FEMINIINISYYDEN HERÄÄMINEN – VOIMAN JA VÄKIVOIMAN TASAPAINO

Ryhmää kanavoinut Steve Rother (www.lightworker.com)

28.1.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys, rakkaat ystävät. Olen Merlia.

Olen odottanut hyvin kauan tullakseni sisään ja auttaakseni tasapainottamaan maaplaneetan energioita. Olen yksi aspekti siitä, jonka isäntä on nimennyt "Ryhmäksi". Pidän tämän kollektiivin – ja kyllä, Merlinin – feminiiniaspektia. Se on tuo taika, jonka kaikki teistä tuntevat ja ovat tunteneet niissä monissa elämissä, jotka olette panostaneet Maahan. Henkilökohtaisesti minulla on se valonsävy, jota kutsutaan feminiiniseksi. Olen ilmaissut itseni "yksikkönä" auttamaan sitä voimamuutosta, joka kohta alkaa maan päällä.

Voima – feminiiniaspekti

Kaikki ihmiset ovat nopeassa liikkeessä tällä hetkellä, joten ymmärtäkää, ettei maaplaneetalla ole ketään, joka vie vain tilaa. Teillä kaikilla on hyvin erityislaatuiset tarkoitukset, aikomukset, liikkeet ja tavoitteet, joita kohti liikutte, ja pidätte paikkaa uudessa maailmanjärjestyksessä. Jaan työkaluja, jotka on tähdätty tasapainottamaan feminiinisyys, voima-aspekti, ja jaan yhden niistä kanssanne tänään.

Kun kuvaamme maskuliinisuuden ja feminiinisyyden tasapainoa, voisimme käyttää monia kuvauksia, mutta kenties yksinkertaisin tapa on ajatella tätä väkivoimana versus voimana. (Suom. huom. suomen kielessä ei ole vastinetta näille sanoille. Kumpikin sana merkitsee tässä "voimaa", mutta toinen tarkoittaa enemmän väkivoimaa, pakkoa, voimakkuutta, kun taas toinen voimaa, mahtia, valtaa, sähkövirtaa. Käytän tässä sanoja "väkivoima" ja "voima"). Vaikka voima ei ole aina feminiinistä, se on hyvä tapa ajatella sitä tämän siirtymän aikana.

Niinpä kysymykseksi tulee: miten voi tuoda voiman pöytään pakottamatta sitä? Sitä kontrolloidaan feminiiniaspektilla kaikissa olennoissa. Feminiiniaspektia kutsutaan todellisuuteenne juuri nyt tasapainottamaan sitä pelkoa, joka aiheuttaa hyvin paljon erillisyyttä maan päällä. Ihmiset ovat olleet tähän saakka enimmäkseen selviytymismoodissa. Tuossa moodissa havaintotapana on sopivimman selviytyminen, joten vahvimmat näyttävät aina voittavan. Tämä on, kuten sen pitäisikin olla, vain askel vähän ylöspäin värähtelytikkailla, ja löydätte tasapainon. Tämä on usein sijoittanut maskuliinisen feminiinisen yläpuolelle. Onko se totta? Ei, ei tietenkään. Ilman feminiinipohjaa, jolle miespuolinen energia rakentaa, kummallakaan ei olisi mahdollista saada voimaa eikä väkivoimaa.

Perusta on nyt tehty, ja pian feminiinivoima ilmestyy esiin uudella tavalla, sillä nyt jokainen tasapainottaa feminiiniaspektin sisällään. Löytääksenne sen sisältänne, teidän täytyy ajatella uudestaan se tapa, jolla tavallisesti reagoitte asioihin. Pysähtykää hetkeksi, hengittäkää ja tuntekaa yhteydet. Kuvitelkaa hetken, että pelaatte jotain peliä, kuten mahjong. Tässä ikivanhassa kiinalaispelissä on kaikkia noita upeita pikkuhahmoja laatoilla ja teidän tehtävänne on löytää kaikki yhteensopivat osat. Pelin tavoitteena on poistaa kaikki yhteensopivat palat pöydältä. Se on hauska peli, mutta edustaa itse asiassa paljon suurempaa asiaa, kuin ymmärrätte. Feminiiniaspektin tullessa sisään, tämä on valtava aspekti, jonka kanssa jokainen voi alkaa työskennellä välittömästi.

Yhteensopivat energiat

Silloin kun sovitatte yhteen asioita, myös mahjong-laattoja, sovitatte yhteen myös energiaa. Koette jatkuvasti energiamuotoja, olette sitten satojen asiakkaiden keskellä supermarketissa tai tuhansien ympäröimänä konsertissa tai makuuhuoneessanne yksin. Kaikki nämä tilanteet ovat itse asiassa hyvin samanlaisia siinä mielessä, että ne sovittavat jatkuvasti energioita yhteen. Mitä se merkitsee?

No, kenties teillä asuu jokin lemmikki kanssanne, kissa tai koira joka kulkee talossa ja hallitsee jokseenkin kaikkea itse. Sovitatte jatkuvasti tuota energiaa, tiedätte sitä tai ette. Joka kerta kun katsotte lemmikkiänne, tarkistatte, onko sillä kaikki hyvin tai sopiiko se yhteen energian kanssa, joka on tuttu teille. Lemmikkinne kanssa joka on kotona koko ajan, teillä on paljon tilaisuuksia leikkiä tuon energian kanssa ja jalostaa sitä. Mutta kun kyse on vieraista ja olette ulkona tai näette uusia asioita televisiosta tai netistä, alatte sovittaa energioita yhteen täysin samalla tavalla. Sillä ei kuitenkaan näytä aina olevan samaa tulosta kuin teille tutun energian kanssa. Ajatelkaa näitä tilaisuuksina saada itsenne liikkeelle tässä ja laajentamaan perspektiiviänne, ennen kuin reagoitte, sillä se on suurin haaste, rakkaat ystävät. Leikitte tätä kaunista kuurupiiloa – jumalaa joka piiloutuu itseltään, etsii itseään ja yrittää löytää itsensä peilistä. No, tässä sitä mennään. Annetaanpa teille tilaisuus.

Kun näette uuden energian, vetäkää henkeä ja löytäkää samankaltaisuutta

Mitä tapahtuu, kun kaksi energiamuotoa näkee toisensa? Tapahtuu täsmälleen sama asia, kuin katsoessanne peiliin – etsitte puutteita. Tätä tapahtuu maaplaneetalla, ja siksi ne joilla on samanlainen energia, taistelevat enemmän kuin ne, joilla on erilainen energia. Etsitte aina puutteitanne, rakkaat ystävät, ja yritätte korjata niitä eikä teillä ole aavistustakaan, että puutteet luovat sen kauneuden, jota kannatte sisällänne. Silti yritätte aina kehittyä ja tehdä itsestänne täydellisen, myös ollessanne fyysisessä muodossa – yritätte palata Kodin energiaan. Ehdottoman täydelliseen.

Niinpä ehdotamme teille tätä: mitä tapahtuu, kun menette johonkin huoneeseen ensimmäistä kertaa? Katselette ympärillenne. Joskus kuljette tuon huoneen läpi tarkoituksenanne saavuttaa määränpäänne. Havainnollistamaan paremmin tätä, sanotaanpa, että menette täysin uuteen huoneeseen, jota ette ole nähneet koskaan ennen. Ensimmäiseksi katselette ympärillenne, sovitatte periaatteessa yhteen malleja. Tämä pätee kaikkeen, ei vain huoneisiin, joihin menette, vaan erityisesti ihmisiin. Ovat he sitten televisioruudulla tai fyysisesti huoneessa kanssanne, sovitatte tämän energiamallin uudestaan ja uudestaan. Teille tulee tavaksi sovittaa asioita tietyllä tavalla.

Niinpä se mitä kerromme teille nyt, on vähän erilaista, koska siinä on juoni: olkaa tietoinen siitä alusta saakka. Kun näette uuden energian, pyydämme teitä ensimmäiseksi hengittämään sisään ja ulos, mikä auttaa teitä keskittymään tähän uuteen valotasoon. Tämä pätee riippumatta siitä, sovitatteko henkilön, tilanteen tai tunnepiirteen energiaa. Mikä se onkin, etsikää välittömästi tapoja, joilla olette samanlainen, niiden puutteiden sijasta joilla olette erilainen. Tämä voi kuulostaa hyvin pelkistetyltä, mutta kun otatte tavaksi sovittaa malleja, löydätte nopeasti tapoja poistaa monet niistä hyvin nopeasti. Tämä ei sovi, tuo ei sovi jne., kunnes melkein siivoatte pöydän.

Joskus tuotte sisään energioita, jotka eivät ole yhteensopivia. Uskomusjärjestelmänne kuitenkin on, että teidän täytyy olla suhteessa tämän energian tai henkilön kanssa. Kun energiat eivät sovi yhteen, yritätte ensimmäisenä löytää puutteita, mutta prosessin aikana löydätte myös täydellisyyttä. Hyppäätte tuohon tilanteeseen ja alatte työstää noita puutteita ja yritätte muuttaa ne. Muistatteko, mitä juuri sanoimme puutteistanne? Ne ovat todellisen kauneutenne perusta, joten niiden muuttaminen ei aina toimi. Itse asiassa monet suhteet ovat epäonnistuneet, kun kumppanit yrittävät muuttaa toisiaan. Ihmiset kehittyvät ja muuttuvat aina jossain kohtaa. Se täytyy tehdä kuitenkin sisäisesti, ei ulkoisesti toisen ihmisen tekemänä. Pyydämme siis teitä ottamaan tavaksi katsoa kaikkea.

Sanotaanpa nyt, että menette kotiinne ja näette roskan lattialla. Sanotte ensimmäiseksi: "Voi, tuo on poissa paikoiltaan. Se täytyy korjata." Ennen kuin poimitte sen ja heitätte roskakoriin, kunnioittakaa sitä. Löytäkää, mitä yhteistä sillä on kanssanne. Kenties se on suosikkipatukastanne, jonka nautitte edellisiltana. Mitä se onkin, löytäkää samankaltaisuutta. Ymmärrättekö, rakkaat ystävät?

Tällä hetkellä koko ihmiskunta on jakautumisliikkeessä, mutta voitte muuttaa sen. Feminiinienergia muuttaa sen ensin, mistä syystä olen tässä. Olen ollut koko ajan sen kanssa, mitä isäntä kutsuu "Ryhmäksi". Nauramme hysteerisesti, kun hän sanoo sen, sillä hän yrittää mielellään antaa meille nimiä ja titteleitä. Olemme vastustaneet sitä hyvin pitkään, koska ihmiset antavat usein niille voimaa, joka ei kuulu niille, mukaan luettuna nimikkeet. Väitämme, ettei meillä ole muuta voimaa kuin se, minkä voimme heijastaa teihin, ja siksi olemme täällä.

Etsikää samankaltaisuuksia

Rakkaat ystävät, tulette näkemään massiivista liikettä feminiiniaspekteja kohti elämän monilla alueilla. Emme malta odottaa, että näemme tämän tapahtuvan, ja tietysti maapallolla on tapahtumia, jotka on suunniteltu suojelemaan patriarkaalista yhteiskuntaa, joka on nyt käytössä. Katselkaa vain, miten tämä tapahtuu. Olkaa tiukasti ja ylpeästi omassa voimassanne ja tasapainottakaa maskuliini- ja feminiinienergia joka tilaisuudessa. Kun näette tuota energiaa, vetäkää henkeä ja etsikää tapoja, joilla se on samanlaista, ennen kuin olette tekemisissä sen kanssa. Jos tätä yhtä työkalua käytetään, se tyynnyttää maailmanne hyvin nopeasti.

Lama-aalto

Rakkaat ystävät, olemme sanoneet hyvin selvästi, että maaplaneetalla kaikki ovat nyt lama-aallossa. Liikutte niin nopeasti, että planeetalla on paljon pelkoa, mutta muistakaa, että hyvin usein pelko voidaan valjastaa ja käyttää yksittäiseen tarkoitukseen. Löydätte itsenne tilanteista, joissa asiat näyttävät olevan kontrolloimattomia, mutta älkää uskoko sitä hetkeäkään. Olette paljon enemmän kontrollissa, kuin käsitätte. Kun viiden tai kymmenen vuoden kuluttua katsotte taaksepäin tätä aikaa, ymmärrätte, miksi tämän täytyi tapahtua. Näitä asioita ei tapahdu vain yhdessä maassa, vaan kaikkialla, sillä olette lama-aallossa.

Olette liikkuneet eteenpäin, kuitenkin nyt näytätte liikkuvan taaksepäin, joten vastustatte sitä. Aiotte muuttaa sen. Lama-aalto tapahtuu niin nopeasti, että se sallii teidän sinkoamisen eteenpäin vielä nopeammin, kuin luulitte mahdolliseksi. Pitäkää vain tasapainossa totuutenne, voimanne ja se energia, kuka olette. Älkää olko arka tai yritä olla päättäväinen – antakaa sen tapahtua vain luonnostaan. Etsimällä ja yhteensovittamalla niitä malleja, jotka ovat kaltaisianne, puutteiden löytämisen sijasta, aloitatte erilaisen elämäntavan, joka sallii teidän muuttaa tätä maailmaa näkemyksellänne.

Suuresti kunnioittaen voin tervehtiä teitä tällä tavalla, sillä olen ollut taustalla hyvin pitkään. Nautin erittäin paljon maaplaneetan uudesta tasapainosta, koska olette kutsuneet minut sisään. Te olette niitä, jotka ovat valmiita ihmiskunnan tasapainottamisen seuraavaan askeleeseen.

Olen Merlia. Tulkaa katsomaan minua joskus.

Espavo.

---------------

Tervehdys, rakkaat ystävät.

Olen Elrah Rytmipalvelusta palveluksessanne ja tänään aion kertoa teille vähän erilaisista hauskanpitämisen prosesseista, koska se on nimittäin vahvuuteni. Jos teillä ei ole hauskaa, homma ei tietenkään toimi. Se on hyvin yksinkertaista, rakkaat ystävät. Teidän on laitattava tossua toisen eteen, mutta teidän täytyy myös nauraa aina silloin tällöin ja pitää hauskaa.

Feminiinisyyden kutsuminen

Teidän täytyy tavata tämä kaunis nainen nimeltään Merlia. Mitä tarinoita voinkaan kertoa hänestä! Palaamme siihen toisen kerran, mutta voin kertoa, että hän on ravistellut jo maailmaanne enemmän kuin muutaman kerran. Hän on tullut maaplaneetalle aiemmin, vaikkei inkarnaatioon. Hän on kastanut sormensa useammin kuin kerran tasapainottamaan energioita, sillä hän tekee sen erittäin hyvin ja siksi hän on täällä taas tänään. Näin on siksi, että teitte hänelle tilaa sydämeenne. Jokainen teistä vain avautui, koska halusitte jotain uutta, mutta pelästyitte vähän tätä maskuliinienergiaa. Se saattaa näyttää ottavan haltuunsa planeettanne suurena aaltona, mutta oikeasti ei tapahdu niin. Oikeasti se kutsuu vain feminiinisyyttä, mikä on tuon ponnistuksen väärti, koska nyt ihmisillä on mahdollisuus kokea täysin uusi tasapaino.

Haluan nyt jakaa kanssanne jotain kiehtovaa siitä, mitä tapahtuu. Parhaillaan on paljon kiinnostusta planeettaan, jota kutsutaan Marsiksi. Tiedättekö, mitä tapahtui? Useimmat teistä olivat siellä jossain kohtaa, minkä saatte selville omassa tieteessänne. Kyllä, rakkaat ystävät, Marsista löydetään elämää, mutta se on oman elämänne jäänteitä. Se mitä tapahtui, oli kaunista, koska tuon planeetan lopussa kaikki tiesivät, mitä tapahtui. Niinpä he astuivat toiseen aika-avaruusulottuvuuteen. Astuitte tuohon energiaan ja teidän täytyi tasapainottaa energia täysin eri tavalla voidaksenne astua tuon todellisuusulottuvuuden läpi. Mitä kauneimpia asioita tapahtui, koska samaan aikaan kylvitte elämän siemeniä toiselle eksyneelle planeetalle hyvin lähellä Marsia. Se on paikkanne tänä päivänä, maaplaneetta. Ette tietenkään kutsuneet sitä Maaksi tuolloin. Tuo kaikki tapahtui kuitenkin, jotta voitiin tehdä nuo ulottuvuusmuutokset ja saada tasapainottuminen aikaan.

Merkitseekö se, että Maa on loppumassa? Lopulta se loppuu, mutta ei vielä vähään aikaan. Kerron teille vain, että se mitä tapahtuu nyt, muistuttaa meitä noista päivistä. Alatte tulla tietoiseksi siitä, että te ette ole vain yhdessä ulottuvuudessa. Henkenne ei ole rajoittunut yhteen elämään maan päällä – teillä on niitä ainakin 12 samaan aikaan. Se on mielenkiintoista, koska yleensä kun tulette, teillä on 12 eri kokemusta samanaikaisesti. Menette tänne ja teistä tulee maanviljelijä, koska rakastatte kasvattaa asioita. Sitten täällä teillä on kaunis perhe, joka on elämänne keskipiste. Sitten tuolla intohimonne on liiketoiminta ja teistä tulee toimitusjohtaja yritykseen, joka on 500 suurimman joukossa. Vaikka teette kaikkia näitä eri asioita, on usein yksi osa, joka pysyy samana koko ajan, ja tämä on maskuliini- tai feminiini-ilmaisuvalintanne.

Maskuliinisuus ja feminiinisyys – uusi tasapaino

Kun menette Kotiin, ette ole todellisuudessa maskuliininen tai feminiininen. Otitte vain tuon kehon, joten teidän täytyi tuoda tuo aspekti siitä ulos ja esittää parasta, mihin pystyitte tuolla energiailmaisulla. Muistakaa, rakkaat ystävät, että maskuliininen ja feminiininen sisältyy kaikkeen. Se on tasapaino, joka täytyy tapahtua voidaksenne muuttaa ulottuvuutta. Miksi haluaisitte muuttaa ulottuvuutta? No, ehkä haluaisitte mennä vierailulle itsenne luokse johonkin toiseen ulottuvuuteen. Niinpä teidän on erittäin tärkeää tasapainottaa tuo energia ja esittää sitä eri tavalla. Se on tuo taika, jota Merlia tuo kaikille nyt. Se ei ole itse asiassa vain Merlia, se edustaa feminiiniaspektin valonsäteitä. Jos feminiinienergianne ei olisi noussut jo, Merlia ei olisi voinut tulla sisään. Uuden energian myötä voitte saada itseluottamusta. Itseluottamuksesta kiinnipitäminen on aina ollut yksi feminiinisyyden suurimmista haasteista, koska se ei ilmaise voimaa samalla tavalla.

Ponnistelette maailmassanne paljon ja yritätte vaikuttaa asioihin. Ajattelette itseksenne: "Siinä on minun voimani. Voin tehdä tuon työn. Voin tehdä sen, ei mikään ongelma." Mitä jos voisitte saada sen toimimaan toisella tavalla? Kenties havaitsette, ettei teidän tarvitse puskea tai olla voimakas vaikuttaaksenne. Sen kanssa koko ihmiskunta painii tällä hetkellä: väkivoima versus voima. Vaikka saatatte ajatella sen olevan maskuliininen versus feminiininen, ne eivät ole oikeasti toisiaan vastaan, vaan pelkästään pois tasapainosta. Ei oikeasti voi sanoa toista huonoksi ja toista hyväksi, koska se ei toimi. Perimmiltään ne ovat kumpikin hyviä. Kuitenkin niiden ollessa niin kaukana tasapainosta, teidän täytyy kulkea ympyrää. Tämä vuorostaan esittelee ongelman, jonka voitte käsitellä eri tavoin. Katselkaa, kun uusia tilaisuuksia ilmestyy nyt joka päivä maan päälle.

Työskentely tämän päivän puristuneessa energiassa

Kyllä, ymmärrämme, että monet teistä tuntevat, että olette täysin pois kontrollista maan päällä. Ette siedä enää edes katsella uutisia. Se ei ole itse asiassa huono idea, koska katselijamäärät "ajavat" uutisianne. Mitä siis tapahtuisi, jos kukaan ei katselisi? No, ihmiset eivät ole vielä oppineet äänestämään kaukosäätimellään, mutta he oppivat. Ajan kuluessa rakentuu tätä voimakasta energiaa, joka tulee sisään.

Ymmärtäkää, rakkaat ystävät, ettei tämä ole taistelua, se ei ole toinen toista vastaan. Kyse on sen sijaan tasapainottumisesta – niiden on elettävä rinnakkain kaikkien ihmisten ydinolemuksen tuomiseksi korkeimmalle tasolle, jonka voitte nyt saavuttaa. Merlia on todella hyvä tuossa tasapainossa, sillä hän ei ole vain feminiininen. Voi kyllä, Merlialla ja minulla on kokemusta muutamalta kerralta. Kun hän auttoi Maata aiemmin, kutsuitte tuota energiaa "Merliniksi". Se laitettiin myös taianomaiseen tarinaan, joka kehittyi – kyse oli voimaantumisesta.

No, sellaiset ovat ajat taas maan päällä. Olette tuossa puristuksessa, joka tuntuu nyt melko tiukalta. Vaikka saattaa olla vaikeaa tuntea, että teillä on vapaa tahto, teillä on. Tosiasiassa monet teistä tulivat työskentelemään tässä puristuneessa energiassa. Tiedämme, ettei se ole mukavaa joillekin teistä ja monilla on suuria vaikeuksia pitää oma energiansa tasapainossa. Usein ette tiedä, mitä ottaa omaksenne tai mistä olla vastuussa, mutta pyydämme teitä vain odottamaan ja katsomaan.

Tulee paljon tilaisuuksia seistä omassa totuudessanne ja voimassanne – todellisessa voimassa, ei väkivoimassa. Teidän ei tarvitse työntää, sillä se tapahtuu harmoniassa. Näin se toimii parhaiten ja opettelette tekemään tätä nyt. Kenties opitte menemällä ensin vastakkaiseen suuntaan, mutta se on tyypillistä ihmisten tavassa oppia maan päällä. Älkää siis tuomitko sitä – älkää kutsuko sitä oikeaksi tai vääräksi, hyväksi tai huonoksi. Tietäkää vain, että tässä hetkessä se on niin. Minkä asian toitte Kotoa? Miten voitte oppia antamaan energiaanne – harmoniassa tai oppositiossa – sille, mitä prosessoidaan? Miten voitte olla totuudessanne sallien samalla toisten olla omassaan? Tätä tapahtuu nyt. Havaitsette, että ihmiskunnan kollektiivivärähtely hallitsee kaikkea.

Tiedämme, että teillä on vallan paikkoja ja hallituksia, teillä on kaikenlaisia pieniä asioita, joita olette varanneet pelataksenne peliä, jossa teeskennellään olevansa ihminen maaplaneetalla. Mutta kerromme teille myös, rakkaat ystävät, ettei mikään siitä ole totta – ei niin, kuin luulette. Rakkaus on kuitenkin totta. Myös rakkauden vastakohta jota kutsutaan "peloksi", on harhaa, jonka luovat maaplaneetan kaksinaisuusvarjot. Nyt kaikki varjot ovat menossa pois, koska olette astuneet pois kaksinaisuudesta. Monia ihmisiä ei ole vielä tavoitettu ja he pelaavat edelleen kaksinaisuuspeliä – oikea, väärä, ylhäällä, alhaalla ja kaikki erimielisyydet, joista se on tehty. Ei ole mustaa ja valkoista, on kaikki harmaansävyt, rakkaat ystävät, joka ikinen. Poimikaa se ja ottakaa siitä korkein irti, sitten kannatte totuuttanne eteenpäin.

Uuden pelin aika

Monilla teistä on yksittäinen tarkoitus. Joillakin teistä on ollut entisiä elämiä, jotka sinkosivat teidät tähän elämään hyvin tärkeä tarkoituksen kera. Teillä kaikilla on jotain suoritettavaa, erilaisten sopimusten kera jotka lupasitte tuoda Kotoa. Toitte nämä planeetalle yksin, tehtävänänne pelata peliä ja yrittää parantaa sitä. Tätä tapahtuu. Alatte kuitenkin nähdä, ettei peli toimi enää nykytavallaan. On uuden pelin aika. Oletteko valmis? Olette luoneet tämän pelin, ja voitte tehdä sen uudestaan tavoilla, joita ette pysty edes kuvittelemaan tällä hetkellä.

Ei, planeettanne ei lopu. Totta kai se loppuu omalla ajallaan, mutta se on melko pitkän ajan päässä. Koette paljon muutoksia planeetalla, joka kehittyy myös. Ja kyllä, se on tulossa merkittävän magneettimuutoksen läpi, joka muuttaa planeettaanne dramaattisesti. Jos olette tasapainossa, menette suoraan tämän muutoksen läpi. Sillä mikä poissa tasapainosta, on kuitenkin vaikeuksia. Harkitkaa taas eri ulottuvuuksia. Käykää jokaisessa niistä, koska henkenne tietää, miten käytetään inkarnaation korkein potentiaali. Kyse ei ole vain yhdestä kokemuksesta, vaan 12 kokemuksesta samanaikaisesti. Ja todellisuudessa kyse on 144:stä … mutta palaamme siihen toisen kerran. Tärkein asia tietää on, että voitte liikkua ulottuvuuksien välillä, jos seksuaalienergianne on tasapainossa.

Merlia

Siinä on motiivi monille ihmisille maan päällä, erityisesti kun he saavat selville, että on suuri ryntäys tasapainottamaan energianne. Voi, ja Merliaa kutsutaan taas. Hän on täällä mukanaan tärkeää informaatiota siitä, miten kuljetaan tämän prosessin läpi ja tuodaan esiin todellisen tasapainon voima, mikä on luultavasti tärkein asia. Nimittäin rakkaat ystävät, hän tulee vähän vastentahtoisesti sisään. Miksi? Koska leimasitte hänet feminiinienergiaksi. Miksi se olisi vaikeaa hänelle? Koska hän ei pidä erillisyydestä. Se on hyvin yksinkertaista. Kun kutsutte häntä "feminiiniseksi", uskotte sen tarkoittavan, ettei hänellä ole maskuliinienergiaa, mutta se ei ole totta. Merlialla on valtava määrä maskuliinienergiaa, mutta hän ymmärtää, miten se tasapainotetaan. Hän tietää, miten tuodaan esiin tietty osa parhaaseen aikaan, sen käyttämiseksi korkeimmassa potentiaalissaan. Se on feminiinienergia. Se on maaplaneetan todella synnyttävä energia ja luova perusenergia tuossa kauneudessa.

Löytäkää se jokaisen teidän sisältä. Uskaltakaa herättää tuo yksi osa ja yrittäkää tasapainottaa se. Löytäkää myös, missä olette poissa tasapainosta muilla tavoin. Voitte olla pois tasapainosta feminiinienergiassa yhtä helposti, kuin voitte olla pois tasapainosta maskuliinisuudessa. Siis etsikää se ja leikkikää sillä. Pyytäkää apua tasapainottamisessa ja saatte sitä.

Ette ole koskaan yksin, rakkaat ystävät, ja toivomme, että lakkaisitte yrittämästä niin kovasti. Tiedämme, että pelaatte peliä, jota on erittäin vaikea ymmärtää. Käsitämme, että joskus se näyttää kääntyvän täysin vastakkaiseen suuntaan, kuin aioitte. Vaikka joskus ette pysty tuntemaan tuulta takananne tai kuulemaan meitä, älkää unohtako, että olemme täällä emmekä koskaan jätä teitä, emme koskaan. Olette osa suurta valoperhettä ja juhlimme teitä joka hetki. Olette osa meitä, eikä se ole koskaan eksynyt tai oikeasti pois tasapainosta.

Nautin todella puhua kanssanne, rakkaat ystävät. Nyt kun Merlia on täällä, työskentelemme yhdessä aika ajoin, kuten olemme tehneet menneisyydessä. Hän ja muut voivat auttaa tasapainottamaan paljon kaikkien energiaa ja tuomaan uuden tasapainon maan päälle. Hän avaa mahdollisuuksia ja muistuttaa ihmisille, keitä he oikeasti ovat, kaikkien niiden harhakuvien sijasta, joihin olette oppineet luottamaan. Katsokaa, mitä edessä on, rakkaat ystävät. Älkää hämmentykö kaikesta kaaoksesta edessänne, sillä sitä on paljon. Pitäkää silmällä valoa, pitäkää silmällä omaa valoanne. Tasapainottakaa se, kun voitte, ja pitäkää silmällä tilaisuuksia liikkua ulottuvuuksien välillä, koska peli on uusi ja opettelette nyt vasta pelaamaan sitä.

Suuresti kunnioittaen pyydän teitä kohtelemaan toisianne arvostaen. Tukekaa toisianne aina tilaisuuden tullen ja pelatkaa hyvin yhteen.

Olen Elrah Rytmipalvelusta.

Espavo.

Sana "espavo" on varhaislemurialainen tervehdys: "Kiitos, että otat oman voimasi."

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.