TAAJUUKSIEN EROAMISEN ALKUVAIHE MAAN PÄÄLLÄ

Sanandaa kanavoinut Jenny Schiltz (www.jennyschiltz.com)

20.2.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Olemme kahden pimennyksen keskellä ja voimme tuntea, että jotain merkittävää on muuttumassa. Joulukuussa kerroin, että maaliskuun tullessa taajuudet (3D, 4D, 5D ja sen yli) alkaisivat erota – artikkeli "Uusi Maa ja sisääntulevat energiat". Olemme tämän alkuvaiheessa nyt. Meille näytetään aina vain selvemmin, miltä kukin taajuus tuntuu sisällä, ja meitä pyydetään valitsemaan, missä haluamme asua. Meiltä kysytään, mistä taajuudesta haluamme luoda oman todellisuutemme.

Kaikki mikä ei kestä korkeammissa taajuuksissa, näytetään meille, jos otamme vain aikaa havaita. Havaitseminen vaatii olemista läsnä itsessäsi, sallimatta itsesi jäädä kiinni ulkoisen maailman hulluuteen. Ego saattaa vaikuttaa tulevan äänekkäämmäksi sisällä, kun se anoo, ettei sitä hävitetä, vaan se integroidaan rakkaudella olemukseemme. Tämä on laadultaan energiaa, joka vaatii meitä olemaan hiljaa ja todella kuuntelemaan sisäisiä ajatuksia ja uskomuksia. Kaikki se näyttäytyy, mikä ei sovi yhteen sielusi, todellisen luontosi, kanssa.

Hyvin monet haastetaan fyysisesti. Minulla ei ole ollut näin voimakkaita fyysisiä oireita sitten vuoden 2012 ja huomaan tarpeen vetäytyä kaikesta, mihin energiaani vedetään. Käymme läpi syviä solumuutoksia, jotka kiihtyvät, mitä enemmän ruumiillistamme sielumme (mikä muuttaa meidät täysin) ja päästämme irti sisäisestä vastarinnasta. Kehomme täytyy sulkeutua voidakseen prosessoida, ja kun kysyin syytä, kuulin "homeostaasin ylläpitämiseksi". Toisin sanoen sulkeudumme näiden päivitysten aikana säilyttääksemme tasapainon kehossamme. Jos emme kunnioita tätä tarvetta levätä ja olla hiljaa paikallaan, saatamme huomata olevamme hyvin sairas. Näin käytämme viimeisetkin reservimme voidaksemme säilyttää tasapainon mielessä, kehossa ja hengessä. Vaatii kirjaimellisesti jokaisen tempun, jonka olemme oppineet vuosien saatossa, pysyäksemme läsnä ja sydän avoimena.

Tänään kävin keskustelua Sanandan kanssa saadakseni suurempaa selkeyttä taajuuksien eroamisesta. Toivon, että nämä kysymykset ja vastaukset tuovat vähän valoa siihen, mitä tapahtuu.

Jenny: Voitteko kertoa minulle, mitä maan päällä tapahtuu tällä hetkellä?

Sananda: Kyllä, olette esivaiheessa, jossa jokaisen täytyy valita sisällään, mikä taajuus on hallitsevin.

J: Kun sanotte "taajuus", onko se sama asia kuin ulottuvuus?

S: Kyllä, mutta jokaisessa ulottuvuudessa on miljoonia taajuuksia. Jokaisessa oma sävynsä, oma puumerkkinsä.

J: Kun sanotte näin, mieleeni tulee radion kanavavalitsin. Meidän täytyy virittyä taajuuteen ja meidän täytyy nostaa antenni saadaksemme korkeampia asemia.

S: Kyllä, tämä on hyvä analogia. Huomataan, että kun laajentaa asteikkoaan korkeampiin taajuuksiin, alempiin ei enää päästä.

J: On kerrottu, että 3D on romahtanut. Pitääkö tämä paikkansa?

S: Se perusta joka pitää näitä taajuuksia paikoillaan matriisissa, on romahtanut. Kuitenkin yksilöt voivat edelleen olla kiinnittyneitä näihin taajuuksiin omassa muodossaan.

J: Voitteko selittää tätä lisää minulle?

S: Kolmannen ja neljännen ulottuvuuden tunnusmerkki on kaksinaisuus. Aina kun yksilö sallii itsensä langeta tuomitsemiseen, hän kiinnittyy näihin alempiin taajuuksiin.

J: Tämä on vaikea käsite ihmisille. Meidät on koulutettu näkemään hyvä vs. paha, oikea vs. väärä, republikaani vs. demokraatti jne.

S: Kyllä, tästä syystä ihmisten on niin vaikeaa siirtyä näiden käsitteiden yli, mutta se on välttämätöntä yksilön sielun siirtymiseksi eteenpäin. Pyydämme, että jokainen ihminen tutkii sitä, mitä heille on kerrottu ja mitä todellisuusversiota heille on syötetty, ja näkee, missä kohtaa se ei ole enää täysin harmoniassa hänen sielunsa kanssa. Monet havaitsevat, että totuus ei ole selvä. Tämän oivalluksen myötä he pystyvät sitten irrottautumaan niistä uskomuksista, jotka eivät perustu henkilökohtaisiin kokemuksiin.

On kuitenkin hyvin epämukavaa, kun yksilö oivaltaa, että on tapahtunut niin suurta manipulointia. Jotkut vetäytyvät kaksinaisuusmaailmaansa ja roikkuvat siinä vielä tiukemmin kiinni, kun taas toiset alkavat nähdä, että totuusmatka löytyy vain kääntymällä sisäänpäin.

J: Onko tämä syynä siihen, että vääristymät maailmassamme näyttävät tulevan aina vain äänekkäämmiksi?

S: Kyllä, vivahteet katoavat usein maailmassanne, kun on paljon häiriötekijöitä. Siksi siitä mikä on epätäsmällistä ja vääristynyttä, täytyy tulla selvempää, jotta sen kuullaan melun yli.

J: Ok. Selittäkää siis minulle, mitä taajuuksissa tapahtuu? Miten tämä on valinta-aikaa?

S: Kaikki taajuudet ovat olleet jokaisen ihmisen ulottuvilla – yksilön täytyy harmonisoitua vallitsevan taajuuden kanssa voidakseen siirtyä tuohon todellisuuteen. Tämä on edelleen totta, tapahtuu kuitenkin eroaminen. Tällä hetkellä yksilö voi tuntea sen ykseyden, jota on kutsuttu viidenneksi ulottuvuudeksi, kun taas seuraavana hetkenä hän huomaa eksyneensä alempiin tunteisiin.

Tämä ei tarkoita, ettei surun tai vihan tunteita ole korkeammissa taajuuksissa, koska niitä on. Se kuitenkin muuttuu, miten yksilö siirtyy noiden tunteiden läpi. Syyttely ja tuhoisa hyökkääminen ovat poissa. Sen sijaan silloin un näitä tunteita on korkeammissa taajuuksissa, yksilö voi nähdä, millaisia säätöjä voidaan tehdä sisällä, jotta se vaikuttaa hänen todellisuutensa ulkoiseen luomiseen.

Taajuuksien eroamisen ja ryhmittymien välisen kuilun levenemisen myötä, yksilölle tulee paljon vaikeammaksi siirtyä saumattomasti alemmista taajuuksista korkeampiin.

J: Ok, miten siis parhaiten pysymme taajuuksissa?

S: Ymmärtäkää, että vaikka tämä prosessi alkaa, se tapahtuu hitaasti, jotta voidaan tarkkailla. Yksilön täytyy katsoa, mitä hänelle näytetään tunteilla ja vuorovaikutustilanteilla. Missä on epäharmoniaa? Missä on rajoituksia? Missä jollekin näytetään, miten hänen uskomuksensa ja se informaatio, jota hän on päästänyt sisään, on pitänyt häntä paikoillaan?

Tästä syystä jotkut tuntevat suurta sisäistä epäharmoniaa. Näin on, että he huomaavat melkein mahdottomaksi pysyä tekaistun todellisuutensa rajoissa.

J: Siis teidän näkökulmastanne kaikki maailmamme kaaos on hyvä asia?

S: Kyllä, se on erittäin hyvä asia, koska se on merkki siitä, että ihmisiä painetaan nukkumiskahleita vasten. Haasteena niillä, jotka ovat heräämisen keskellä, on löytää oma totuutensa ja olla sokeasti hyväksymättä toisen totuutta. Heräämispolku johtaa oivallukseen, ettei koskaan saa antaa voimaansa pois, koska sen tekeminen on päästää sisään pelkästään erilaisen nukkumismuodon.

J: Onko teillä toivoa ihmiskunnalle?

S: Meillä on valtavasti toivoa ihmiskunnalle. On monia, jotka tekevät uutterasti töitä ja täyttävät planeettanne ehdottomalla rakkaudella. Ehdoton rakkaus on seireenien laulua sielulle – minkään ei herätä nopeammin kuin muistutus todellisesta luonteestaan.

On aika murtautua vapaaksi niistä rooleista, joita on esitetty tässä ja muissa inkarnaatioissa. Jokaisen ihmisen on aika muistaa, keitä he olivat ennen näitä kokemuksia, mutta myös nauttia uudesta rikkaudesta, jota on saatu näistä rooleista. Voidakseen tehdä tämän on voitettava kaksinaisuus.

J: Ja tästä syystä se näyttää hallitsevammalta …

S: Juuri niin.

J: Kiitos ajastanne.

S: Se on minulle ilo. Teidän on ymmärrettävä se ilo, jota tunnemme katsellessamme hyvin monien murtautuvan vapaaksi kahleista, jotka ovat sitoneet heitä hyvin pitkään.

Kiitos teille kaikille, jotka jaatte tämän työn. Se merkitsee paljon, että hyvin monet resonoivat tässä jaettujen viestien kanssa. Lähetän meille kaikille sitä rakkautta, jonka pystymme käsittelemään, kun viemme sisäisen matkamme täysin uudelle tasolle. <3

Jenny

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.