OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLUSTAMINEN
- jumalaisen feminiinisyyden tarve

Kirjoittanut Selacia (selacia.com)
7.6.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tiesimme tullessamme vuoteen 2020, että se olisi erilainen ja merkitsisi uutta alkua. Ilmassa oli eräänlaista varovaista innostusta, kun aloitimme uuden vuosikymmenen. Meillä oli paljon merkkejä, että vallitseva tila oli murentumassa, ja olisi monia arvioita maailmamme toimimattomuudesta. Sitten tuli covid-19, ja nyt massiiviset rasismiin ja epätasa-arvoisuuteen liittyvät protestit. Kumpikin näistä ongelmista voisi olla perustavanlaatuinen pelin muuttaja yhteiskunnassamme. Jatka lukemista saadaksesi korkeamman näkökulman siitä, missä olemme ja miten pysytään tyynenä, kun maailma näyttää kääntyneen ylösalaisin.

Taustaa

Ajattele ensin covid-19:n ja rasismin välistä yhteyttä. Kummassakin on virustyyppistä energiaa, joka herättää pelkoa ja epävarmuutta ja muistuttaa aiemmista historiallisista kokemuksista.

Virukset ovat olleet luonnollinen osa Maan elämänvirtaa. Tiedemiehet uskovat niiden esittäneen avainroolia monien lajien evoluutiossa, myös omassamme. Kun altistumme joillekin viruksille, ne voivat saada meidät sairastumaan tai aiheuttaa kuolemamme. Toiset ovat oireettomia. Koska emme tiedä kovin paljon vielä viruksista ja niistä, jotka ovat mahdollisesti tappavia, kuten covid-19, tähän pandemiaan liittyy epävarmuutta.

Rasismi jota meillä on ollut systeemisesti kautta historian, ei ole luonnollista ihmisille – se on ehdollistunutta sopeutumista. Se perustuu pelkoon, kontrollointiin ja egon tarpeeseen saada valta toisiin hierarkkisella ja patriarkaalisella tavalla. Nämä juuret menevät niin syvälle, että ne eivät näy, ennen kuin aletaan tutkia syytä.

Ihmiset ovat ehdollistuneet rasistisiin taipumuksiin tuhansien vuosien saatossa. Luontaisessa tilassamme – ennen ehdollistumista – olemme sosiaalisia olentoja, jotka tuntevat vetoa yhteisön muodostamiseen toistensa kanssa ja toistensa auttamiseen. Tämä on johdotettu ytimeemme DNA-tasolla. Sitä me olemme.

Pikakelaus nykyhetkeen

Kun synnyimme tähän elämään, emme pakanneet matkalaukkuun muistutuksia aiemmista elämistämme tai esi-isiemme elämistä. Tietoinen mielemme toimi niin, kuin tämä elämä olisi olemassaolomme alku.

Jotkut teistä saattavat muistaa lapsena nähneensä takautumia tai unia toisesta ajasta ja paikasta. Kuitenkin tavallisesti tuo "menneisyyden arkisto" koetaan vain lyhyesti ja ilman konkreettista yhteyttä nykyiseen elämään. Emme yksinkertaisesti osaa yhdistää pisteitä, paitsi kenties myöhemmin elämässä, kun teemme entisen elämän regressiotyötä tai DNA-parannustyötä. Silloin se mitä noissa tilanteissa tulee tietoisuutenne, on oleellista jollekin erityistapahtumalle nykyelämässämme.

Mitä unohdamme

Menettäessämme muistin synnyttyämme, unohdamme, että meillä on ollut lukemattomia elämiä tässä ja muissa maailmoissa. Jos synnymme naisena, emme muista, millaista oli olla mies. Jos synnymme valkoisena, emme muista, millaista oli olla musta tai ruskea. Jos synnymme tarpeeksi etuoikeutettuna, että meillä on joka päivä ruoka ja vaatteet – perustarpeet tyydytettynä – emme muista elämiämme, joissa oli köyhyyttä, nälkää, sortamista, rasismia, orjuutta ja muita taakkoja. Jos synnymme sellaisten ihmisten alamaisuuteen, jotka käyttävät hallintavaltaansa väärin, emme muista elämiämme, jolloin itse teimme samoin.

Kun teen DNA-parannustyötä asiakkaille, pääsemme tähän historiaan käsiksi tarpeen mukaan. Riippuen ongelmista, se saattaa esimerkiksi auttaa vapautumaan traumoista ja poistamaan ennakkoluuloja keskittymällä entisiin kokemuksiin, jotka vaikuttavat nykyisyyteen. Joskus henkilö sanoo, että pelkkä rasisminvastaisen protestimarssin näkeminen saa ihon kananlihalle. Toiset kertovat, että he reagoivat tunnetasolla nähdessään videon naisesta, joka kertoo, miten hänen 16-vuotias musta poikansa kuoli poliisien käsissä.

Mitä meidän tarvitsee muistaa

Näinä aikoina meidän tarvitsee muistaa, kuka olemme oikeasti ja mikä tulee luonnostaan meille. Ydintasolla jokaisella meistä on sukupuolesta riippumatta jumalaista feminiinisyyttä ja jumalaista maskuliinisuutta. Meillä on tämä, vaikkemme olisi tietoinen siitä. Kun me kehitymme ja eheydymme, tasapainotamme mies- ja naispuolemme, ja kumpikin kohotetaan pois egosta, jumalaiseen ilmaisuun.

Kun sanon "me", tarkoitan KAIKKIA meitä. Tämä sisältää jokaisen – poliisin, pormestarin, suuryrityksen johtajan ja maan johtajan. Se sisältää ryöstelijän, maksetun agitaattorin ja tuhopolttajan. Kaikki nämä yksilöt esittävät omaa osaansa ihmiskunnan heräämisessä riippumatta siitä, miltä he näyttävät meistä nyt. Siksi meidän täytyy pyrkiä transformoimaan vihamme heitä kohtaan anteeksiannoksi ja empatiaksi.

Mitä on tässä – mitä on tulossa

Monena viime vuotena, kun enemmän ihmisiä alkoi herätä, jumalaiseen feminiinisyyteen liittyvät energiat ovat lisääntyneet. Tätä on nyt kaikkialla ympärillämme huolimatta siitä, miten kaoottiselta ja jakautuneelta maailmamme tuntuu. Ihmisten sydämet avautuvat, ja kuunnellaan enemmän. Kuunteleminen ja vastaanottavuus ovat feminiiniominaisuuksia. Tarvitsemme enemmän tätä, mutta tunnustetaanpa se edistyminen, jota on jo tapahtunut. Osa ilmenee protestimarsseissa, joita kuvataan alla.

Jumalaisen feminiinisyyden tarve

Yksi asia joka teki minuun vaikutuksen viimeaikaisilla marsseilla oikeudenmukaisuuden puolesta, oli jumalaisen feminiinienergian läsnäolo. Tämä energia jota ilmentävät Kwan Yinin kaltaiset olennot, on myötätuntoista, armollista, rohkeaa ja rakastavaa. Varmasti läsnä oli paljon vihaa ja surua, kuitenkin välittämisen energia alkoi tulla myös pintaan.

Näin tämän energian vyöryvän – ei vain protestoijien välillä, vaan myös joistain poliiseista jotka marssivat protestoijien kanssa. Jotkut poliisit olivat toispolviseisonnassa protestoijien kanssa. Tätä tapahtui useissa kaupungeissa, mm. omassa kaupungissani Santa Monicassa. Myötätuntoa ilmaistiin kuuntelemalla ja olemalla valmis kulkemaan rinta rinnan toisten kanssa.

Solidaarisuuden tarve

Tarvitsemme nyt solidaarisuutta – yhdistymistä ihmisrotuna ratkaisemaan ongelmia, jotka ovat pitäneet meidät pimeissä aikakausissa ja uhanneet kykyämme saada kestävä planeetta. Silloin kun ainoastaan etuoikeutetuilla ei ole syrjintää ja köyhyyttä, enemmistöllä ei ole todellista ääntä.

Ilmasto- ja muiden kestävyysongelmien ratkaisemiseen vaaditaan yhtenäisyyttä ympäri maailmaa. Meillä on tällä hetkellä "ylhäältä alaspäin" -malli, jota lietsoo ahneus ja egovalta. Vallassa olevat tuhoavat sen, mikä ei palvele heidän agendaansa. Ei ole pitkän tähtäyksen näkemystä 50, 100 tai 1000 vuoden päähän.

Useimmat meistä välittävät syvästi planeetastamme ja kaikista sen elämänmuodoista. Välitämme toisistamme. Välitämme niiden tarpeettomasta tuskasta ja kärsimyksestä, joita systeeminen rasismi ja muut sortamismuodot vahingoittavat. Välitämme tästä, vaikkei tätä olisi koskaan tapahtunut meille tässä elämässä.

Kun ihmiskunnan pimeys tulee valoon, panemme luonnostaan sen merkille ja välitämme näkemästämme sorrosta. Näin on aina ollut, nyt on kuitenkin erilaista.

Muista, että 2020-luku ei ole "normaalia" aikaa – yhteiskunnan varjo paljastuu massiivisesti. Jotkut asiat jotka ovat pitkään olleet osa kulttuuriamme, tulevat nyt valoon laajemmin. Itse asiassa niihin kohdistuva valokeila on niin kirkas, ettemme voi katsoa poispäin. Tämä on maailmamme megatransformaation luonnollinen aspekti.

Siinä ei ole kyse politiikasta. Jos se tuntuu sinusta tai ystävistäsi politiikalta, harkitse sitä, mitä kirjoitin tällä viikolla "Selacia ja Kahdentoista neuvosto" -sivullani:

"Sortamisen ja rasismin vastustaminen on moraalinen ja inhimillinen valinta. Siinä ei ole kyse politiikasta. Me kaikki ihmiset kannamme tätä arpea sisällä, yhteisen ehdollistumisemme vuoksi tuhansien vuosien kuluessa. Kulkekaa lempeästi veljienne ja sisarienne kanssa. Olkaa valo toisillenne, jotta voimme yhdessä transformoitua ulos pimeydestämme."

Lääkkeitä tyynenä pysymiseen

On ymmärrettävää, että ilmassa on jännitteitä. Olemme eristäytyneet viikkoja, tunnemme epävarmuutta aina vain useammista asioista ja sitten siitä saakka kun George Floyd kuoli poliisin käsissä, media on kertonut lakkaamatta kansalaisprotesteista ja esimerkkejä poliisin julmuudesta. Ja kaikki tämä aikana, jolloin planeettaenergiat ovat olleet myrskyisimpien joukossa, mitä elämissämme on koskaan ollut.

Tyynenä pysyminen kaiken tämän tapahtuessa ei ole yksinkertainen asia. Pystymme kuitenkin tekemään sen, ja meidän täytyy tehdä se ollaksemme tehokkaita muutosagentteja rakastavampaan maailmaan. Tämä ei ole aikaa istua sivussa ja antaa toisten toimia. Olemme nyt 2020-luvulla, ja se merkitsee aktiivista osallistumista ja pysymistä läsnä sekä isolle kuvalle että tapahtumayksityiskohdille, jotta voimme rakentavasti auttaa itseämme ja muita.

Pidämme käsissämme ja sydämissämme rakastavamman maailman siemeniä. Oletko lannistunut epäoikeudenmukaisuudesta vähemmistöjä kohtaan ja vihainen siitä, mitä näit Minneapolisissa? On luonnollista tuntea surua ja vihaa ja haluta muutosta. Työskennellään henkilökohtaisen vihamme kanssa, kohdaten ja käsitellen sen, jotta se ei heikennä arvostelukykyämme eikä sitä ilmaista haitallisesti. Käytetään ääntämme aktiivisesti positiivisen muutoksen puolesta. Tavoitetaan tuo luontainen rakkaus sisältämme ja käytetään sitä tulevina aikoina tehdäksemme oman osamme rakastavamman maailman luomisessa. Pystymme tähän.

Odotan innolla palautettanne näistä teemoista sekä tietääkseni, miten voin palvella teitä laajemmin 2020. Ottakaa vapaasti yhteyttä minuun nettisivujeni kautta.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.