SOSIAALISET KESKUSTELUNORMIT KÄÄNTYNEET NURIN
- uusia työkaluja yhteyden saamiseen

Kirjoittanut Selacia (selacia.com)
9.8.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Meidät on johdotettu sosiaalisiksi olennoiksi, jotka pyrkivät luonnostaan yhteyteen toistensa kanssa. Ensimmäisistä hetkistämme vauvana äidin sylissä, haluamme läheisiä suhteita ja vuorovaikutusta. Pikakelauksena vuoteen 2020 ja sen yhteiskunnalliseen jakautumiseen ja usein ilkeähenkiseen sosiaaliseen keskusteluun, jolloin voi tuntua haastavalta lähestyä entiseen tapaan. Jatka lukemista saadaksesi suuren kuvan ongelmastamme 2020 ja siitä, miten voimme ja meidän täytyy löytää antoisia tapoja pysyä yhteydessä.

Taustaa

Tunteellisesti latautuneen sosiaalisen keskustelun trendi alkoi ennen vuotta 2020, globaalissa ilmapiirissä jossa on yhteiskunnallista levottomuutta ja tyytymättömyyttä maailmanne epäoikeudenmukaiseen tilaan. Jakautumisesta ja kaaoksesta tuli normi 2010-luvun loppuun mennessä.

Kun 2020 alkoi, globaali yhteiskuntamme oli käännekohdassa – kypsä megamuutoksiin joita energisoivat harvinaiset planeetta-asetelmat, joita ei ollut tapahtunut satoihin vuosiin. Nuo planeettaenergiat jotka vaikuttavat meihin koko tämän vuoden ja sen jälkeenkin, käynnistävät sarjan alkamisia ja loppumisia. Koska tämä dynamiikka on kvanttinen (vs. lineaarinen) ja ottaa huomioon pitkän matkamme tähän risteykseen, se mitä tapahtuu, on ihmisymmärryksen ylittävän monipuolista ja valtavaa.

Myös ilman globaalia pandemiaa meidän olisi ollut haastavaa navigoida näitä uusia normeja. Pandemia kääntää nurin ne avaintavat, joilla olemme vuorovaikutuksessa toistemme kanssa. Ja vaikka pandemia on väliaikainen, se työntää meitä kehittämään sitä paljon nopeammin. Loppujen lopuksi se on hyvä asia, kuitenkin tällä hetkellä se ei tunnu kovin hyvältä, jos olet, kuin useimmat meistä. Olemmehan tapaolentoja, ja olemme tottuneet kokoontumaan henkilökohtaisesti ja jakamaan paljon sillä tavalla.

Mikä jakamisessa on nyt erilaista

Ennen pandemiaa seurustelimme henkilökohtaisesti ja useimmat meistä olivat myös netissä. Kun otimme sosiaalista etäisyyttä, vuorovaikutuksemme keskittyi nettiin. Nettijakamisen luonne on erilainen, kuin istuminen lounaalla ystävän kanssa – ja valittavasti nettijakaminen voi usein olla vihamielistä tai riidanhaluista.

Kirjassani "Ennustuksia 2020" kirjoitin: "Vuonna 2020 tunnelatautuneen ja usein riidanhaluisen sosiaalisen keskustelun dominovaikutus saattaa testata kärsivällisyyttämme ja kykyämme pysyä rauhallisena. Onhan monilla ihmisillä joiden kanssa olet tekemisissä, tunneromahduksia reaktiona huolestuttaviin maailmantapahtumiin. Näemme muutoksen niissä normeissa, miten ilmaisemme itseämme. Aiheet jotka olivat ennen kohteliaan keskustelun ulkopuolella, ovat nyt keskipisteessä. Sosiaalinen media on transformoinut kovasti sitä, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa netissä. Jotkut kommentit ovat myös anonyymimpiä, ja tämä muuttaa sen sävyä, mitä ihmiset ovat valmiita sanomaan. Ihmiset syttyvät jostain aiheesta ja heistä tuntuu, että heidän täytyy puuttua siihen, vaikkeivät ole asiantuntija."

Uusia työkaluja yhdistymiseen

On elintärkeää, että löydämme ja käytämme uusia työkaluja toisten kanssa yhdistymiseen. Itsensä kehittäminen on sisäistä työtä, kuitenkin tarvitsemme toisiamme kehittyäksemme. Joka kerta kun meillä on vuorovaikutusta toisen ihmisen kanssa, voimme oppia jotain itsestämme ja elämästä. Joka kerta kun käymme merkityksellisen keskustelun jonkun kanssa, voimme kasvaa henkisesti. Joka kerta kun tapaamme vieraan ihmisen ja näytämme hänelle esimerkillämme, miten ollaan ystävällinen, edistämme ystävällisempää maailmaa.

Muutokset joita haluamme nähdä – yhteisössämme tai laajemmin maailmassa – voivat syntyä vain, silloin kun osallistumme aktiivisesti äänellämme ja energiallamme. Meidän ei ole tarkoitus perääntyä sivurajalle ja antaa toisten johtaa. Meidän tehtävämme jumalaisina muutoksentekijöinä on tulla esiin ja johtaa.

Puolen valitseminen – mielipiteet

Kuluneella viikolla tunsin yleistä kyllästymistä ihmisissä – ratkaisemattomista yhteiskunnallisista avainongelmista ja nettivihamielisyystrendistä, kun ihmiset valitsevat puolen. Jaoin tämän sitten Facebookissa: "Kommunikointi toisten kanssa voi olla haastavaa näinä riidanhaluisen yhteiskunnallisen keskustelun aikoina. Muista: sinulla on oikeus mielipiteisiisi, kuten on muillakin. Sanojen sensurointi ennen niiden kommunikointia on oleellista. Ole myötätuntoinen itselle ja muille. Kaikki yrittävät löytää merkityksen, tuntea saaneensa tunnustusta ja löytää, miten maailmaa muutetaan. Rakkauden täytyy olla osa kaikkia asioita – myös kommunikointia – jotta luodaan rakkauteen perustuvaa maailmaa."

Näinä jakautumisen ja "toiseen" luottamattomuuden aikoina meidän täytyy yhdistyä niiden lasten viattomuuteen leikkipuistossa, jotka ovat liian nuoria, että olisivat oppineet tuomitsemaan toiset sen mukaan, miltä he näyttävät tai miten he puhuvat tai mihin he uskovat. Syvällä sisällämme on luontainen kyky tehdä se. Helpommin sanottu kuin tehty. Avaimena on halu tehdä tämä ja sitoutuminen toimimaan viattomuudesta ja avosydämisyydestä.

Odotan innolla palautettanne näistä teemoista sekä tietääkseni, miten voin palvella teitä laajemmin 2020. Ottakaa vapaasti yhteyttä minuun nettisivujeni kautta.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.