VALMISTAUTUMINEN ENSIKONTAKTIIN

Sharmania kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

3.2.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Olemme aina kanssanne

Tervehdys Sharmanilta.

Olemme hyvin onnellisia tavatessanne teidät taas tällä tavalla. Minulla on ollut niin kova kiire valmistellessani ensikontaktitapaamisiamme, etten ole kommunikoinut kanssanne pitkältä vaikuttavaan aikaan. Me emme kuitenkaan koe aikaa samalla tavalla kuin te kolmannen/neljännen ulottuvuuden maapallolla.

Siksi me, ITSENNE korkeammat ilmaisumuodot, haluamme muistuttaa teille, että olemme aina kanssanne. Koko Gaian todellisuus on muutoksen keskellä. Valitettavasti ennen kuin voi muuttua, täytyy vetää peitteet sivuun nähdäkseen, mikä on pielessä.

Muuntumisenne korkeampiin taajuuksiin on alkanut. Mutta aivan kuten aluksen täytyy valmistautua pitkään matkaan ja irrota laiturista, teidänkin täytyy valmistautua matkaanne.

Sitten kun olette täysin valmistautunut, voitte irrota tutusta laiturista, joka on pitänyt aluksenne turvallisessa satamassa, ja aloittaa matkanne suurelle tuntemattomalle merelle.

Tämä meri on kuitenkin moniulotteinen, ettekä ole yksin tällä matkalla. Itse asiassa tuntemanne todellisuus liittyy seuraanne, ja kaikki itsenne versiot jotka ovat koskaan inkarnoituneet siihen maahan, josta nyt lähdette, palvelevat miehistönne jäseninä.

Osa miehistöstä pysyy kanssanne koko matkan, kun taas jotkut lähtevät aluksesta nauttimaan eri satamista. Nimittäin miehistönne on kokoelma kaikista ITSENNE kolmannen/neljännen ulottuvuuden ilmaisuista, joita olette olleet kaikissa inkarnaatioissanne.

Jotkut näistä miehistönjäsenistä jäävät eri satamiin, kun he haluavat oppia erilaisia asioita ja suorittaa erilaisia tehtäviä, ennen kuin liittyvät myöhemmin seuraanne lopullisessa määränpäässänne.

Toisaalta kun jotkut miehistönjäsenet jäävät tiettyihin satamiin matkan varrella saadakseen, mitä tarvitsevat tuosta paikasta (ulottuvuudesta), uusia miehistönjäseniä tulee mukaan. Heillä on suurempi asiantuntemus niistä aina vain korkeamman ulottuvuuden meristä, joilla matkustatte.

Saatatte hyvinkin tunnistaa nämä uudet miehistönjäsenet elämänne aiemmista ajoista, jolloin tarvitsitte tukea. Joskus kutsuitte tätä tukea, mutta toisilla kerroilla tuki oli paikalla, ettekä edes muistaneet, että oli.

Tietysti aikoina jolloin tunsitte joutuneenne tuuliajolle vihamielisellä merellä, tietyt ylösnousemusmiehistönne jäsenet saapuivat yhtäkkiä ehdottoman rakkauden ja moniulotteisen viisauden kera.

On monta merta ylitettävänä ja monenlaisia laivoja, joita käytätte niiden ylittämiseen. On purjelaivoja, moottorilaivoja, risteilylaivoja ja tähtilaivoja. Tähtilaivamme ovat vartioineet teitä – loittoryhmäämme joka päätti inkarnoitua ylösnousevalle maapallolle.

Kyllä, useammat teistä kuin voitte kuvitella, ovat miehistömme jäseniä sekä johtajia tähtilaivoillamme, jotka ylivalaisevat ja suojelevat teitä suuren muuntumisenne nyt-hetken aikana.

Teidän, ihmiskunnan jäsenten, on myös nyt-hetki oivaltaa, että te ette ole yksin. Me, ITSENNE korkeamman ulottuvuuden ilmaisumuodot, vartioimme teitä, ja olemme myös sisällänne. Tällä tavalla voimme työskennellä kauttanne ja auttaa Gaiaa muuntumisessa viidennen ulottuvuuden ilmaisuksi.

Kuten tiedätte, yö on pimein juuri ennen aamunkoittoa, ja monet maaloittoryhmästämme sekä monet ihmiset ympäri maailmaa, tekevät myöhään töitä tämän pimeän yön aikana etsien uutta aamunkoittoa.

Aktivoitte sisällänne viidennen ulottuvuuden havaintoja valmisteluna henkilökohtaiseen ja planeetan ylösnousemukseen. Pimeyden voimat tietävät kuitenkin tämän ja tekevät kaiken voitavansa harhauttaakseen teidät suuremmasta tarkoituksestanne.

Me, ITSENNE korkeamman ulottuvuuden ilmaisut, haluamme teidän tietävän, että olette siirtymässä valokehoonne näkymättömällä ja supertietoisella tavalla. Tämä muuntuminen tehdään näkymättömästi ja korkeamman itsenne ohjeistamana, koska pimeys siirtyy lopulliseen vastarintaansa.

Pimeät sielut ovat kuin haavoittuneita eläimiä, jotka voivat olla vaarallisia, koska he pelkäävät. Pelko aiheuttaa ylemmyysasenteen, koska tuo ihminen tuntee tosiasiassa alemmuutta. Pelko aiheuttaa ahdasmielisen ja tiukan asenteen, koska pelon biokemia sulkee loogisen uuden ajattelun ja laittaa tuon ihmisen ja/tai eläimen valppaaseen puolustustilaan.

Vaikein haaste on, että pelko tarttuu. Näin ollen jos ympärillänne on pelkoa, on helpompaa omaksua se kuin muistaa muuntaa tuo pelko ehdottomalla rakkaudella ja violetilla tulella.

Valokeho-ITSEENNE paluun nyt-hetki on lähellä. Pimeyden voimat tietävät sen. Siksi ne lisäävät valtaansa tosiin.

Tähtialuksemme ovat vartioineet maaloittoryhmäämme sekä kaikkia ihmisiä ja kaikkia olentoja Gaian maakeholla. Nyt on kuitenkin nyt-hetki koko ihmiskunnan oivaltaa, että he eivät ole yksin.

Me, ITSENNE korkeamman ulottuvuuden ilmaisut, vartioimme teitä sekä toimimme kauttanne auttaaksemme teitä ymmärtämän, mitä Gaian muuttuvalla planeetalla tapahtuu.

Kun muutatte uuteen kotiin, viette joitain asioita mukananne. On kuitenkin joitain asioita, tilanteita, pelkoja ja uskomuksia, joita ette ota mukaanne, kun "muutatte" luontaiseen valokeho-ITSENNE.

Kuten tiedätte, yö on pimein juuri ennen aamunkoittoa, ja monet maaloittoryhmästämme sekä monet ihmiset ympäri maailmaa menevät tämän pimeän yön läpi etsien uutta aamunkoittoa.

Me, Arcturuslaiset, haluamme muistuttaa teille, että tämä uusi aamunkoitto on oman ITSENNE korkeamman ulottuvuuden ilmaisuissa. Siksi monet korkeamman ulottuvuuden olennot yhdistyvät Maan ihmisedustajiinsa ja puhuvat heidän kauttaan.

Korkeampien ulottuvuuksien perspektiivistämme sekä niiden myriadien naamioitujen tähtialustemme perspektiivistä, joita on Maan ympärillä, näemme upean heräävän valon etenevän pimeyden valheiden ja petoksen läpi.

Voimme nähdä nyt, että erityisesti tietyissä maissa vaikuttaa siltä, että pimeys on ottanut vallan. Kuitenkin kuva tuosta ulkoisesta pimeydestä auttaa teitä katsomaan syvälle sisäänne ja löytämään ja aktivoimaan oman sisäisen valonne.

Haluamme teidän tietävän myös, että voitte kutsua meitä, galaktista perhettänne, auttamaan. Koska Gaia on vapaan tahdon planeetta, emme voi auttaa sen asukkaita, elleivät he käytä vapaa tahtoaan ja pyydä apua.

Tietysti monet teistä pyytävät apua, kun nukutte, olette yökehossanne. Kuitenkin sitten kun olette hereillä 3D-todellisuudellenne, ette ehkä muista tuota kokemusta. Jotkut teistä pyytävät apua myös omalta korkeammalta itseltään tai tulevaisuuden itseltään.

Koska emme näe erillisyyttä tai eroa ITSENNE monien oktaavien välillä, autamme nopeasti teitä siinä määrin, kuin voitte hyväksyä apumme.

Saatatte hämmentyä viime toteamuksesta, mutta elämä kolmannessa/neljännessä ulottuvuudessa voi olla hyvin haastavaa, erityisesti jos kohtaatte pelottavia mahdollisuuksia. Koska tiedämme, että monet teistä tuntevat yksinäisyyttä ja pelkäävät, haluamme muistuttaa teille, että olemme täällä ja vartioimme ja suojelemme teitä!

Itse asiassa muistutamme teitä käyttämään aktiivista aikomustanne katsoen taivaalle ja näkemään, että olemme kanssanne. Aloitamme ensin kuvaamalla termiä "aktiivinen aikomus". Sitten kuvaamme, miten aikomus ja valokieli ovat sama asia.

Fyysinen havaintotapanne ei pysty näkemään aikomusta eikä valokieliviestiä. Ainoastaan ylemmän neljännen ja viidennen ulottuvuuden havaintotapanne voi aistia aikomuksenne sekä valokielenne.

Itse asiassa sekä aikomukset että valokieli ovat hyvin näkyviä viidennen ulottuvuuden havaintotavalle. Kuitenkaan ne eivät kommunikoi erillisinä sanoina, kun ne projisoivat viestinsä "jakavasta tietoisuudesta" mielikuvana ja/tai tunteena.

Jos näkymättömän viestinne tuntu on mukava vastaanottajalle, hän tuntee vetoa viestin lähdettä kohtaan. Toisaalta jos hän tuntee tuo näkymättömän viestin epämukavaksi, hän vetäytyy poispäin tuon viestin lähteestä.

Ihmiset puhuvat ja kuulevat valokieltä tuhansia kertoja päivässä, mutta ette tiedä sitä, koska valokieli resonoi viidennen ulottuvuuden gamma-aaltotaajuuteen.

Näin ollen ellette pysty tunnistamaan gamma-aaltoja, virittymään niihin ja hyväksymään niitä tietoisuuteenne, ette pysty tietoisesti hyväksymään, lukemaan, tulkitsemaan tai edes tiedostamaan valokieltä tai sitä kuljettavia gamma-aaltoja.

Toisaalta saatatte kyetä vastaanottamaan korkeampia viestejä korkeampien tietoisuustilojenne kautta, kuten viidennen ulottuvuuden tietoisuus. Tällaisessa kommunikointimuodossa keho tuntee jotain, muttei ehkä pysty tulkitsemaan viestiä sanoiksi.

Keho pystyy kuitenkin helposti lähettämään mieleenne kuvan ja/tai tunteen, muiston, kehotuntemuksen. Kun tutustutte kehotuntemuksiinne, pystytte lopulta tunnistamaan, milloin kehonne sanoo, että on tulossa viesti korkeamman ulottuvuuden lähteestä.

Sitten kun tulette tietoiseksi korkeammasta ulottuvuudesta tulevien viestien kehotuntemuksesta, tiedätte, milloin teitä kutsutaan korkeammista ulottuvuuksista. Jos vastaatte tähän kutsuun dokumentoimalla tulevan, korkeamman ulottuvuuden viestin, fyysinen kehonne luo harmonian ajatustenne kanssa.

Siksi kehotuntemus joka sanoo: "Ulottuvuuksienvälinen viesti tulossa", lähettää aivoihin välittömästi: "Dokumentoi tämä viesti nyt tai unohdat sen."

Jos kuuntelette ITSEÄNNE ja dokumentoitte nämä viestit, tietoisuutenne harmonisoituu lisääntyvässä määrin korkeamman ulottuvuuden kuulemisenne, ajattelemisenne ja näkemisenne kanssa. Tällä tavalla voitte uudelleenkalibroida havaintotapanne sisältämään viidennen ulottuvuuden gamma-aaltoviestit.

Sitten kun havaintotapanne on uudelleenkalibroitu sisältämään viidennen ulottuvuuden ärsykkeet, elämänne muuttuu täysin. Oivallatte, että te ette ole koskaan yksin, kun viidennen ulottuvuuden perheenne ja ystävänne (ja ylempää) ovat aina kanssanne.

He/me olemme aina kanssanne, koska he/me resonoimme viidennen ulottuvuuden nyt-hetkeen, jossa ei ole aikaa. Siksi teidän ei tarvitse odottaa oikeaa aikaa yhdistyäksenne korkeampien ulottuvuuksien kanssa, kun ne ovat aina siinä ja käytettävissä kommunikointiin nyt!

Tällä tavalla kotimatkastanne tulee tietoinen ettekä ole koskaan yksin. Voitte aina pyytää viidennen ja ylempien ulottuvuuksien perheeltänne ja ystäviltänne lohtua, opastusta ja informaatiota. Yhtenä ensimmäisenä asiana oivallatte, miten paljon olette kaivanneet tätä säännöllistä kommunikointia.

Samalla tavalla ette ehkä käsitä, miten paljon olette kaivanneet rakasta ystävää tai perheenjäsentä, ennen kun tervehditte häntä, kun hän nousee koneesta. Jälleentapaamishetkellä voitte täysin käsittää, miten paljon olette kaivanneet galaktista perhettänne.

Me, galaktinen perheenne, muistutamme teille nyt, että kun kutsutte meitä sydämellänne ja mielellänne, havaitsette, että olemme aina paikalla! Itse asiassa voitte katsoa ylös taivaalle nähdäksenne, että olemme aina kanssanne!

Siunausta. Me, galaktinen perheenne, olemme aina kanssanne ja odotamme aktiivisesti teidän muistavan tietoisen ulottuvuuksienvälisen kommunikointinne. Sanomme "tietoisen kommunikoinnin", koska meillä on monia upeita kommunikointeja ja myös tapaamisia, joita kolmannen ulottuvuuden tietoisuutenne ei muista – vielä.

Onneksi me emme kaipaa teitä yhtä paljon, kuin te saatatte kaivata meitä, koska muistamme tietoisesti jokaisen kommunikointimme. Pian tekin muistatte korkeamman ulottuvuuden keskustelut ja lukuisat vierailut, jotka jaamme kanssanne, rakkaat ystävämme, jotka olette vapaaehtoisesti ottaneet maa-astian auttaaksenne paremmin Gaiaa planeettaylösnousemuksessa.

Siunausta galaktiselta perheeltänne.

Nähdään taas pian!

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.