MIHIN TAHANSA TUNNETTE INTUITIIVISESTI VETOA, SE ON OIKEA SUUNTA TEILLE

Saulia kanavoinut John Smallman (johnsmallman.wordpress.com)
25.8.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakas John, olet tyytyväinen kuullessasi minun vahvistavan sinulle taas kerran, että jumalainen suunnitelma kehittyy prikulleen niin, kuin Jumala tahtoo. Se ei voisi kehittyä mitenkään muuten. Älä anna kovaäänisen melun valtavirtamediassa ja sosiaalisissa tapaamiskanavissa hukuttaa sisäistä tietämisestäsi, että kaikki on hyvin.

Epäileminen on ihmisen tarpeellinen aspekti. Sen tarkoitus on kannustaa teitä kääntymään sisäänpäin ja kuuntelemaan sisäistä opastustanne ja intuitiotanne. Varmistakaa, että reagoitte rakkaudella kaikkeen, mikä saa teidät epäilemään. Tekemällä sen voitte päästä rauhantilaan, josta voitte tarkastella sitä, mikä saa teidät epäilemään, viisauden kera ja ilman odotuksia. Epäily herää usein, silloin kun teidän täytyy tehdä jokin valinta, ja epäilyksenne tarttuu siihen vaikeuteen, joka on luonnostaan edessänne olevassa valinnassa. Esimerkiksi: "Olemmeko oikeasti heräämässä, vai käytänkö toivoani siitä, että olemme, hiljentämään pelkoni, ettemme ehkä olekaan?"

Tiedän, että monet teistä kohtaavat tämän luonteisia epäilyksiä, ja haluan vakuuttaa teille, että ne ovat todella täysin tarpeettomia. Kun menette sisäänne, pyhään sisäiseen turvapaikkaanne, ja sitten pyydätte opastusta joltain henkisessä tukitiimissänne, niin vaikka ette ehkä "kuulekaan" vastausta – ja se voi olla todella vaikeaa joillekin teistä –löydätte sisäisen paikan, jossa tuo ahdistusta aiheuttava epäily helpottaa, jos istutte hiljaa ilman odotuksia. Sitten tunnette kykenevänne elämään sen kanssa siinä tietämisessä, että vaikka se mitä näette tapahtuvan ulkoisessa maailmassa, saisi uskomaan muuta, ihmiskunnan heräämistä tapahtuu niin, kuin on jumalaisesti luvattu ja tarkoitettu.

Monet kokevat tällä hetkellä voimakasta tunnemyllerrystä, kun se maailmanlaajuinen epävarmuus joka on syntynyt covid-19-pandemian tuloksena, tekee ihmisille erittäin vaikeaksi tehdä mitään mielekkäitä suunnitelmia edes huomiselle, puhumattakaan pidemmästä ajasta, koska säännöt ja käytettävissä oleva data muuttuu jatkuvasti, kun uutta informaatiota julkaistaan päivittäin. Hämmennys vaikuttaa olevan yleistä, kun eri "auktoriteettihahmot" antavat ristiriitaisia neuvoja, ohjeita ja määräyksiä noudatettavaksi, joista toiset "auktoriteettihahmot" kehottavat teitä olemaan piittaamatta.

Siis mitä teidän pitäisi ajatella? No, on hyvin ilmeistä, että nämä "auktoriteettihahmot" ovat itse äärimmäisen hämillään, ja tämä johtuu siitä, että heidän "varmat" viestintäjärjestelmänsä ovat sekasorrossa ja he saavat ristiriitaisia ohjeita niiltä, jotka hallitsevat ja ohjaavat heitä. Vanha "johda, käske ja kontrolloi" -tyyli on rikkoutunut korjauskelvottomaksi. Nyt uusi ja paljon vähemmän keskittynyt järjestelmä, joka kunnioittaa ihmisiä eikä hallitse heitä, nousee korvaamaan sen, ja merkkejä tästä näkyy monissa paikoissa, kun ihmisryhmät alkavat perustaa monia nettiyhteisöjä jakamaan informaatiota, ideoita ja resursseja osana suurta heräämistä.

Valtavia muutoksia tapahtuu, koska hyvin monet ihmiset kaikkialla vaativat jumalaisen täysivaltaisuutensa ja osallistuvat rakastavasti elämään sydänkeskuksestaan. Kun teette sen, elämästä tulee paljon mielekkäämpää ja nautittavampaa. Kaikkia kutsutaan palvelemaan jossain muodossa, ja kun ryhdytte elämään sydänkeskuksesta, egon ohjaaman mielenne sijasta, huomaatte itseänne vedettävän auttamaan kollektiivisessa heräämisprosessissa tavoilla, jotka ovat täysin sopivia teille, sen sijaan että näette, mitä toiset tekevät, ja tunnette, että teidän pitäisi matkia heitä.

Jokaisella teillä on oma henkilökohtainen polkunne, johon voi hyvinkin liittyä yhteistyötä muutamien tai monien muiden kanssa, tai se voi johtaa teidät tekemään yksin jotain, minkä vain te voitte tehdä. Mihin tahansa huomaatte itseänne intuitiivisesti vedettävän, se on oikea suunta teille, vaikka toiset ehkä yrittävät suostutella teitä muuhun, joten oppikaa luottamaan itseenne. Joskus voi olla hyödyllistä muistella tilanteita, jolloin ette seuranneet omaa intuitiotanne, vaan sallitte toisten suostutella teidät tekemään jotain muuta, ja sitten kaduitte sitä oivaltaen, että intuitionne oli ollut oikeassa.

Päivittäin omana aikananne, kun rentoudutte hiljaa, toisten tai puhelimen ja sosiaalisen median häiritsemättä, ja kun toistatte aikomuksenne olla vain rakastava, mitä ikinä ilmeneekin, pyytäkää myös apua erottaa egonne aikomus ja jumalainen aikomuksenne. Egon aikomukset tai halut on usein maadoittuneet pelkoon tai ahdistukseen, kun taas jumalainen aikomus on rauhanomainen ja rakastava, samalla kun egonne yrittää vakuuttaa teille, ettei niin ole.

Kaikki jotka ovat parhaillaan inkarnoituneena ihmismuotoon, ovat maa päällä auttamassa kollektiivisessa heräämisessä, ja se tietysti sisältää oman heräämisenne! Oma herääminen voi tapahtua hyvin spontaanisti ja lempeästi hiljaisena aikana yksin, luonnossa, kuunnellessa jotakuta, jonka tarvitsee puhua teille hämmennyksestään tai ahdistuksestaan, tai äkillisenä selkeyden hetkenä, kun pohditte jotain asiaa, jonka ajattelette tarvitsevan tehdä, tai jotain suhdetta joka aiheuttaa teille huolta.

Jujuna on olla avoin koko ajan jollekin odottamattomalle oivallukselle, esimerkiksi jostain minkä myötä jokin ei-haluttu häiriötekijä esittäytyy teille. Toisin sanoen, ottakaa asiaksenne palata mindfulnessiin aina, kun mieleenne tulee se ajatus, että te ette ole tiedostamisen tilassa, tai kun tiedostatte mielenne vaeltelevan. Kuten hyvin tiedätte, mielenne vaeltelee usein, erityisesti kun teette jotain, mikä ei ole normaalisti kovin haastavaa, kuten ajaminen töihin tai astioiden peseminen – normaaleja rutiininomaisia tehtäviä. Ja ne ovat erinomaisia tilaisuuksia harjoitella mindfulnessia.

Mindfulness on hyvin avoin tiedostamisen tila, jossa olette täysin tietoinen siitä, miltä kehonne jokainen osa tuntuu, ja samaan aikaan olette täysin tietoinen ympäristöstänne tuolla hetkellä. Tuossa tilassa henkisten maailmojen tukitiiminne on hyvin helppoa kommunikoida kanssanne: huomionne vedetään yhtäkkiä ja ilman selvää syytä tiettyyn suuntaan, tai teille annetaan opastusta intuitiona tai sisäisenä tietämisenä, mihin voitte päästä käsiksi parhaiten, kun olette rentoutunut ja rauhassa.

Henkistä opastusta ja intuitiivisia oivalluksia virtaa tällä hetkellä ihmisten kollektiiviseen energiakenttään auttamaan heräämisessänne. Jokainen saa informaatiota omasta heräämisestään joka hetki, jos hän sallii itsensä avautua sille. Vanhoista, jäykistä uskomuksista ja mielipiteistä täytyy päästää irti ja tehdä tilaa tälle uuden tiedon sisäänvirtaukselle – tiedon joka on aina ollut käytettävissä, mutta johon ette ole voineet päästä käsiksi niiden häiriötekijöiden vuoksi, joita jokapäiväinen elämänne tuo teille ja jotka näyttävät vaativan välitöntä huomiotanne. Todellisuudessa jokapäiväisessä elämässänne on erittäin vähän sellaista, mikä tarvitsee ehdottomasti välitöntä huomiotanne, joten ottakaa asiaksenne hidastaa elämää mentaalisesti ja fyysisesti, jotta sisäinen tietämisenne voi antaa teille tehokkaampia tapoja käsitellä sen, mitä ilmaantuu, kun toimitte ajatuksella ja viisaasti välittömän reagoinnin sijasta, joka saattaa myöhemmin osoittautua olleen vähemmän sopivaa.

Nyt on aika olla enemmän ja tehdä vähemmän, kun sopeudutte paremmin niihin uusin kohottaviin ja inspiroiviin energioihin, jotka syrjäyttävät tai hajottavat egoistiset energiat, joihin olette tottuneet. Tämä uusi rauhantunne, että kaikki on hyvin, vaatii vähän totuttelua, ja näin hiljaiset aikanne päivittäin jolloin olette yksin ja häiritsemättä, ovat oleellisia yksilölliselle heräämisprosessillenne. Jokainen teistä tuntee ja kokee ne eri tavalla, koska olette kukin ykseyden erilaisia ilmaisumuotoja, kun se ilmaisee itseään myriadeilla tavoilla teidän kaikkien kautta, kaikkeuden ihmettä ja loistoa varten. Ottakaa aikaa rentoutua, tuntea ja nauttia prosessista, jota olette toivoneet ja rukoilleet aioneita. Teillä on heräämisen hetki käsillä, joten älkää pudotko takaisin siihen tietämättömyyteen, josta olette kaikki nousemassa, vaan olkaa valpas ja avoin kaikelle ilolle, jota tämä edistyminen tarjoaa teille, kun astutte rajoittuneisuusverhon läpi loistavaan todellisuuteen.

Suurella rakkaudella, Saul

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.