AIKAJANAJAKAUTUMISEN YMMÄRTÄMINEN

Kirjoittanut Jenny Schiltz (jennyschiltz.com)

24.7.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Erittäin paljon tapahtuu tällä hetkellä. Juuri kun tunnemme, että olemme löytäneet tasapainon yhden energiatapahtuman jälkeen, toinen seuraa sen kantapäillä. Heinäkuun loppu ja elokuu on ahdettu täyteen hämmästyttäviä tapahtumia, jotka voivat todella ravistella asioita. Kaikki tapahtuu meidän työntämiseksi havaitsemiemme rajojen yli ja kaiken sen puhdistamiseksi, joka ei voi olla korkeammissa taajuuksissa. Kun jotkut asiakkaani ovat ilmaisseet huolensa aikajanajakautumisesta, päätin kysellä ylösnousemustiimiltäni tulevasta jakautumisesta.

Tiimi: Aikajanamuutos on mitä otollisin tapahtuma. Se on ratkaiseva hetki. Se on taajuuksien yhtymistä samaa lopputulosta kohti – ihmisen massaylösnousemus.

Minä: Viime syyskuussa valitsimme kollektiivina nopeutuneen aikajanan. Onko tämä tuon valinnan sivutuote?

Tiimi: Kyllä. Kun nopeutunut aikajana valittiin, kaikki mitä tapahtui energeettisesti, oli valmistelemaan kaikkia ihmisiä aikajanajakautumiseen.

Minä: Tapahtuuko aikajanajakautuminen hetkessä?

Tiimi: Ei, se on jo alkanut ja se päättyy pimennyskauden jälkeen.

Minä: Tiedostavatko ihmiset, että muutos on tapahtunut?

Tiimi: Jotkut tiedostavat. Monet eivät kuitenkaan tiedosta. He katsovat pelkästään taaksepäin tätä aikaa hetkenä, jolloin kaikki alkoi muuttua.

Minä: Onko niitä, jotka päättävät olla ylösnousematta?

Tiimi: Kyllä. Täytyy kuitenkin ymmärtää, että siinä on tasoja, mitä pidetään ylösnousemisena. Perusmääritelmä on, että sielut sisältävät taajuutta, joka ei alita viidennen ulottuvuustaajuuden alinta tasoa.

Tämä on hämmentävää monille, sillä heidät on johdettu uskomaan, että tulee utopia hetkessä. Se sijaan on portti, jotta voidaan kokea lisäkasvua ilman ulkopuolista negatiivisuusvaikutusta. On niitä, jotka päättävät saavuttaa korkeimmat taajuustasot itsessään, ja niitä jotka ovat tyytyväisiä kynnystason ylittämiseen.

Minä: Onko kaikki negatiivisuus poissa yhtymisen jälkeen?

Tiimi: Ei, jokaisen ihmisen täytyy käsitellä ne uskomukset, jotka ovat johtaneet sen luomiseen, mitä näette kollektiivissa.

Se muuttuu, ettei kaksinaisuutta vaadita enää osaksi kokemusta. Enää ei tarvitse oppia kärsimyksen ja uhrautumisen kautta. On kuitenkin niitä, jotka jatkavat näitä dynamiikkoja itsessään, kunnes tuo ohjelmointi on riittävästi kirjoitettu uudelleen. Voidakseen siirtyä pois tästä energiamallista, on luovuttava itsen ja toisten tuomitsemisesta, annettava anteeksi kaikille ja sallittava ilon levitä olemuksensa kaikkiin osiin.

Minä: Ovatko ne, jotka päättävät olla ylösnousematta, edelleen maan päällä?

Tiimi: Jonkin aikaa, kyllä. Joistakin huomaatte, että he vetäytyvät luonnostaan poispäin teistä ja luomastanne todellisuudesta. Jotkut päättävät lähteä muodostaan, mutta tämä pätee myös joihinkin, jotka valitsevat ylösnousemuksen tässä elämässä. Kaikki eivät jää muotoon saatettuaan loppuun sen, mitä heidän sielunsa aikoi. Toiset ovat edelleen vuorovaikutuksessa kanssanne ja auttavat teitä oppimaan ja kasvamaan täyttäessään sielusopimuksiaan.

Minä: Mitä elokuussa tapahtuu kaikkien näiden energiatapahtumien myötä?

Tiimi: Nämä ovat ns. valintapisteitä. Jokainen tapahtuma on tilaisuus yksilön kaikkien alempien aikajanojen romahtamiseen sisällä. Näin on, että yksilön koko energia keskittyy itsensä ja kollektiivin siirtämiseen eteenpäin. Se on tila, jossa kaikki korkeammat taajuudet yhdistyvät auttamaan kunkin ihmisen uuden todellisuuspotentiaalin luomisessa.

Tämä yhtyminen ei synnytä hetkessä utopiaa, koska on edelleen paljon tehtävää epäharmonian poistamiseksi kollektiivista, mutta se on ponnahduslauta, jossa annetaan suurempaa apua. Monia verhokerroksia putoaa niiltä, jotka ovat valmiita.

Minä: Johtaako tämä paljastukseen?

Tiimi: Ei siinä mielessä, johon viittaat (= maan ulkopuolisen elämän paljastuminen). Se johtaa yksilön todellisen itsen paljastumiseen, kun kaikki valheelliset uskomusrakenteet tulevat selvemmiksi. Kun suurempi osa kollektiivista löytää kätketyt totuudet, se viitoittaa tietä selkeämmälle galaktiselle vuorovaikutukselle.

Minä: Mitä muuta meidän täytyy tietää tästä aikajanajakautumisesta?

Tiimi: Se on lisäpotku niille, jotka sisältävät korkeampia energioita. Heillä on muodossaan vaivattomampaa, kun kaikki ympärillä alkaa tehdä yhteistyötä. Tuntuu siltä, että on lisätty näkymättömiä tukitiimejä. Joillekin aikajanajakautuminen tuo vielä suurempaa selkeyttä siitä, missä toimintahäiriöt ja epäaitous ovat olleet osa heidän kokemustaan. Niillä jotka ovat vielä unessa, aikajanajakautuminen aloittaa heräämisen.

Minä: Siis myös ne jotka eivät ole hereillä, saavat kuitenkin valita, kumman polun valitsevat – ylösnousemus vai ei?

Tiimi: Ehdottomasti, tuo valinta tehdään sielutasolla ennen inkarnoitumista. On kuitenkin joitain, jotka valitsivat ylösnousemuksen, mutta ovat sittemmin päättäneet saada lisäkasvua kaksinaisuudessa. Vastaavasti on niitä, jotka päättivät alun perin olla ylösnousematta, mutta ovat havainneet tuon tehtävän kiinnostavan. Jokaisen ihmisen sielu valitsee parhaan polun, joten jos valitaan ylösnousemattomuus, ei voi tehdä muuta, kuin kunnioittaa tuota kokemusta.

Se milloin yksilö herää, on enemmän ihmisvalinta, mistä syystä joillakin kestää pidempään kuin toisilla. Mitä syvemmälle ohjelmointiin yksilö on juurtunut, sitä enemmän ihmistä täytyy ravistella unestaan.

Minä: Minua täytyi ravistella aika monta kertaa …

Tiimi: Kyllä, joitain täytyy ravistella tylymmin kuin toisia (nauraen). Tiedä kuitenkin, että myös syvimmässä unessa yksilö oppii ja kokee sielukasvua. Sen oppimisessa on paljon arvostettavaa, kuka et ole, kuten myös sen oppimisessa, kuka olet.

Minä: Aina kun puhutaan ihmisten polun valitsemisesta, se aiheuttaa paljon pelkoa. Ihmiset pelkäävät, etteivät rakkaat ihmiset selviä. Pelko muistuttaa minusta uskoa kristinuskon hurmokseen – että yhtenä hetkenä ihmisiä häviää.

Tiimi: Ei tarvitse olla pelkoa. Tämä on ylösnousemusaikaa. Ne jotka ovat täällä nyt, ovat ylösnoustakseen planeetan mukana tai osallistuakseen vain kokemukseen hankkimalla sopimuskokemuksia, jotka hyödyttävät sielukasvua.

Vaikka putoaa pois ihmisiä, jotka eivät enää sovi yhteen sisältämänne taajuuden kanssa, ei tapahdu massapoistumista maan päältä yhtenä hetkenä. Nekin jotka putoavat "kelkastanne", voivat edelleen päättää ylösnousta, kuitenkin aikajanamuutoksen korkeammassa tai alemmassa taajuudessa.

Antakaa näiden sielujen kulkea polkuaan, samalla kun te kuljette omaanne. Tietäkää, että jokainen saa täydellisen kokemuksen sielunsa kannalta. Ei ole yhtä polkua, jota täytyy kulkea matkalla sen muistamiseen, kuka on.

Minä: Miten ihmiset voivat valmistautua tähän aikajanamuutokseen?

Tiimi: Omien uskomusten, tarinoiden ja odotusten tutkiminen on tärkeää. Nämä ovat asioita, jotka saavat yksilön kokemaan suurempaa epäharmoniaa korkeammissa taajuuksissa. Katsokaa, miten on rajoitettu itseä kehossa, mielessä ja hengessä, ja venykää sitten noiden rajoitusten yli.

Pyydämme, että jokainen ihminen hyväksyy kaiken, mitä hän on, ja antaa anteeksi ja rakastaa sitä, minkä hän on tuominnut epähyväksyttäväksi itsessään ja toisissa. Sydämensä avaaminen rakkauden, kiitollisuuden ja kaiken anteeksiantamisen avulla, sallii energioiden virrata helpommin lävitsenne.

Jokaisen ihmisen täytyy alkaa ymmärtää, että hänen potentiaalinsa on rajaton. Jos kykenee näkemään itsensä niin, kuin me näemme teidät, niin ymmärtää täysin oman suurenmoisuutensa ja sen rohkeuden, mitä on vaatinut osallistua tähän kokeiluun.

Minä: Kiitos.

Tiimi: Ilo meille.

Toivon, että nämä kysymykset ovat tuoneet valoa aikajanajakautumiseen ja haihduttaneet pelkoa. On todella hämmästyttävää osallistua tähän valtavaan muutokseen. Kiitos kaikille, jotka jaatte tämän työn – se merkitsee paljon. Lähetän teille kaikille paljon rakkautta ja iloa. Pitäkää huolta itsestänne! <3

Jenny

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.