12-12-PORTTI – MUISTAMISEN AIKA

Kirjoittanut Jenny Schiltz (jennyschiltz.com)

4.12.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tämä on hyvin tärkeää aikaa, jota tiimini on kuvannut "muistamisen ajaksi". Se alkoi marraskuun kolmannella viikolla ja jatkuu tammikuun kolmanteen viikkoon. Tämä aika sisältää sellaiset energiaportit kuin 12-12, 1-1 ja 11-1. Vaikka nämä portit ovat tärkeitä, minulle kerrotaan, että koko tämä aika on merkittävä.

Se mitä muistamisen aika merkitsee, eroaa henkilöittäin. Joillekin se on korkeamman aspektinsa ruumiillistamista, toisille se merkitsee sen uudelleenmäärittelyä, keitä he ovat, ja joillekin tämä aika laukaisee heräämisen vielä syvemmällä. Riippumatta paikastasi tässä prosessissa, on intensiivistä. On oppitunteja, laukaisijoita ja voimakkaita latauksia. Tämä on maraton, ei pikajuoksua, kuten tiimini muistuttaa minulle.

Istuin tiimini kanssa alas saadakseni suurempaa selkeyttä, kun nämä energiat tekevät vaikeaksi saada ajatuksia kasaan. Niinpä päätin, että on aika esittää kysymyksiä (toivottavasti ne eivät tunnu sattumanvaraisilta tai epäjärjestyksessä olevilta) ja pelkästään kuunnella …

Mitä muistamisen aika merkitsee?

Se merkitsee, että kaikille näytetään, keitä he ovat ja keitä he eivät ole. Yksi näkee ja kokee, mitä hänen tarvitsee, voidakseen astua täysin omaan voimaansa ja ruumiillistaa kaiken, mitä hän on. Toiselle näytetään hyvin selkeästi, missä hän on antanut voimansa instituutioille, uskomuksille ja muille ihmisille. Useimmat teistä kokevat kumpaakin. Kun ruumiillistatte joka hetki kaiken, mitä olette, niin kaiken sen mitä ette ole, täytyy tulla myös valoon. Ymmärtäkää, että teille annetaan joka hetki vaihtoehto.

Minkä tyyppinen vaihtoehto?

Teille annetaan vaihtoehto puskea ohi kaiken epäilyn ja epäuskon ja kunnioittaa sitä, kuka tiedätte olevanne ytimessänne. Tähän tekemiseksi kaikkien matriisikerrosten täytyy pudota pois. Tämä voi olla vapauttavaa joillekin, mutta monilla on suurta epämukavuutta, kun kaikki minkä he tietävät, haastetaan.

Ovatko kaikki sielun ruumiillistumisvaiheessa?

Kyllä, vaiheessa tai toisessa. Myös yksilön heräämisen alkaminen, tuo alkulaukaisija, voidaan nähdä ruumiillistumisvaiheen alkamisena.

Ovatko ensimmäinen aalto, tiennäyttäjät ja pioneerit ruumiillistumisen viimeisessä vaiheessa?

Kyllä, mutta ymmärtäkää, että sielun ruumiillistuminen tapahtuu hetkestä toiseen. Käytämme mieluummin näistä ryhmistä termiä "ankkuroituminen sielulähteeseen" tai siihen, mikä on tunnettu "minä olen" -olemuksena. On erityisen intensiivistä ja fyysisesti vaativaa aikaa kaikille, jotka käyvät läpi tätä prosessia, ja monet havaitsevat tarpeen vetäytyä täysin kollektiivienergioista.

Sattuuko tämä samaan aikaan aikajananyhtymisen kanssa?

Kyllä, ja Maan asemaan galaktisessa kentässä. On se aika, jota monet ovat odottaneet. Monet eivät kuitenkaan ymmärtäneet, mitä merkitsisi elää tänä aikana.

Tästä syystäkö ahdistus tuntuu voimistuneen monilla?

Kyllä, tällä hetkellä paljon asioita romahtaa sisällä ja ulkopuolella. Tiheyttä lähtee jatkuvasti ihmismuodosta, luhistaen sen, mitä ennen oli, ja sallien suurempien aktivointien lisääntyä. Samaan aikaan ulkoisessa todellisuudessanne romahtaa paljon, kun useampia herää. Tämän romahtamisen vastustaminen aiheuttaa paljon ahdistusta kehossa. Täytyy tiedostaa, ettei kaikkea mitä tuntee, ole tarkoitus omistaa.

Yksi pääoire josta kerrotaan ja jota henkilökohtaisesti tunnen, on ahdistus. Se tuntuu tulevan aaltoina, ja muutama noista aalloista on todella yllättänyt minut. Huomaan kysyväni muutaman kerran päivässä: "Onko tämä minun?" viitaten tuohon ahdistukseen, ja useimmiten vastaus on ollut kielteinen. Sitten tunnistan tuon tunteen ja päästän siitä irti. On ollut mielenkiintoinen "elefantti istuu rintani päällä" -tunne siinä määrin, etten ole kyennyt vetämään syvään henkeä. Tämän ahdistustunteen alla – kun tämä oli minun – oli vihaa. Sallin itseni tuntea sen ja itkeä, kunnes ei ollut enää lisää irtipäästettävää, ja sitten paine rinnastani lähti. Perspektiivi auttaa, joten pidä mielessä, että mikään näistä tunteista tai oireista ei ole vahingoittamassa sinua, vaan auttamassa olemaan enemmän kaikkea, mitä olemme.

Mainitsitte aiemmin, että olemme valintakohdassa. Voitteko käsitellä sitä tarkemmin?

Fokuksenne ja osallistumisenne on tärkeämpää kuin koskaan. Uutta ei voi luoda, kun roikutaan edelleen kiinni vanhassa. Kuitenkin uutta voidaan luoda vain tarkkailemalla, mikä ei toiminut vanhassa. Energian tarkkailemisen ja siihen kiinnittymisen välillä on ero. Kaikki mille annetaan huomiota, ei ainoastaan kasva, vaan se kannetaan mukana myös uusille aikajanoille, kunnes siitä päästetään täysin irti. Täytyy valita, mikä on oman huomion arvoista, vain kysymällä itseltään: "Haluaisinko viedä tämän mukanani, kun kehityn korkeammille aikajanoille?"

Monet uskovat, että heidän täytyy taistella entistä vastaan voidakseen muuttua – että heidän täytyy raivota. Mikään ei kuitenkaan voisi olla kauempana totuudesta. Kun ymmärretään täysin luomisen voima, nähdään, että olematta enää tuo ääni tai hälytyskello, noita taajuuksia ei enää kanneta sisällä.

Tajuan sen, kun huomaan, että mitä vähemmän keskityn siihen, mikä maailmassa on pielessä, sitä enemmän todellisuuteni virtaa.

Juuri niin. Tämä on kuitenkin uskomusjärjestelmä, joka voi olla myös haitallinen. Kun sinusta tulee enemmän aito itsesi, sinulle näytetään, mikä ei ole enää harmoniassa. Toisinaan tähän osoittamiseen sisältyy tapahtumia, joita voidaan pitää tuskallisina. Vaikka olisikin tuskaa ja epämukavuutta, ollaan kuitenkin virrassa, jos käytetään tilaisuus kasvaa ja siirtyä toiseen suuntaan tai parantaa se, missä on epäharmoniaa. Henkisessä virrassa oleminen ei merkitse, että elämä on täydellistä koko ajan – tämä uskomus tuo vain odotuksia, joita ei voi täyttää. Tämä odotus aiheuttaa eniten sisäistä epäilyä ja estää kasvuprosessin.

Kun katsomme, mitä yhteiskunnassa tapahtuu liittyen merkittävän seksuaalisen hyväksikäytön paljastumiseen, se tuntuu valtavalta. Miten tämä voidaan olla tuomatta uudemmalle aikajanalle?

Tämän ja monien muiden tulevien paljastusten osalta voidaan vain tarkkailla, mitä paljastuu, kiinnittymättä siihen. On ensisijaisen tärkeää arvioida, miltä nämä paljastukset saavat olonne tuntumaan. Mitä tunteita teillä on? Miten olette osallistuneet siihen, miten tasapainoton maailmastanne on tullut? Missä kohtaa annoitte pois voimanne täysivaltaisena olentona? Kun tämä on arvioitu, on oleellista päästää sitten irti noista tunteista, antaen anteeksi kaikille, ennen kaikkea itselle. Tämä varmistaa, ettei sitä viedä korkeammalle aikajanallenne.

Monet ihmiset rinnastavat anteeksiannon rankaisemattomuuteen.

Kun yksilö antaa anteeksi itselleen tai toiselle, se luo tilan parantumiselle, ehdottoman rakkauden tulemiselle. Tämä ei merkitse, ettei yksilöä pitäisi pitää vastuullisena. Ajattele, miten olet antanut valtasi toiselle – etkö kokenut sen jälkiseuraamukset? Tämä eri eroa niistä jälkiseuraamuksista, joita koetaan oltaessa niitä, jotka ottavat vallan toisilta. Havaitaan kuitenkin, että pyrittäessä anteeksiantoon ilman oikeudenmukaisuutta, siitä tulee jatkuva syyllisyys-, syytös- ja vihakierre. Sellainen josta ei kyetä irrottautumaan.

Mainitsitte, että tämä on valintakohta siinä, miten näemme muutosten tulevan. Voitteko selittää?

Kun jokainen teistä aktivoi kristallimuotonsa, se auttaa toisten aktivoinnissa, ja tämä tuo esiin varjoja vielä lisää. Myös Maanne käy läpi samanlaista prosessia, ja tämä vuorostaan auttaa paljastamaan varjot kollektiivisesti. Sitä voidaan ajatella suurena puhdistumisena. Vaikka tämä on ehkä epämukavaa, on tärkeää käsittää, ettei kyse ole maailman tulemisesta synkemmäksi, koska kaikki mitä tulee esiin, on ollut jo olemassa – se oli vain piilossa.

Kehotitte minua olemaan niiden tarkkailija, jotka haluavat tuhoa ja kaaosta. Tunsin, että sen ymmärtäminen oli tärkeä asia.

Kyllä, sillä on niitä, jotka haluavat kaikkien järjestelmien tuhoa vaikutuksesta riippumatta. Tässä uskomuksessa on kärsimättömyyttä, ja siihen liittyy usein tarve osoittaa olevansa oikeassa. Heräämisprosessi on hyvin tärkeä ja siitä pidetään huolta, kun ajoitus on oleellinen varmistamaan, että se on mahdollisimman tasainen. Verhon ja kontrollointiohjelmoinnin poistaminen hetkessä aiheuttaisi korjaamatonta vahinkoa monille. On oleellista, että kaikki mitä tehdään tämän prosessin auttamiseksi, tehdään sillä aikomuksella, että kaiken korkein hyvä toteutuu.

On monia ihmisiä, eläimiä ja kasveja, jotka lähtevät maapallolta tänä aikana. On kirjoitettu paljon siitä, että ne jotka eivät pysty nostamaan valoaan, pakotetaan lähtemään Maasta. Onko näin?

Ei ole oikeaa tai väärää, hyvää tai huonoa, korkeampaa tai alempaa värähtelyä. On ainoastaan valinta ja halu kokea. Täytyy tarkastella omaa tarvettaan luoda itsensä vahvistamisen hierarkia.

Mitä ihmiset voivat tehdä käydäkseen läpi tämän muistamisajan helposti ja sujuvasti?

Ensin pitäisi tarkastella määritelmäänsä helposta ja sujuvasta, kun tätäkin voidaan käyttää mittarina siinä, mitä itseltä puuttuu. Laittaisimme paljon mieluummin fokuksenne omaan kasvuunne ja niihin syviin muutoksiin, joita tapahtuu sisällänne. Sitä ei ole tehty aiemmin, mitä nyt tapahtuu – siksi ei ole mitään barometria, mitä vasten tuomita itsensä tai toiset.

On tärkeää ottaa aikaa sallia sieluintegroinnin tapahtua. Tästä syystä monet ovat tunteneet kutsun yksinkertaistaa elämäänsä. Kehon kuunteleminen on äärimmäisen tärkeää. Tapahtuu monia aktivointeja ja latauksia, jotka synnyttävät suurempaa ymmärrystä ja kaiken sen muistamista, mitä olette. Ehdotamme, ettei näitä oivalluksia ohiteta, kun ne ovat hyödyllisiä voimanne takaisinottamisessa ja kaikkien esteiden selvittämisessä tältä prosessilta.

Kuten aina, vesi, hivenaineet ja ajan viettäminen luonnossa auttavat hermoston rauhoittumisessa. Suosittelemme ryhmätyötä samanmielisten sielujen kanssa, kun tämä auttaa laajentumista ja kaiken sen aktivoimista, mitä olette. Avun saaminen opastustiimiltänne ja monista menetelmistä on myös hyödyllistä. Tärkeintä on itserakkaus ja keskittynyt ponnistus päästää irti peloista ja odotuksista, jotka voivat kietoutua tähän prosessiin. Kaikki etenee suunnitellusti.

Eräs asiakkaani oli huolissaan siitä, että hänen ahkerointinsa toisista huolehtien ja omistautumattomuutensa tähän prosessiin tarkoittaisivat, että hän "jää veneestä". Hänen tiiminsä kertoi, ettei hän "jäisi veneestä" ja että kaikki tapahtuu "Jumalan armossa".

Kyllä, ponnistellaan kaikin tavoin kaikkien sielujen auttamiseksi tulevien muutosten läpi niin, että he saavuttaisivat sielunsa aikomat tavoitteet. Tätä apua ei tarvitse tiedostaa ottaakseen sen vastaan. Jokainen teistä kuuluu Jumalan armoon.

Kiitos avustanne tänään!

Se on ollut meille kunnia.

Toivon, että tämä kysymys- ja vastaussessio on ollut hyödyllinen. On todella hämmästyttävää aikaa, mutta myös intensiivistä. Meidän täytyy olla mukava itsellemme ja rakastaa itseämme ja toisia tämän siirtymän läpi.

Pidän "12-12 – muistamisen aika" -ryhmäpuhelun 8.12. klo 18.00 MST. Se on puolentoista tunnin sessio, jossa saat koodeja ja aktivointeja sytyttämään muistamisen omassa sielumuodossasi. Nämä aktivoinnit eivät ole ainoastaan 12-12-porttia varten, vaan koko tätä aikajaksoa. Tämä on viimeinen ryhmäpuhelu ennen helmikuuta, kun pidän vapaata vuoden lopussa prosessoidakseni näitä energioita ja ruumiillistaakseni ne. Kaikki jotka rekisteröityvät, saavat nauhoituksen. Sinun ei tarvitse osallistua livenä saadaksesi tallennuksen tai parannuksen. Hinta on 14.99 dollaria. Klikkaa tätä linkkiärekisteröityäksesi. Kun maksu on suoritettu, tee rekisteröityminen loppuun. Jos et pysty palaamaan rekisteröintisivulle, laita sähköpostia osoitteeseen info@jennyschiltz.com.

Lähetän teille kaikille paljon rakkautta. Pitäkää huolta itsestänne.

Jenny Schiltz

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.