VALMISTAUTUMINEN ENSIKONTAKTIIN

Sharmania kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

20.1.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Voitteko havaita meidät?

Tervehdys, olen Sharman.

Olen hyvin onnellinen jatkaessani viestejäni Maahan. En ole puhunut kanssanne tällä tavalla melko pitkään aikaan, mutta olen itse asiassa ollut maan päällä. Me plejadilaiset pystymme helposti livahtamaan yhteiskuntaanne ja tulemaan hahmotetuksi "vain ihmisinä".

Halusin sanoa teille kaikille, ystävämme ja perheemme jotka käytätte maa-astiaa, että olemme tässä ja nyt Maan korkeammissa ulottuvuuksissa. Useammat ja useammat teistä voivat tuntea meidät sydämessään, nähdä unissaan ja kuulla korkeammalla mielellään.

Lisäksi, jos näette maisemissa ketään pitkiä blondeja, jotka ovat vapaita kaikesta pelosta, he saattavat olla maaryhmäämme. Sanoimme "vapaita kaikesta pelosta", koska peloton energiakenttä on hyvin harvinainen maan päällä.

Tästä syystä olemme päättäneet lähettää lisää plejadilaista ryhmäämme Maahan palvelemaan ihmisten roolimalleina pelottomuudessa. Pelottomuus ei ole helppoa maasidonnaiselle perheellemme, koska Illuminati on lisännyt pelkoa kaikkeen kommunikointiinsa – mediaan, elokuviin ja musiikkiin.

Nuo pahat teot ovat kuitenkin loppumassa nyt-hetkessänne! Pimeät sielut ovat hävinneet näkymättömän sotansa ihmiskunnasta ja heidät viedään pois planeetalta ja sijoitetaan alempaan astraalimaailmaan.

Illuminati pystyi jatkamaan ilkivaltaansa niin pitkään, koska aika erotti heidät niistä pimeistä teoista ja energioista, joita he lähettivät kolmannen ulottuvuuden todellisuuteen.

Illuminatin ollessa alemmalla astraalitasolla, niiden jokainen ajatus ja teko palaa välittömästi heille. Ilman kolmannen ulottuvuuden aikaviivettä he havaitsevat välittömästi syyn ja seurauksen.

Tällä tavalla ne jotka oppivat korjaamaan käyttäytymistään, voivat palata ylösnousevalle maapallolle, mutta ne jotka eivät pysty muuttamaan tapojaan, jäävät alempaan todellisuustaajuuteen, jonka he ovat luoneet.

Ei ole enää piiloutumista kartanoihin tai pelon levittämistä tavalliseen kansaan. Itse asiassa se pelko jota he ovat projisoineet 3D-maailmaansa, ympäröi sen sijaan heidät.

Toivomme teidän tietävän, että emme yritä rangaista heitä. Sen sijaan annamme heille tilaisuuden muuttaa tapojaan ja toivottavasti palata valoon. Ollessaan alemmalla astraalitasolla, Illuminati saa takaisin jokaisen "valta toisiin" –teon, jonka he tekivät käyttäessään kolmannen ulottuvuuden astiaansa.

Sillä välin maan päällä ne monet kehittyneet teknologiamuodot jotka on salattu ihmisiltä Illuminatin kautta, vapautuvat. Monet velat joita ihmisten oli otettava selviytyäkseen, annetaan anteeksi.

Itse asiassa raha sellaisena, kuin se on tunnettu kolmannen ulottuvuuden todellisuudessa, lakkaa olemasta. Tiedämme, että olette kuulleet sanonnan: "Raha on kaiken pahan alku ja juuri." Tuo sanonta oli itse asiassa totta.

Ei tietenkään itse raha luonut pahuutta, vaan ne pahat aikomukset, jotka laitettiin rahan jakeluun, jotta todellisuudestanne jakautui rikkaisiin ja köyhiin.

Viidennen ulottuvuuden todellisuudessanne ei ole erillisyyttä, kun ei ole aikaa luomassa sitä. Viidennen ulottuvuuden todellisuudessa elämänvirta kulkee jokaisen ihmisen, paikan, tilanteen ja asian läpi. Tämä virta yhdistää koko elämän korkeampien maailmojen ykseyteen.

On vaikea kuvata viidennen ulottuvuuden ykseyttä niille, jotka muistavat vain erillisyyden ja kilpailun. Siksi annamme teille esimerkkejä tästä ykseydestä luonnossa. Esimerkiksi on lintuparven, kalaparven ja eläinlauman ykseys.

On myös yksi taivas, joka ympäröi yhtä Maata. Taivaanne, maanne, merenne, jokainen vesipisara suurissa vesiväylissänne ja jokainen ilmamolekyyli taivaallanne on yhtä vesikollektiivin ja taivaskollektiivin kanssa.

Luonnossa on kuitenkin monia eri ilmaisuja yhdestä. Esimerkiksi eri lintulajit kerääntyvät eri parviksi, aivan kuten eri kalalajit kerääntyvät eri parviksi tai nisäkkäät kerääntyvät eri laumoihin.

Te, rakkaat maavapaaehtoisemme, koette pian ihmiskollektiivin. Sanoessani "pian", se on aikaan perustuva toteamus, joka ei hallitse viidennen ulottuvuuden todellisuuttamme samalla tavalla kuin teidän todellisuuttanne.

Niinpä silloin kun sanomme omasta perspektiivistämme: "Laskeudumme nyt", tarkoitamme "viidennen ulottuvuuden todellisuuden ajattomassa nyt-hetkessä", ja te astutte aikasidonnaiseen kolmannen ulottuvuuden todellisuuteenne.

Muistakaa, että korkeampien ulottuvuuksien asukkaat voivat aina havaita alemmat ulottuvuudet, mutta alempien ulottuvuuksien asukkaiden täytyy laajentaa tietoisuuttaan voidakseen laajentaa havaintonsa sisältämään korkeammat todellisuustaajuudet. Esimerkiksi te voitte katsoa lampea ja nähdä kaloja, mutta kaloilla ei ole tietoisuustilaa, jossa ne voivat katsoa vesimaailmansa ulkopuolelle havaitakseen teidät.

Samalla tavalla me jotka resonoimme viidenteen ulottuvuuteen, voimme helposti nähdä teidän maailmanne, mutta kolmannessa ulottuvuudessa teidän täytyy laajentaa tietoisuutenne viidennen ulottuvuuden gamma-aaltotietoisuuteen voidaksenne havaita viidennen ulottuvuuden aluksemme.

Haluamme kuitenkin muistuttaa teille, että olette galaktinen samassa viidennen ulottuvuuden nyt-hetkessä, jossa olette Gaiaa. Olette Gaiaa siinä mielessä, että maa-astianne on tehty samoista alkuaineista, jotka muodostavat Gaian kehon. Käytätte kolmannen ulottuvuuden maa-astiaa, joka on tehty samoista elementeistä ja elementaaleista kuin Äiti Maa.

Kun olitte "vain primitiivinen alkuperäisasukas", puhuitte usein Gaian kanssa ja Gaia puhui teidän kanssanne. Mutta sitten luovuitte niistä "primitiivisistä" uskomuksistanne, että olitte Gaian lapsi, ja ryhdyitte kukistamaan Gaiaa, kesyttämään Gaiaa, omistamaan Gaian ja erottamaan Gaian paloja maasta ja vedestä, jotka kuuluivat eri ihmisille.

Teidän, ylösnousevien ihmisten, täytyy puhua kolmannen ulottuvuuden ajattelusta, joka perustuu erillisyyteen ja valtaan toisista, kun autatte nukkuvia ihmisiä heräämään. Me, ITSENNE korkeamman ulottuvuuden ilmaisut, tarvitsemme teitä kertomaan monille nukkuville ihmisille, että Gaia on elävä olento.

Tarvitsemme teitä muistuttamaan nukkuville ihmisille sekä uteliaille ihmisille, että me, Gaian jäsenet, olemme ottaneet kolmannen ulottuvuuden maa-astian voidaksemme auttaa äitiplaneettaamme palaamaan luontaiseen viidennen ulottuvuuden taajuuteensa.

Me, galaktinen perheenne, oivallamme, että osa ihmisistä päättää ylösnousta viidennen ulottuvuuden Maahan ja toiset päättävät jäädä siihen 3D-matriisiin, joka on rajoittanut ja suojellut heitä, kun se oli kiedottuna Gaian ympärille. Me, galaktinen perheemme, haluamme muistuttaa teille, että Gaia on päästämässä irti 3D-matriisistaan, jotta se voi palata todelliseen planeettakotiinsa viidenteen ulottuvuuteen.

Gaian 3D-matriisi auttoi sitä Atlantiksen romahduksen jälkeen, jolloin se melkein putosi akseliltaan pimeiden sielujen ilkivallan vuoksi. 3D-matriisi palveli kuin lasta, jota käytetään käsivarren murtuessa. Mutta Gaian Maa on nyt parantunut riittävästi, että se voi ottaa pois lastansa.

Vie vähän Gaian 3D-planeetta-aikaa, että se tuntee itsensä riittävän vahvaksi muuntuakseen takaisin luontaiseen viidennen ulottuvuuden energiakenttäänsä. Tuo aikamäärä riippuu kovasti siitä, miten paljon ihmiset auttavat sitä lähettämällä Gaialle ehdotonta rakkautta ja violettia tulta.

Tuo aika riippuu myös siitä, miten paljon ihmiset pitävät kiinni riippuvuudestaan valtaan toisista. Koska riippuvuus on usein sellainen, mistä ihmiset haluavat luopua, mutteivät ole riittävän vahvoja päästämään siitä irti ilman apua, pyydämme teitä, ylösnousevat ihmisemme, auttamaan niitä, jotka ovat tulleet riippuvaiseksi vallasta toisiin.

Sitten kun nämä "valta toisiin" –ryhmät ovat valmiita päästämään irti riippuvuudesta ja olemaan riittävän puhtaita ja terveitä resonoidakseen planeetan ylösnousemusprosessiin, maan päällä tapahtuu suuri transformaatio.

Planeetan ylösnousemusprosessi kutsuu jokaista teitä auttamaan Gaiaa auttamalla sen haavoittuneita ihmisiä. Näemme, että monet teistä jotka päättivät lukea tämän viestin, tekevät jo niin. Näemme, että monet teistä tekevät kovasti töitä auttaakseen Gaiaa ja kyllästyvät ponnisteluihin ja ennen kaikkea odottamiseen.

Muistakaa, että aika on kolmannen ulottuvuuden harhaa, aivan kuten valta toisiin. Itse asiassa valtaa toisiin ei enää ole viidennessä ulottuvuudessa ja sen yli, kun sen korvaa sisäinen voima.

Kun tuntee oman sisäisen voimansa, ei ole halua tai aikomusta saada valtaa toisiin. Valta toisiin on yksi monista vääristymistä, joita kolmannessa ulottuvuudessa on viidennen ulottuvuuden käsitteistä.

Kun opitte lukemaan, teiltä meni helposti ohi koko tarinan merkitys, koska keskityitte kovasti kunkin sanan lukemiseen. Samalla tavalla kun alatte havaita viidennen ulottuvuuden todellisuustaajuuksia, pystytte ehkä keskittymään vain yhteen osaan koko havainnostanne.

Kun opettelitte kävelemään ja puhumaan, teitte sen yksi askel ja yksi sana kerrallaan. Siksi jättäessänne ajan kokeaksenne viidennen ulottuvuuden kommunikointivirran, se voi tuntua pakahduttavalta. Siksi askel askeleelta eteneminen sallii teidän maadoittaa tiukasti jokaisen kokemuksen, kun kuljette ylösnousemuksenne läpi.

Esimerkiksi teistä saattaa tuntua turvalliselta uida pienessä lammessa, mutta valtavassa meressä uiminen on liian uhkaavaa. Näin ollen, aivan kuten pysytte meren matalikossa, kunnes olette itsevarmempi, pysytte viidennen ulottuvuuden kynnyksellä, kunnes olette itsevarmempi.

Alkukokemuksenne viidennen ulottuvuuden todellisuudesta on parasta jättää mielikuvituksen selitettäväksi. Kolmannen ulottuvuuden ajattelulla ei ole sanoja ilmaisemaan viidennen ulottuvuuden kokemuksia, mutta voitte laajentaa tietoisuuttanne riittävästi yhdistyäksenne tietoisesti omaan korkeamman ulottuvuuden ITSEENNE. Se voi palvella "linkkiasemana", jonka kautta korkeamman ulottuvuuden havainnot voidaan ohjata moniulotteiseen mieleenne.

Sitten moniulotteinen mielenne joka värähtelee aurassanne, aivan kruunuchakran yläpuolella, voi tulkita korkeamman ulottuvuuden viestinne niin, että neljännen ulottuvuuden unet ja pyrkimykset voivat välittää informaation kolmannen ulottuvuuden mieleen.

Jos laajennatte tietoisuuttanne meditoimalla, luovuudella, mantroilla ja tietyillä kehoasennoilla, kuten jooga ja tai chi, fyysinen kehonne laajentaa rooliaan ihmisresonaattorina. Aivan kuten keho luonnostaan resonoi varoituksen ollessanne vaarassa, se voi resonoida myös tulevaan viestiin, kun tietoisuutenne laajenee.

Iho on kehonne suurin elin. Kuten useimmat teistä tietävät, iho puhuu teille. "Minun on kylmä." "Minun on kuuma." "Rakastava aura lähestyy minua." "Varo, jokin on vaarallista." Olette kuulleet pelätyn niin paljon, että tukka nousi pystyyn. Tämä on kehonne SOS-merkki.

Kolmannessa ulottuvuudessa voitte tarkkailla jotain kokemusta erillisen kehon, erillisen television tai erillisen tietokoneen kautta. Viidennessä ulottuvuudessa ei ole aikaa erottamassa teitä ja kokemuksianne ihmiskunnan "sinusta" ja kaiken maanpäällisen elämän kokemuksista.

Kun vierailin ensi kerran maapallolla, käytin kolmannen ulottuvuuden maa-astiaa, jotta voin havaita todellisuutenne samalla tavalla kuin te. Valitettavasti – tai kenties se oli onneksi – eksyin 3D-astiaani ja unohdin todellisen ITSENI.

Sitten kun muistin todellisen moniulotteisen ITSENI, pystyin jakamaan paljon informaatiota 3D:hen eksymisestä, mikä antoi elintärkeää informaatiota galaktiselle johdollemme. Monet teistä ovat myös valonlähettiläitä, jotka päättivät ottaa maa-astian auttaakseen Gaiaa ylösnousemaan.

Planeetan ylösnousemusprosessi pyytää teitä kaikkia auttamaan Gaiaa auttamalla sen haavoittunutta planeettaa sekä haavoittuneita ihmisiä. Näemme, että monet teistä jotka päättivät lukea tämän viestin, tekevät jo niin. Näin ollen päätämme tämän viestin sanomalla: kiitos Gaian auttamisesta planeettaylösnousemuksessa.

Pyytäkää galaktista perhettänne apuun, kun olemme tässä ja nyt Maan korkeammissa ulottuvuuksissa. Voitteko havaita meidät? Jos ette, katsokaa sisälle!

Sharman ja koko galaktinen perheenne

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.