SUURI TAPAHTUMA ON TULOSSA

Sanandaa kanavoinut Adele Arini (www.raphaelshealingspace.com.au)

12.3.2018

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaimmat ystäväni.

Suurella ilolla, riemulla ja valtavalla rakkaudella tuon teille tärkeän ylösnousemuspäivityksen. Nyt on kaikkien, jotka ovat valmiita, aika palata rakkauteen.

Te, rakkaat valotyöntekijäni, olette odottaneet tätä kärsivällisesti pitkän aikaa, sillä tämän kaltainen suurenmoinen ja taianomainen Tapahtuma voi tulla vain täydellisellä jumalaisella ajoituksella. Meidän, taivaan komppanian, täytyy odottaa, kunnes planeetan valotaajuus on tarpeeksi korkea katalysoimaan tai laukaisemaan Tapahtuman ja kunnes kaikki jotka ovat korkeammalla tasolla päättäneet ylösnousta, ovat riittävän valmiita.

Olemme kaikki tehneet tuhansia maavuosia kovasti työtä tähän projektiin, mikä on tuntunut aioneilta lineaarisessa aikakäsityksessänne. Niiden korkealle kehittyneiden valo-olentojen määrä, jotka osallistuvat tähän suureen seikkailuun, on triljoonia, ja heitä on kummassakin maailmassa (fyysinen ja ei-fyysinen). Ja te olette heidän joukossaan! Omistautumisenne, kova työnne, rohkeutenne, sinnikkyytenne, valtavat voittonne haasteista, jotka näyttivät mahdottomilta, ja kaikki kokemukset joita olette käyneet läpi nykyisessä ja entisissä elämissänne, ovat tuoneet teidät tähän pisteeseen. Ne ovat tehneet teistä valmiin. Ja nyt teidän kaikkien on aika korjata palkkiot!

Tämä viesti on suunniteltu antamaan teille selkeä, helposti ymmärrettävä ja perinpohjainen ymmärrys tulevasta "suuresta Tapahtumasta".

Aloitetaanpa seuraavalla kysymyksellä: mikä on tämä suuri Tapahtuma? Olette saattaneet kuulla Tapahtumasta ohimennen, muista viesteistä, blogeista tai kirjoista. Ja joillekin teistä tämä saattaa olla ensimmäinen kerta, kun törmäätte tähän informaatioon.

Yksinkertaisesti ilmaistuna, Tapahtuma on yksi täysin näkyvä ja planeetan laajuinen jumalaisen valon ja rakkauden "räjähdys" maan päällä. Nämä voimakkaat jumalaisen rakkaus-valon aallot tulevat suoraan Jumalasta/Lähteestä, kanavoituna suuren keskusauringon kautta. Ne kulkevat galaksinne ja planeettajärjestelmienne läpi ja ympäröivät koko maapallon yhtenä hetkenä – saavuttaen kaiken elämän planeetalla samaan aikaan. Gaia ja kaikki sen asukkaat pystyvät näkemään ja tuntemaan Tapahtuman eikä yksikään henkilö jää vaikutuksetta.

Mitä luultavasti tapahtuu Tapahtumassa? Kaikki inkarnoituneet sielut tuntevat voimakkaan ja kiistattoman syöksyn seuraavia tunteita, kaikki sekoittuneena yhteen: ehdoton rakkaus, jumalainen autuus, sen täydellinen hyväksyminen kuka on, jumalainen armo/siunaus ja voimakkaat tunteet olemisesta lopultakin taas kotona. Tämän voimakkaan energiasyöksyn aikana jotkut teistä pystyvät näkemään jonkun ylösnousseen mestarin – niiden uskontojen johtajia/perustajia, joihin uskotte tai joihin teillä on läheinen henkinen yhteys.

Esimerkiksi, jos olette kristitty, saatatte nähdä Jeesuksen ja pystytte puhumaan hänelle henkilökohtaisesti. Jos olette buddhalainen, saatatte nähdä Siddharta Gautaman (Buddha) ja kyetä käymään yksityisen keskustelun hänen kanssaan. Pystytte välittömästi tunnistamaan, keitä he ovat, niistä hyvin voimakkaista valo- ja rakkausvärähtelyistä, joita he huokuvat, ja ikuisesta yhteydestänne näiden voimakkaiden ja korkealle kehittyneiden valo-olentojen sieluihin.

Myös luettuaan yllä olevan, useimmille teistä on haastavaa edes kuvitella, millaiselta Tapahtuma tuntuu, koska teillä ei ole edellisen elämän kokemusta viitekohtana, johon verrata sitä. Kuitenkin jotkut teistä tätä lukevista ovat kokeneet jotain samanlaista kuin Tapahtuma meditaation tai henkisen heräämisen aikana, mutta paljon pienempää. Jos kuulutte tähän jälkimmäiseen ryhmään, pitäkää mielessä, että mitä tahansa olette kokeneet aiemmin, tunnette Tapahtuman aikana jälleen kaikki nuo yllä mainitut tunteet, mutta enemmän kuin tuhatkertaisena.

Kuitenkin sitä, mitä kaikille tapahtuu Tapahtuman jälkeen, on vähän konstikasta selittää. Jokainen teistä havaitsee Tapahtuman ja prosessoi sitä eri tavalla, riippuen siitä, minkä tyyppiseen ryhmään kuulutte neljästä seuraavasta sieluryhmästä.

Ryhmä 1 koostuu heränneistä sieluista, valotyöntekijöistämme – kaikista teistä, jotka luette tätä. Te tiedätte ja ymmärrätte, mikä Tapahtuma oikeasti on. Se on suuri katalyytti, joka merkitsee samanaikaisesti Nova Gaian, Utopia Maan alkua ja aikojen loppua – elämän loppua sellaisena, kuin olette sen aiemmin tunteneet kolmannen ulottuvuuden Maassa. Olitte heränneet aiemmin kuin suurin osa ihmisistä hyvin tärkeästä syystä: olette oppaita, tiennäyttäjiä ja viidennen ulottuvuuden elämän johtajia.

Olette kaikki treenanneet ja valmistautuneet tätä ajanhetkeä varten hyvin pitkään, ja nyt olette täysin valmiita ottamaan johtajuusmanttelin ja olemaan niitä opettajia, mentoreita ja kouluttajia, joita olette tulleet tänne olemaan. Korkeampi itsenne ja henkitiiminne paljastavat teille perusteellisesti ja selkeästi elämänne suunnitelman, seuraavat askeleet jotka teidän täytyy ottaa sekä roolin jonka omaksutte tämän suuren Tapahtuman jälkeen. Useimmat teistä ovat vastanneet kutsuun ja asettuneet jo jossain muodossa näihin valotyörooleihin.

Viidennen ulottuvuuden elämäntavan johtajina saatte jatkuvaa opastusta ja suoraa apua galaktisilta veljiltänne ja sisariltanne monista korkealle kehittyneistä sivilisaatioista. Nautitte oppitunneista, joita nämä galaktiset antavat auttaakseen Gaian planetaarisessa parantamisessa sekä Nova Maan muodostamisessa.

Monet uudet viidennen ulottuvuuden rakenteet ovat nyt valmiita laitettavaksi paikoilleen ja henkiset voimanne ovat täysin heränneet ja alkavat kehittyä nopeammalla tahdilla. Opitte hallitsemaan ajatuksenne, koska ihmiskunta on pian olentorotu, joka kommunikoi pääasiallisesti telepaattisesti. Ajatustenne hallitseminen on ensimmäinen askel luomis- ja ilmentämistaidon hallitsemiseen. Ja myös galaktiset veljenne ja sisarenne auttavat teitä kovasti tässä. Ja kun oppituntinne heidän kanssaan ovat valmiita, menette maailmaan jakamaan tätä tietoa muiden kanssa, jotta jonain päivänä kaikki ihmiset maaplaneetalla ovat korkeamman itsensä elävä ruumiillistuma. Kaikista tulee voimakkaita luojia ja ilmentäjiä. Maasta tulee planeetta, joka muodostuu vain rakastavista olennoista, jotka ilmentävät todella ykseyttä ja yhtenäisyyttä – mestarillisista olennoista jotka ovat ylösnousseet viidenteen ulottuvuuteen.

Ryhmä 2 koostuu heräämättömistä sieluista, jotka ovat korkeammalla tasolla päättäneet ylösnousta tässä elämässä. Tälle ryhmälle Tapahtuma aiheuttaa valtavan shokin ja hämmennystä ja saa heidät etsimään suurempaa ymmärrystä, mitä heille tarkkaan ottaen on tapahtunut. Tapahtumaa voidaan verrata äänekkäimpään herätykseen, jonka he ovat koskaan kuulleet elämänsä aikana – sitä ei voi enää sivuuttaa. He alkavat (suureella kiireen tunnulla, jonka he vain voivat tuntea) etsiä ja vetää elämäänsä opastusta teiltä, rakkaat valotyöntekijäystäväni. He löytävät intuitiivisesti itselleen "täydellisen" mentorin, jolla on korkeampaa tietoa, jota tarvitaan auttamaan heitä siirtymisessä eteenpäin omalla mahtavalla valopolullaan. Henkisestä kehityksestä tulee pääfokus heidän elämässään. Ja ajan kuluessa, kun heistä tulee henkisesti kypsempi, myös nämä sielut muistavat täysin todellisen korkeamman itsensä ja pyrkivät ruumiillistamaan jumalaisen rakkauden jokapäiväiseen elämäänsä.

Ryhmä 3 koostuu heräämättömistä sieluista, jotka ovat korkeammalla tasolla päättäneet olla heräämättä tässä elämässä. He tuntevat kuitenkin suuren Tapahtuman voiman ja kokevat myös kaikki ne tunteet, joita tulee sen aikana. Kuitenkin sen ollessa ohi he palaavat hitaasti elämään kolmannen ulottuvuuden toimintamallissa. Vaikka he törmäisivät oikeisiin ja aitoihin uutisiin Tapahtumasta ja siitä, mitä se merkitsee, heidän sisäinen reaktionsa on voimakas: epäilyä, epäuskoa ja kieltämistä.

Tapahtuma on suurin herätys maaplaneetalla kaikille inkarnoituneille sieluille, jotka vielä nukkuvat. Tämä sieluryhmä nukkuu kuitenkin liian syvästi ja on (korkeammalla tasolla) päättänyt olla heräämättä tässä elämässä. Näin ollen Tapahtuma ei laukaise mitään kiinnostusta henkisiin asioihin, kun he eivät ole siinä vaiheessa, jossa henkisestä kehityksestä tulee prioriteetti. Toisin sanoen, he eivät ole mentaalisesti, fyysisesti, tunteellisesti ja henkisesti valmiita ylösnousemaan nyt tässä nykyelämässä.

Ryhmä 4 koostuu heräämättömistä sieluista, jotka ovat korkeammalla tasolla päättäneet esittää pimeyden rooleja tässä elämässä. Jos ette ole vielä tehnyt sitä, lukekaa tämän kanavan viime viikon viesti "Embracing the Dark" saadaksenne informaatiota tästä sieluryhmästä. Tässä sieluryhmässä on kahdentyyppisiä pimeitä olentoja. Toiset tietävät, mitä tapahtuu maan päällä tällä hetkellä, ja toiset ovat täysin pimennossa eikä heillä ole aavistustakaan Tapahtumasta ja siitä, mitä se merkitsee.

Ne jotka tietävät ja ovat tähän mennessä aktiivisesti ja tarkoituksella yrittäneet estää ja pysäyttää ihmiskunnan henkisen heräämisen, oivaltavat yhtäkkiä, että heidän aikansa on tullut nyt täysin loppuun. He tietävät, että kaikki on menetetty heidän pimeässä tarkoituksessaan/aatteessaan, kun ihmisillä ei ole enää kiinnostusta elää sen tyyppisessä alemmalla värähtelevässä kolmannen ulottuvuuden tietoisuudessa, jossa nämä pimeät olennot menestyvät.

Kaikilla neljännen ryhmän sieluilla on kaksi mahdollista polkua suuren Tapahtuman jälkeen.

Polku A on mahdollinen paluu korkeamman itsen rakkauteen ja valoon. Tämä polku tarjoaa viimeisen tilaisuuden näille sieluille hyväksyä valo ja palata jumalaiseen lähteeseensä tässä nykyelämässä. Niiltä sieluilta jotka valitsevat tämän, vaaditaan suurta rohkeutta kulkea tätä polkua. Heidän täytyy tunnustaa kaikki vääryydet, joita he ovat tehneet nykyelämässään (eli kaikki ne asiat, jotka olivat haitallisia planeetalle ja/tai heidän oman maansa ihmisille, ryhmille, yhteiskunnalle).

Kaikki paljastuu tavalla tai toisella. Mikään ei voi jäädä piiloon Nova Gaialla. Jonakin päivänä planeetan kaikki ihmiset saavat selville kaikki ne vääryydet, joita heille on tehnyt tämä sieluryhmä, jonka aiempi tarkoitus oli saada valta toisiin ja tyydyttää ahneutensa. Jokainen haitallinen teko johon he ovat koskaan osallistuneet (suoraan tai epäsuorasti), tulee tarkasteluun.

Henkisiä johtajia sieluryhmästä 1 valitaan ympäri maailmaa edustamaan ihmiskuntaa – päättämään, mitä tehdään kaikille niille ryhmän 4 sieluille, jotka ovat päättäneet kulkea polkua A. Jos teidät valitaan yhdeksi näistä henkisistä johtajista (ja monet teistä tätä artikkelia lukevista valitaan), muistakaa, mitä olen sanonut viime viikon viestini lopussa tämän kanavan kautta. Tässä se on uudestaan:

"Teitä kutsutaan olemaan järjen ääni, rakkauden ääni. Teitä kutsutaan olemaan viidennen ulottuvuuden olemistavan, ehdottoman rakkauden tien, ankkureita. Olette tyyneyden ääni, olette rauhan ääni. Puhutte ja nousette seisomaan monien Maan kansalaisten edessä ja suostuttelette heidät valitsemaan ehdottoman rakkauden tien, anteeksiannon tien, menneisyydestä irtipäästämisen tien."

Näiden johtajien täytyy ensin arvioida kaikkien niiden todellinen aikomus, jotka kuuluvat ryhmään 4. Täytyy olla todellista katumusta, aito aikomus uudistua ja halukkuus antautua valittujen henkisten johtajien päätöksille, mutta myös sille ihmisryhmälle, jota he ovat vahingoittaneet aiemmin.

Johtajilla on kyky havaita kaikki petos ja kaikki valheet, joita nämä sielut saattavat tarjota. Tahallinen yritys pettää ja valehdella epäonnistuu varmasti tilanteessa, jossa näiden sielujen todellinen tarkoitus on vain paeta tavalla tai toisella niitä seuraamuksia, jotka heidät pakotetaan kohtaamaan.

Ainoastaan niille jolla on aito aikomus hyvittää, saada aikaan sovinto ja maksaa virheistään sekä omaksua viidennen ulottuvuuden elämistapa rakkauden, ykseyden, rauhan ja yltäkylläisyyden hengessä, annetaan lopulta anteeksi, heidät hyväksytään ja heitä ohjataan jatkuvasti, jotta he taas kerran kulkevat valossa elävän polkua.

Kun on tehty edellä mainittu arviointi, niin jos/kun havaitaan joidenkin sielujen olevan niin eksyneitä pimeyteen, ettei mitään voi enää tehdä heidän palauttamisekseen valopolulle (eli tätä ovat luultavasti ryhmän 4 sielut, jotka tietävät), polku B on ainoa vaihtoehto näille sieluille. Mitään muuta polkua ei sallita.

Polulla B nämä sielut täytyy palauttaa, siirtää tai sulauttaa takaisin Lähdevaloon, Jumalan rakastavaan syleilyyn henkimaailmaan, ja sitten he reinkarnoituvat toiselle kolmannen ulottuvuuden planeetalle, joka tukee edelleen kaksinaisuus-, pelko-, puute- ja erillisyystietoisuutta. Heidän paluunsa Lähdevaloon tapahtuu rakastavalla ja kunnioittavalla tavalla. Näiden sielujen sallitaan jatkaa omalla valopolullaan eläen toisella matalavärähteisellä planeetalla ja esittää pimeysroolejaan, kunnes he ovat valmiita yhdistymään taas korkeamman itsensä valoon ja rakkauteen.

Tässä on yksi tärkeä asia muistettavana: Jumala on antanut jokaiselle sielulle vapaan tahdon tehdä, mitä haluaa saamallaan elämällä. Sitä ei arvostella tai tuomita.

Jokainen sielu joka kuuluu tällä hetkellä ryhmään 4, on päättänyt (ennen syntymää, korkeammalla tasolla), seuraako se polkua A ja ylösnousee nyt tässä elämässä, vai polkua B ja ylösnousee myöhemmin tulevissa elämissä muualla sitten, kun on valmis siihen.

Teidän tehtävänne, kaikki rakkaat valotyöntekijäni jotka parhaillaan luette tätä, on johtaa esimerkillä ja elää esimerkkinä. Teidän täytyy olla yksi ensimmäisistä, joka astuu esiin ja osoittaa valmiutensa hyväksyä, antaa anteeksi ja päästää irti kaikista niistä vääryyksistä, joita nämä ryhmän 4 sielut polulla A ovat tehneet ennen suurta heräämistä, ennen suurta Tapahtumaa.

Nyt tässä tulee se iso kysymys, jota varmasti jokainen tätä lukevista kysyy sisällään. "Milloin tämän suuren Tapahtuman pitäisi tapahtua?" On ollut monia eri vastauksia. Jotkut kanavat ovat viime aikoina kertoneet, että se tapahtuu pian, tässä kuussa, maaliskuun 2018 loppupuolella. Jotkut kirjoittivat, että se tapahtuu ennen tämän vuoden loppua. Toiset ennustivat sen tapahtuvan paljon myöhemmin, kenties 3–10 vuoden kuluttua. Mikä vastaus näistä on oikea?

Tulevaisuuden ennustaminen on riskaabelia. Tästä syystä mennessänne käymään kahden eri selvänäkijän luo eri aikoina (sanotaan, ensimmäinen vierailu reilu 20-vuotiaana ja toinen reilu 30-vuotiaana), on suuri mahdollisuus, että ne antavat teille kaksi hyvin erilaista vastusta samaan kysymykseenne. Äärettömästä määrästä niitä mahdollisia tulevaisuuden todellisuuksia joita on edessänne, eli todennäköisistä aikajanoista, nämä selvänäkijät voivat antaa ennusteita vain värähtelynne ja niiden aikomusten perustella, jotka teillä oli vierailunne aikana. Jokaisella ihmisellä jonka tapasitte elämässä ja joka esitti jotain osaa elämässänne silloin tai joka esittäisi (tulevalla aikajanalla) roolia elämässänne, on voima muuttaa todennäköistä tulevaisuuttanne. Kyse on oikeasti tiehaarasta jokaisen kohdalla, joka esittää mahdollisesti merkittävää osaa elämässänne.

Tämän suuren Tapahtuman kohdalla väärin ennustamisen riskit ovat miljoonakertaiset. On monia mikro- ja makrotekijöitä, joita tulee ihmiskollektiivista ja jotka voivat vaikuttaa aika-avaruuteen ja tuottaa eri aikajanan, mikä alun perin ennustettiin tai arvioitiin.

Nyt sitten, tässä tulee lopullinen vastauksemme suureen kysymykseenne. Sillä oletuksella, että kaikki asiat jatkavat kehittymistä nykyisellä muutostahdillaan, on 56%:n todennäköisyys, että suuri Tapahtuma on seuraavien 3–6 kuukauden sisällä. Tämä vastaus perustuu ajankohtaiseen valodataan ja maaplaneetan värähtelytasoon. Älkää olko pettyneitä, jos se tulee vähän myöhemmin kuin tämä ennuste. On myös 30%:n mahdollisuus, että se tapahtuu ennen yllä olevaa aikaväliä.

Riippumatta siitä, milloin suuri Tapahtuma on, tärkeintä on pitää mielessä, että tämä kosminen, suurenmoinen ja taianomainen henkinen tapahtuma on vääjäämätön. Se tapahtuu ehdottomasti. Valo on jo voitokas! Ehdottomasti mikään ei estä Nova Maata ilmentymästä fyysiseen todellisuuteenne tässä ja nyt.

Teidän on pian aika liittyä vilkkaisiin juhliin, jotka ovat jo käynnissä taivaassa, korkeamman ulottuvuuden maailmoissa. Hurraukset ja suuri ilo raikuvat ympäri galakseja tässä universumissa. Koko galaktinen yhteisö, kaikki valoveljenne ja -sisarenne (entisistä/tulevista elämistänne korkeammissa ulottuvuuksissa, eri roduissa/sivilisaatioissa) ovat valmiina syleilemään ja toivottamaan tervetulleeksi helmoihinsa koko ihmiskunnan. Ykseyden ja yhtenäisyyden henkeen kaiken olevaisen kanssa.

Nämä ovat todella upeita aikoja, joita elätte. Tunnistakaa syvästi se kunnia, joka teille annettiin ruumiillistuessanne fyysisesti maaplaneetalle tämän suuren muutoksen tapahtuessa. Antakaamme syvät kiitoksemme ja rakastava kiitollisuutemme Isä/Äiti Jumalalle, Lähteelle/pääluojalle tästä suuresta rakkauslahjasta sekä Äiti Maalle, Gaialle, sen syvästä ja kestävästä rakkaudesta ja niistä uhrauksista, joita se on tehnyt koko ihmiskunnan puolesta aionien aikana.

Teidän ei tarvitse tehdä mitään lisää tästä hetkestä eteenpäin, rakkaat valotyöntekijäni. Jatkakaa valonne säteilemistä ja eläkää joka päivä täysin sitoutuneena omaan suurenmoiseen valopolkuunne ja korkean värähtelyn elämistapaan.

Kulkekaa myös joka päivä käyttäytyen niin, että olette korkeamman itsenne ruumiillistuma ja Nova Maa on jo täällä. Kumpikin on suuressa nyt-hetkessä ehdottomasti totta eikä lainkaan väärä uskomus.

Me kaikki täällä korkeammassa ulottuvuudessa kumarramme teitä kaikkia suuresti kunnioittaen, rakastaen, ihaillen ja kiitollisena jatkuvasta osallistumisestanne, rohkeudestanne, urheudestanne ja kovasta työstänne Nova Maan luomisessa ja fyysisessä ilmentämisessä. Jatkamme rakastavina ja tukevina työkumppaneinanne tässä suuressa ylösnousemusprojektissa. Sen valmistumiseen saakka.

Kuljen kanssanne matkan joka askeleella. Kutsukaa apua, kun tarvitsette sitä. Olemme kaikki valmiina auttamaan. Ette ole koskaan yksin.

Lähettäen paljon rakkautta ja valoa tiellenne.

Veljenne valossa,

Sananda

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.