TYÖNÄ ON OLLA RAKASTAVA, MITÄ IKINÄ ILMENEE

Saulia kanavoinut John Smallman (johnsmallman.wordpress.com)
17.10.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Ihmiskunnan heräämisprosessi etenee nyt nopeasti, kun joka päivä kasvava määrä ihmisiä ympäri maailmaa tiedostaa välttämättömän ja merkittävän muutostarpeen siinä, miten ihmiset ajattelevat toisistaan – ystävästä, luotetusta tai vihollisesta – ja ymmärtää, että kaikki ovat, poikkeuksetta, Jumalan rakkaita lapsia, niin kuin he itse. Oivaltaessaan sen ja tietäessään sen, he pystyvät sitten päästämään irti tuomitsemisesta, inhosta ja toisten hylkäämisestä erilaisina ja väärinä, ja sen sijaan kuuntelemaan heitä ja puhumaan heidän kanssaan ongelmista, jotka tarvitsee ratkaista. On monia ongelmia, jotka ihmiskunta pystyy hyvin onnistuneesti ratkaisemaan, jos he päättävät kuunnella ja kuulla muiden mielipiteitä ja uskomuksia voidakseen osallistua mielekkääseen keskusteluun. Muistakaa, että teillä on rajattomasti käytössänne henkimaailmojen tukitiimien rakastavaa apua ja opastusta, jos kutsutte heitä ja sallitte itsemme kuulla heidät – intuitionne – uskomatta egon välittömään väheksymiseen: "Se ei ikinä toimi!"

Kaikki ovat suhteessa yhden/ykseyden kanssa. On vain yksi suhde, koska kaikki ovat yhtä. Erillisyyskokemus jota käytte läpi ihmisinä muodossa, on epätodellinen, vaikka koette sen hyvin todellisena, ja siihen tarkoitukseen se suunniteltiin. Silloin kun tunnette olevanne erillinen ja pienenpieni yksittäinen olento valtavassa universumissa, joka on täynnä lukemattomia "muita", jotka eivät ole te, se saa teidät pelkäämään ja tuntemaan, että olette yksin, turvaton ja teitä uhkaa tuo valtavuus, jolle näytätte olevan hyvin pieni ja merkityksetön piste tai hiukkanen. Ja kuitenkin todellisuudessa te olette tuo valtavuus, koska olette suhteessa sen kanssa. Se ja te olette yhtä.

Tällä hetkellä kun heräämisenne lähestyy ja hyvin paljon näkymättömästä – kollektiivimielen tiedostamattomasta osasta muodossa – siirtyy yksilöjen tietoisiin mieliin sellaista, mikä on äärimmäisen huolestuttavaa, jos ei jossain tapauksissa kauhistuttavaa, ei ole yllättävää, että monet tuntevat äärimmäistä epävarmuutta ja hämmennystä. Monien inkarnaatioiden saatossa ihmiskollektiivi on kerännyt negatiivista karmaa – sen erillisyyspelin vuoksi johon ihmiskunta on osallistunut – ja nyt se nousee jokaisen sieluyksilön tajuntaan anteeksiantoa ja vapautusta varten. Se saattaa hyvinkin näyttää täysin vieraalta sitä kokevalle ihmiselle – sitä ei tunnisteta, koska se ei ole yksilön nykyelämästä.

Valitsitte kaikki inkarnoitua tämän hetken heräämisprosessiin, auttaaksenne toisianne tässä mahtavassa tehtävässä. Tiesitte kaikki, että se olisi vaikeaa ja tuskallista, mutta tiesitte myös, että Jumala ja henkiset tukitiiminne tukisivat täysin teitä ja onnistumisenne oli vääjäämätön. Mikään ei ole muuttunut! Kuitenkin ihmismuodon ottamiseen liittyvän muistinmenetyksen vuoksi, tuo tietäminen ja tuo varmuus on piilossa teiltä ja toisinaan elämänne ja kärsimyksenne tuntuu epäreilulta, tarpeettomalta, hyvin todelliselta ja sellaiselta, mitä rakastava jumala ei koskaan sallisi tapahtua. Teidän täytyy jatkuvasti muistuttaa itsellenne sen pelin epätodellisuudesta, jossa olette erillään Jumalasta ja jossa kaikki esittävät osaansa täsmälleen suunnitelman mukaisesti saamaan aikaan heräämisenne – vaikka tarkkaillessanne erillisyyttä aiheuttavia ja kaoottisia tilanteita hyvin monilla maailman alueilla, teidän on usein vaikea olla vakuuttunut, että kollektiivinen heräämisenne on lähellä.

Vaikka on hyvä olla tietoinen monien kokemasta tuskasta ja kärsimyksestä, jotta voitte jatkuvasti lähettää heille rakkautta ja parannusta – hyvin voimakas ja tehokas ajatusmuoto – älkää salliko sen vihaisen sisällön ja niiden intensiivisten kärsimysraporttien häiritä itseänne jatkuvasti, joihin valtavirtamedian ja sosiaalisen median kanavat fokusoituvat hyvin paljon. Kun fokusoidutte niihin, energiakenttänne heikentyy, mikä johtaa masennukseen sekä avuttomuuden ja jopa toivottomuuden tunteeseen, kuten olette varmaan huomanneet.

Te olette hyvin voimakkaita olentoja! Ja olette juuri siinä, missä teidän on tarkoitus olla, auttaaksenne tehokkaimmin ja rakastavimmin ihmiskunnan heräämisprosessissa. Silloin kun fokusoidutte sellaiseen, mikä ei ole rakastavaa maailmassa, sallitte egonne häiritä itseänne siinä työssä, jota inkarnoiduitte tekemään. Tuo "työ" on olla rakastava, mitä ikinä ilmeneekin, päästää irti niiden muiden kritisoinnista ja tuomitsemisesta, jotka käyttäytyvät tiedostamattomilla tavoilla, ja lähettää rakkautta kaikille, auttaen heitä tulemaan tietoiseksi ja heräämään todelliselle luonteelleen, joka on identtinen omanne kanssa … Se on rakkaus!

Kääntykää sisäänpäin ainakin kerran päivässä ja mieluummin paljon useammin – sen täytyy olla vain muutama hetki, kun ilmaisette aikomuksen olla vain rakastava – koska tehdessänne sen, rakastava energia joka virtaa lävitsenne ja ulos koko ihmiskuntaan (vaikutatte oikeasti koko ihmiskuntaan), voimistuu valtavasti, nostaa taajuuttanne ja myös lukemattomien muiden taajuutta, joista olette tietämätön. Se on "työtä", jota inkarnoiduitte tekemään. Ja muistuttaessanne itseänne tästä oivallatte, ettei se ole lainkaan työtä, vaan mitä nautittavin ammatti, joka täyttää teidät rauhalla ja tyytyväisyydellä, koska teette jumalan tahdon ja tiedätte sen.

Suurella rakkaudella, Saul.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.