KULTAISEKSI OLENNOKSI TULEMINEN, OSA 2

Sha-ieriä kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

28.1.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Ulottuvuuksienvälinen valokieli

Hei, te rakkaat maan asukkaat, jotka voin havaita, mutten ole varma, voitteko te havaita minut tai edes tähtialuksemme. Olen Sha-ier ja palannut kertomaan teille lisää elämästäni aluksella.

Minäpä kerron, miten voimme havaita teidät aluksiltamme. Sanon monikossa "aluksiltamme", koska kun olen nyt avaruusaluksella, näen, että alusarmada odottaa nyt-hetkeä paljastaakseen itsensä neljännen ja viidennen ulottuvuuden kynnyksellä.

Alusten täytyy pysyä naamioituna tai muuten ne voitaisiin havaita Maasta. Usein ne kuitenkin tekevät naamiosta kuin pilven, joka näyttää alukselta. Itse asiassa tähtialus ottaa ulkomuodokseen pilven.

(Alla oleva kuva otettiin illalla kännykällä, ylemmässä käytettiin suodatinta.)

Ne jotka ovat valmiita hyväksymään, että heidän galaktinen perheensä on täällä auttamassa heitä, voivat katsoa taivaalle ja nähdä pilven, joka muistuttaa, etteivät he ole yksin.

Emme halua tehdä aluksista liian selviä vielä, koska Illuminati voisi myös havaita ne ja tehostaisi luultavasti pahoja tekojaan. Itse asiassa, tuota tehostamista tapahtuu jo.

Olemme pahoillamme, että monet teinit eivät voi saada tavallista aikaansa "näytellä" ja löytää itsensä, kun niitä teinejä jotka ovat hereillä todelliselle ITSELLEEN, kutsutaan herättämään toisia mahdollisimman pian.

"Toisten herättämisellä" tarkoitan, että he etsivät niitä, jotka ovat tietoisia galaktisesta alkuperästään. Sitten kun he tiedostavat todellisen galaktisen itsensä, he aloittavat luultavasti muuntumisensa valokehoksi. Tämä prosessi alkaa tietämällä siitä luontaisesta valokehosta, joka on selkärangan juuressa odottavassa kundaliinissa.

Kun valokehonne aloittaa aktivoitumisensa, luontainen valokehotieto tulee vakaasti käyttöön tietoisuudessanne. Lopulta valokieli on ensisijainen kommunikointikeinonne.

Siis, valokieli on ensisijainen ulottuvuuksienvälinen kielenne, koska kolmannen ulottuvuuden kieltä ilmaistaan edelleen eri sanoina, jotka liitetään yhteen erillisiksi lauseiksi luomaan erillisiä viestejä.

Olen äskettäin havainnut, että tehtäväni aluksella on olla niitä teinejä, joiden tehtävänä on olla tekemisissä suoraan Maan teinien ja nuorten aikuisten kanssa, jotka valmistautuvat tietoisesti tai tiedostamatta planeettaylösnousemukseen.

Teineillä on edelleen teini-iän kapinointia, mikä on normaali osa murtautumista ulos lapsuudesta ja valmistautumista aikuisuuteen. Kuitenkin heidän nyt-hetkessään kapinointi ei ole vanhempien auktoriteettihahmoa vastaan, vaan Illuminatin auktoriteettihahmoja vastaan.

Gaia on todella mennyt pimeimpään yöhönsä ennen aamunkoittoa, ja tämä on erityisen totta USA:ssa, joka määrättiin ylösnousemuksen "levottomuuspesäkkeeksi". Muistakaa, että voidakseen hypätä korkealle täytyy ensin kyykistyä alas saadakseen muutosvauhtia.

Silloin kun pimeys on piilossa, ihmisten on helpompi sivuuttaa se. "Jos se ei vaikuta minuun, mitä välitän?" sanoo omahyväinen/pelokas ihminen. Tästä perspektiivistä omahyväisyys on itse asiassa pelkoa kohdata totuus.

"Sitä paitsi", omahyväiset ihmiset jatkavat. "Minun täytyy tehdä kovasti töitä voidakseni maksaa laskut ja tukea perhettäni. Minulla on tarpeeksi kiire yrittäessäni vain tulla toimeen."

"Vain tulla toimeen", kyllä, on todella upeaa, kun se loppuu. Mutta älkää vaipuko epätoivoon, koska kolmannen ulottuvuuden todellisuudessanne vanhan täytyy loppua, jotta saadaan uusi alku.

"Mistä vanhasta puhut", voin kuulla teidän kysyvän, koska olen tähtialuksella. Puhun jatkuvasta "valta toisiin" –rajoitteesta, joka on käynyt hyvin vanhaksi teille kaikille maan päällä.

Koska olen aluksella, voin selkeästi määrittää eron kolmannen/neljännen ulottuvuuden Maan valheiden ja petosten ja viidennen ulottuvuuden tähtialuksen selkeyden ja ehdottoman rakkauden välillä.

Kyllä, on hyödyllistä, että olen teini-ikäinen aluksella, koska minulla on luontaista kapinointia edellisen sukupolven tapoja sekä sitä vastaan, mitä en halua hyväksyä todellisuudekseni.

Minä, useampien ja useampien muiden teinien tapaan, olen innokas luomaan uutta maailmaamme, ja olemme valmiita kapinoimaan sitä vastaan, mitä aiemmat sukupolvet eivät näe, koska niillä on liian kiire "tehdä kovasti töitä tullakseen vain toimeen".

Voin nähdä sitä ystäväni vanhemmissa maan päällä. Havaitsen alukselta, että sitä tapahtuu edelleen. Täältä alukselta minä ja kaikki aluksen jäsenet voimme tarkkailla, miten aikuisista maan päällä tuntuu, että heidän täytyy "jättää huomiotta" se, mitä tapahtuu, koska heillä on liian kiire.

Teineillä ei kuitenkaan ole liian kiire. Lisäksi he ovat riittävän vanhoja näkemään suuremman maailman ja riittävän nuoria tietämään, että heidän täytyy elää tuossa maailmassa pitkään, jos he eivät tee mitään muuttaakseen sen, ennen kuin tuo eläminen alkaa.

"Mutta mitä voin tehdä? Olen vain teini-ikäinen", kuulen joidenkin ystävien maan päällä sanovan.

Haluan kertoa heille, että heidän täytyy etsiä sisältä vastauksia. Teillä kaikilla on vastaukset sisällänne iästä riippumatta. Teiniperspektiivini vuoksi minua pyydettiin jakamaan tähtialusperspektiivini ylösnousemuksesta niiden kanssa, jotka ovat edelleen maasidonnaisia.

Minut valittiin myös, koska haluttiin teini puhumaan Maan teinien kanssa. Kenties minut valittiin myös, koska pystyn näkemään mahdollisen todellisuuteni olla kultainen olento.

Itse todella oikeasti ymmärrän, mikä kultainen olento on, mutta olen imarreltu heidän luottamuksestaan minuun. Kuitenkin minua myös pelottaa tuo haaste. Tämä pelko huolettaa minua, koska on hyvin ainutlaatuista ja melkein ennenkuulumatonta kokea minkäänlaista pelkoa aluksella.

Minua kuitenkin pelottaa polku, jonka näen edessäni, mikä on myös polku oman sukupolveni edessä maan päällä. Viidennen ulottuvuuden tähtialuksen nyt-hetkestä näen, että sukupolvellamme on mahdollisena todellisuutena planeettaylösnousemuksen kokeminen.

Voin havaita täältä myös, että saatamme olla hyvin nuoria aikuisia, kun se tapahtuu. Tuo havainto tekee minut hyvin onnelliseksi, mutta se haastaa myös kovasti. Mitä jos emme pysty laittamaan sivuun itsekkäitä tapojamme?

Kuulen välittömästi tietoisuudessani, että minun oli tultava alukselle tekemään juuri tuo – laittamaan sivuun itsekkäät tapani. Tämä muutos havaintotavassamme sekä ilmaisumuodoissamme johtaa minut puhumaan valokielestä.

Koska luontainen kykymme puhua ja kuulla valokieltä aktivoituu automaattisesti heti, kun astumme aluksen viidennen ulottuvuuden taajuuteen, meidän ei tarvitse opetella tai opiskella sitä.

Ennen kuin tulin alukselle, puhuin ja kuulin yksittäisiä sanoja. Kuitenkin heti kun muodostin läheisen suhteen toisiin aluksella, mistä kerroin viime lähetyksessäni, aloin muistaa, miten puhutaan ja kuullaan valokieltä.

Tämän uuden kielen oppiminen vastaa kovasti sitä prosessia, jota seurasimme opetellessamme puhumaan maan päällä. Minäpä käytän nyt hetken muistuttaakseni teille, että käytämme maan päällä vain noin 2% aivoistamme.

Syynä tähän on, että tietoisuutemme on niin keskittynyt aikuiseksi kasvamiseen ja selviytymiseen tuossa maailmassa, että aivomme "unohtavat" laajentaa tietoisuuttamme riittävästi aktivoimaan aivojen korkeamman ulottuvuuden alueet.

Kyllä, myös maan päällä aivomme ovat moniulotteiset ja pystyvät luonnostaan kommunikoimaan kaiken elämän kanssa. Meillä on kuitenkin niin kiire tulla toimeen, ettemme tunnista tai avaa noita alueita tietokoneaivoissamme.

Täällä aluksella olemme täysin turvassa ja täysin ehdottoman rakkauden ja hyväksynnän ympäröimä. Siksi vierailija-alueen ulkopuolella luontainen kykymme puhua valokieltä aktivoituu.

Tämä valokielemme aktivoituminen vastaa 3D-kielen aktivoitumista, kun vauvoista tulee leikki-ikäisiä. Kuitenkin maan päällä täytyy opetella/muistaa, miten ihmiskieltä puhutaan. Sitä vastoin aluksella valokielemme on "vain siinä" samalla tavalla, kuin teidän kykynne kuulla on "vain siinä".

Tuo toteamus johdattaa minut nyt kuvaamaan, miten kuulemme valokielellä. Miten valon voi kuulla? No, sitä ei oikeasti kuulla. Sen sijaan se tunnetaan aurassa. Maan päällä auranne on suurelta osin unohtunut, mutta moniulotteisilla tähtialuksilla neljännen ulottuvuuden aura on luonnollinen osa kehoanne, kuten myös viidennen ulottuvuuden valokeho.

Aluksella kaikki näkevät kaikkien auran yhtä selvästi, kuin kaikkien fyysinen keho voidaan nähdä fyysisellä maapallolla. Se, että kaikki näkevät kaikkien auran, tekee valokielestä normaalin kommunikointitavan.

Nimittäin aura on myös yhteydessä valokehoon. Jotkut teistä ovat aktivoineet neljännen ulottuvuuden astraalikehonsa, mikä sallii teidän muistaa paremmin unet ja olla omistautuneempi luomishalujenne toteuttamiseen.

Onneksi koska Gaian taajuus nousee, monet teistä muistavat enemmän uniaan ja muistavat havaita sisäiset pyrkimyksensä ja toteuttaa ne. Siksi elätte enemmän ja enemmän neljännen ulottuvuuden värähtelyssä.

Laajentuneet havaintonne lisäävät itsetuntoanne riittävästi, jotta omistatte ponnistelunne sisäisten luomistarpeidenne toteuttamiseen.

Kun teette enemmän ja enemmän luovia valintoja ja kun Maa palaa enemmän ja enemmän luontaiseen viidennen ulottuvuuden värähtelyynsä, tietoisuutenne laajentuu vakaaksi sisältämään viidennen ulottuvuuden taajuuden.

Matalammista "valta toisiin" –taajuuksista täytyy päästää täysin irti, ennen kuin Gaia voi palauttaa täysin planeettatietoisuutensa luontaiseen viidennen ulottuvuuden ilmaisuunsa. Gaian ei ollut koskaan tarkoitus olla kolmannen ulottuvuuden planeetta.

Valitettavasti sen veliplaneetan, Mulduken, tuhoutuessa, Illuminatin tunkeutuessa sen toiselle veliplaneetalle, Marsiin, sekä Maahan ja Maan tuhoutuessa suuresti Lemurian ja sitten Atlantiksen romahtaessa, Gaian värähtely aleni kolmanteen ja alempaan neljänteen ulottuvuuteen.

Nämä tapahtumat alensivat myös sen planeettatietoisuutta. Gaian planeettatietoisuus merkitsee sen värähtelytaajuutta, joka tunnetaan myös Shumanin resonanssina. Gaia oli ennen viidennen ulottuvuuden planeetta, mutta se putosi alempaan kolmannen/neljännen ulottuvuuden planeettavärähtelyyn.

Me aluksella pidämme Gaiaa elävänä, hengittävänä ja rakastavana olentona, joka on valmis ylösnousemaan alemmasta kolmannen/neljännen ulottuvuuden värähtelystään ja palaamaan luontaiseen viidennen ulottuvuuden värähtelyynsä.

Aivan kuten ihmiset voivat taantua kovasti suuren trauman vuoksi formatiivisina vuosinaan, planeetat, erityisesti Gaia, voi kärsiä samasta ITSEN menettämisestä. Koska Gaia menetti hyvin paljon planeettaITSESTÄÄN Lemurian ja Atlantiksen romahtamisen aikana, se ei kyennyt karistamaan pois niitä alempia todellisuustaajuuksia, jotka päättivät vahingoittaa sen planeettakehoa, rakastamisen sijasta.

Ihmistietoisuuden rajoittuessa kolmanteen ulottuvuuteen, planeetta voidaan nähdä vain esineenä. Onneksi ihmisten siirtyessä ylempään neljännen ulottuvuuden tietoisuuteen, he kykenevät hahmottamaan Gaian eläväksi olennoksi.

Useimmat ihmiset pystyvät vasta tietoisuutensa laajentuessa viidenteen ulottuvuuteen ja sen yli oivaltamaan, että koko Gaia on elävä. Mielenkiintoista kyllä, se uskomus, että koko Gaia on elävä, oli hyvin yleinen primitiivisillä ihmisillä.

Mutta näiden primitiivisten ihmisten kimppuun hyökkäsivät ne, jotka elivät "valta toisiin" –lakien mukaisesti. Tätä hyökkäystä tapahtuu edelleen tänäkin päivänä, kun "valta toisiin" –ihmiset raiskaavat maata saadakseen enemmän rahaa ja sitä valtaa, mitä raha on antanut heille.

Raha on kuitenkin kolmannen ulottuvuuden käsite, joka luotiin, jotta harvoilla voisi olla valta moniin. Kun Gaia palaa luontaiseen viidennen ulottuvuuden värähtelyynsä – ihmiskunnan avulla tai ilman sitä – käsitteistä "harvat" ja "monet" tulee ykseyskäsitys.

Toinen viidennessä ulottuvuudessa häviävä käsite on, että paperiliuskat joista suurinta osaa ei takaa kulta, antavat teille voimaa elämässänne sekä vallan elämäänne.

Raha on yksin ensimmäisistä harhakuvista, josta vapaudutaan, kun Gaia laajenee luontaiseen viidennen ulottuvuuden värähtelyynsä. Lisäksi ne jotka voivat laajentaa tietoisuuttaan pysyäkseen harmoniassa Gaian ylösnousemuksen kanssa, resonoivat pitkällä yli niiden, jotka haluavat kontrolloida tai saada vallan heihin.

"Valta toisiin" –kontrolli on kolmannen ulottuvuuden harhaa, joka häviää viidennessä ulottuvuudessa sen 3D-matriisin myötä, joka loi erillisyyden ja vallan toisiin. 3D-matriisi on pitänyt Gaiaa panttivankina aivan liian kauan sen ajasta.

Kun Gaia palaa todelliseen viidennen ulottuvuuden värähtelyynsä, 3D-matriisi häviää yhtä helposti, kuin synkät pilvet häviävät pitkän myrskyn loputtua. Gaia on elänyt ahneuden, itsekkyyden ja "valta tosiin" myrskyssä vuosituhansia.

Me, galaktisen perheenne jäsenet, olemme täällä auttamassa teitä muistamaan, että olette moniulotteisia olentoja, jotka ovat tulleet Maahan auttamaan planeettaylösnousemuksessa.

Minä, Sha-ier, muistutan teille, että aivan kuten minä resonoin nyt korkeampaan taajuuteen, tekin voitte tehdä sen. Kun seuraatte sitä heräämisvirtaa, jonka tunnette sisällänne, tuo virta muuttuu muutosmereksi.

Minä, Sha-ier, lopetan nyt lähetykseni ehdottoman rakkauden sekä kiitollisuuden kera siitä, että minulle on suotu kyky havaita todellisuus galaktisen tähtialuksen korkeammasta perspektiivistä.

Siunausta teille kaikille!

Odotan innolla seuraavaa keskusteluamme. Jos teillä on kysymyksiä, joita haluatte esittää minulle, laittakaa niitä kommenttiosuuteen, ja vastaan mielelläni.

Rakkauden ja valon kera,

Sha-ier

----------- 

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen. 

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.