vaikka maaliskuussa on paljon ulkoista toimintaa, merkittävät muutokset tapahtuvat sisällämme. Menneisyyden aaltoja sekoittuu edelleen läsnä olevaan hetkeemme. Ne joko yhdistävät menneisyyden ihmisiä ja tilanteita sisällämme täysin uudella tasolla tai nämä ihmiset ja tilanteet ovat nyt lähdössä elämästämme.

Samaan aikaan perhettä ja ystäviä menneisyydestämme alkaa yllättävästi herätä. Tätä tapahtuu sellaisille, joille emme olisi koskaan uskoneet sitä voivan tapahtua. Kun sitä tapahtuu, meidän täytyy olla valmiita toivottamaan heidät tervetulleeksi avosydämin, eikä pitää heitä sellaisina, keitä he olivat ennen.

Suuri jakautuminen kaksinaisuuden ja uuden todellisuuden välillä etenee. Tämä on erityisen selvää silmiinpistävässä kuilussa tuon kohtuuttoman rikkaan 1%:n ja niiden köyhien ja kamppailevien välillä, joiden määrä lisääntyy. Heränneiden ja niiden välillä, jotka pitävät ylpeästi kiinni tietämättömyydestään. Myötätuntoisten ja myötätunnottomien välillä. Itseään palvelevien ja ihmiskuntaa palvelevien välillä. Niiden jotka ravitsevat uutta todellisuutta ja niiden, jotka ruokkivat edelleen kaksinaisuutta.

Meillä on suurta jakautumista myös itsessämme. Sisäinen jakautumisemme saattaa olla luovan puolemme ja sen osamme välillä, jonka täytyy tehdä rahaa. Tai rationaalisen mielemme joka luulee, että meidän täytyy olla käytännöllinen, ja intuitiivisen puolemme välillä, joka seuraisi mieluummin sydämen tietämistä. Voimme olla jakautunut siinä, että haluamme saada taloudellisesti tuottavan uran, mutta sisällä on voimakas halu palvella ihmiskuntaa. Meitä saatetaan repiä tiukan aikataulun pitämisen ja ajan ulkopuolelle siirtymiskaipauksen välillä. Saatamme ajatella haluavamme maallista ylellisyyttä, mutta samaan aikaan löydämme aitoa ravintoamme yksinkertaisista asioista. Tai saatamme olla tietoinen ihminen, jonka kaksinaisuus yhtäkkiä polarisoi, ja pidämme nyt osaa ihmisistä "vihollisena".

Tällä hetkellä on erittäin kannustavaa se, että olemme yhdistämässä olemuksemme osia, jotka ovat olleet kauan erillään. Nämä ovat merkittäviä elementtejä siinä, kuka olemme, emmekä ajatelleet koskaan, että ne voidaan tuoda yhteen. Meistä tuntui aina, että meidän täytyi valita niiden välillä, minkä tekemistä pidimme melkein mahdottomana. On usein tuntunut siltä, että elimme kahdessa eri maailmassa, jotka täytyi tuoda yhdeksi.

Tapahtuu solumuistipankkiemme voimakasta aktivointia, mikä synnyttää tietämisen siitä, kuka oikeasti olemme, tasolla jolle emme ole aiemmin päässeet. Tämä antaa meille uuden hyväksynnän siinä, kuka olemme, missä olemme ja miksi olemme täällä. Solumuistipankkimme laukaisee meidät tulemaan avoimesti ulos ja paljastamaan aidon ydinolemuksemme kovasti laajentuneella tasolla. Ilmaisemme avoimesti olemuksemme aiemmin näkymättömiä puolia. Tätä saattaa tapahtua meidät yllättävillä tavoilla.

Siitä voimakkaasta uuden todellisuuden lisäämisestä saakka, joka tapahtui tämän vuoden alussa, olemme olleet kiihtyneessä aikajanojen muuttumisprosessissa. Tämä tapahtuu luonnostaan, kun vanhat aikajanat hajoavat ja uudet aikajanat lisätään välitiloihin.

Aika hajoaa kiihtyvällä tahdilla. Se on kuin kello, jonka numerot ovat pudonneet pois ja viisarit löystyvät. Uusia odottamattomia elementtejä saapuu ja ne siirtyvät hitaasti paikoilleen, kunnes kellomme transformoituu joksikin tunnistamattomaksi. Kenties se pitää edelleen aikaa, mutta ei sitä aikaa, jonka olemme tunteneet aiemmin.

Uudet aikajanat tuovat mukanaan täysin uuden elämänrytmin, joka on harmoniassa uuden todellisuuden kanssa. Ne siirtävät meidät vaivattomasti ajattomiin aitoihin maailmoihin. Kyse ei ole kuitenkaan niistä ajattomista aidoista maailmoista, jotka olemme tunteneet aiemmin. Ne ovat ajattomia aitoja maailmoja, jotka ovat nyt yhdistyneet uuteen AN-todellisuuteen.

Lauloimme aitoja muinaisia lauluja tämän maailman alussa laulaaksemme sen eloon. Niitä laulettiin aidoilla kielillämme – tähtien kielillä. Ne loivat ja pitivät auki reittimme ajattomiin aitoihin maailmoihin. Ne olivat muistamislaulujamme, jotka muistuttivat meitä maailmoista maailmojen sisällä kaukana tämän maailman yläpuolella sekä aidosta kodistamme tähdissä.

Nyt kun siirrymme uudelle aikajanalle, aidot muinaiset laulumme palaavat. Nyt ne ovat vain syvällisesti transformoituneet. Ne eivät enää laula meille tämän maailman alkua, sillä olemme saavuttamassa sen sovitun lopun. Sen sijaan uudet aidot laulumme laulavat meille uudesta maailmasta, joka on syntymässä, uudesta AN-todellisuudesta. Nämä uudet aidot laulut on kudottu uusiin aikajanoihin.

Maaliskuu tuo meille paljon raikkautta ja uutta energiaa sekä vapautta laajentua sen yli, mitä ajattelimme mahdolliseksi. Vanhat tavat voidaan hylätä varoittamatta. Numeroiden putoaminen kellosta jatkuu. Aika joko hajoaa tai laajenee ei-ajaksi. Uudesta aikajanasta on vakaasti tulossa hallitseva aikajanamme.

Olemme kuin munia, joiden harhakuori on jo suurelta osin särkynyt vuosien ponnistelujen myötä. Kun ulkoinen kuoremme kuoritaan pois, menneisyytemme vanhentuneet elementit poistetaan. Nyt vain ohut kalvo erottaa meidät aitoutemme täydestä ruumiillistamisesta.

Hävittääksemme tämän viimeisen kalvon meidän täytyy TEHDÄ jotain. Se ei tapahdu ilman jotain ratkaisevaa toimintaamme. Tämä liittyy ainutlaatuisen tapamme löytämiseen palvella ihmiskuntaa. Tämän löytämiseksi etsi jotain, mikä kiinnostaa sinua. Jotain mikä antaa sinulle iloa. Etsi jotain, mitä täytyy tehdä tekemään tästä aidompi maailma ja mitä ei tällä hetkellä vielä tehdä. Aloita etuoveltasi ja mene ulospäin.

Jokainen meistä joka rikkoo kuorensa, pehmentää kaikkien kuorta.

Jokainen meistä joka hävittää viimeisen kalvonsa, ohentaa kaikkien kalvoa.

Jokainen meistä joka vetää olemuslankansa pois kaksinaisuuskudelmasta, höllentää kaksinaisuuden otetta kaikista.

Jokainen meistä joka laulaa uutta aitoa lauluaan, lisää äänensä ykseyden lauluun ja synnyttää uutta maailmaa.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.